АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 грудня 2017 року N 677-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/223-16 про порушення фізичною особою - підприємцем Богацьким Є. М. (м. Одеса) законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки у справі від 27.11.2017 N 127-26.13/223-16/456-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.04.2016 N 127-26/09-4547 у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Фізична особа - підприємець Богацький Є. М. (далі - ФОП Богацький Є. М.) зареєстрований 05.05.2003.

(3) ФОП Богацький Є. М. зареєстрований за адресою: вул. Коблевська, 37, кв. 12, м. Одеса, 65023.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 24.10.2016 N 09/337-р розпочато розгляд справи N 127-26.13/223-16 за ознаками вчинення ФОП Богацьким Є. М. порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.04.2016 N 127-26/09-4547 у встановлений ним строк.

(5) Листом від 25.10.2016 N 127-29/09-11346 розпорядження від 24.10.2016 N 09/337-р направлено на адресу ФОП Богацького Є. М.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(6) До Комітету надійшла заява Бреуса В. М. від 18.02.2016 б/н (вх. N 14-01/267-Б від 10.03.2016) (далі - Заява) про недобросовісну конкуренцію у діях товариства з обмеженою відповідальністю "Роскосметика" (м. Миколаїв) і товариства з обмеженою відповідальністю "Арома Інтер Ойл" (сільрада Августівська, Одеська обл.) про введення в оману щодо екологічних характеристик товару (олії мигдалю солодкого та ефірної олії лаванди).

(7) Під час розгляду Заяви Комітетом було встановлено, що виробником ефірної олії лаванди є ФОП Богацький Є. М.

(8) У зв'язку з необхідністю встановлення дійсних обставин, викладених у Заяві, та необхідністю отримання безпосередньо від ФОП Богацького Є. М. додаткової інформації, на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", до ФОП Богацького Є. М. листом від 29.04.2016 N 127-26/09-4547 надіслано вимогу державного уповноваженого Комітету про надання інформації (далі - Вимога). Вимога містила 37 питань.

(9) У Вимозі ФОП Богацькому Є. М. запропоновано протягом 30 календарних днів з дня одержання Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги.

(10) У Вимозі було зазначено, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(11) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення N 0303509306314 Вимогу вручено гр. Яворській, що проживає за адресою ФОП Богацького Є. М., 14.06.2016. Отже, останній день строку надання інформації припадав на 14.06.2016.

(12) Разом з тим, листом від 10.06.2016 N 1 (вх. N 8-127/5565 від 16.06.2016) ФОП Богацький Є. М. надав Комітету інформацію на пункти 1 та 36 Вимоги.

(13) ФОП Богацький Є. М. не надав інформації на пункти 2 - 35 та пункт 37 Вимоги.

(14) Тобто ФОП Богацький Є. М. із 37 питань Вимоги не надав інформації на 35 пунктів Вимоги.

(15) При цьому з клопотанням про продовження терміну надання інформації на Вимогу ФОП Богацький Є. М. не звертався.

(16) Відсутність зазначеної інформації перешкоджала виконанню Комітетом покладених на нього завдань.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(17) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(18) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(19) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(20) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(22) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(23) Отже, подання ФОП Богацьким Є. М. інформації в неповному обсязі на Вимогу Комітету у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(24) З метою отримання інформації щодо доходу ФОП Богацького Є. М. у 2016 році Комітетом до Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (далі - ДФС) направлено лист про надання інформації від 23.03.2017 N 127-26/09-3142.

(25) Листом від 04.04.2017 N 4285/10/15-53-13-06 (вх. N 11-127/3304 від 07.04.2017) ДФС надала Комітету копію податкової декларації ФОП Богацького Є. М., відповідно до якої дохід ФОП Богацького Є. М. у 2016 році становив 0,00 (нуль) грн.

(26) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ФОП Богацького Є. М. припинено. Дата зняття з обліку в ДФС - 23.03.2017.

(27) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що фізична особа - підприємець Богацький Є. М. (м. Одеса) вчинив порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 29.04.2016 N 127-26/09-4547 у встановлений ним строк.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали