Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 серпня 2018 року N 425-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Компанія "Moston Properties Limited" та компанія "North Scale Enterprises Ltd." подали цінові пропозиції з метою участі в торгах щодо придбання блочно-модульного комплексу колтюбингової установки, які проводило ПАТ "Укргазвидобування" у травні 2015 року відповідно до оголошення N 15Т-180 (далі - Торги).

Проте, як було встановлено Комітетом, Відповідачі узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час участі в Торгах, що, зокрема, підтверджується тісною комунікацією між представниками Відповідачів до торгів і безпосередньо в день проведення Торгів, пов'язаністю відповідачів, взаємодією уповноважених представників відповідачів, синхронністю дій відповідачів, наявністю схожостей в документах учасників та завищенням цінової пропозиції.

За результатами розгляду справи N 20-26.13/222-16 дії відповідачів визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів.

На порушників накладено такі штрафи за спотворення результатів Торгів: на компанію "Moston Properties Limited" у розмірі 339999 грн, на компанію "North Scale Enterprises Ltd." у розмірі 339999 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 20-26.13/222-16 про порушення компаніями "Moston Properties Limited" та "North Scale Enterprises Ltd." законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон), та подання п'ятого відділу розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 16.07.2018 N 20-26.13/222-16/246-спр, встановив:

1. Процесуальні дії

(1) До Комітету надійшла заява публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" (далі - ПАТ "Укргазвидобування") (вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019775) щодо можливих ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції компаніями "Moston Properties Limited" та "North Scale Enterprises Ltd." під час їх спільної участі в Торгах.

(2) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 21.10.2016 N 05/336-р розпочато розгляд справи N 20-26.13/222-16 за ознаками вчинення компаніями "Moston Properties Limited" (номер компанії 3828841, 393, Lordship Lane, Wood Green, London, N 17 6AE) та "North Scale Enterprises Ltd" (номер компанії 106912, Salamat House, La Poudriere Lane, Victoria, Mahe, Seychelles) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю блочно-модульного комплексу колтюбингової установки, яке проводило ПАТ "Укргазвидобування" у травні 2015 року відповідно до оголошення N 15Т-180.

(3) Державним уповноваженим надіслано копії розпорядження про початок розгляду справи: компанії "Moston Properties Limited" листом від 24.10.2016 N 20-26.13/05-11341 та N 20-26.13/05-11342; компанії "North Scale Enterprises Ltd" листом від 24.10.2016 N 20-26.13/05-11339. У той же час ПАТ "Укргазвидобування" повідомлено про початок розгляду справи листом від 24.10.2016 N 20-26.13/05-11330.

(4) Листами від 19.07.2018 N 143-26.13/05-8911, N 143-26.13/05-8912 та від 20.07.2018 N 143-26.13/05-8965 відповідачам надіслано витяг з подання з попередніми висновками у справі N 20-26.13/222-16. Листом від 19.07.2018 N 143-26.13/05-8913 витяг з подання з попередніми висновками у справі також надіслано ПАТ "Укргазвидобування".

(5) Відповіді на подання з попередніми висновками від відповідачів до Комітету не надходило.

(6) У той же час ПАТ "Укргазвидобування" надіслало до Комітету лист від 31.07.2018 N 2.4.1-01-6435 (вх. N 11-143/9147 від 03.08.2018), в якому не надало своїх міркувань, пропозицій та заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.

2. Сторони

(7) Заявником у справі є: публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" (далі - ПАТ "Укргазвидобування") (вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30019775).

(8) Відповідачами у справі є:

- компанія "Moston Properties Limited" (далі - "MPL") (номер компанії 3828841) (393, Lordship Lane, Wood Green, London, England N 17 6AE, United Kingdom).

(9) Відповідно до Статуту компанія "Moston Properties Limited" є приватною компанією з відповідальністю учасників у межах акцій, що їм належать. Дата реєстрації компанії - 20.08.99 (свідоцтво про реєстрацію N 3828841).

(10) Метою створення компанії є здійснення ділової діяльності на правах звичайної торговельної компанії та будь-які інші види ділової діяльності, які можуть, на думку компанії та її директорів, бути прибутковими та прямо чи опосередковано сприяти розширенню всіх або будь-якого з видів діяльності компанії.

(11) Директором компанії є громадянка Великобританії ОСОБА 1.

- "North Scale Enterprises Ltd." (далі - "NSE") (номер компанії 106912) (Salamat House, La Poudriere Lane, Victoria, Mahe, Seychelles).

(12) Відповідно до договору заснування компанії "North Scale Enterprises Ltd." дата реєстрації компанії - 27.04.2012 (свідоцтво про реєстрацію N 106912).

Метою створення компанії, зокрема, є здійснення комерційної діяльності, дій чи справ, що не заборонені чинним законодавством Сейшелів, та виконання будь-яких інших дій, що не є профільними для компанії або які вона вважатиме сприятливими для виконання, забезпечення чи досягнення цілей компанії.

(13) Директором компанії (відповідно до рішення підписантів від 27.04.2012, оформленого в письмовій формі) є компанія "LINDSAY VENTURES LTD", заснована на Сейшельських островах 30.12.2004 за N 018064.

(14) Відповідно до свідоцтва про повноваження від 22.04.2015 ОСОБА 2 є єдиним власником 5000 зареєстрованих акцій компанії вартістю один долар США, а відтак і єдиним акціонером компанії "LINDSAY VENTURES LTD". При цьому ОСОБА 2 є також одним із трьох директорів зазначеної компанії.

3. Обставини справи

3.1. Інформація про торги

(15) ПАТ "Укргазвидобування" 08.05.2015 розмістило на власному веб-сайті (www.ugv.com.ua) оголошення N 15Т-180 про проведення відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю блочно-модульного комплексу колтюбингової установки (далі - Торги).

(16) Строк подання пропозицій: 14.05.2015, 09.30.

(17) До участі в Торгах свої пропозиції подали такі учасники:

"MPL" із ціновою пропозицією 5849987 доларів США;

- "NSE" з ціновою пропозицією 6009000 доларів США.

(18) Від імені NSE пропозиція конкурсних торгів подана її уповноваженим представником - ОСОБА 3 на підставі довіреності від 04.05.2015 N 12, виданої ОСОБА 2, який є єдиним акціонером компанії "LINDSAY VENTURES LTD."

(19) У свою чергу "LINDSAY VENTURES LTD" є директором "NSE".

(20) Від імені "MPL" пропозиція конкурсних торгів подана її уповноваженим представником - ОСОБОЮ 4 на підставі довіреності "MPL" від 28.04.2015, підписаної директором цієї компанії ОСОБОЮ 1.

(21) Двадцять дев'ятого травня 2015 року між Заявником та "MPL" було укладено контракт N UGV11083/11-15 (далі - Контракт) вартістю 5849987 доларів США.

4. ОЗНАКИ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(22) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів, свідчить про наявність ознак узгодженої поведінки "MPL" і "NSE" під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується наступним.

4.1. Пов'язаність відповідачів

(23) У зв'язку з невиконанням повною мірою ПАТ "Укргазвидобування" умов Контракту, 26.03.2016 компанією "MPL" подано позов до Лондонського Міжнародного Арбітражного Суду (далі - ЛМАС) проти ПАТ "Укргазвидобування" з вимогою сплатити непогашену частину вартості обладнання в розмірі 2867233,77 доларів США.

(24) Так, під час розгляду вказаного вище позову ЛМАС видано Процесуальний наказ N 2 від 14.07.2016 стосовно розкриття кінцевих бенефіціарних власників та осіб, які мають суттєвий контроль над компанією " MPL" на 29.05.2015.

(25) На виконання вимог наказу ЛМАС директором компанії "MPL" ОСОБА 1 23.08.2016 було направлено запит компанії "MIRACULUM INVESTMENTS LTD".

(26) У відповідь на вказаний запит ОСОБА 2 - єдиний акціонер компаній "MIRACULUM INVESTMENTS LTD." та "LINDSAY VENTURES LTD" (компанії, що є директором іншого відповідача "NSE") листом від 29.08.2016 б/н надав відповідь.

(27) У своєму листі ОСОБА 2 зазначив, зокрема, про те, що компанія "MIRACULUM INVESTMENTS LTD." була єдиним вигодонабувачем компанії "Moston Properties Limited" та про те, що жодна особа, крім нього (директора та єдиного акціонера компанії "LINDSAY VENTURES LTD."), не здійснювала контроль над компанією "Moston Properties Limited" (додаток 1).

(28) У кінцевій постанові ЛМАС від 22.09.2017 (Арбітраж ЛМАС N 153184 за позовом "Moston Properties Limited" до ПАТ "Укргазвидобування") зазначено: "Більше того, під час проведення слухання також стало відомо, що одна і та ж сама особа, пан ОСОБА 2, був офіційним акціонером та одноосібним директором North Scale - Lindsay Ventures Ltd. (ще одна Сейшельська компанія), а також зареєстрованим акціонерним власником компанії Moston - Miraculum Investments Ltd. (також Сейшельська компанія)".

(29) Отже, спростовуючи в ЛМАС твердження Заявника про наявність контролю над компанією "MPL" з України, ОСОБА 2 довів, що обидва учасники Торгів на час їх проведення перебували під його контролем.

4.2. Пов'язаність уповноважених представників відповідачів

(30) За інформацією Суворовського об'єднаного управління пенсійного фонду України в м. Одесі, наданою листом від 07.08.2017 N 9243/06 (зареєстрований у Комітеті 29.08.2017 за N 11-143/8378), ОСОБА 4, зокрема, протягом січня-травня 2015 року був працівником товариства з обмеженою відповідальністю "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ" (далі - ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ") (м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 35302981).

(31) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на 11.05.2015 (період підготовки учасниками своїх пропозицій конкурсних торгів) засновниками ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ" були (додаток 2):

- товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРАЛЕЛІ" (далі - ТОВ "ПАРАЛЕЛІ") (Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Миколаївська дорога, буд. 144, ідентифікаційний код юридичної особи 24535361), розмір внеску до статутного фонду - 22000,00 грн (50 відсотків);

товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія управління активами "ЮГ-ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "Компанія управління активами "ЮГ-ІНВЕСТ") (Одеська обл., м. Одеса, Суворовський р-н, вул. Одарія, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 33658226), розмір внеску до статутного фонду - 22000,00 грн (50 відсотків).

(32) У свою чергу засновниками ТОВ "ПАРАЛЕЛІ" у цей же період були:

- ОСОБА 5 (Інформація 7), розмір внеску до статутного фонду - 61786,50 грн (0,4 відсотка);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ" (далі - ПАТ "ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ") (Одеська обл., м. Одеса, Приморський р-н, вул. Князівська, буд. 15, кв. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 22448445), розмір внеску до статутного фонду - 11812020,00 грн (75,6 відсотка);

- МОСТОН ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТЕД, ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, індекс КОРПУС 600, MWB БІЗНЕС ЕКСЧЕНЬДЖ, 10 ГРЕЙКОТ ПЛЕЙС, ЛОНДОН, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, розмір внеску до статутного фонду - 3672874,44 грн (24 відсотки).

(33) Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті Companies House (https://beta.companieshouse.gov.uk), "MPL" знаходилося за вищевказаною адресою, починаючи з 31.03.2009 до 30.07.2014.

(34) Відповідно до інформації Чорноморського об'єднаного управління пенсійного фонду України в Одеській області, наданої листом від 27.07.2017 N 7138/07 (зареєстрований у Комітеті 03.08.2017 за N 11-143/666-кі) (інформація з обмеженим доступом).

(35) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 11.05.2015 (період підготовки учасниками своїх пропозицій конкурсних торгів) засновниками ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ" були:

- ОСОБА 6 {Інформація 2), розмір внеску до статутного фонду - 4100,00 грн (20 відсотків);

- ОСОБА 7 {Інформація 3), розмір внеску до статутного фонду - 4100,00 грн, (20 відсотків);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮГ-ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮГ-ІНВЕСТ") (Одеська обл., м. Одеса, Суворовський район, вул. Одарія, буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 33658226), розмір внеску до статутного фонду - 12300,00 грн (60 відсотків).

(36) Отже, ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ" {інформація з обмеженим доступом) і ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ" (працівником якого є ОСОБА 4 - представник "MPL") пов'язані між собою через єдиного засновника ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮГ-ІНВЕСТ", за умови, що ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ" і ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮГ-ІНВЕСТ" знаходяться за однією адресою: м. Одеса, Суворовський район, вул. Одарія, буд. 1.

(37) Отже, (Інформація з обмеженим доступом) і ОСОБА 4 (працівник ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРИНГ") здійснювали представництво інтересів обох відповідачів на Торгах за умови, що, зокрема, "MPL" пов'язана із цими товариствами через спільних засновників: ТОВ "ПАРАЛЕЛІ" і ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮГ-ІНВЕСТ".

4.3. Взаємодія уповноважених представників відповідачів

(38) Уповноваженим представником "NSE" ОСОБА 3 на конверті пропозиції конкурсних торгів цієї компанії було зазначено номер телефону (номер телефону 1).

(39) За інформацією приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" від 09.06.2017 N 02/КИ-Б/10 (зареєстровано в Комітеті 12.06.2017 за N 8-20/439-кі) (Інформація з обмеженим доступом).

(40) У свою чергу уповноваженим представником "MPL" ОСОБА 4 на конверті пропозиції конкурсних торгів цієї компанії було зазначено номер телефону (номер телефону 2).

(41) (Інформація з обмеженим доступом).

(42) (Інформація з обмеженим доступом).

(43) (Інформація з обмеженим доступом).

(44) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між представниками відповідачів саме в період проведення Торгів.

4.4. Схожості в документах учасників

(45) Відповідно до вимог документації процедури закупівлі на закупівлю машин та устаткування для гірничих робіт (блочно-модульного комплексу колтюбингової установки), затвердженої протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 08.05.2015 N 15Т-180, відповідачі подали свої цінові пропозиції.

(46) Відповідно до інформації, зазначеної учасниками в цінових пропозиціях, компанією "Moston Properties Limited" запропоновано для придбання блочно-модульний комплекс колтюбингової установки вартістю 5849987,00 доларів США, виробником якого є компанія "YANTAI JEREH PETROLEUM EQUIPMENT & TECNOLOGIES CO., LTD" (Китай).

(47) Компанія "North Scale Enterprises Ltd." пропонувала до придбання блочно-модульний комплекс колтюбингової установки вартістю 6009000,00 доларів США, виробником якого є компанія "MANIFOLD SYSTEMS INTERNATIONAL FZS" (Об'єднані Арабські Емірати).

(48) При цьому обидві цінові пропозиції учасників є ідентичними за своїм оформленням.

(49) Унесені учасниками, зокрема, у табличні форми дані виконані однаковим шрифтом Times New Roman з однаковими відступами (або з однаковою їх відсутністю в числових виразах вартості обладнання) із застосуванням курсиву, а також однаковими помилками.

(50) Серед таких помилок виявлено, зокрема, такі:

- у таблицях з наведеною інформацією про товар у 2-й колонці під назвою "Назва продукції", а також у таблицях під назвою "Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю" у колонці "Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ", обома учасниками, всупереч вимогам замовника, допущено помилки і поряд із назвою предмета закупівлі зазначено цифру 1;

- внесено зміни до табличної форми, розміщеної замовником у додатку 2 до документації процедури закупівлі, та замість колонок під назвами "Ціна за одиницю без ПДВ" "Сума без ПДВ" та "Сума з ПДВ" відповідно зазначено "Ціна за одиницю" та "Сума".

(51) При цьому "MPL" і "NSE" у колонці під назвою "Ціна за одиницю" зазначено ціну обладнання однаковим розміром шрифту без внутрішніх проміжків у числовому виразі та із зазначенням лише однієї цифри після коми. Натомість у колонці під назвою "Сума" обома учасниками, так само як і в попередній колонці, вказано числовий вираз, проте із зазначенням вже двох цифр після коми.

(52) Аналогічний стиль написання вартості обладнання спостерігається в рядках "Всього" та "Ціна пропозиції" у поданих учасниками таблицях. Також "MPL" і "NSE" вказали ціну обладнання з використанням однакового розміру шрифту, застосовуючи пробіли у числовому виразі, із зазначенням двох цифр після коми. При цьому в рядку таблиці "Ціна пропозиції (прописом)" обома учасниками зазначено вартість обладнання прописом із застосуванням курсиву та шрифту Times New Roman однакового розміру.

(53) Крім того, у постанові ЛМАС від 22.09.2017 зазначено: "...подана заявка від North Scale Enterprises Ltd. була підозріло схожою на заявку Moston і вбачається фіктивною..."

(54) Також у вказаній постанові, зокрема, зазначено: "Враховуючи подібність поданих конкурсних пропозицій Moston і North Scale та вищезазначених зв'язків власності, я вважаю цілком ймовірним, що метою тендерної пропозиції North Scale було лише створення вигляду змагальних конкурсних торгів...".

4.5. Синхронність дій відповідачів

(55) Крім того, свої цінові пропозиції обидва учасники подали в один день - 12.05.2015 (вівторок) (за два дні до проведення Торгів) із різницею у 15 хвилин: "MPL" - о 8 годині 45 хвилин, a "NSE" - о 9 годині 00 хвилин (відповідно до реєстру отриманих пропозицій відкритих торгів зі зменшенням ціни (редукціон) N 15Т-180 від 14.05.2015, наданого Заявником) (лист від 12.09.2016 N 2/1-01-6860).

(56) Відповідно до вимог документації процедури закупівлі учасникам необхідно здійснити забезпечення пропозиції процедури закупівлі шляхом внесення завдатку (грошових коштів) на відповідний розрахунковий рахунок замовника.

(57) При цьому ПАТ "Укргазвидобування" надало можливість учасникам здійснити перерахунок коштів на свій рахунок у гривнях, а також у доларах США чи євро.

(58) На виконання вимог замовника обидва відповідачі в один і той самий день - 12.05.2015 (у день подання своїх пропозицій конкурсних торгів за 2 дні до проведення процедури закупівлі) здійснили перерахування грошових коштів у сумі 60000 доларів США на розрахунковий рахунок ПАТ "Укргазвидобування" (номер рахунку 1), відкритий у публічному акціонерному товаристві "Альфа Банк" (далі - ПАТ "Альфа Банк").

(59) Такий перерахунок грошових коштів був здійснений:

- компанією "Moston Properties Limited" зі свого рахунку, відкритого в ABLV BANK (Латвія) через DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY NEW YORK, NY UNITED STATES OF AMERICA;

- компанією "North Scale Enterprises Ltd." зі свого рахунку, відкритого в AMSTERDAM TRADE BANK через GP MORGAN CHASE BANK N.A. NEW YORK, NY UNITED STATES OF AMERICA.

(60) Отже, обидва учасники здійснили перерахування грошових коштів з метою забезпечення своїх пропозицій конкурсних торгів в один і той самий день - 12.05.2015.

(61) У той же час обидва учасники у складі своїх пропозицій надали документи, переклад яких виконано та нотаріально засвідчено в один день - 07.05.2015, тобто за один день до публікації на сайті ПАТ "Укргазвидобування" оголошення про проведення Торгів.

(62) Компанією "Moston Properties Limited" у складі документів пропозиції конкурсних торгів було надано, зокрема, такі документи:

- копію паспорта ОСОБА 1 (директора компанії "MPL") із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 2080, 2081);

- свідоцтво про реєстрацію компанії із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 2082, 2083).

(63) Компанією "North Scale Enterprises Ltd." у складі документів пропозиції конкурсних торгів надано, зокрема, такі документи:

- свідоцтво про реєстрацію компанії "North Scale Enterprises Ltd." із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 3239, 3240);

- свідоцтво про повноваження "LINDSAY VENTURES LTD" (вищевказаної компанії, що є директором "NSE") із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 3243, 3244);

- свідоцтво про відсутність заборгованості компанії із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 3245, 3246);

- копію паспорта ОСОБА 2 (директора "LINDSAY VENTURES LTD") із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (зареєстровано в реєстрі 07.05.2015 за N 3265, 3266).

(64) Отже, синхронність дій учасників свідчить про спільну підготовку до участі у Торгах.

4.6. Завищення цінової пропозиції

(65) Відповідно до умов Контракту "MPL" зобов'язане передати у власність ПАТ "Укргазвидобування" блочно-модульний комплекс колтюбингової установки (Modular-type coiled tubing unit) (далі - Товар) вартістю 5849987,00 доларів США на умовах DAP Полтава (Україна).

Вартість товару включає:

- митні витрати;

- вантажні витрати, пакування;

- вартість монтажних матеріалів для транспортування (каркаси троси тощо);

- транспортні витрати відповідно до умов поставки; витрати щодо отримання сертифіката походження;

- вартість послуг з монтажу обладнання, інструктування персоналу покупця і пусконалагоджувальних робіт на місці проведення робіт.

При цьому відповідно до пункту 2.3 Контракту ціна на Товар є кінцевою та незмінною на весь період дії цього контракту.

(66) За інформацією Заявника, наданою листами від 12.09.2016 N 2/1-01-6860 (зареєстрований у Комітеті 13.09.2016 за N 8-01/326-АМ), від 19.05.2017 N 2/1-01-4251 (зареєстрований у Комітеті 23.05.2017 за N 8-01/358-кі), а також від 19.10.2016 N 19/10/16-1 (зареєстрований у Комітеті 20.10.2016 за N 8-01/1133-кі) для проведення порівняння цін на блочно-модульні колтюбингові установки ПАТ "Укргазвидобування" була залучена компанія "Energy Contract Company" (далі - компанія "ECC").

(67) За результатами зазначеного порівняння цін компанією "ECC" підготовлено звіт "Оцінка вартості колтюбингової установки" від 09.06.2016.

(68) Так, у пунктах 42 та 43 вказаного звіту компанії "ECC" зазначено: "Було опитано низку осіб, задіяних у відповідній індустрії, з метою отримання цінової консультації щодо модульних КТУ, за своєю специфікацією схожих на систему, про яку йде мова - зокрема азотно-кислотні установки, схожі на ті, що постачалися Moston. Також від УГВ до ECC надійшла інформація про цінові пропозиції, які було отримано щодо подібного обладнання.".

(69) Відповідно до звіту компанії ECC здійснено порівняльний аналіз цін на поставку блочно-модульної колтюбингової установки для Заявника та мінімальних, середніх та максимальних цін на це обладнання різних постачальників у різних регіонах світу.

(70) При цьому враховано вартість постачання цього обладнання з Китаю до міста Полтави (через Латвію) - так само, як це було зроблено під час розрахунку ціни "MPL".

Отже, були отримані наступні такі ціни на обладнання:

- вартість, яка базується на найнижчій ціні для кожного окремого компонента - 2984770 доларів США;

- вартість, яка базується на середній ціні для кожного окремого компонента - 3923614 доларів США;

- вартість, яка базується на найвищій ціні для кожного окремого компонента - 5233170 доларів США.

(71) Отже, цінова пропозиція "MPL" (5849987 доларів США) була дорожчою за середньозважену вартість, яка базується на найвищих цінах кожного окремого компонента на 616817 доларів США.

(72) Листом від б/н (зареєстрований в Комітеті 13.02.2018 за N 8-143/1789) Заявник надав Комітету копію звіту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України N 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ "Укргазвидобування" за період з 01.01.2010 по 31.10.2015 (далі - Звіт).

(73) Відповідно до інформації, наведеної у Звіті, ПАТ "Укргазвидобування" у вересні та жовтні 2015 року проводило закупівлю колтюбингової, насосної та азотної установок (відповідно до оголошень від 31.08.2015 N 15Т-298 (далі - Торги-2) та від 01.09.2015 N 15Т-303 (далі - Торги-3).

(74) У кожній із зазначених процедур закупівлі брали участь такі учасники: товариство з обмеженою відповідальністю "Українська сервісна бурова компанія" (далі - ТОВ "Українська сервісна бурова компанія") (Україна), компанія "КАТТ GmbH" (далі - "КАТТ GmbH") (Німеччина), спільне закрите акціонерне товариство "Фідмаш" (далі - СЗАО "Фідмаш") (Білорусь).

(75) Зазначені учасники пропонували до придбання установки колтюбингові типу МК30Т, установки насосні типу Н504-10 та установки азотні типу А100-50.

(76) Результати порівняння цін на вказані окремі компоненти блок-модульного комплексу колтюбингової установки, придбані за результатами Торгів-2 та Торгів-3 (таблиця 2 Звіту) із цінами на обладнання, запропоноване, зокрема, учасниками Торгів-3, свідчать про перевищення ціни закупівлі за Контрактом (цінова пропозиція "MPL") над ціною закупівлі обладнання, запропонованою учасниками Торгів-3 на суму понад 39,6 млн грн, що зазначена у Звіті.

(77) Отже, внаслідок узгодженості своїх дій компанії "Moston Properties Limited" і "North Scale Enterprises Ltd" подали завищені цінові пропозиції на Торги.

(78) Оскільки відповідно до документації конкурсних торгів ціна предмета закупівлі є єдиним критерієм оцінки пропозицій учасників, то зі зменшенням ціни зростає вірогідність перемоги в Торгах.

(79) Отже, подання обома учасниками на Торги цінових пропозицій, що є свідомо завищеними, свідчить про впевненість обох відповідачів у результатах торгів унаслідок узгодженості їх дій під час підготовки та участі в Торгах.

5. Кваліфікація дій відповідачів

(80) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах "Moston Properties Limited" і "North Scale Enterprises Ltd" замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

(81) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(82) Частиною першою статті 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

(83) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(84) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

(85) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення компанією "Moston Properties Limited" (номер компанії 3828841) та компанією "North Scale Enterprises Ltd." (номер компанії 106912) порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю блочно-модульного комплексу колтюбингової установки, які проводило ПАТ "Укргазвидобування" у травні 2015 року відповідно до оголошення N 15Т-180.

(86) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(87) Наразі інформація про дохід (виручку) відповідачів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік у Комітеті відсутня.

(88) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "Moston Properties Limited" (номер компанії 3828841) та компанія "North Scale Enterprises Ltd." (номер компанії 106912) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю блочно-модульного комплексу колтюбингової установки, які проводило публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" у травні 2015 року відповідно до оголошення N 15Т-180.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію "Moston Properties Limited" штраф у розмірі 339999 (триста тридцять дев'ять дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію "North Scale Enterprises Ltd." штраф у розмірі 339999 (триста тридцять дев'ять дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

 

Додаток 1
до рішення Антимонопольного комітету України
30.08.2018 N 425-р

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ (КОМПАНІЯМИ "MOSTON PROPERTIES LIMITED" I "NORTH SCALE LTD.")

  

 

Додаток 2
до рішення Антимонопольного комітету України
30.08.2018 N 425-р

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали