Додаткова копія: Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 вересня 2019 року N 597-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та рітейлу від 10 липня 2019 року N 24-26.13/122-18/320-спр з попередніми висновками у справі N 24-26.13/122-18, встановив:

1. Предмет справи

(1) Вчинення фізичними особами - громадянами України Грібовим Яковом Семеновичем і Фінкельштейн Беллою Семенівною порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого набуття у власність акцій компанії "Nemiroff Vodka Limited" (м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови), що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Відповідачі

(2) Фізичні особи - громадяни України Грібов Яків Семенович і Фінкельштейн Белла Семенівна, які є пов'язаними особами в розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (брат і сестра).

3. Процесуальні дії

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 23.11.2018 N 01/279-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/122-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Уповноваженому представнику відповідачів надіслано лист державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про надання інформації від 23.11.2018 N 24-26.13/01-15756.

(5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі N 24-26.13/122-18 було складено подання з попередніми висновками від 10 липня 2019 року N 24-26.13/122-18/320-спр та надіслано відповідачам листом від 10 липня 2019 року N 126-26.13/01-8916 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.

(6) Уповноважений представник відповідачів листом від 26 липня 2019 року б/н (зареєстрованим у Комітеті 26.07.2019 за N 8-01/654-кі) повідомив, що погоджується з висновками, викладеними в поданні від 10 липня 2019 року N 24-26.13/122-18/320-спр.

4. Обставини справи

(7) Рішенням Антимонопольного комітету України від 13.11.2018 N 627-р (Рішення N 627-р) було надано дозвіл фізичним особам - громадянам України Грібову Якову Семеновичу й Фінкельштейн Беллі Семенівні на набуття разом із фізичною особою - громадянином України Кіпішем Анатолієм Зіновійовичем опосередкованого спільного контролю над компанією "Nemiroff Vodka Limited" шляхом укладення між компаніями "Alverstone Trade & Invest Ltd", "Vinson Holdings Limited", "Afaith Investments Limited" (усі - м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) та "Nemiroff Vodka Limited" акціонерної угоди щодо компанії "Nemiroff Vodka Limited".

(8) Разом із цим було встановлено, що відповідно до одностайного письмового рішення директорів компанії "Nemiroff Vodka Limited" від 21.12.2016 та письмового рішення ради директорів компанії "Nemiroff Vodka Limited" від 21.12.2016 пов'язані фізичні особи - громадяни України Грібов Яків Семенович і Фінкельштейн Белла Семенівна опосередковано набули у власність акції компанії "Nemiroff Vodka Limited", що забезпечило їм перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(9) Безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції", визнається концентрацією.

(10) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2015 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації), тому відповідно до статей 22 і 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

(11) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції", забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(12) Заява про надання дозволу фізичним особам - громадянам України Грібову Якову Семеновичу і Фінкельштейн Беллі Семенівні на набуття (опосередковано через компанії "Alverstone Trade & Invest Limited" і "Vinson Holdings Limited") у власність акцій компанії "Nemiroff Vodka Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, до Антимонопольного комітету України не надходила.

(13) Отже, дії пов'язаних фізичних осіб - громадян України Грібова Якова Семеновича і Фінкельштейн Белли Семенівни у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття (опосередковано через компанії "Alverstone Trade & Invest Limited" і "Vinson Holdings Limited") у власність акцій компанії "Nemiroff Vodka Limited", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Відносини контролю учасників концентрації та їх види діяльності

(14) Відносини контролю учасників концентрації та їх види діяльності було досліджено Комітетом під час розгляду заяви уповноважених представників компанії "Nemiroff Vodka Limited", фізичних осіб - громадян України Грібова Якова Семеновича, Фінкельштейн Белли Семенівни і Кіпіша Анатолія Зіновійовича від 02.10.2018 N 10/02-02 (зареєстрованої в Комітеті 03.10.2018 за N 15-01/469-ЕКк), за результатами розгляду якої встановлено, що заявлена концентрація не призводила до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, та рішенням Антимонопольного комітету України від 13.11.2018 N 627-р (Рішення N 627-р) було надано дозвіл зазначеним фізичним особам на набуття опосередкованого спільного контролю над компанією "Nemiroff Vodka Limited".

4.3. Інформація, одержана під час розгляду справи

(15) За інформацією уповноваженого представника відповідачів [лист від 26.07.2019 б/н (зареєстрований у Комітеті 26.07.2019 за N 8-01/654-кі)], фізичні особи - громадяни України Грібов Яків Семенович і Фінкельштейн Белла Семенівна визнають факт вчинення порушення та просять під час визначення розміру штрафу врахувати такі обставини:

- порушення було вчинене без умислу, а внаслідок неправильного тлумачення норм українського законодавства про захист економічної конкуренції, про що свідчить лист компанії "Conyers Dill & Pearman" (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) (від 07.01.2019 б/н) - юридичного радника компаній "Alverstone Trade & Invest Limited" і "Vinson Holdings Limited", в якому зазначається, що внаслідок виходу міноритарних акціонерів зі складу компанії "Nemiroff Vodka Limited" жодних змін відносин контролю в компанії не відбулося;

- здійснення концентрації, яка є предметом справи, не призвело до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України (оскільки суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю з відповідачами, здійснюють господарську діяльність на інших несуміжних ринках, ніж емітент).

(16) На вимогу Комітету (лист від 11.07.2019 N 126-26.13/01-8916) щодо надання інформації про дохід (виручку) суб'єктів господарювання, пов'язаних із фізичними особами - громадянами України Грібовим Яковом Семеновичем і Фінкельштейн Беллою Семенівною відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", за підсумками 2018 року, представники відповідачів повідомили, що дохід (виручка) товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВН Лімітед" (м. Вінниця, Україна) (суб'єкт господарювання, підконтрольний об'єкту набуття контролю) від реалізації продукції на ринках горілки й лікеро-горілчаних напоїв за підсумками 2018 року становить 3876501000 грн.

5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів

(17) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.

(18) Відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання - це, зокрема, фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.

(19) Згідно з абзацом четвертим статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", контроль - це, зокрема, вирішальний вплив декількох пов'язаних фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб. При цьому пов'язаними вважаються, зокрема, фізичні особи, які є братами та (або) сестрами.

(20) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" у разі, коли декілька фізичних осіб - суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили діяння (дії, бездіяльність), які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції чи інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі фізичних осіб, які вчинили наведені діяння (дії, бездіяльність) або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб - суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що фізичні особи - громадяни України ГРІБОВ Яків Семенович і ФІНКЕЛЬШТЕЙН Белла Семенівна вчинили порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого набуття у власність акцій компанії "Nemiroff Vodka Limited" (м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови), що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичних осіб - громадян України ГРІБОВА Якова Семеновича та ФІНКЕЛЬШТЕЙН Беллу Семенівну штрафи в таких розмірах:

2.1. На ГРІБОВА Якова Семеновича - у розмірі 225000 (двісті двадцять п'ять тисяч) гривень.

2.2. На ФІНКЕЛЬШТЕЙН Беллу Семенівну - у розмірі 225000 (двісті двадцять п'ять тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції", якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали