Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 24 травня 2018 року N 267-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши матеріали справи N 128-26.13/18-18 про порушення публічним акціонерним товариством "УКРТРАНСГАЗ" (далі - ПАТ "УКРТРАНСГАЗ") (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019801) законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки у справі від 22.03.2018 N 128-26.13/18-18/101-спр, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету від 19.01.2018 N 128-29/06-818 (далі - Вимога) у встановлені ним строки.

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Відповідачем у справі є ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019801).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 23.02.2018 N 06/39-р розпочато розгляд справи N 128-26.13/18-18 про порушення ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлені ним строки.

(4) Копію розпорядження державного уповноваженого Комітету від 23.02.2018 N 06/39-р надіслано на адресу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" листом Комітету від 26.02.2018 N 128-29/06-2393.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(5) Комітет на підставі пункту 11 частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" проводить дослідження ринків природного газу у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції учасниками цього ринку.

(6) У зв'язку з проведенням зазначеного дослідження та на підставі статей 7, 16, 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" на адресу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" була надіслана Вимога, в якій запропоновано у 10-денний строк з дня отримання цієї Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги.

(7) Останній день строку надання інформації на Вимогу припадав на 05.02.2018 (оскільки 03.02.2018 припадало на вихідний день).

(8) У Вимозі зазначалося, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон) дії з неподання інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації Комітету визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

(9) Відповідно до повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення N 0303507912985 Вимога була отримана ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 24.01.2018.

(10) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" листами від 31.01.2018 N 1001ВИХ-18-545 (зареєстровано в Комітеті 07.02.2018 за N 8-128/1443) та від 02.03.2018 N 1001ВИХ- 18-1128 (зареєстровано в Комітеті 05.03.2018 за N 8-128/2592) зазначило, що причинами ненадання інформації на Вимогу є її конфіденційність, яка становить комерційну таємницю.

(11) Отже, ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не надало Комітету інформації на Вимогу у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.

(12) Також листом Комітету від 26.02.2018 N 128-29/06-2393 (далі - Лист) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" було повторно запропоновано надати інформацію, яка запитувалась у Вимозі.

(13) Листом від 12.03.2018 N 33КТ-36/6-004 (зареєстровано в Комітеті 12.03.2018 за N 8-128/219-кі) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надало інформацію, яка запитувалась у Листі, в повному обсязі.

(14) Листом Комітету від 23.03.2018 N 128-29/06-3583 було надіслано ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" копію подання від 22.03.2018 N 128-26.13/18-18/101-спр про попередні висновки за результатами розгляду справи N 128-26.13/18-18 (далі - Подання).

5. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА НА ПОДАННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

(15) У відповідь на Подання ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" листом від 02.04.2018 N 1001ВИХ-18-1536 (зареєстровано в Комітеті 02.04.2018 за N 8-01/3889) надало свою відповідь та повідомило, зокрема:

"ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" в повному обсязі було надано запитувані Вами документи та інформацію згідно форми та способу, який було визначено. Надання такої інформації підтверджується листом ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" від 12.03.2018 N 33КТ-36/6-004. За результатами аналізу документів, наданих Товариством, будь-яких зауважень щодо них чи щодо неповноти їх надання Антимонопольним комітетом надано не було, що підтверджується безпосередньо п. 13 подання останнього від 22.03.2018 N 128-26.13/18- 18/101-спр ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надало інформацію, яка запитувалась в повному обсязі. При цьому, вважаємо за необхідне зазначити, що надання ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" документів нібито із певною затримкою пов'язано виключно з об'єктивними обставинами, які склалися у даному випадку".

(16) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" пропонує врахувати зазначені обставини та не застосовувати до нього штрафних санкцій.

(17) Такі пояснення ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не спростовують факту неподання інформації на Вимогу у встановлений державним уповноваженим Комітету строк.

(18) Зазначене не може бути враховане з огляду на наступне.

(19) Як було зазначено вище, у Комітеті проводиться дослідження ринків природного газу у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції учасниками цього ринку.

(20) У зв'язку з цим ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" було надіслано Вимогу, в якій запропоновано у 10-денний строк з дня отримання цієї Вимоги надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів відповідно до пунктів Вимоги.

(21) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не надало Комітету інформації на Вимогу. Листами від 31.01.2018 N 1001ВИХ-18-545 (зареєстровано в Комітеті 07.02.2018 за N 8-128/1443) та від 02.03.2018 N 1001ВИХ-18-1128 (зареєстровано в Комітеті 05.03.2018 за N 8-128/2592) зазначило, що причинами ненадання інформації на Вимогу є її конфіденційність, яка становить комерційну таємницю.

(22) Запитувана інформація необхідна Комітету для проведення комплексного дослідження ринків природного газу України відповідно до повноважень, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, та згідно із затвердженим планом роботи Комітету.

(23) У зв'язку з цим розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 23.02.2018 N 06/39-р розпочато розгляд справи N 128-26.13/18-18 та Листом було повторно запропоновано надати інформацію, яка запитувалась у Вимозі.

(24) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" надало запитувану інформацію в повному обсязі лише після відкриття справи та надсилання повторного листа про надання інформації.

(25) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(26) У разі надання суб'єктом господарювання інформації як інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної) суб'єкт господарювання зобов'язаний: зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом. Крім того, окремим супровідним листом Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи іншим способом зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої статті 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

(27) Наявність у суб'єкта господарювання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної) не є підставою для неподання її Комітету.

6. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(28) Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема, в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

(29) Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

(30) Згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету є органом Комітету.

(31) Відповідно до статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" державний уповноважений Комітету має повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом; проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження).

(32) Положеннями статей 22 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого Комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк; суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу державного уповноваженого Комітету подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

(33) Відповідно до пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" неподання інформації Комітету у встановлені органом Комітету строки є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

(34) Отже, дії ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", які полягають у неподанні інформації на Вимогу Комітету у встановлений ним строк, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

(35) Статтею 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" встановлено, що за порушення, передбачене пунктом 13 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(36) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" за 2017 рік відповідно до звіту про фінансові результати становить 54909261 тис. грн.

(37) При визначенні розміру штрафу Комітет враховує, що неподання ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" запитуваної інформації в установлений державним уповноваженим Комітету строк, за відсутності інших джерел одержання цієї інформації, істотно перешкодило належному виконанню Комітетом покладених на нього законодавством завдань у частині здійснення повного, всебічного й об'єктивного комплексного дослідження ринків природного газу України, що мають ключове значення для забезпечення інтересів споживачів, до яких належить практично все населення України, наслідком чого став зрив строків проведення дослідження та необхідність їх продовження. Також Комітет бере до уваги необхідність забезпечення належного стримуючого ефекту штрафу для запобігання вчиненню подібних порушень у майбутньому.

(38) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати дії публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019801) порушенням, передбаченим пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді неподання інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19.01.2018 N 128-29/06-818 у встановлений ним строк.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019801) штраф у розмірі 826000 (вісімсот двадцять шість тисяч) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали