ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

27.09.2011 р.

Справа N 2а-18091/09/0370


Волинський окружний адміністративний суд в складі колегії суддів: головуючого - судді Ковальчука В. Д., суддів - Андрусенко О. О., Денисюка Р. С., при секретарі судового засідання - Курбаю О. В. (за участю: представника позивача - М. В. М., представників відповідача - С. О. В., Л. С. А., представника третіх осіб - С. Ю. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Луцьку адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Віва" до Антимонопольного комітету України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Ферреро Україна" та СОРЕМАРТЕК С.А. (SOREMARTEC S.), про визнання нечинним та скасування рішення, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Віва" (ТзОВ "Віва") звернулося з адміністративним позовом до Антимонопольного комітету України (Комітет) про визнання нечинним та скасування рішення N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 03.02.2009 року рішенням Антимонопольного комітету України визнано дії ТзОВ "Віва" щодо нанесення на упаковки та обгортки цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" сукупності позначень, які використовує компанія СОРЕМАРТЕК С.А. і товариство з обмеженою відповідальністю "Ферреро Україна" (ТзОВ "Ферреро Україна") на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою "Raffaello", що здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" та призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, порушенням, передбаченого пунктом 1 частини 3 статті 10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20.03.1883 року (Конвенція) та статтею 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96 року N 236/96-ВР (Закон N 236/96-ВР), зобов'язано ТзОВ "Віва" припинити виробництво та реалізацію цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" в упаковках та обгортках, що містять сукупність позначень, які використовуються компанією СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою "Raffaello" та накладено на позивача штраф в розмірі 300000 грн.

Позивач вважає, що рішення Антимонопольного комітету України прийняте за неповно з'ясованими обставинами, викладені в рішенні висновки не відповідають фактичним обставинам справи, відповідачем не доведено, що дії позивача можуть призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції та не встановлено наявності відчутного впливу на умови конкуренції, виробництво цукерок "Extaza" було припинено в липні 2008 року, а тому просить визнати нечинним та скасувати рішення N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

В судовому засіданні представник позивача адміністративний позов підтримав з підстав, викладених у позовній заяві, пояснив, що відповідач, реалізовуючи свої владно розпорядчі повноваження не врахував обставини справи, які не дозволяли розпочинати розгляд справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку із пропущенням строку звернення із заявою про захист прав та приймати рішення про накладення штрафу на ТзОВ "Віва", відповідачем не доведено, що дії позивача можуть призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції та не встановлено наявності відчутного впливу на умови конкуренції. Просить адміністративний позов задовольнити, визнати нечинним та скасувати рішення N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

Представники відповідача у судовому засіданні пред'явлені позовні вимоги заперечили, вказавши на законність та обґрунтованість оспорюваного рішення N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" прийнятого з дотриманням встановленої процедури. Просили в задоволенні позову відмовити.

Представник третіх осіб у судовому засіданні позовні вимоги заперечила, оскільки вважає, що рішення Антимонопольного комітету України N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" є правомірним, обґрунтованим та винесене у відповідності до вимог чинного законодавства України, оскільки дії ТОВ "Віва" становлять недобросовісну конкуренцію. Крім того представник третіх осіб вважає, що своїми діями (недобросовісною конкуренцією) ТзОВ "Віва" не лише порушувало права компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна", а й отримувало перевагу перед іншими суб'єктами господарської діяльності учасниками ринку кондитерських виробів. Просила в задоволенні позову відмовити.

Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, дослідивши письмові докази, суд вважає, що адміністративний позов є підставним та підлягає до задоволення.

Відповідно до частини 1 статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюються на: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктами владних повноважень, щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дії чи бездіяльності.

Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 року N 1085/2010 (з наступними змінами і доповненнями), Антимонопольний комітет України віднесено до центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом.

Частиною 1 статті 24 КАС України визначено, що адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України, їхньої посадової чи службової особи, виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів.

Відповідно до статті 3 Закону N 236/96-ВР відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції", Законом України "Про Антимонопольний комітет України", Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

Судом встановлено, що до Антимонопольного комітету України надійшла заява компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" про недобросовісну конкуренцію з боку ТзОВ "Віва" під час виробництва та реалізації кондитерської продукції, а саме цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель".

На думку заявників, використання ТзОВ "Віва" під час виробництва кондитерських виробів упаковок для цукерок "Екстра" та "Місячний Рафаель", а також позначення "Рафаель" є неправомірним використанням та стосується ділової репутації компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" і може призвести до змішування з товарами і діяльністю останніх, оскільки упаковки для цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" містять основні елементи дизайну упаковок кондитерських виробів "Raffaello", які виробляються всесвітньо відомими компаніями групи "FERRERO", до яких належать заявники. Це такі основні елементи оформлення упаковок: однакова кольорова гама (білий, червоний, золотаво-коричневий кольори), де білий колір домінує та є фоном; назву продукту розміщено в овалі; вказаний овал розміщено на червоній стрічці, яка розташована на упаковці так, наче вона огортає продукт; уздовж країв червоної стрічки розташовано золоті смуги; візерунок (півкола, що повторюється).

За результатами розгляду заяви, доданих до неї та отриманих на запити Комітету матеріалів, розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 10.11.2008 року N 11/224-р розпочатий розгляд справи N 27-26.4/153-08 за ознаками вчинення ТзОВ "Віва" порушення.

Рішенням Комітету N 32-Р від 03.02.2009 року визнано дії ТзОВ "Віва" щодо нанесення на упаковки та обгортки цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" сукупності позначень, які використовує компанія СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою "Raffaello", що здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" та призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, порушенням, передбаченого пунктом 1 частини 3 статті 10bis Конвенції та статтею 1 Закону N 236/96-ВР; зобов'язано ТзОВ "Віва" припинити виробництво та реалізацію цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" в упаковках та обгортках, що містять сукупність позначень, які використовуються компанією СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою "Raffaello"; накладено на позивача штраф в розмірі 300000 грн. 00 коп.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 року N 2210-III (Закон N 2210-III) підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

При прийнятті рішення N 32-Р від 03.02.2009 року Антимонопольний комітет України з посиланням на приписи пункту 1 частини 3 статті 10bis Конвенції та статей 1, 4 Закону N 236/96-ВР виходив з того, що дії ТзОВ "Віва" з використання на упаковках і обгортках цукерок "Extaza" та "Місячний Рафаель" сукупності позначень, які використовують компанія СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна" на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою "Raffaello", здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності третіх осіб та призвести до отримання позивачем неправомірних переваг у конкуренції.

Водночас відповідно до статті 20 Закону N 236/96-ВР вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Частиною 1 статті 1 Закону N 236/96-ВР (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

За приписами частини 2 статті 1 Закону N 236/96-ВР недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2 - 4 цього Закону.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону N 236/96-ВР неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

При цьому поняття "позначення" та "упаковка" не є тотожними.

Разом з тим, правовий аналіз наведених норм свідчить про те, що Закон N 236/96-ВР не містить вичерпного переліку дій, які підпадають під визначення недобросовісної конкуренції, а тому сфера його застосування не обмежується виключно діями, визначеними главами 2 - 4 цього Закону.

У свою чергу, беручи до уваги загальні правила застосування правових норм у випадку їх конкуренції, необхідно зазначити, що згадана норма частини першої статті 1 Закону N 236/96-ВР є загальною по відношенню до норм, що містяться у главах 2 - 4 Закону, та підлягає самостійному застосуванню при кваліфікації господарських правопорушень лише за відсутності підстав для застосування інших спеціальних норм (зокрема, статті 4 Закону N 236/96-ВР).

При цьому кваліфікація правопорушення за частиною першою статті 1 Закону N 236/96-ВР (поза межами, визначеними главах 2 - 4 цього Закону) потребує зазначення правила, торгового чи іншого чесного звичаю у підприємницькій діяльності, порушення якого мало місце в даному випадку.

Отже, юридична кваліфікація правопорушення вимагає від уповноваженого органу встановлення та наведення у відповідному рішенні усіх кваліфікуючих ознак, які характеризують вчинення правопорушення та впливають не лише на факт наявності правопорушення, але й на визначення його виду та застосування можливих заходів відповідальності (щодо їх виду та розміру).

Суд вважає, що рішення Антимонопольного комітету України прийняте за неповно з'ясованими обставинами, викладені в рішенні висновки не відповідають фактичним обставинам справи, відповідачем не доведено, що дії позивача можуть призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, не доведено у діях позивача складу правопорушення.

Крім того, відповідачем при порушенні справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції не доведено відчутного впливу діянь ТзОВ "Віва" на умови конкуренції на ринку та не дано оцінку доводам ТОВ "Віва" щодо припинення ним використання спірної упаковки для цукерок "Extaza" (шляхом припинення виробництва цих цукерок) до моменту звернення третіх осіб до відповідача.

Відповідно до пункту 201 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції заявнику може бути відмовлено у розгляді справи на підставі частини другої статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції", коли дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на ринку. Вирішуючи це питання, органи Комітету виходять зокрема з розміру збитків, завданих чи які можуть бути завдані суспільству чи окремим особам унаслідок порушення, можливості припинення порушення та усунення його наслідків без порушення справи.

Згідно статистичних даних частка ринку, яку займає ТзОВ "Віва" із всією власною продукцією (цукерками) становить: у 2007 році 0,2 % або 753 тонни; у 2008 році 0,6 % або 1979 тонн; у I кварталі 2009 року 0,3 % або 228 тонн.

Однак, слід врахувати, що національна статистика обліковує лише продукцію, вироблену на території України. Якщо ж брати до уваги ще й імпортовану продукцію, яку реалізовує ТзОВ "Ферреро Україна", то частка позивача стане ще меншою.

З наявних в матеріалах справи довідок, які подавала представник третіх осіб вбачається, що обсяги реалізації лише цукерок "Raffaello" становили: у I кварталі 2007 року 86,797 тонн або 8774712 грн. 54 коп.; у II кварталі 2007 року 33,763 тонни або 3463936 грн. 42 коп.; у III кварталі 2007 року 106,341 тонни або 12246263 грн. 75 коп.; у IV кварталі 2007 року 245,472 тонни або 31076640 грн. 77 коп.; у I кварталі 2008 року 103,382 тонни або 14383553 грн. 38 коп., що свідчить про динаміку зростання реалізації шоколадних виробів.

Таким чином, дії ТзОВ "Віва" об'єктивно не могли вплинути на умови конкуренції на території України, в тому числі стосовно компанії СОРЕМАРТЕК С.А. і ТзОВ "Ферреро Україна".

Приймаючи рішення у даній справі, суд виходить із повноважень, визначених частиною 2 статті 162 КАС України, де передбачено, що у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про скасування рішення, попередньо визнавши його протиправним.

Відповідно до частини 1 статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи вищевикладене, оскільки відповідачами не надано суду доказів правомірності прийнятого рішення, колегія суддів вважає, що рішення Антимонопольного комітету України N 32-Р від 03.02.2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" є протиправним та підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 160 частиною 3, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, на підставі Закону України "Про захист економічної конкуренції", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Рішення Антимонопольного комітету України N 32-р від 3 лютого 2009 року "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" визнати протиправним та скасувати.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови, яка буде складена у повному обсязі 2 жовтня 2011 року. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

 

Головуючий, суддя

В. Д. Ковальчук

Судді:

О. О. Андрусенко

 

Р. С. Денисюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали