АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 грудня 2017 року N 675-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 127-26.13/24-17 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю "Трапеза" (далі - ТОВ "Трапеза", Товариство, Відповідач) законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками N 127-26.13/24-17/168-спр від 17.05.2017, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 28.10.2016 N 127-26/09-11519 (далі - Вимога) у встановлений ним строк.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ТОВ "Трапеза" (м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 38849183).

(3) Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за класифікацією видів економічної діяльності (Наказ N 457), Товариство здійснює виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (код КВЕД 10.61 (Наказ N 457)).

(4) Отже, Відповідач є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(5) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 02.03.2017 N 09/43-р розпочато справу N 127-26.13/24-17 за ознаками вчинення ТОВ "Трапеза" порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк.

(6) Листом Комітету від 18.05.2017 N 127-26/09-5352 Відповідачу було надіслано копію подання з попередніми висновками у справі N 127-26.13/14-17/168-спр від 17.05.2017, Товариством надано зауваження та заперечення щодо викладених у поданні обставин справи, які спростовуються матеріалами справи.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(7) У Комітеті розглядалася заява Скибицької Нелі Андріївни (зареєстрована в Комітеті 04.10.2016 за N 14-01/396-АМ) (далі - Заява) про порушення ТОВ "Трапеза" законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення на упаковках продукції - макаронних виробах спагеті Trapeza інформації, що вводить споживачів в оману.

(8) У зв'язку з необхідністю отримання інформації безпосередньо від ТОВ "Трапеза", на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", Товариству було надіслано Вимогу, в якій запропоновано протягом 20 робочих днів з дня її отримання надати Комітету інформацію та належно засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги.

(9) У Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14 і 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(10) Листом від 20.01.2017 N 07-81-245 (зареєстрований у Комітеті 23.01.2017 за N 8-127/638) Одеська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта) підтвердила, що рекомендований лист (Вимогу) з повідомленням про вручення N 0303509342329 вручено за довіреністю уповноваженій особі Товариства Чобан А. Ф. 08.11.2016.

(11) На підтвердження вказаного Укрпошта надала копію доручення Відповідача від 03.01.2016 N 1, дійсного до 31.12.209, відповідно до якого Товариство в особі директора - Губачова В. В. доручає Чобан А. Ф. отримувати документи на адресу Відповідача з 15.02.2016 по 31.12.2016 та копію витягу з книги для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень ф. 8.

(12) Отже, останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 28.11.2016.

(13) У встановлений державним уповноваженим Комітету строк інформація та документи, що запитувались у Вимозі, до Комітету не надійшли.

(14) У межах строку, встановленого державним уповноваженим Комітету для надання інформації, ТОВ "Трапеза" до Комітету з клопотанням щодо продовження строку надання інформації на Вимогу не зверталось.

(15) Листом б/н б/д (зареєстрований у Комітеті 15.12.2016 за N 8-01/11957) (далі - Лист 1) Товариство надало відповідь Комітету на Вимогу, але в неповному обсязі та поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету.

(16) Крім того, зазначений Лист 1, відповідно до відтиску Укрпошти, Товариство здало на пошту 07.12.2016, тобто поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(17) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(18) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(19) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(20) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має право при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

(21) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(22) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(23) Отже, дії ТОВ "Трапеза" з неподання інформації Комітету на вимогу державного уповноваженого Комітету від 28.10.2016 N 127-26/09-11519 у встановлений ним строк є порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

6. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА НА ПОДАННЯ З ПОПЕРЕДНІМИ ВИСНОВКАМИ У СПРАВІ

(24) У відповідь на лист з поданням про попередні висновки N 127-26.13/24-17/168-спр від 17.05.2017 Товариство листом б/д б/н (зареєстрованим у Комітеті 14.06.2017 за N 8-01/5716) (далі - Лист 2) надало наступні заперечення.

(25) Відповідач повідомив, що ТОВ "Трапеза" в особі директора Губачова В. В. не надавало повноважень на отримання поштових повідомлень Чобан А. Ф. та заявив про заволодіння печаткою Товариства невідомою особою і підробку підпису директора Товариства на довіреності на ім'я Чобан А. Ф.

(26) Також у Листі 2 ТОВ "Трапеза" просило відкласти розгляд справи N 127-26.13/24-17 на період проведення внутрішнього службового розслідування з причини причетності працівників Товариства до отримання поштової документації на основі доручення.

(27) З метою об'єктивного з'ясування дійсних обставин справи Відповідачу було надіслано вимогу від 03.07.2017 N 127-26/09-7161 про надання інформації стосовно результатів службового розслідування та доказів, які, на думку Товариства, можуть сприяти повному та всебічному розгляду справи.

(28) Листом від 27.07.2017 N 7-27/05-17 (зареєстрований у Комітеті за N 8-01/7482) (далі - Лист 3) ТОВ "Трапеза" повідомило Комітет про результати службового розслідування, за яким встановлено, що бухгалтер Товариства Помагайбіс 1.0. сфальсифікувала підпис директора ТОВ "Трапеза" Губачова В. В. у дорученні на отримання поштової кореспонденції з надання повноважень на ім'я Чобан А. Ф. та, отримавши Вимогу і не надавши її директору, звільнилась 11.11.2016.

(29) Також Листом 3 Товариство повідомило, що Вимогу було знайдено 02.12.2017 у паперах колишнього працівника Помагайбіс О. І. та 07.12.2016 надано письмову відповідь Комітету.

(30) Додатково Відповідач повідомив про те, що протягом 2016 - 2017 років договори про надання поштового зв'язку між ТОВ "Трапеза" та Укрпоштою не укладалися.

(31) Проте відповідно до наданих Відповідачем матеріалів, згідно з наказом Товариства N 063-ОС, долученим до Листа 3, на посаду бухгалтера Товариства Помагайбіс О. І. зараховано 15.09.2016, у той час як доручення на отримання поштових відправлень N 1 на ім'я Чобан А. Ф. надано Товариством 03.01.2016 та було дійсне до 31.12.2016, що підтверджено копією відповідного доручення в додатку до листа Укрпошти від 20.01.2017 N 07-81-245.

(32) Відповідно період перебування Помагайбіс О. І. на посаді бухгалтера Товариства не збігається в часі з датою оформлення доручення на отримання поштових відправлень N 1 на ім'я Чобан А. Ф., що підтверджується наданими Товариством документами.

(33) Тобто заперечення Відповідача спростовуються матеріалами справи.

(34) Отже, Комітетом встановлено, що відповідь на Вимогу Комітету ТОВ "Трапеза" було надано 07.12.2016, поза межами строку, встановленого державним уповноваженим Комітету.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(35) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, накладається в розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(36) За інформацією Державної фіскальної служби України, сума доходу за податковий (звітний) період ТОВ "Трапеза" за 2016 рік становить 12638700 (дванадцять мільйонів шістсот тридцять вісім тисяч сімсот) гривень.

(37) Під час визначення розміру штрафу враховано, що інформацію на Вимогу 1 державного уповноваженого Комітету під час розгляду справи в повному обсязі не надано.

(38) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Трапеза" (м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 38849183) вчинило порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.10.2016 N 127-26/09-11519 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Трапеза" штраф у розмірі 126300 (сто двадцять шість тисяч триста) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали