РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2010 р. N 201

Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації

На підставі статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року N 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", для сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, органів місцевого самоврядування:

1. Затвердити:

постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації у складі згідно з додатком;

положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації в новій редакції, що додається.

2. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації забезпечувати підготовку матеріалів за зверненнями громадян, взятими на контроль органами влади вищого рівня, повторними та колективними зверненнями, де порушені питання, вирішення яких потребує втручання постійно діючої комісії.

3. Розпорядження голови облдержадміністрації від 3 березня 2008 року N 92 "Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації" та від 31 березня 2008 року N 142 "Про положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації " визнати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Лавренчука А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
25.05.2010 N 201


Склад
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування при облдержадміністрації

Берташ
Василь Михайлович

- голова облдержадміністрації, голова комісії

Юхименко
Анатолій Олексійович

- перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови комісії

Лавренчук
Андрій Олександрович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії

Шевчук
Віра Петрівна

- заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Губанов
Олексій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації

Кічатий
Юрій Святославович

- заступник голови облдержадміністрації

Новак
Володимир Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації

Орлова
Елеонора Вікторівна

- заступник керівника апарату - начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Сало
Олег Михайлович

- начальник управління МВС України в Рівненській області

Вдовиченко
Віктор Володимирович

- начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області

Данилюк
Степан Іванович

- начальник Головного управління юстиції у Рівненській області

Богатирчук-Кривко
Світлана Кирилівна

- начальник Головного управління Держкомзему в Рівненській області

Качуровський
Сергій Борисович

- начальник управління Служби безпеки України в Рівненській області (за згодою)

Кирийчук
Михайло Васильович

- начальник Головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

 

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Королюк
Валентин Анатолійович

- перший заступник голови Рівненської обласної ради (за згодою)

Мазурок
Володимир Миколайович

- начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області

Оглобля
Володимир Михайлович

- начальник Головного управління МНС України в Рівненській області

Сладковський
Георгій Павлович

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Слободянюк
Олександр Іванович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Хомко
Володимир Євгенович

- Рівненський міський голова (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
25.05.2010 N 201


ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації

1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації (далі - постійно діюча комісія) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, що утворений з метою сприяння у вирішенні питань, порушених у зверненнях громадян.

2. У своїй діяльності постійно діюча комісія керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Постійно діючу комісію очолює голова обласної державної адміністрації. Голова комісії має заступників, які у разі відсутності голови комісії виконують його обов'язки. Персональний склад комісії та положення про неї затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

До складу постійно діючої комісії входять перший заступник голови, заступники голови облдержадміністрації, керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також за згодою - представники органів місцевого самоврядування.

Зміни до складу постійно діючої комісії вносяться розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Основними завданнями комісії є:

розгляд стану виконання доручень Президента України за зверненнями громадян;

контроль за станом вирішення питань, порушених у зверненнях, що надійшли від Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади;

контроль за станом вирішення питань, порушених інвалідами Великої Вітчизняної війни, Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної Праці, Героями України, жінками, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

контроль та координація роботи із зверненнями громадян у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

розгляд звернень громадян, що мають резонансний характер.

5. Постійно діюча комісія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у розгляді матеріалів, підготовці та складанні проектів відповідей як заявникам, так і органам влади вищого рівня, якими взято на контроль вирішення питань, порушених у зверненнях громадян.

6. Постійно діюча комісія має право:

готувати пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян та з інших питань, що належать до її компетенції;

у разі потреби залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, відповідних представників структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, фахівців підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками;

одержувати в установленому законодавством порядку та обсягах від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування необхідну інформацію, документи та інші матеріали для виконання покладених завдань.

7. Постійно діюча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з обласними підприємствами, установами, організаціями.

8. Формою роботи постійно діючої комісії є засідання, що проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання постійно діючої комісії веде голова, а за його відсутності - один із заступників голови комісії.

Рішення постійно діючої комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення постійно діючої комісії оформлюються протоколом. Протоколи підписуються головою комісії та її секретарем. Голова комісії, його заступники та члени комісії працюють на громадських засадах.

9. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласними підприємствами, установами та організаціями.

10. Організаційно-методичне забезпечення діяльності комісії покладається на відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали