Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 грудня 2017 року N 676-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/276-16 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАСУНКА" (далі - ТОВ "ЛАСУНКА", Товариство) (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 24440838) законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки у справі від 23.10.2017 N 127-26.13/276-16/393-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.05.2016 N 127-26/09-5117 (далі - Вимога 1) у встановлені ним строки.

(2) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 24.06.2016 N 127-26/09-6654 (далі - Вимога 2), у встановлені ним строки.

2. ВІДПОВІДАЧ

(3) Відповідачем у справі є товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАСУНКА" (далі - ТОВ "ЛАСУНКА", Товариство) (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 24440838).

(4) ТОВ "ЛАСУНКА", відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зареєстроване 21.01.97. Основним видом діяльності Товариства, згідно з КВЕД 10.52 (Наказ N 457), є виробництво морозива.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 24.11.2016 N 09/392-р розпочато розгляд справи N 127-26.13/276-16 за ознаками вчинення ТОВ "ЛАСУНКА" порушення, передбаченого пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Комітету від 19.05.2016 N 127-26/09-5117 у встановлений ним строк.

(6) Листом від 25.11.2016 N 127-26/09-12570 розпорядження від 24.11.2016 N 09/392-р відправлено на адресу ТОВ "ЛАСУНКА".

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(7) У Комітеті проводиться дослідження стосовно правомірності розміщення на етикетках морозива написів, які можуть справити враження, що продукція рекомендована для споживання дітям, зокрема: "ДЛЯ ДІТЕЙ", "ДИТЯЧЕ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" тощо, та їх відповідності положенням статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

(8) У зв'язку з проведенням зазначеного дослідження та на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" на адресу ТОВ "ЛАСУНКА" надіслано Вимогу 1, в якій запропоновано протягом 20 календарних днів з дня отримання Вимоги 1 надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги 1, зокрема копії етикеток всіх видів продукції - морозива, на упаковках якого містяться написи, а саме: "ДИТЯЧЕ", "ДЛЯ ДІТЕЙ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" (у різних відмінках), та вказати період його випуску протягом 20 календарних днів з дня одержання Вимоги 1.

(9) Отже, останній день строку надання відповіді на Вимогу 1 припадав на 16.06.2017.

(10) Листом від 09.06.2016 N 677 (вх. N 8-127/5641 від 17.06.2016) ТОВ "ЛАСУНКА" надало Комітету інформацію на Вимогу 1 в неповному обсязі.

(11) Зокрема, ТОВ "ЛАСУНКА" не надало копій етикеток усіх видів продукції морозива, на упаковках якого містяться написи, а саме: "ДИТЯЧЕ", "ДЛЯ ДІТЕЙ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" (у різних відмінках), які запитувались у Вимозі 1.

(12) Відсутність зазначеної інформації перешкоджала виконанню Комітетом покладених на нього завдань.

(13) У зв'язку з цим до ТОВ "ЛАСУНКА" надіслано Вимогу 2.

(14) У Вимозі 2 ТОВ "ЛАСУНКА" запропоновано протягом 10 календарних днів з дня отримання Вимоги 2 надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги 2.

(15) У Вимозі 2 Товариство було повідомлено, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(16) Дніпропетровська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта) підтвердила, що рекомендований лист (Вимога 2) з повідомленням про вручення N 0303509315968 вручено уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ "ЛАСУНКА" - Шиман С. В. 30.06.2016. На підтвердження зазначеного Укрпошта надала копію довіреності N 01-01/16 від 01.01.2016 на одержання поштових відправлень ТОВ "ЛАСУНКА" та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(17) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу 2 припадав на 11.07.2016 (оскільки 10.07.2016 - вихідний день).

(18) ТОВ "ЛАСУНКА" не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу 2.

(19) Інформація та документи, які запитувались у Вимозі 2, у встановлений строк до Комітету від ТОВ "ЛАСУНКА" не надійшли.

(20) Відповідь, зокрема, на Вимогу 2 ТОВ "ЛАСУНКА" надало листом від 09.02.2017 N 1592 (вх. N 8-127/1299 від 13.02.2017) поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету.

5. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА НА ПОДАННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

(21) У відповідь на подання про попередні висновки у справі від 23.10.2017 N 127-26.13/276-16/393-спр ТОВ "ЛАСУНКА" листом від 21.11.2017 N 8-01/11413ел/п надало наступні зауваження та заперечення.

(22) Товариством зазначено про те, що на Вимогу 1 ним було надано інформацію листом від 09.06.2016 N 677 (вх. N 8-127/5641 від 17.06.2016) у вказаний термін та повідомлено, що стосовно групи товару, яка запитувалась у цій Вимозі 1 (а саме морозива під позначенням "Малюк-АМ"), Кіровоградським обласним територіальним відділенням Комітету (далі - Відділення) надані ТОВ "ЛАСУНКА" рекомендації адміністративної колегії Відділення від 20.11.2014 N 02-11/21 "рк/к". За повідомленням Товариства, ним було вжито всіх можливих заходів для виконання наданих рекомендацій.

(23) Також ТОВ "ЛАСУНКА" наголосило на тому, що листом від 09.02.2017 N 1592 (вх. N 8-127/1299 від 13.02.2017) надало додаткові пояснення щодо Вимоги 1 та Вимоги 2 і повну інформацію на Вимогу (копії етикеток всіх видів продукції - морозива, на упаковках якого містяться написи, а саме: "ДИТЯЧЕ", "ДЛЯ ДІТЕЙ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" (у різних відмінках), та вказало період його випуску).

(24) Зазначене не спростовує доводів Комітету.

(25) Як було зазначено вище, у Комітеті проводиться дослідження стосовно правомірності розміщення на етикетках морозива написів, які можуть справляти враження, що продукція рекомендована для споживання дітям, зокрема: "ДЛЯ ДІТЕЙ", "ДИТЯЧЕ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" тощо, та їх відповідності положенням статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

(26) У зв'язку з цим Товариству було надіслано Вимогу 1, в якій запропоновано протягом 20 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги 1, зокрема, копії етикеток всіх видів морозива, на упаковках якого містяться написи, а саме: "ДИТЯЧЕ", "ДЛЯ ДІТЕЙ", "МАЛЮКАМ", "МАНЮНЯМ", "ДИТИНСТВО" (у різних відмінках), та вказати період його випуску протягом 20 календарних днів з дня одержання Вимоги 1.

(27) ТОВ "ЛАСУНКА" надало відповідь на Вимогу 1 в межах терміну, визначеного державним уповноваженим Комітету. Проте Товариством не надано всю інформацію, що запитувалась у Вимозі 1.

(28) ТОВ "ЛАСУНКА" не зверталось до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу 1 чи у зв'язку з неможливістю надання з будь-яких причин всієї інформації на Вимогу 1.

(29) Щодо неподання інформації на Вимогу 2 Товариство повторно, як і в листі від 09.02.2017 N 1592 (вх. N 8-127/1299 від 13.02.2017), зазначило, що Вимога 2 була втрачена у зв'язку з надходженням багаточисленної поштової кореспонденції, пов'язаної на той час з акцією "Весна-Літо", яку проводило Товариство.

(30) Крім того, ТОВ "ЛАСУНКА" звернуло увагу на те, що й Комітетом були зроблені помилки, які, на думку Товариства, також є проявом людського фактору.

(31) ТОВ "ЛАСУНКА" зауважило, що у Вимозі 2 зазначена неправильна адреса, а саме індекс, що є індексом іншого району міста Дніпро, ніж вказана вулиця Гаванська, 14.

(32) З огляду на вказане зазначаємо.

(33) Так, Вимогу 2 надіслано на адресу: 49130, м. Дніпро, вул. Гаванська, 14, що не повною мірою є адресою Товариства. Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною адресою ТОВ "ЛАСУНКА" є: 49127, м. Дніпро, вул. Гаванська, 14.

(34) Отже, мала місце помилка в індексі.

(35) Водночас, як зазначалось у Вимозі 2, ТОВ "ЛАСУНКА" запропоновано протягом 10 календарних днів з дня отримання Вимоги 2 надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги 2.

(36) Відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення N 0303509315968, Вимогу 2 вручено уповноваженій особі на одержання пошти ТОВ "ЛАСУНКА" - Шиман С. В. 30.06.2016.

(37) Дніпропетровською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" підтверджено вказану інформацію та надано копію довіреності N 01-01/16 від 01.01.2016 на одержання поштових відправлень ТОВ "ЛАСУНКА" та копію витягу з книги для запису рекомендаційних поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(38) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(39) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(40) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(41) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(42) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(43) Відповідно до пункту 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(44) Подання ТОВ "ЛАСУНКА" інформації в неповному обсязі на Вимогу 1 Комітету у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(45) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(46) Дії ТОВ "ЛАСУНКА" з неподання інформації на Вимогу 2 Комітету у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(47) Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 14 статті 50 цього Закону, на суб'єкта господарювання накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(48) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області листом від 20.02.2017 N 2561/10/04-36-12-04-18 (вх. N 11-127/1688 від 23.02.2017), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ "ЛАСУНКА" за 2016 рік становить 559727000 (п'ятсот п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч) гривень.

(49) Водночас ураховуючи, що Відповідач на Вимогу 1 надав майже всю інформацію, крім деяких етикеток продукції, а у Вимозі 2, по суті, ставилось питання як і у Вимозі 1, а саме надання етикеток, які не було надано на Вимогу 1, а також беручи до уваги інші обставини цієї справи та пояснення Відповідача щодо вчиненого порушення, Комітет розглядає вчинене ТОВ "Ласунка" порушення як одне, а саме як подання інформації в неповному обсязі на Вимогу 1 у встановлений органом Комітету строк.

(50) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАСУНКА" (м. Дніпро, ідентифікаційний код юридичної особи 24440838) порушенням, передбаченим пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.05.2016 N 127-26/09-5117 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАСУНКА" штраф у розмірі 27200 (двадцять сім тисяч двісті) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати Антимонопольному комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня одержання рішення.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали