ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ТА РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 19 грудня 1923 р.

Харків

Про постанови ВУЦВК, РНК і УЕР, які належить скасувати в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР "Про звільнення РСІ від низки належних ій функцій"

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів постановили:

Затвердити доданий до цього перелік постанов ВУЦВК, РНК і УЕР, що їх касується в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР: "Про звільнення Робітниче-Селянської Інспекції від низки належних їй функцій" ("Известия ЦИК СССР" від 8 вересня 1923 р., ч. 202).

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Голова Ради Народніх Комісарів

В. ЧУБАР

Секретар ВУЦВК

А. БУЦЕНКО


 

Додаток


Перелік постанов, які касується в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР "Про звільнення Робітниче-Селянської Інспекції від низки належних їй функцій"

Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету за:

1921 р.

1. Постанова ВУЦВК'у від 13 квітня 1921 р. "Про уповноважених центральних установ" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 6, арт. 182) в частині повідомлення місцевих органів РСІ про початок робот інспекторів, яких відряджають відомства.

2. Постанова ВУЦВК'у від 15 червня 1921 р. "Про боротьбу з крадіжками вантажу в державних коморах і при транспортуванні вантажу залізничними, водними й гужевими шляхами" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 11, арт. 311) в частині, про участь РСІ в постійному контролі і летючих ревізіях.

3. Постанова ВУЦВК'у від 17 серпня 1921 р. "Про зміцнення органів РСІ на місцях" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 16, арт. 458).

4. Постанова ВУЦВК'у від 14 вересня 1921 р. "Про права позивачів" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 17, арт. 526) в частині, про подання скарг до РСІ.

5. Постанова ВУЦВК'у від 30 листопаду 1921 р. "Про державну заготівлю сировини" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 24, арт. 722).

1922 р.

6. Постанова ВУЦВК'у від 11 квітня, 1922 р. "Про здачу в оренду підприємств борошномеливної круп'яної промисловости й про помольний податок в кампанії 1922 - 23 р." (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 17, арт. 278) в частині, про участь РСІ у комісії в справі здачі в оренду борошно-меливних підприємств і в комісії в справі окладів.

7. Постанова ВУЦВК'у від 28 червня 1922 р. "Декрет про натуральний промподаток на підприємства олійної промисловости" (З. У. за 1922 р., ч. 28, арт. 442) в частині, про участь РСІ у спеціяльних комісіях в справі окладу.

8. Постанова ВУЦВК'у від 19 липня 1922 р. "Про ліквідацію комісій в справі перегляду установ УСРР" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 31, арт. 487) в частині, про обов'язки РСІ стежити за точним виконанням штатів всіма відомствами Республіки.

9. Постанова ВУЦВК'у від 9 серпня 1922 р. "Про ремонт і обладнування радпартшкіл і робфаків" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 33, арт. 518) в частині, про доручення РСІ перевіряти виконання цієї постанови.

10. Арт. 13 постанови ВУЦВК'у від 15 листопаду 1922 р., "Про право забудівлі" (Зб. Уз. за 1922 р. ч. 47, арт. 706) в частині, про участь представника ДК в комісії в справі оціновки будівель.

11. Постанова ВУЦВК'у від 29 листопаду 1922 р. "Про порядок видачі Губвиконкомам позик і запомог з дотаційного фонду на покриття дефіцітів місцевого бюджету" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 50, арт. 740) в частині, про участь ДК в міжвідомчій дотаційній комісії в справі розгляду ходатунків Губвиконкомів.

12. Постанова ВУЦВК'у від 6 грудня 1922 р. "Про організацію податкових комісій для вираховання урівняльного збору" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 53, арт. 762) в частині, про участь ДК в податковій комісії.

1923 р.

13. Постанова ВУЦВК'у від 3 січня 1923 р. "Про державний податок на прибуток і майно" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 1, арт. 4) в частині, про участь ДК в комісії для розгляну скарг на постанови районової комісії в справі прибутків і майна.

14. Постанова ВУЦВК'у від 3 січня 1923 р. "Про забезпечення надходження державних прибутків" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 1, арт. 9) в частині погодження УпНКФ з НКДК про встановлення розміру сподіваних прибутків, що мають надходити протягом кожного місяця або кварталу з кожного наркомату й з кожної губерні.

15. Арт. арт. 3 і 4 постанови ВУЦВК'у від 3 січня 1923 р. "Про перепуск без мита вантажів, що йдуть з закордону на адресу Міжробкому" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 1, арт. 12) в частині, про повідомлення ДК митові установи про вантажі, що відпускаються без мита й без акцизу Міжробкомові й про обов'язки ДК в разі продажу вищезазначених предметів повідомляти про це митниці, щоб роспочати проти винних переслідування.

16. Постанова ВУЦВК'у від 14 лютого 1923 р. "Положення про державний промисловий подарок (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 6, арт. 109) в частині, про участь представника ДК в комісії для вираховання урівняльного збору й в комісіях для розгляду скарг платників податку.

17. Постанова ВУЦВК'у від 30 березня 1923 р. "Про пильги для вантажів ЦКНаслідголу ВУЦВК'у, Українського Товариства Червоного Хреста і добродійних організацій" (Зб. Уз. за 1923 рік, ч. 12, арт. 207) в частині, про участь ДК у встановленні порядку й умов видачі вантажів без мита і без акцизу, повідомлення ДК про всі вантажі, що їх одержують без мита і без акцизу, повідомлення ДК про випадок виявлення продажу предметів, згаданих в арт. 4 зазначеної постанови, митовій або податковій установі й участь ДК в знесенні недоплатів.

18. Арт. 2 постанови ВУЦВК'у від 2 травня 1923 р. "Про персональні пенсії й допомогу особам, що мають виняткові заслуги перед Республікою" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 14, арт. 256) в частині про участь НКДК в комісії для призначення персональних пенсій.

19. Постанова ВУЦВК'у від 4 липня 1923 р. "Положення про податок на прибуток з державних і кооперативних підприємств та мішаних товариств" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 26, арт. 379) в частині, про участь ДК в спеціяльній комісії в справі податку на прибуток.

20. Постанова ВУЦВК'у від 11 липня 1923 р. "Про здачу в касу Уповнаркомфіну загальнодержавних прибутків" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 27 арт. 399) в частині, про участь ДК у перевірці наивности прибутково видаткових кас і кас спеціяльних збирачів, що іх мають ріжні відомства; складання і затверждення списку кас спеціяльних збірачів і вістановлення кінцевих розмірів сум, що їх дозволяється переховувати у касах спеціяльних збирачів.

Постанови Ради Народніх Комісарів за:

1921 р.

21. Постанова РНК від 11 березня 1921 р. "Про купівлю для державних музеїв у приватніх особ музейних цінностей" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 4, арт. 125) в частині, про участь РСІ у комісіях в справі купівлі.

22. Постанова РНК від 19 березня 1921 р. "Про розрахункові операції" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 4, арт. 128) в частині, про видачу РСІ дозволів на купівлю матеріялів з операційних авансів.

23. Постанова РНК від 19 березня 1921 р. "Про охорону й розвиток кінництва на Україні" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 4, арт. 130) в частині, про участь РСІ в комісії для визначення розмірів винагороди.

24. Постанова РНК від 10 травна 1921 р. "Про обов'язкове повернення тари" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 9, арт. 234) в частині, про переведення РСІ цієї постанови в порядку контроля.

25. Постанова РНК від 10 травня 1921 р. "Про телеграфний звязок" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 9, арт. 236) в частині, про участь РСІ в комісії.

26. Постанова РНК від 21 травня 1921 р. "Про работу УпНКФ" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 9, арт. 250) в частині, про обов'язки РСІ стежити за виконанням декрету про єдність каси, організацію у згоді з УпНКФ кас НКФ при установах, що примушені відповідно до своєї діяльности провадити широкі фінансові операції й обов'язки РСІ здійснювати контроль в порядку наступної ревізії фінансових операцій всіх відомств.

27. Постанова РНК від 21 травня 1921 р. "Про боротьбу з неписьменністю" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 9, арт. 254) в частині, про притягнення РСІ до робот в боротьбі з неписьменністю.

28. Постанова РНК від 27 травня 1921 р. "Про порядок відведення земель для потреб шляхів сполучення" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 10, арт. 264) в частині, про участь РСІ у складі комісії для переведення опису й оціновки маєтностей, що їх вивласнюють.

29. Постанова РНК від 4 червня 1921 р., "Про контроль над споживчою кооперацією" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 10, арт. 282) в частині, про переведення РСІ постійного фактичного й наступного контролю.

30. Постанова РНК від 7 червня 1921 р. "Про порядок подання продорганам заяв на продфураж і предмети першої потреби та про контроль над їхнім видаткуванням" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 10, арт. 288) в частині, про участь РСІ.

31. Постанова РНК від 10 червня 1921 р. "Про інспекцію цукрової промисловости" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 11, арт. 290).

32. Постанова РНК від 17 липня 1921 р. "Про роботу НК РСІ" в частині, про право контролю (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 11, арт 312).

33. Постанова РНК від 27 липня 1921 р. "Про порядок оскарження й скасовання грифів РСІ" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 14, арт. 401).

34. Постанова РНК від 30 липня 1921 р. "Про використування органів РСІ в справі встановлення порядку й охорони трудівників від адміністраційного свавілля" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 14, арт. 408).

35. Постанова РНК від 2 серпня 1921 р. "Про зменшення непродукційних видатків" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 15, арт. 409).

36. Постанова РНК від 9 серпня 1921 р. "Про такси за послуги, що їх робить Уповнаркомпочтель, і про такси за користування почтою, телеграфом і радіотелеграфом та телефоном" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 15, арт. 428) в частині, про участь РСІ у виробленні порядку обрахунку між радустановами.

37. Постанова РНК від 16 серпня 1921 р. "Про порядок обрахунку за перевіз залізницею й водними шляхами РСФРР пасажирів, багажу й вантажу, без оплати готівкою, виковуючи арт. арт. 2 і 3 декрету РНК від 9 липня 1921 р." (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 15, арт. 450) в частині, надсилання РСІ повідомлення про зазначені суми відомствам, що за їхній рахунок зроблено перераховання і регулювання неправильного вираховання сум, належних за перевозку й встановлення форми документів і повідомлення РСІ про видачу неправильного чеку.

38. Постанова РНК від 17 серпня 1921 р. "Про утворення експертового фонду" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 16, арт. 465) в частині, про участь РСІ в укладанні договорів Уповнаркомзовнішторгу з господарськими органами.

39. Постанова РНК від 30 серпня 1921 р. "Про комітет цін" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 16, арт. 486) в частині, про участь РСІ в комітеті.

40. Постанова РНК від 30 серпня 1921 р. "Про порядок заготівлі сировинної шкури й козячих смушків" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 16, арт. 492) в частині, про участь РСІ в постійній нараді для встановлення кінцевих цін і еквівалентів.

41. Постанова РНК від 9 вересня 1921 р. "Про організацію при НК РСІ Відділу інспекції зовнішніх зносин" і положення про неї (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 17, арт. арт. 510 і 511).

42. Постанова РНК від 13 вересня 1921 р. "Про передачу театрів, клубів, бібліотек і читалень центральних радустанов УСРР НКОсвіті" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 17, арт. 514) в частині, про нагляд РСІ за неприпущенням видатків з инших статтів.

43. Постанова РНК від 13 вересня 1921 р. "Про кошти кооперації" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 17, арт. 517) в частині, про участь РСІ у дозволі кооперативам позичок, їхнього розміру, умов і розмір відсотків.

44. Постанова РНК "Про порядок переведення попередньої ревізії" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 17, арт. 518).

45. Постанова РНК від 27 вересня 1921 р. "Про купівлю на вільному ринку книг по технічних справах" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 19, арт. 556) в частині, про участь РСІ в спеціяльній комісії для встановлення розміру вільних цін.

46. Постанова РНК від 21 жовтня 1921 р. "Про поширення прав держпідприємств в галузі фінансування і роспорядження матеріяльними ресурсами" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 21, арт. 612) в частині, про участь РСІ у вилученні й розгляданні кошторисів окремих підприємств.

47. Постанова РНК від 12 листопаду 1921 р. "Про житлові комісії в справі нагляду за переведенням в життя житлового закону"' (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 23, арт. 679) в частині, про участь РСІ у житловій комісії.

48. Постанова РНК від 15 листопаду 1921 р. "Про порядок реквізиції і конфіскати майна приватніх особ і товариств" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 23, арт. 687) в частині, про участь РСІ в губерніяльній оціновочній комісії.

49. Постанова РНК від 29 листопаду 1921 р. "Про прийом переказів закордон" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 24, арт. 717) в частині, про участь РСІ у встановленні періодичного курсу гр. зн. і участь у виробленні інструкції.

50. Постанова РНК від 12 грудня 1921 р. "Про порядок оплати телефонів, що їх включено до телефонної мережі загального користування" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 25, арт. 739) в частині, про участь РСІ у встановленні порядку оплати хатніх телефонів по над 20 % норму.

51. Постанова РНК від 20 грудня 1921 р. "Про порядок переведення прилюдних торгів при здачі держпідрядів і постач" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 26, арт. 767) в частині, про участь РСІ.

52. Постанова РНК від 30 грудня 1921 р. "Про дозвіл Наркомшляхові на випадок стихійного лиха провадити роботу в підрядний спосіб" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 26, арт. 784) в частині, про подання РСІ відомостей про здачу підряду без торгів.

1922 р.

53. Постанова РНК від 31 січня 1922 р. "Про держання держустановами й підприємствами своїх біжучих рахунків у Держбанку" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 4, арт. 65) в частині, про нагляд РСІ за точним виконанням постанови.

54. Постанова РНК від 6 лютого 1922 р. "Про порядок подання договорів до РСІ" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 5, арт. 37) в частині, про подання до РСІ договорів для наступної ревізії.

55. Постанова РНК від 14 лютого 1922 р. "Про виплату премії за викриття неправильностей при переїздах пасажирів і перевізці ними ручного багажу" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 7, арт. 120) в частині, про участь РСІ у встановленні порядку виплати й права на премію.

56. Постанова РНК від 28 лютого 1922 р. "Про надання органам Юстиції права випозичення сум, що надходять до них" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 9, арт. 151) в частині повідомлення РСІ про випадки випозичення.

57. Постанова РНК від 7 березня 1922 р. "Про порядок обрахунків що-до видачі харчу й предметів широкого споживання" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 10, арт. 177) в частині повідомлення РСІ про установи, що порушують речинці обрахунків.

58. Постанова РНК від 14 березня 1922 р. "Про тариф консульського, а також і иншого збору, що його стягає НКСЗ" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 12, арт. 208) в частині, про участь РСІ в наданні права вносити зміни в цей тариф.

59. Постанова РНК від 5 травня 1922 р. "Про віднесення нездійснених видатків минулих кошторисних періодів на кредити існуючого кошторису" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 21, арт. 342) в частині, про погодження заінтересованими відомствами своїх чинностей з РСІ.

60. Постанова РНК від 7 червня 1922 р. "Інструкція про повернення конфіскованого й безспадщинного майна до фонду соціяльного забезпечення" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 27, арт. 415) в частині, про участь РСІ у комісії для передачі майна Соцзабезу.

61. Постанова РНК від 15 серпня 1922 р. "Про заряджування Держустановами й підприємствами реманентом, що знаходиться у їхньому віданню". (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 34, арт. 530) в частині, про доручення РСІ стежити за переведенням у життя цієї постанови.

62. Арт. 3 постанови РНК від 29 серпня 1922 р. "Про переховування у склепах вантажоодержувачів краму, що ним відають митниці" (Зб. Узак. за 1222 р., ч. 37, арт. 561) в частині, про участь представника НКДК у встановленні правил переховування, речинців і порядку виплати.

63. Арт. 7 постанови РНК від 29 серпня 1922 р. "Положення про здачу в оренду державних промислових підприємств" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 37, арт. 562) в частині повідомлення ДК про дату здачі орендареві підприємства, що здається в оренду.

64. Постанова РНК від 5 вересня 1922 р. "Про регулювання заробітної платні й про забезпечення вчасности й правильности її виплати" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 39, арт. 583) в частині, про обов'язки ДК виділити у роспорядження УТР досвідчених робітників для обслідування руху зарплатні й додержання всіх постанов.

65. Постанова РНК від 5 вересня 1922 р. "Про авансові видачі за рахунок існуючих кошторисних кредитів" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 39, арт. 584) в частині, про право ДК у виняткових випадках підвищувати кінцеві норми.

66. Постанова РНК від 19 вересня 1922 р. "Про речинці подання звітности в установи НК РСДК" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 42, арт. 609).

67. Пакт "а" арт. 4 Постанови РНК від 19 вересня 1922 р. "Про заснування відділу взаємних обрахунків при Всеукраїнській Конторі Держбанку і її місцевих установах" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 42, арт. 614) в частині, про участь ДК в спеціяльній Комісії для видачі певної суми установі на її операції й господарські видатки.

68. Арт. 1 Постанови РНК від 26 вересня 1922 р. "Проорганізацію місцевих комісій в справі обліку держфондів" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 43, арт. 625) в частині, про участь ДК в цих комісіях.

69. Арт. 5 Постанови РНК від 24 жовтня 1922 р. "Про заборону окремим відомствам провадити збір, штрафувати й оподатковувати без дозволу РНК" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 45, арт. 659) в частині, про нагляд РСІ за виконанням цієї постанови.

70. Постанова РНК від 14 листопаду 1922 р. "Інструкція про переведення митницями продажу з торгів краму" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 47, арт. 697) в частині, про участь ДК в переоціновці краму, присутність на торгах і при знищенні краму.

71. Арт. 10 Постанови РНК від 28-го листопаду 1922 р. "Про державне страхування" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 50, арт. 734) в частині, про подання НК РСІ висновку на кошторис прибутків і видатків державного страхування.

72. Арт. 2 Постанови РНК від 28-го листопаду 1922 р. "Про Раду в справах страхування при УпНКФ і про обов'язкове страхування у Держстрахові майна Комгоспів" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 50, арт. 735) в частині, про участь постійного представника НКДК в Раді для страхування при УпНКФ.

73. Арт. 4 Постанови РНК від 5-го грудня 1922 р. "Про організацію Комісії УЕР в справі обліку й реалізації держфондів" (протокол РНК за 1922 р., ч. 70, п. 43) в частині, про притягнення представників ДК до обслідування.

1923 р.

74. Постанова РНК від 16-го січня 1923 р. "Положення про Державні ощадні каси" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 2, арт. 42) в частині, про участь ДК у встановленні порядку рахівництва й звітности.

75. Постанова РНК від 23-го січня 1923 р. "Про фінансове забезпечення переведення метричної системи міри й ваги" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 4, арт. 68) в частині, про участь ДК у комісії для визначення розміру потрібних крамових обігових коштів.

76. Постанова РНК від 30-го січня 1923 р. "Про порядок видаткування кредитових призначень і про відповідальність роспорядчиків кредитів" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 4, арт. 77) в частині, про участь ДК у дозволі пересунення кредитів з одного параграфу до иншого.

77. Постанова РНК від 26-го лютого 1923 р. "Про склепові помешкання". (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 7 арт., 121) в частині, про участь ДК у виробленні спеціяльної інструкції для здачі в оренду помешкань.

78. Постанова РНК від 2-го березня 1923 р. "Правила касового й авансового обліку й звітности" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 8, арт. 131) в частині, про участь ДК у видачі авансів установі без подання звіту й обов'язки установи раз на місяць подавати органам ДК відомості лишків що до кожного авансу зокрема.

79. Постанова РНК від 9 березня 1923 р. "Про зміну декрету РНК про авансові видачі за рахунок існуючих кошторисних кредитів" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 9, арт. 153) в частині, про участь НКДК у встановленні кінцевих норм що-до цих видач.

80. Арт. 7 Постанови РНК від 16-го березня 1923 р. "Положення про порядок видаткування госпорганами харчового фонду" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 10, арт. 173) в частині, про подання ДК звітности в справі видаткування.

81. Постанова РНК від 30 березня 1923 р., "Про утворення при школах спеціяльного грошового фонду" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 12, арт. 199) в частині, про участь ДК у виробленні інструкції і порядку переховування, одержування і видаткування зазначених коштів.

82. Постанова РНК від 30 березня 1923 р. "Про стягання митницями склепового й митового канцелярійного збору та про речинці переховування краму у митницях" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 12, арт. 205) в частині, про участь ДК у встановленні правил і порядку оціновки краму й відстрочення речинців їхнього переховування.

83. Постанова РНК від 19 квітня 1923 р. "Про встановлення відсоткового відраховання з митового збору на потреби митниць" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 12, арт. 223) в частині, про участь ДК у виданні інструкції про порядок преміювання.

84. Постанова РНК від 20 квітня 1923 р. "Про державний Нотаріят" (Положення) (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 13, арт. 232) в частині, про участь ДК у виробленні такси оплати нотаріяльних чинностей.

85. Постанова РНК від 27 квітня 1923 р. "Про зміну примітки до арт. 2 го "тимчасових правил про службу в державних підприємствах та установах" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 13, арт. 240) в частині, про участь ДК в комісії для встановлення персональних вилучень.

86. Пакт 6-й Постанови РНК від 27 квітня 1923 р. "Про заходи до урегулювання торговельних операцій державних промислових і торговельних установ і підприємств" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 14, арт. 248) в частині повідомлення НКДК про вжиття відповідних заходів на випадок виявлення порушення закону.

87. Арт. арт. 9, 10, 11, 12 і 13 Постанови РНК від 11 травня 1923 р., "Про контингенти, ліцензії і посвідчення на довіз і вивіз" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 17, арт. 290) в частині, про участь НКДК у Експортових Бюрах.

88. Постанова РНК від 15 червня 1923 р. "Про приблудну худобу" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 24, арт. 354) в частині, про участь ДК у торгах при продажу приблудної худоби.

89. Постанова РНК від 7 липня 1923 р. "Про зміну й доповнення декрету про відстрочення, розстрочення і знесення держприбутків і збору, та повернення сум, що неправильно надійшли в Державну скарбницю" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 26, арт. 383) в частині про участь ДК у зміні відповідно до зміни курсу карбованця, розміру сум окладів і недоплатів, що їх належить знести й повернути.

90. Постанова РНК від 20 липня 1923 р. "Про переведення суднопідємних робот" (Зб. Уз. за 1923 р., ч. 28, арт. 417) в частині, про участь РСІ в комісії для росподілу й передачі майна.

Постанови Української Економичної Ради за:

1921 р.

91. Постанова УЕР від 18 листопаду 1921 р. "Про здачу для використування на договірних засадах державних земель і господарств з метою організації на них великого землекористування". (Зб. Декретів Спецкому й УЕР за 1921 р., арт. 20) в частині, про участь РСІ в комісії для передачі на користування господарств і земель.

92. Постанова УЕР від 19 грудня 1921 р. "Про порядок передачі державі сировини й краму заготовлених кооперацією". (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 26, арт. 763) в частині, про участь РСІ у спеціяльних комісіях в справі розвязання суперек.

1922 р.

93. Постанова УЕР від 8 лютого 1922 р. "Про вилучення органами місцевої влади продуктів виробництва Радгоспів" (Зб. Уз. за 1922 р.,  ч. 6, арт. 100) в частині про участь РСІ в комісії.

94. Постанова УЕР від 4 березня 1922 р. "Про продаж за готівку засівматеріялу" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 10, арт. 164) в частині, про зобов'язання РСІ давати роспорядження своїм місцевим органам і повідомляти центр про порушення постанови УЕР про порядок росподілу засів фонду.

95. Постанова УЕР від 10 березня 1922 р. "Про управління морськими торговельними портами Республіки" (Зб. Уз за 1922 р., ч. 11, арт. 196) в частині, про участь РСІ в Комітеті портових справ.

96. Постанова УЕР від 10 березня 1922 р. "Про наради в портових справах" (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 11, арт. 197) в частині про участь РСІ в нараді.

97. Арт. З Постанови УЕР від 3 листопаду 1922 р. "Про порядок видачі ліцензій для закупівлі й продажу закордоном". (Зб. Уз. за 1922 р., ч. 2, відділ 2, арт. 19) в частині, про участь ДК у Бюрі ліцензій.

98. Арт. 2 Постанови УЕР від 22-го грудня, 1922 р. "Положення про Центральну Міжвідомчу Лісозрубну Комісію" (Зб. Уз. за 1922 р., відділ 2, ч. 2, арт. 30) в частині, про участь ДК в цій комісїї.

99. Арт. 2 Постанови УЕР від 22 грудня 1922 р. "Положення про Губерніяльну Лісозрубну Міжвідомчу Комісію" (Зб. Уз. за 1922 р., відділ 2, ч. 2, арт. 31) в частині, про участь ДК в цій комісії.

1923 р.

100. Постанова УЕР від 26 січня 1923 р. "Про заборону довозити з закордону предмети, що їх можна продукувати на державних електро-технічних заводах" (Зб. Уз. за 1923 р., відділ 2, ч. 2/4, арт. 7) в частині, про обов'язок ДК стежити за тим, щоб не було порушено цієї Постанови.

101. Постанова УЕР від 2 червня 1923 р. "Положения про Спеціяльно Повноважні Комісії в справі відновлення й розвитку торгівлі хлібом при УЕР" (Зб. Уз. за 1923 р., відділ 2-й, ч. 6/8, арт. 47) в частині, про подання ДК копій протоколів засідань.

102. Арт 3 Постанови УЕР від 12 липня 1923 р. "Про будівництво шляхів" (Зб. Уз. за 1923 р, ч. 11/13, арт. 60) в частині, про участь представника ДК в спеціяльній Комісії при УРНГ.

103. Постанова УЕР від 17 липня 1923 р. "Положення про порядок здачі в оренду рибопромислових місцевин загальнодержавного значіння" (Зб. Уз. за 1923 р., відділ 2-й, ч. 11/13, арт. 64) в частині, де зазначено, що за згодою ДК можна перевести здачу рибальських статтів без торгів, а також і в частині, про участь ДК в комісії для торгів, в таємній оціновці поданих до торгів орендовних статтів і в затвердженні чи скасованні торгів.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Голова Ради Народніх Комісарів

В. ЧУБАР

Секретар ВУЦВК

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали