Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 грудня 2017 року N 694-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/35-17 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" (далі - ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент") (м. Київ) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум" (далі - ТОВ "Максимум") (м. Кременчук, Полтавська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Концентрація полягає у набутті ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує 79,59 відсотка голосів у вищому органі управління товариства шляхом збільшення статутного капіталу ТОВ "Максимум", за рахунок внесення ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" додаткового внеску відповідно до рішення загальних зборів ТОВ "Максимум" (протокол N 12-03/2015 від 12.03.2015). На час здійснення концентрації покупець вже володів часткою у статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 10 відсотків (реєстрацію змін до установчих документів здійснено 27 березня 2015 року за N 15851050025000924).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" (м. Київ).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.03.2017 N 08/64-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/35-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 N 24-29/08-3131 було повідомлено ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) Відповідно до інформації, наданої представниками ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент", концентрація полягала у набутті ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(6) Концентрація полягає у набутті ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує 79,59 відсотка голосів у вищому органі управління товариства шляхом збільшення статутного капіталу ТОВ "Максимум", за рахунок внесення ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" додаткового внеску відповідно до рішення загальних зборів ТОВ "Максимум" (протокол N 12-03/2015 від 12.03.2015). На час здійснення концентрації покупець вже володів часткою у статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 10 відсотків (реєстрацію змін до установчих документів здійснено 27 березня 2015 року за N 15851050025000924).

(7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання).

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) Тому набуття ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" на набуття частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 03.02.2017, тобто вже після здійснення концентрації.

(12) Отже, дії ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття частки в статутному капіталі ТОВ "Максимум", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(13) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент", на момент здійснення концентрації:

(14) ТОВ "Максимум" здійснює діяльність з організації будівництва будівель з метою подальшого продажу; продажу житлової та нежитлової нерухомості, надання в оренду комерційної та житлової нерухомості в межах міста Києва, торгівлі цінними паперами;

(15) ТОВ "Максимум" було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом], відносини контролю з якою були припинені після здійснення концентрації.

(16) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" здійснює діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, продаж цінних паперів в інтересах інвестиційних фондів;

(17) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] та іншими суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали господарську діяльність із: управління активами інститутів спільного інвестування, торгівлі цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості у місті Києві, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в місті Києві, надання в оренду комерційної нерухомості, оптової торгівлі господарсько-будівельними матеріалами, надання доступу, передачі даних до мережі Інтернет, надання доступу до онлайн-трансляції в мережі Інтернет (Інтернет, радіо), трансляції цифрового та супутникового телебачення.

(18) На дату подання заяви (03.02.2017) ТОВ "Максимум" було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] та суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали господарську діяльність із: управління активами інститутів спільного інвестування, торгівлі цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості в межах Львівської, Чернівецької, Рівненської, Закарпатської областей та міста Києва, оптової торгівлі дизельним пальним, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в межах міст Києва та Львова, надання в оренду комерційної нерухомості, оптової торгівлі господарсько-будівельними матеріалами, надання доступу, передачі даних до мережі Інтернет, надання доступу до онлайн-трансляції в мережі Інтернет (Інтернет, радіо), трансляції цифрового, супутникового телебачення;

(19) задіяними товарними ринками у зазначеній концентрації є: торгівля цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості у місті Києві, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в місті Києві;

(20) сукупна частка учасників концентрації на задіяних товарних ринках за підсумками 9 місяців 2016 року становить менше 3 відсотків.

(21) Враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.

(22) Разом з тим, відповідно до інформації заявників, поданої листом б/н (зареєстрованим у Комітеті 14.06.2017 за N 8-24/450-кі), 21.03.2017 відносини контролю між учасниками концентрації та фізичною особою [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] були припинені.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(23) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції": пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(24) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та суб'єкти господарювання - фізичні та юридичні особи, які пов'язані з ним відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(25) Дохід (виручка) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за підсумками 2016 року становить [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] грн.

(26) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(27) При визначенні розміру штрафу за вчинення ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" звернулось до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

(28) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" (м. Київ, ідентифікаційний код 33943393) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум" (м. Кременчук, Полтавська обл., ідентифікаційний код 32860384), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" на набуття частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Максимум", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали