Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 березня 2018 року N 135-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/49-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою - громадянином України Івахівим Степаном Петровичем у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" (далі - ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ") (м. Луцьк, Україна) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 17.01.2018 N 24-26.13/49-17/9-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Концентрація полягала у набутті фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. разом з фізичною особою - громадянином України Єремеєвим Ігорем Мироновичем контролю над ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" шляхом опосередкованого придбання фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. [через приватну компанію з обмеженою відповідальністю "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (далі - компанія "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (м. Лімасол, Кіпр)] частки в статутному капіталі ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ", що забезпечило Івахіву С. П. досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів зареєстровано 28.12.2012 за N 11981050008005899).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Фізична особа - громадянин України Івахів С. П.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22 березня 2017 року N 09/78-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/49-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 24.03.2017 N 24-25/09-3240 повідомлено фізичну особу - громадянина України Івахіва С. П. про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду цієї справи.

(5) Листом від 17.01.2018 N 24-26.13/09-685 уповноваженому представнику фізичної особи - громадянина України Івахіва С. П. було направлено подання з попередніми висновками у справі N 24-26.13/49-17/9.

(6) Листом від 30.01.2018 б/н (зареєстрованим у Комітеті 06.02.2018 за N 8-01/1401) уповноважений представник фізичної особи - громадянина України Івахіва С. П. надав Комітету відповідь на подання з попередніми висновками з пропозиціями зменшити розмір штрафу.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(7) Відповідно до інформації, наданої компанією "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" та фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. концентрація полягала у набутті Івахівим С. П. контролю над ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ".

(8) Зазначене набуття фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. разом з фізичною особою - громадянином України Єремеєвим І. М. контролю над ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" шляхом опосередкованого придбання фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. [через компанію "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД"] частки в статутному капіталі ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ", що забезпечило Івахіву С. П. досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулося від 28 грудня 2012 року.

(9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2011 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання). Тому здійснення зазначеної концентрація потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника компанії "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" та фізичної особи - громадянина України Івахіва С. П. про надання дозволу Івахіву С. П. на набуття контролю над ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" була надіслана 30.01.2017 за N 30-01-17 (зареєстрована в Комітеті 06.02.2017 за N 8-01/66-ЕК), тобто після здійснення зазначеної концентрації.

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(11) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, набуття безпосереднього або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання.

(12) Згідно зі статтями 22 і 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, оскільки відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2011 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

(13) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(14) Отже, набуття фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. контролю над ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

4.3. Відносини контролю учасників концентрації

(15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України заявником на момент здійснення концентрації :

(16) фізична особа - громадянин України Івахів С. П. був пов'язаний відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю "КЕМП С.Т.А.Р. " (далі - ТОВ "КЕМП С.Т.А.Р. ") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність на території України з надання в оренду власного нерухомого майна (житлових будинків);

товариством з обмеженою відповідальністю "ЛЕЙК ЗНГ" (далі - ТОВ "ЛЕЙК ЗНГ") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з оренди водного об'єкта місцевого призначення - ставка з метою риборозведення для власних потреб;

іншими суб'єктами господарювання, які не здійснювали діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;

фізичною особою - громадянином України;

(17) ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого] та було пов'язане відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які утворюють групу КОМО (далі - Група КОМО), а саме:

товариством з обмеженою відповідальністю "КОМО-ЕКСПОРТ" (далі - ТОВ "КОМО- ЕКСПОРТ") (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого] на території України та на експорт;

публічним акціонерним товариством "ДУБНОМОЛОКО" (далі - ПАТ "ДУБНОМОЛОКО") (м. Дубно, Україна), яке здійснювало діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

компанією "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД", яка здійснювала інвестиційну діяльність та не здійснювала господарської діяльності на території України;

(18) на момент подання заяви:

(19) ТОВ "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" ліквідована у 2016 році;

(20) фізична особа - громадянин України Івахів С. П. разом з компанією "ESTERA CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED" (Британські Віргінські Острови), яка є трастовим управляючим R&S Трасту, що діє на користь вигодоодержувачів доходів трасту громадян України - Єремеєва Романа Ігоровича та Єремеєвої Софії Ігорівни, здійснюють опосередковано спільний контроль над такими суб'єктами господарювання:

(21) компанією "ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД", яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання - резидентів України, які утворюють Групу КОМО;

до складу Групи КОМО входять такі суб'єкти господарювання:

ПАТ "ДУБНОМОЛОКО", яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ", яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України та на експорт;

товариство з обмеженою відповідальністю "КОМО-УКРАЇНА" (м. Луцьк, Україна), яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України;

(22) приватною компанією з обмеженою відповідальністю "МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД" (м. Лімасол, Кіпр), яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання - резидентів України, які утворюють групу КЛУБ СИРУ (далі - Група КЛУБ СИРУ);

до складу Групи КЛУБ СИРУ входять такі суб'єкти господарювання:

товариство з обмеженою відповідальністю "КЛУБ СИРУ" (далі - ТОВ "КЛУБ СИРУ") (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України та на експорт;

товариство з обмеженою відповідальністю "КАНІВСИРТРЕЙД" (м. Канів, Україна), яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України;

(23) ТОВ "КЕМП С.Т.А.Р", яке здійснює діяльність на території України з надання в оренду власного нерухомого майна (житлових будинків);

(24) ТОВ "ЛЕЙК ЗНГ", яке здійснює діяльність з оренди водного об'єкта місцевого призначення - ставка з метою риборозведення для власних потреб;

(25) разом з цим фізична особа - громадянин України Івахів С. П. пов'язаний відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України.

(26) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(27) Заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

(28) Відповідно до абзацу третього частини першої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання - фізичних осіб.

(29) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

(30) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визначається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(31) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції":

пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;

вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль;

суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

Отже, під час розгляду справи встановлено, що фізична особа - громадянин України Івахів С. П. та суб'єкти господарювання, пов'язані з ним відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(32) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою - громадянином України Івахівим С. П. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

відповідач співпрацював під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення порушення.

(33) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання в особі фізичної особи - громадянина України Івахіва С. П. та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за 2017 рік становить 4066,3 тис. грн.

(34) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що фізична особа - громадянин України Івахів Степан Петрович вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді набуття разом з фізичною особою - громадянином України Єремеєвим Ігорем Мироновичем контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" (м. Луцьк, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37425007) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу - громадянина України Івахіва Степана Петровича штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі - громадянину України Івахіву Степану Петровичу на набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ" (м. Луцьк, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37425007).

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали