АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 жовтня 2017 року N 567-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 20-26.13/8-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції приватним підприємством "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20270992) і державною установою "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" (ідентифікаційний код юридичної особи 21609797) та подання про попередні висновки Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 15.08.2017 N 20-26.13/8-15/294-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) розпочато справу N 20-26.13/8-15 (далі - Справа) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

(2) Антиконкурентні узгоджені дії, які є предметом Справи, стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) [оголошення про проведення процедури закупівлі N 118960, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.05.2013 N 36 (779)], проведених Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(3) Відповідачами у Справі (далі - Відповідачі) є суб'єкти господарювання:

(4) приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (далі - ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ") (ідентифікаційний код юридичної особи 20270992, адреса: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Соборності, 32, кім. 21);

згідно з відомостями щодо ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), основним видом діяльності підприємства є комп'ютерне програмування (код КВЕД 62.01 (Наказ N 457));

(5) державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" (ідентифікаційний код юридичної особи 21609797, адреса: м. Київ, вул. Вавілових, 13) (далі - ДУ "ННДІПБОП");

як вбачається з відомостей щодо ДУ "ННДІПБОП", які містяться в ЄДР, основним видом діяльності установи є дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (код КВЕД 72.20 (Наказ N 457)).

(6) Отже, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(7) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 22.01.2015 N 12/9-р розпочато розгляд справи N 20-26.13/8-15 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) [оголошення про проведення процедури закупівлі N 118960, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.05.2013 N 36 (779)], проведених Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Замовник, Фонд).

(8) Згідно з розпорядженнями державного уповноваженого від 29.07.2016 N 05/204-р "Про проведення перевірки та створення комісії", від 31.08.2016 N 04/240-р "Щодо продовження строків проведення перевірки" та планом проведення перевірки, на підставі пунктів 8.12, 20 і 24 Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 року N 182-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2002 року за N 139/6427 (із змінами), для забезпечення доказів у справі та встановлення додаткових обставин у період з 01.08.2016 до 30.09.2016 включно проведена позапланова виїзна перевірка ДУ "ННДІПБОП".

(9) Листами Комітету від 15.08.2017 N 143-26.13/05-8803 і N 143-26.13/05-8802 копія подання про попередні висновки у справі N 20-26.13/8-15 (далі - Подання про попередні висновки) була надіслана ПП "КРИВБАСАКАДЕМІВЕСТ" і ДУ "ННДІПБОП".

(10) Листом від 08.09.2017 N 100 (вх. N 8-01/797-кі від 19.09.2017) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" надало відповідь на Подання про попередні висновки, в якій наведено зауваження та заперечення по суті справи, викладеної у зазначеному поданні.

(11) Листом від 29.08.2017 N 01/2-42/260 (вх. N 8-01/8586 від 04.09.2017) ДУ "ННДІПБОП" надала відповідь на Подання про попередні висновки, в якій наведено зауваження та заперечення по суті справи, викладеної у зазначеному поданні.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

(12) Фонд проводив відкриті торги на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) (далі - Процедура закупівлі).

(13) Оголошення про проведення процедури закупівлі N 118960, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.05.2013 N 36 (779)].

(14) Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.06.2013 до 10.00.

(15) Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.06.2013 об 11.00.

(16) Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцезнаходженням Замовника.

(17) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 - 2014 років.

4.1. Пропозиції конкурсних торгів

(18) Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів N 36 від 05.08.2013 свої пропозиції подали:

- ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" з ціновою пропозицією 2990000,00 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн з ПДВ;

- ДУ "ННДІПБОП" з ціновою пропозицією 3050000,00 (три мільйони п'ятдесят тисяч) грн з ПДВ.

4.2. Акцептована пропозиція конкурсних торгів

(19) Згідно з документацією конкурсних торгів Замовника єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Питома вага за критерієм "Ціна" - 100 відсотків.

(20) Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм "Ціна" є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів.

(21) За результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів, Замовником 04.07.2013 було акцептовано пропозицію ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", з яким 30.07.2013 укладено договір N 33007-2 про надання послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) на загальну суму 2990000,00 грн з ПДВ.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(22) Аналіз матеріалів Процедури закупівлі засвідчив, що ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і ДУ "ННДІПБОП" узгодили між собою умови участі у Процедурі закупівлі. Зазначене підтверджується наступним.

5.1. Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

(23) На час проведення Процедури закупівлі засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" із часткою у статутному капіталі 100 відсотків з 2005 року був Назаренко Володимир Михайлович.

(24) На час проведення Процедури закупівлі підписантом та керівником (директором) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" є Назаренко Михайло Володимирович, який займає зазначену посаду з 2005 року.

(25) На час проведення Процедури закупівлі підписантом та керівником (директором) ДУ "ННДІПБОП" є Дєньгін Анатолій Петрович, який займає зазначену посаду з березня 2011 року.

(26) Слід зазначити, що право першого підпису фінансових документів та документів у сфері державних закупівель від імені ДУ "ННДІПБОП" має Шульга Юрій Іванович - перший заступник директора з науково-навчальної роботи.

(27) Разом з цим директор ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" Назаренко Михайло Володимирович з 2010 року перебуває у трудових відносинах з ДУ "ННДІПБОП" та на час проведення Процедури закупівлі обіймав посаду завідувача науково-дослідного відділу науково-технічного забезпечення та економічних проблем охорони праці та промислової безпеки, у 2012 році займав посаду начальника науково-дослідного відділу регулювання промисловою безпекою та охороною праці.

(28) Крім того, Назаренко Михайло Володимирович, згідно з наказом ДУ "ННДІПБОП" від 14.09.2011 N 42-с, є членом Вченої ради та постійно діючої робочої групи з підготовки аналітичних матеріалів про стан діяльності структурного(их) підрозділу(ів) і перспективи його розвитку для розгляду на засіданнях постійно діючого наукового семінару та/або засіданнях Вченої ради ДУ "ННДІПБОП".

(29) Отже, обмін інформацією між Відповідачами на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів Відповідачів для участі у Процедурі закупівлі міг здійснюватись через зазначених вище осіб.

(30) Крім того, одночасне перебування керівника одного з Відповідачів у трудових відносинах з Відповідачами свідчить про обізнаність стосовно господарської діяльності один одного та може сприяти обміну інформацією між ними.

5.2. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

(31) Між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і ДУ "ННДІПБОП" існували сталі господарські відносини, що підтверджується наступним.

(32) ДУ "ННДІПБОП" листом від 30.09.2015 N 01/2/553 (вх. N 8-20/9378 від 30.09.2016) надала копії договорів, укладених між ДУ "ННДІПБОП" і ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" у 2012 - 2015 роках:

- від 12.11.2012 N 12/11/2-2012, згідно з яким ДУ "ННДІПБОП" (Виконавець) надає ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Замовник) послуги з розроблення окремих засобів інформаційно-аналітичної системи профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму та рекомендацій щодо їх практичного застосування. Цей договір є субпідрядним і укладений на підставі договору від 19.10.2012 N 21910-2, укладеного між Фондом (Генеральний замовник) і ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Замовник);

- від 12.11.2012 N 12/11/1-2012, згідно з яким ДУ "ННДІПБОП" (Виконавець) надає ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Замовник) послуги з розроблення підсистеми автоматизованого розрахунку та кількісного оцінювання ризику травмування на виробництві та рекомендацій щодо практичного застосування даних цієї системи на базі програмних середовищ. Цей договір є субпідрядним та укладений на підставі договору від 19.10.2012 N 21910-2, укладеного між Фондом (Генеральний замовник) і ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Замовник);

слід зазначити, що договір від 19.10.2012 N 21910-2 був укладений між Фондом і ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", як переможцем процедур закупівель, проведених Фондом, в яких брали участь як ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", так і ДУ "ННДІПБОП";

- від 20.08.2014 N 15-II-УБ/СП, згідно з яким ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Виконавець) надає ДУ "ННДІПБОП" (Замовник) послуги з виконання науково-технічних робіт "Аналіз нормативних актів та їх систематизація як складових нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом";

- від 31.10.2014 N 22-II-УБ/СП, згідно з яким ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Виконавець) надає ДУ "ННДІПБОП" (Замовник) послуги з виконання науково-технічних робіт "Укладення рекомендаційно-довідкових матеріалів з питань управління безпекою та гігієною праці на відокремлених підрозділах ДП "НАЕК "Енергоатом";

- від 27.11.2014 N 24-II-УБ/СП, згідно з яким ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Виконавець) надає ДУ "ННДІПБОП" (Замовник) послуги з виконання науково-технічних робіт "Статистичне дослідження звітної документації підприємства з питань безпеки праці і виробничого середовища ДП "НАЕК "Енергоатом";

- від 02.06.2015 N 17-II-УБ/СП, згідно з яким ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Виконавець) надає ДУ "ННДІПБОП" (Замовник) послуги з виконання науково-технічних робіт "Аналіз організації та ефективності функціонування системи управління охороною праці на відокремлених підрозділах ДП "НАЕК "Енергоатом";

- від 17.06.2015 N 20-II-УБ/СП, згідно з яким ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Виконавець) надає ДУ "ННДІПБОП" (Замовник) послуги з виконання науково-технічних робіт "Статистичне дослідження форм звітності умов та безпеки праці і виробничого середовища відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом";

- від 07.09.2015 N 27-II-І, згідно з яким ДУ "ННДІПБОП" (Виконавець) надає ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (Замовник) інформаційно-консультаційні послуги з оформлення документації з охорони праці та її заповнення згідно з чинним законодавством.

(33) Отже, ще до оприлюднення Замовником оголошення (дата оголошення - 06.05.2013) про проведення процедури закупівлі, між Відповідачами існували сталі господарські відносини.

(34) Отже, ще до подання Відповідачами пропозицій конкурсних торгів Замовнику, ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і ДУ "ННДІПБОП" були пов'язані господарськими відносинами та інтересами стосовно спільної діяльності, що надавало їм можливість домовитись про результати Процедури закупівлі з метою забезпечення перемоги ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

5.3. Інформація про планування проведення Фондом Процедури закупівлі

(35) Планування Фондом розробки "автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення" проводилось, зокрема, у 2012 році.

(36) Так, у листі Держгірпромнагляду від 29.08.2012 N 6868/0/8.2-05/6/12 до Фонду зазначалось, що Держгірпромнаглядом розглянуто перелік заходів, які пропонує ДУ "ННДІПБОП" до Плану заходів Фонду на 2013 - 2014 роки (далі - Пропозиції), та рекомендує включити їх до зазначеного Плану з подальшим упровадженням у системі Держгірпромнагляду.

(37) У листі ДУ "ННДІПБОП" від 11.09.2012 N 02/771 до Фонду зазначалось: "ДУ "ННДІПБОП" на додаток до листа Держгірпромнагляду від 29.08.2012 N 6808/0/8.2-05/6/12 надає техніко-економічні обґрунтування до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань". У вказаному техніко-економічному обґрунтуванні (яке покладено в основу "інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі", додаток 3 до документації конкурсних торгів Фонду) було зазначено: предмет закупівлі (тема), мету, актуальність та доцільність заходу, основні напрями реалізації заходу, результати виконання заходу, термін виконання, впровадження результатів виконання заходу, потенційного виконавця, оцінку ефекту від впровадження, потенційних споживачів продукції, фінансові аспекти заходу (кошторисну вартість).

(38) Так, у пункті 7 Пропозицій щодо потенційного виконавця заходу ДУ "ННДІПБОП" зазначила: "Пропонується залучити ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(39) У пункті 9 Пропозицій щодо потенційних споживачів продукції ДУ "ННДІПБОП", зокрема, зазначила, що "інформацією щодо концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання можуть користуватись, зокрема, ДУ "ННДІПБОП", Держгірпромнагляд та Фонд та інші структури".

(40) У пункті 10 Пропозицій щодо розрахунку кошторисної вартості заходу з ПДВ була зазначена кошторисна вартість з ПДВ 3000000 (три мільйони) гривень (з них - 1800000 грн у 2013 році, 1200000 грн - у 2012 році).

(41) Згідно з річним планом державних закупівель Фонду на 2013 рік, затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів Фонду від 12.02.2013 N 4, очікувана вартість процедури закупівлі становила 2990000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн.

(42) Постановою Фонду від 25.12.2012 N 51 (Постанова N 51) (далі - постанова Фонду N 51) затверджені Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2013 - 2014 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

(43) Пунктом 3.6 розділу III зазначених заходів (Постанова N 51) передбачено такий захід: "Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення" з обсягом фінансування у 2013 році - 1200000 (один мільйон двісті тисяч) грн, у 2014 році - 1790000 (один мільйон сімсот дев'яносто тисяч) грн, що разом становить 2990000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн.

(44) Слід зазначити, що постанова Фонду N 51 (Постанова N 51) була розміщена в мережі Інтернет, зокрема на офіційному веб-сайті Фонду протягом десяти робочих днів з дня її прийняття.

(45) Разом з тим, під час проведення перевірки ДУ "ННДІПБОП" здійснено запис електронних файлів, які знаходяться на комп'ютерах співробітників. Електронні файли, які знаходились на комп'ютері секретаря керівника ДУ "ННДІПБОП", згідно з протоколом запису електронних файлів на оптичний носій інформації від 30.09.2016, записані на оптичному носії інформації Verbatim DVD-R, серійний номер 1113540REF08197. У складі записаних на зазначеному носії інформації електронних файлів були виявлені файли під назвами: "Теми договорів 08.02.2012" і "Темы договоров (Кружилко) В1". Зазначені файли містять Перелік заходів, які пропонується включити до Плану заходів Фонду з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік. Згідно із зазначеним переліком пропонувалися такі заходи:

- "Розробка автоматизованої системи розрахунку вентиляції шахт при виникненні аварійних ситуацій для зменшення шкідливих випадків";

- "Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання і виникненні аварійних ситуацій".

(46) Крім того, на цьому ж комп'ютері виявлено файл з назвою: "Фонд соцстрах_NEW_End", який містить таблицю з найменуванням заходів, ініціатором, обсягом фінансування й очікуваним результатом, а саме:

Назаренко

N з/п

Найменування заходів

Ініціатор

Обсяг фінансування (тис. грн)

Очікуваний результат

5

Розробка автоматизованої системи розрахунку вентиляції шахт при виникненні аварійних ситуації для зменшення шкідливих випадків

Науково-дослідний відділ регулювання промисловою безпекою та охороною праці (Назаренко М. В.)

Всього 990
2012 - 490
2013 - 500

Базове програмне забезпечення для розрахунку проходження повітря по шахтним відпрацюванням в залежності від різних технологічних і аварійних ситуацій, а також режимів роботи вентиляційних агрегатів, що дозволить зменшити можливі нещасні наслідки з-за відсутності або недостатності вентиляції шахтних відпрацювань в зоні знаходження людей.

6

Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання і виникненні аварійних ситуацій

Науково-дослідний відділ регулювання промисловою безпекою та охороною праці (Назаренко М. В. )

Всього 990
2012 - 490
2013 - 500

Базове програмне забезпечення для розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання і виникненні аварійних ситуацій, що дозволить зменшити можливі нещасні наслідки в зоні знаходження людей

(47) Отже, ініціатором заходів, які пропонувала ДУ "ННДІПБОП" до Плану заходів Фонду, є Назаренко М. В., який є начальником відділу ДУ "ННДІПБОП" та одночасно директором ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(48) Слід зазначити, що особою, яка підписала зазначений вище лист ДУ "ННДІПБОП" від 11.09.2012 N 02/771 до Фонду, був перший заступник директора ДУ "ННДІПБОП" з науково-навчальної роботи Шульга Ю. І.

(49) Відповідно до наказу директора ДУ "ННДІПБОП" від 24.05.2011 N 20-е у зв'язку з призначенням Шульги Ю. І. на посаду першого заступника директора з науково-навчальної роботи наказом від 18.03.2011 N 28-к, йому надано право першого підпису фінансових документів.

(50) Відповідно до наказу директора ДУ "ННДІПБОП" від 03.10.2011 N 44-е з метою визначення уповноваженої особи, яка має право підпису від імені ДУ "ННДІПБОП" документів у сфері державних закупівель, було уповноважено першого заступника директора з науково-навчальної роботи Шульгу Ю. І. представляти інтереси ДУ "ННДІПБОП" та надано йому право підпису від імені ДУ "ННДІПБОП" документів у сфері державних закупівель (у тому числі й договорів) та іншої документації, яка має безпосереднє значення під час участі ДУ "ННДІПБОП" у здійсненні та/або проведенні конкурсних торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (чинного на час проведення Торгів).

(51) Крім того, згідно з інформацією, наданою ДУ "ННДІПБОП" листом від 14.10.2014 N 01/3-42-401/647, у відомостях про працівників ДУ "ННДІПБОП", які залучались до підготовки та збору документів для участі у Процедурі закупівлі, надано перелік документів, які безпосередньо готувались Шульгою Ю. І., зокрема, пропозиція конкурсних торгів на участь у Процедурі закупівлі, технічні вимоги на послуги щодо проектування та розроблення у сфері інформаційних технологій, методичний посібник (зразок) "Регламент розрахунку в автоматизованій системі розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення" та методичний посібник (зразок) "Регламент роботи в автоматизованій системі розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення".

(52) Отже, той факт, що Шульга Ю. І., займаючи керівну посаду ДУ "ННДІПБОП", був безпосередньо залучений як до формування очікуваної вартості предмета закупівлі та визначення "потенційного виконавця", так і до підготовки пропозиції конкурсних торгів ДУ "ННДІПБОП" для участі у Процедурі закупівлі, маючи право першого підпису фінансових документів, дає підстави вважати, що обмін інформацією між Відповідачами міг здійснюватись у тому числі через зазначену фізичну особу.

(53) Отже, враховуючи викладене, зазначення ДУ "ННДІПБОП" себе користувачем результатів заходу, а потенційним виконавцем заходу - ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", яке мало б виступати його конкурентом, та подання пропозицій до Плану заходів Фонду особою, яка одночасно перебуває у трудових відносинах з обома Відповідачами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами та було б неможливим, якби Відповідачі не узгодили попередньо свою поведінку.

5.4. Цінові пропозиції Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі

(54) Як було зазначено вище, згідно з річним планом державних закупівель Фонду на 2013 рік та постановою Фонду N 51 (Постанова N 51), очікувана вартість (обсяг фінансування) процедури закупівлі становить 2990000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн з ПДВ.

(55) Вартість пропозиції конкурсних торгів ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" становила 2990000 (два мільйони дев'ятсот дев'яносто тисяч) грн, що до копійки збігається з очікуваною вартістю Процедури закупівлі.

(56) Вартість пропозиції конкурсних торгів ДУ "ННДІПБОП" становила 3050000 (три мільйони п'ятдесят тисяч) грн, що на 50000 (п'ятдесят тисяч) грн більше від суми, яку ДУ "ННДІПБОП" розрахувала, та на 60000 грн більше від очікуваної вартості Процедури закупівлі, зазначеної у річному плані державних закупівель Фонду на 2013 рік та постанові Фонду N 51 (Постанова N 51).

(57) Слід зазначити, що постанова Фонду N 51 (Постанова N 51) знаходилась у вільному доступі, оскільки була розміщена в мережі Інтернет, зокрема на офіційному веб-сайті Фонду протягом десяти робочих днів з дня її прийняття.

(58) Крім того, Відповідачі були ознайомлені з постановою Фонду N 51 (Постанова N 51) до публікації оголошення про проведення Процедури закупівлі, про що свідчать листи ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" від 12.04.2015 N 222 (вх. N 8-05/453-кі) та від 14.07.2015 N 281 (вх. N 8-20/6207 від 20.07.2015), та електронний файл з цією постановою, який був виявлений під час перевірки на комп'ютері завідувача сектором ДУ "ННДІПБОП" Дучкіної Ю. В. Електронні файли, які знаходились на комп'ютері Дучкіної Ю. В., згідно з протоколом запису електронних файлів на оптичний носій інформації від 26.08.2016, записані на оптичному носії інформації Verbatim DVD-R, серійний номер MAPA09RA15142039.

(59) При цьому ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" листом від 14.07.2015 N 281 (вх. N 8-20/6207 від 20.07.2015) повідомило, зокрема, що ціна пропозиції конкурсних торгів була визначена на базі запланованої суми Фондом, що визначалося публічною інформацією - пунктом 3.6 постанови Фонду N 51 (Постанова N 51). Разом з цим документів та інформації, які б обґрунтовували ціну пропозиції, не було надано.

(60) Разом з тим ДУ "ННДІПБОП" листом від 14.10.2014 N 01/3-42-401/647 (вх. N 8-20/8381 від 15.10.2014) було повідомлено, що "ціну пропозиції було сформовано враховуючи прогнозні показники майбутніх фактичних затрат, що будуть понесені ДУ "ННДІПБОП" під час надання Замовнику відповідних послуг". Разом з цим документів та інформації, які б обґрунтовували ціну пропозиції, не було надано.

(61) Подання ДУ "ННДІПБОП" пропозиції конкурсних торгів, яка на 60000 (шістдесят тисяч) грн перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, свідчить про відсутність намірів у ДУ "ННДІПБОП" перемогти у Процедурі закупівлі.

(62) Крім того, той факт, що ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" запропонувало ціну пропозиції, яка до копійки збігається з очікуваною вартістю Процедури закупівлі, свідчить про впевненість цього підприємства в перемозі у Процедурі закупівлі. Згідно з документацією конкурсних торгів Процедури закупівлі, єдиним критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна. Найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів за критерієм "Ціна" є пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів набрала найбільшу кількість балів, тобто яка має найменшу ціну.

(63) Отже, Відповідачі зазначили ціни своїх пропозицій конкурсних торгів таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб'єкту господарювання, а саме ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(64) За результатами Процедури закупівлі між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і Фондом був укладений договір від 30.07.2013 N 33007-2, у додатку 3 до якого міститься калькуляція кошторисної вартості такого змісту:

N з/п

Статті витрат

Всього, грн

1

Витрати на оплату праці

1167012,56

2

Відрахування на соціальні заходи

429110,52

3

Матеріали

316492,31

4

Паливо та енергія

-

5

Витрати на службові відрядження

-

6

Інші витрати

109545,30

 

Всього прямих витрат

2022160,69

7

Накладні витрати

349128,90

8

Витрати на роботи, які виконують сторонні організації

-

 

Всього витрат

2371288,90

9

Прибуток

158625,63

10

Єдиний податок (якщо такий існує)

-

11

Кошторисна вартість без ПДВ

2529914,53

12

ПДВ

460085,47

13

Кошторисна вартість з ПДВ

2990000,00

(65) Згідно з додатком 1 до додаткової угоди від 10.02.2014 N 1 до договору від 30.07.2013 N 33007-2, укладеного між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і Фондом, калькуляція кошторисної вартості до цього договору була викладена в новій редакції, а саме:

N з/п

Статті витрат

2013 рік, грн

2014 рік, грн

1

Витрати на оплату праці

398918,07

595052,79

2

Відрахування на соціальні заходи

231981,93

346039,71

3

Матеріали

125100,00

186607,5

4

Паливо та енергія

-

-

5

Витрати на службові відрядження

-

-

6

Інші витрати

43300,00

64589,17

 

Всього прямих витрат

799300,00

1192289,17

7

Накладні витрати

138000,00

205850,00

8

Витрати на роботи, які виконують сторонні організації

-

-

 

Всього витрат

937300,00

1398139,17

9

Прибуток

62700,00

93527,50

10

Єдиний податок (якщо такий існує)

-

-

11

Кошторисна вартість без ПДВ

1000000,00

1491666,67

12

ПДВ

200000,00

298333,33

13

Кошторисна вартість з ПДВ

1200000,00

1790000,00

(66) Слід зазначити, що Державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, яка стосується процедури закупівлі, за результатами якої складено акт від 05.05.2015 N 04-23/11 (далі - Акт ревізії).

(67) Згідно з Актом ревізії, наданим Комітету Державною аудиторською службою листом від 03.05.2017 N 04-14/429 (вх. N 16-20/4388 від 11.05.2017), ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" укладено сім договорів субпідряду на загальну суму 2311539,00 (два мільйони триста одинадцять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) грн, а саме з:

- ТОВ "НОВОХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38531029) від 06.08.2013 N 06/08-2013 - на суму 1014699,00 грн, від 10.02.2014 N 10-02-2014 - на суму 267000,00 грн;

- ТОВ "ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 39196294) від 14.07.2014 N 14/07-2014 - на суму 458160,00 грн;

- ТОВ "ЕКОЛАЙТ-СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38837597) від 10.02.2014 N 10/02-1-2014 - на суму 33600,00 грн, від 12.02.2014 N 12/02-2014 - на суму 264000,00 грн;

- ТОВ "МОЦАР ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи 39325892) від 01.10.2014 N 01/10-2014 - на суму 233880,00 грн;

- ТОВ "МАРИНОК" (ідентифікаційний код юридичної особи 38866885) від 12.02.2014 N 12/02-1-2014 - на суму 40200,00 грн.

(68) Разом з тим ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" у калькуляціях кошторисної вартості не передбачало витрат на роботи, які будуть виконувати сторонні організації. Як було зазначено вище, договір субпідряду між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і ТОВ "НОВОХОЛДИНГ" укладено 06.08.2013 на суму 1014699,00 грн, однак калькуляція кошторисної вартості, яка є додатком 1 до додаткової угоди від 10.02.2014 N 1 до договору між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і Фондом від 30.07.2013 N 33007-2, не містить витрат на роботи, які будуть виконувати сторонні організації.

(69) Зазначене вище свідчить про необґрунтованість як витрат, зазначених у калькуляціях, так і ціни пропозиції ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

5.5. Схожість в оформленні документів Відповідачів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів

(70) У пункті 5 додатка 3 до документації конкурсних торгів Замовника було зазначено, що учасники у складі своєї пропозиції конкурсних торгів мають надати зразки методичних посібників (Регламент розрахунку в Системі та Регламент роботи в Системі) українською або російською мовою на паперовому носії згідно з наведеним планом у довільній формі.

(71) Учасники надали зразки зазначених методичних посібників, під час аналізу яких встановлено:

- методичні посібники ДУ "ННДІПБОП" складені українською мовою (Регламент розрахунку в Системі на 5 стор., Регламент роботи в Системі на 24 стор.);

- методичні посібники ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" складені російською мовою (Регламент розрахунку в Системі на 9 стор., Регламент роботи в Системі на 131 стор.);

- у змісті наданих ДУ "ННДІПБОП" документів зазначені методичні посібники не вказані;

- методичні посібники Відповідачів мають ідентичний зміст, при цьому методичні посібники ДУ "ННДІПБОП" є скороченим варіантом методичних посібників ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", перекладених з російської на українську мову;

- текст у методичних посібниках ДУ "ННДІПБОП" не несе змістового навантаження, оскільки відсутні посилання, наприклад, на те, які кнопки (клавіші) в тих чи інших випадках необхідно натискати (ці посилання є в методичних посібниках іншого Учасника) для виконання необхідних операцій. Приклад наведено в таблиці:

Витяг з Регламенту розрахунку в Системі ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ"

Витяг з регламенту розрахунку в Системі ДУ "ННДІПБОП"

2.2.1. Команда "Загрузить данные из объектов"
Позволяет выполнить загрузку данных из объектов, участвующих в расчетах в таблицу, представленную на форме. Для выполнения необходимо нажать кнопку (вказано позначку кнопки).
При нажатии кнопки все данные находящиеся в таблице удаляются и вместо них вносятся данные хранящиеся в объектах.

2.2.1. Команда "Завантажити дані з об'єктів"
Команда дозволяє виконати завантаження даних з об'єктів беруть участь у розрахунках в таблицю, представлену на формі. При натисканні кнопки всі дані знаходяться в таблиці видаляються і замість них вносяться дані зберігаються в об'єктах.

(72) Як видно з таблиці, тексти зазначених витягів з методичних посібників Учасників є ідентичними, мають спільні пунктуаційні помилки (звороти не відокремлені комами), при цьому в тексті ДУ "ННДІПБОП":

- пропущені прийменники після слів "з об'єктів, які", "дані, які" (двічі), у результаті чого речення під час прочитування втрачає зміст (що може бути наслідком автоматизованого перекладу тексту (за допомогою спеціальних комп'ютерних програм), який після того не редагувався);

- внаслідок скорочення не зазначено, яку саме кнопку потрібно натиснути.

(73) Разом з тим, під час проведення в Комітеті розслідування у справі, листом ДУ "ННДІПБОП" від 14.10.2014 N 01/3-42-401/647 (вх. N 8-20/8381 від 15.10.2014) було повідомлено про таке:

- "При підготовці документів пропозицій конкурсних торгів, що подавались на участь у зазначеній процедурі, використовувались матеріали з Посібників користувача до програмного продукту на базі ГІС К-MINE (розробник - ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ");

- "Відкриті джерела (ресурси тощо) не використовувались. Пропозиція конкурсних торгів готувалась за допомогою власного опрацювання матеріалів з Посібників користувача на базі ГІС К-MINE" (розроблених іншим Відповідачем).

(74) Під час аналізу електронних файлів, наданих ДУ "ННДІПБОП" на зазначеному диску, виявлено наступне.

(75) Параметри властивостей електронного файлу з назвою "регламент розрахунку в Системі" містить:

- назву виробника, автора - Барановський С. С. (який є працівником ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ");

- зберіг - Дучкіна (завідувач сектору ДУ "ННДІПБОП" згідно з наданою інформацією);

- "производитель" - "Кривбасакадемінвест".

(76) Отже, зазначена схожість в оформленні методичних посібників (Регламент розрахунку в Системі та Регламент роботи в Системі) Відповідачів свідчить про обмін інформацією між Відповідачами, спільну підготовку Відповідачів до участі у Процедурі закупівлі, а також про формальний підхід ДУ "ННДІПБОП" до участі у Процедурі закупівлі.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(77) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі у Процедурі закупівлі з метою забезпечення перемоги у Процедурі закупівлі ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(78) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі у Процедурі закупівлі Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Процедурі закупівлі, що підтверджується, зокрема, наступним:

- перебуванням керівника одного Відповідача у трудових відносинах з іншим Відповідачем;

- наявністю сталих господарських відносин у вигляді договорів, угод;

- зазначенням одним Відповідачем іншого Відповідача потенційним виконавцем;

- внесенням пропозицій щодо включення заходів, які пропонувалися до плану заходів особою, яка перебуває у трудових відносинах з обома Відповідачами;

- поданням одним із Відповідачів цінової пропозиції, яка до копійки збігається з очікуваною вартістю, а іншим - цінової пропозиції, яка перевищує очікувану вартість процедури закупівлі;

- схожістю документів, наданих у складі пропозицій конкурсних торгів.

(79) Наведені вище обставини, наявність між Відповідачами сталих взаємозв'язків (господарська діяльність, наймані працівники та інше) та поведінка останніх під час підготовки та проведення Процедури закупівлі свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити та узгодили свою поведінку під час проведення Процедури закупівлі, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(80) Така координація економічної поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Процедури закупівлі.

(81) Держава та суспільство загалом зацікавлені в тому, щоб укласти контракти на закупівлю товарів, робіт або послуг із суб'єктом господарювання, який запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, що повністю відповідає вимогам процедури закупівлі.

(82) Частиною другою статті 4 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(83) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(84) Частиною першою статті 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

(85) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(86) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

(87) Отже, встановленими у справі обставинами у їх сукупності доведено, що ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і ДУ "ННДІПБОП" вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) [оголошення про проведення процедури закупівлі N 118960, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.05.2013 N 36 (779)], проведених Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

7. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ

7.1. Заперечення ДУ "ННДІПБОП"

(88) Листом Комітету від 15.08.2017 N 143-26.13/05-8802 копія подання про попередні висновки у справі N 20-26.13/8-15 була надіслана ДУ "ННДІПБОП".

(89) Листом від 29.08.2017 N 01/2-42/260 (вх. N 8-01/8586 від 04.19.2017) ДУ "ННДІПБОП" надала заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

7.2. Заперечення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ"

(90) Листом Комітету від 15.08.2017 N 143-26.13/05-8803 копія подання про попередні висновки у справі N 20-26.13/8-15 була надіслана ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(91) Листом від 08.09.2017 N 100 (вх. N 8-01/797-кі від 19.09.2017) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" надало заперечення щодо висновків та пропозицій, викладених у Поданні про попередні висновки. Проте зміст цих заперечень не спростовує висновків та фактів, викладених у Поданні про попередні висновки.

(92) Так, у запереченнях ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" щодо інформації про взаємозв'язок Відповідачів зазначило таке:

(93) (Інформація з обмеженим доступом).

(94) (Інформація з обмеженим доступом).

(95) (Інформація з обмеженим доступом).

(96) Зазначені заперечення спростовуються наступним.

(97) Як зазначено вище, директор ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" Назаренко Михайло Володимирович з 2010 року перебуває у трудових відносинах з ДУ "ННДІПБОП" та на час проведення Процедури закупівлі обіймав посаду завідувача науково-дослідного відділу науково-технічного забезпечення та економічних проблем охорони праці та промислової безпеки, у 2012 році займав посаду начальника науково-дослідного відділу регулювання промисловою безпекою та охороною праці.

(98) Тобто Назаренко М. В. здійснює керівництво господарською діяльністю ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" та одночасно як завідувач (начальник) відділу ДУ "ННДІПБОП" здійснює керівництво відповідним структурним підрозділом, який виконує завдання, покладені на ДУ "ННДІПБОП", зокрема, у сфері промислової безпеки та охорони праці.

(99) Отже, твердження ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", що перебування керівника одного з Відповідачів у трудових відносинах з Відповідачами не може свідчити про обізнаність стосовно господарської діяльності один одного та не може сприяти обміну інформацією між ними, є безпідставними.

(100) Крім того, Назаренко М. В., як було зазначено вище, був ініціатором розробки відповідного програмного забезпечення.

(101) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" у своїх запереченнях щодо наявності сталих господарських відносин між Відповідачами, зокрема, повідомило:

(102) (Інформація з обмеженим доступом).

(103) (Інформація з обмеженим доступом).

(104) (Інформація з обмеженим доступом).

(105) (Інформація з обмеженим доступом).

(106) (Інформація з обмеженим доступом).

(107) Разом з тим, зазначені заперечення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" не спростовують наявності між Відповідачами сталих господарських відносин, інтересів стосовно спільної діяльності, що надавало їм можливість домовитись про результати Процедури закупівлі з метою забезпечення перемоги ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(108) У своїх запереченнях ПП "КРИВБАСАКАДЕМНІВЕСТ" стосовно інформації щодо планування Фондом Процедури закупівлі повідомило, зокрема, таке:

(109) (Інформація з обмеженим доступом).

(110) (Інформація з обмеженим доступом).

(111) (Інформація з обмеженим доступом).

(112) (Інформація з обмеженим доступом).

(113) (Інформація з обмеженим доступом).

(114) (Інформація з обмеженим доступом).

(115) Зазначені заперечення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" спростовуються наявними матеріалами справи.

(116) Як було зазначено вище, електронні файли з назвами "Теми договорів 08.02.2012", "Темы договоров (Кружилко) В1" і "Фонд соцстрах_NEW_End" містились на комп'ютері секретаря керівника ДУ "ННДІПБОП".

(117) Під час аналізу зазначених електронних файлів виявлено наступне.

(118) Параметри властивостей електронного файлу з назвою "Фонд соцстрах_NEW_End" містять:

- назву автора - NNDIPBOP;

- зберіг - КАІ;

- "производитель" - NNDIPBOP;

- дату створення - 01.02.2012 11.51;

- дату останнього збереження - 01.02.2012 12.38.

(119) Отже, пропозиції до Плану заходів Фонду, враховуючи зазначені властивості електронного файлу, готувало ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", що у свою чергу свідчить про обмін інформацією між Відповідачами.

(120) Отже, враховуючи викладене, заперечення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" щодо безпідставності висновків, викладених у Поданні про попередні висновки щодо зазначення ДУ "ННДІПБОП" себе користувачем результатів заходу, а потенційним виконавцем заходу - ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ", яке мало б бути його конкурентом, та подання пропозицій до Плану заходів Фонду особою, яка одночасно перебуває у трудових відносинах з обома Відповідачами, свідчить про відсутність конкуренції між Відповідачами та було б неможливим, якби Відповідачі не узгодили попередньо свою поведінку, є необґрунтованими.

(121) При цьому за наявності у ДУ "ННДІПБОП" дійсної мети отримати перемогу у Торгах, ДУ "ННДІПБОП" утрималось би від зазначення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" як потенційного виконавця вказаних послуг, та з великою вірогідністю зазначило б виконавцем послуг себе.

(122) У той же час, з метою уникнення ризиків, пов'язаних з невизначеністю результатів Торгів, Відповідачі, діючи узгоджено в інтересах ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" та з метою отримання для останнього державних коштів, спільно розпочали підготовку, ще до проведення Процедури закупівлі, визначаючи вже на етапі планування переможця, що підтверджується самим Планом заходів Фонду, результатами Процедури закупівлі та іншими обставинами.

(123) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" у своїх запереченнях стосовно цінових пропозицій Відповідачів під час участі у Процедурі закупівлі повідомило, зокрема, таке:

(124) (Інформація з обмеженим доступом).

(125) (Інформація з обмеженим доступом).

(126) (Інформація з обмеженим доступом).

(127) (Інформація з обмеженим доступом).

(128) (Інформація з обмеженим доступом).

(129) (Інформація з обмеженим доступом).

(130) (Інформація з обмеженим доступом).

(131) (Інформація з обмеженим доступом).

(132) (Інформація з обмеженим доступом).

(133) Наведене спростовується наступним.

(134) У разі намагання учасника процедури закупівлі перемогти у Процедурі закупівлі, він мав запропонувати максимально найнижчу ціну. У додатку 4 до документації конкурсних торгів Процедури закупівлі визначені критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів, згідно з яким єдиним критерієм оцінки є ціна. До оцінки допускаються пропозиції конкурсних торгів, які не були відхилені та не прийнято рішення про відмову Учаснику відповідно до документації конкурсних торгів.

(135) Отже, переможцем Процедури закупівлі повинен був стати учасник, який запропонує найнижчу ціну.

(136) Пунктом 3 розділу V документації конкурсних торгів Процедури закупівлі встановлено, що до оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення:

а) відповідності учасника кваліфікаційним вимогам та додатковим умовам, зазначеним у документації конкурсних торгів;

б) відповідності пропозиції умовам конкурсної документації;

в) відповідності пропозицій конкурсних торгів учасника інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначених у додатку 3 до документації конкурсних торгів, що є невід'ємною частиною документації конкурсних торгів.

(137) Враховуючи викладене, заперечення ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" щодо його можливої перемоги у Процедурі закупівлі, при зазначенні ціни пропозиції конкурсних торгів на рівні очікуваної вартості, за умови відповідності його пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним вимогам та додатковим умовам, зазначеним у документації конкурсних торгів; відповідності пропозиції умовам документації конкурсних торгів та відповідності інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначених у додатку 3 до документації конкурсних торгів, за умови, що інші потенційні учасники запропонують меншу ціну, є безпідставним.

(138) Крім того, як було зазначено вище, лист ДУ "ННДІПБОП" від 11.09.2012 N 02/771 до Фонду, відповідно до якого була визначена очікувана вартість, підписаний Шульгою Ю. І. У свою чергу Шульга Ю. І., будучи відповідальною особою за підготовку пропозиції ДУ "ННДІПБОП", подав заздалегідь неконкурентну цінову пропозицію, що перевищує очікувану вартість Процедури закупівлі, таким чином реалізувавши попередні домовленості між Відповідачами.

(139) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" не надало інформації щодо формування своєї цінової пропозиції. Разом з цим, розділом 12 істотних умов договору (додаток 5 до документації конкурсних торгів) передбачено, що невід'ємною частиною договору є, зокрема, "калькуляція кошторисної вартості (Додаток N 3)". При цьому до договору про закупівлю від 30.07.2013 N 33007-2, укладеного між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і Фондом, як невід'ємна частина договору (додаток N 3) додана "калькуляція кошторисної вартості".

(140) Слід зазначити, що в пункті 9 довідки Державної фінансової інспекції України зустрічної звірки з Підприємством з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з Фондом за період з 01.04.2013 по 30.04.2015 від 10.07.2015 N 850-40/95-3 відсутній висновок про достовірність калькуляції ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" до договору про закупівлю від 30.07.2013 N 33007-2, укладеного між ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" і Фондом. Зазначений пункт довідки містить інформацію, що до зустрічної звірки ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" надані документи, які фактично підтверджують понесені ним витрати під час надання послуг Фонду. Однак зазначене не спростовує висновків про необґрунтованість як витрат, зазначених у калькуляціях, так і ціни пропозиції ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ".

(141) У своїх запереченнях ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" стосовно схожості в оформленні документів, наданих у пропозиціях конкурсних торгів Відповідачів, зокрема, повідомило:

(142) (Інформація з обмеженим доступом).

(143) (Інформація з обмеженим доступом).

(144) (Інформація з обмеженим доступом).

(145) (Інформація з обмеженим доступом).

(146) (Інформація з обмеженим доступом).

(147) Наведене спростовується наступним.

(148) Завідувач сектору ДУ "ННДІПБОП" Дучкіна Ю. В. не була учасником Семінару.

(149) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" на вимогу Комітету надало диски з демонстраційними версіями ГІС К-МІНЕ "ГІС К-МІНЕ: Demo-version 12", які роздавались учасникам II Міжнародного науково-практичного семінару "Використання геоінформаційної системи К-МІНЕ в різних сферах діяльності" SVIT GIS - 2012. Зазначені версії містять ліцензійну угоду, з умовами якої користувач повинен погодитись перед встановленням зазначеного програмного забезпечення на комп'ютер. Пунктом 3 угоди встановлені такі зобов'язання користувача:

"Пользователь соблюдает следующие обязательства:

- не распространять копии экземпляров Программного продукта третьим лицам, не предоставлять экземпляры Программного продукта в прокат или во временное пользование;

- не использовать экземпляр Программного продукта или какие-либо его составляющие для извлечения коммерческой выгоды или в интересах других лиц;

- не использовать экземпляр Программного продукта или любые его составляющие для создания программного обеспечения или копировать любые его составляющую в листинги другого программного обеспечения;

- не передавать какую-либо информацию баз данных Программного продукта другим лицам;

- не производить декомпилирование экземпляров Программного продукта;

- воссоздавать все сообщения об авторском праве Правообладателя на всех копиях экземпляров Программного продукта" (мовою оригіналу).

(150) Отже, ДУ "ННДІПБОП" всупереч ліцензійній угоді до демонстраційної версії ГІС К-МІНЕ "ГІС К-МІНЕ: Demo-version 12" використало зазначений програмний продукт під час розробки Регламенту розрахунку в Системі та Регламенту роботи в Системі для створення у замовника та/або інших осіб уявлення про можливість самостійної розробки програмного продукту, не маючи при цьому такої мети.

(151) Крім того, у разі відсутності у ДУ "ННДІПБОП" демонстраційної версії ГІС К-МІНЕ "ГІС К-МІНЕ: Demo-version 12", ДУ "ННДІПБОП" не мала б можливості підготувати пропозицію конкурсних торгів для участі у Процедурі закупівлі.

(152) Зазначене було б неможливим без обміну інформацією між Відповідачами, що у свою чергу свідчить про спільну підготовку Відповідачів до участі у Процедурі закупівлі, а також про формальний підхід ДУ "ННДІПБОП" до участі у Процедурі закупівлі.

8. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

(153) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету накладають штраф на суб'єктів господарювання у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(154) Відповідно до інформації, наданої ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" листом від 04.09.2017 N 96 (вх. N 8-143/8833 від 11.09.2017), дохід (виручка) ПП "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становив 19992637 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот тридцять сім) гривень.

(155) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві листом від 28.08.2017 N 1422/9/26-59-12-02-34 (вх. N 11-143/8506 від 31.08.2017) і ДУ "ННДІПБОП" листом від 23.08.2017 N 01/1-422/258 (вх. N 8-01/8341 від 28.08.2017), ДУ "ННДІПБОП" є неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0031 - бюджетні установи). Відповідно до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ДУ "ННДІПБОП" за 2016 рік, доходи ДУ "ННДІПБОП" за 2016 рік становлять 5148437 (п'ять мільйонів сто сорок вісім тисяч чотириста тридцять сім) грн, а саме:

- фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом - 3323500 (три мільйони триста двадцять три тисячі п'ятсот) грн;

- залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього періоду, - 61911 (шістдесят одна тисяча дев'ятсот одинадцять) грн;

- доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом - 1763026 (один мільйон сімсот шістдесят три тисячі двадцять шість) грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20270992) і державна установа "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" (ідентифікаційний код юридичної особи 21609797) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Розробка автоматизованої системи розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення) [оголошення про проведення процедури закупівлі N 118960, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 06.05.2013 N 36 (779)], проведених Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20270992) штраф у розмірі 393534 (триста дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять чотири) гривні.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на державну установу "Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці" (ідентифікаційний код юридичної особи 21609797) штраф у розмірі 117535 (сто сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

А. Вовк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали