АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 грудня 2017 року N 699-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу N 24-26.13/45-17 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" (далі - ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент") (м. Київ) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі приватного підприємства "Харон-Вестоіл" (далі - ПП "Харон-Вестоіл") (м. Черкаси), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до Договору купівлі-продажу частини корпоративних прав від 15.11.2013, укладеного між ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та Кухарем Ігорем Івановичем, ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" придбало частку в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл" у розмірі 90 відсотків (зміни до установчих документів здійснено 21 листопада 2013 року, номер запису 14151050018014238).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" (м. Київ).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.03.2017 N 08/74-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/45-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 N 24-29/08-3131 було повідомлено ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) Відповідно до інформації, наданої представниками ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент", концентрація полягала у придбанні ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(6) Відповідно до Договору купівлі-продажу частини корпоративних прав від 15.11.2013, укладеного між ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та Кухарем Ігорем Івановичем, ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" придбало частку в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл" у розмірі 90 відсотків (зміни до установчих документів здійснено 21 листопада 2013 року, номер запису 14151050018014238).

(7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання).

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) Тому придбання ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" частки в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" на придбання частки в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, надійшла 03.02.2017, тобто вже після здійснення концентрації.

(12) Отже, дії ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ПП "Харон-Вестоіл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

(13) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент", на момент здійснення концентрації:

(14) ПП "Харон-Вестоіл" здійснювало діяльність з надання в оренду комерційної нерухомості в межах міста Києва;

(15) ПП "Харон-Вестоіл" було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом];

(16) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" здійснювало діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та продажу цінних паперів в інтересах інвестиційних фондів;

(17) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" було пов'язане відносинами контролю з: фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] та суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали господарську діяльність з: продажу житлової нерухомості в межах Львівської, Закарпатської областей, продажу нежитлової нерухомості в межах Львівської області, надання в оренду комерційної нерухомості в межах Львівської, Рівненської та Чернівецької областей, будівництва житлової та нежитлової нерухомості в межах міста Києва.

(18) На дату подання заяви (03.02.2017) ПП "Харон-Вестоіл" було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою - громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] та суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснювали господарську діяльність з: управління активами інститутів спільного інвестування, торгівлі цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості в межах Львівської, Чернівецької, Рівненської, Закарпатської областей та міста Києва, оптової торгівлі дизельним пальним, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в межах міст Києва та Львова, надання в оренду комерційної нерухомості, оптової торгівлі господарсько-будівельними матеріалами, надання доступу, передачі даних до мережі Інтернет, надання доступу до онлайн-трансляції в мережі Інтернет (Інтернет, радіо), трансляції цифрового, супутникового телебачення.

(19) Разом з тим, відповідно до інформації заявників, поданої листом б/н (зареєстрованим у Комітеті 14.06.2017 за N 8-24/450-кі), 21.03.2017 відносини контролю між учасниками концентрації та фізичною особою [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] були припинені.

(20) Зазначена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(21) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

(22) пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(23) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та суб'єкти господарювання - фізичні та юридичні особи, які пов'язані з ним відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(24) Дохід (виручка) ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за підсумками 2016 року становить [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] грн.

(25) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(26) При визначенні розміру штрафу за вчинення ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що ТОВ "КУА "Крістал Ессет Менеджмент" звернулось до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

(27) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" (м. Київ, ідентифікаційний код 33943393) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі приватного підприємства "Харон-Вестоіл" (м. Черкаси, ідентифікаційний код 34667870), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Крістал Ессет Менеджмент" на придбання частки в статутному капіталі приватного підприємства "Харон-Вестоіл", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали