ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2011 року N П-4-8

Про позицію та дії ФПУ з питань цінової політики

З початку 2011 року ситуація з цінами на споживчому ринку України залишалася гострою, рівень зростання цін і тарифів перевищив показники відповідного періоду минулого року. За підсумками I півріччя 2011 року індекс споживчих цін у цілому по Україні склав 105,9 %, що перевищує показник I півріччя 2010 року - 103,3 %. Лише у липні ц. р. органами державної статистики зафіксовано незначне зниження рівня цін і тарифів (індекс споживчих цін у липні склав 98,7 %), яке має сезонний характер.

Слід відзначити, що показник споживчої інфляції в Україні значно перевищує аналогічний показник в країнах Європейського Союзу, де за січень - травень 2011 року індекс споживчих цін збільшився на 1,9 %.

Це свідчить про те, що Уряду України не вдається за допомогою адміністративних та макроекономічних заходів приборкати інфляцію та стабілізувати ситуацію з цінами.

Враховуючи високі темпи зростання цін виробників (індекс цін виробників промислової продукції в I півріччі 2011 року майже утричі перевищив споживчу інфляцію та склав 115,6 %), а також можливе підвищення під впливом МВФ тарифів на газ, електроенергію та комунальні послуги, можна прогнозувати подальше значне зростання споживчих цін і тарифів для населення.

У цих умовах на державному рівні прийнято низку рішень, які послаблюють державний нагляд за цінами та процесом ціноутворення.

На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" згідно з рішенням Кабінету Міністрів України ліквідовано Державну інспекцію з контролю за цінами, а іншого контролюючого органу в сфері цін і ціноутворення ще не створено. Відсутність єдиного державного органу з питань додержання державної дисципліни цін неминуче призведе до дестабілізації ситуації з цінами на споживчому ринку, зростання рівня інфляції, а також до безвідповідальності за це на загальнодержавному рівні.

До цього часу Урядом не налагоджено роботу Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, утвореної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року N 421.

Ситуація, що останнім часом складається з цінами на споживчому ринку, послаблення державного контролю за рівнем та динамікою цін на соціально важливі товари та послуги вимагають від профспілок вжиття відповідних заходів щодо недопущення падіння рівня життя працюючих та членів їх сімей, загострення проблеми бідності, зниження купівельної спроможності громадян (інформація про позицію та дії ФПУ з питань цінової політики додається).

З метою активізації участі профспілок у визначенні й реалізації державної політики ціноутворення, здійсненні громадського контролю за рівнем цін і тарифів, посиленні соціального захисту населення в умовах інфляції президія Федерації професійних спілок України постановляє:

1. Визнати забезпечення участі профспілок у формуванні та реалізації державної політики ціноутворення, здійсненні громадського контролю за рівнем цін і тарифів, посиленні соціального захисту населення в умовах інфляції одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ.

2. З метою забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, недопущення безпідставного підвищення цін і тарифів керівництву ФПУ та її членських організацій відповідно до повноважень:

- вносити пропозиції та зауваження щодо законодавчого врегулювання питань щодо ціноутворення (визначення основних засад реалізації цінової політики, ціноутворення та державного контролю за цінами в країні, сприяння вдосконаленню державного регулювання діяльності природних монополій у сфері ціноутворення);

- брати активну участь в опрацюванні проектів рішень Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань регулювання цін і тарифів на товари та послуги для населення;

- брати активну участь в обговоренні питань державної цінової політики на засіданнях громадських рад, створених при центральних органах виконавчої влади та національних комісіях, які відповідно до їх повноважень приймають рішення про зміну і регулювання діючих цін і тарифів для населення;

- проводити постійний незалежний моніторинг цін і тарифів на окремі товари та послуги в цілому по Україні та в регіонах, аналіз їх динаміки, вносити на підставі отриманих даних Кабінетові Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади відповідні пропозиції щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку;

- вжити в установленому порядку заходів для забезпечення участі представника ФПУ в роботі Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 N 421;

- вносити пропозиції стосовно визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань про недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні соціально значущі товари і послуги;

- вживати заходів для недопущення необгрунтованого підвищення цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій, що надаються населенню (на природний газ, електроенергію, послуги зв'язку, перевезення пасажирів залізничним транспортом), без запровадження додаткових заходів соціального захисту населення;

- вносити пропозиції щодо проведення узгодженої політики цін і грошових доходів населення, посилення адресності надання житлових субсидій та вдосконалення механізму їх надання;

активно співпрацювати з органами контролю за цінами, антимонопольного комітету, організаціями із захисту прав споживачів при здійсненні громадського контролю за цінами та ціноутворенням.

3. Голові ФПУ Хара В. Г., як народному депутату України:

3.1. Внести до кінця 2011 року на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо:

- зниження впливу податкового навантаження на рівень цін на соціально значущі товари та послуги;

- проведення індексації грошових доходів громадян в умовах зростання цін у межах двократного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення;

3.2. Під час розгляду у Верховній Раді України змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" домагатися збереження норми щодо залучення профспілок до державного контролю (нагляду) за цінами, звернутися до народних депутатів України за підтримкою позиції профспілок.

4. Профспілковим організаціям усіх рівнів активно використовувати механізм колективно-договірного регулювання для посилення впливу профспілок на прийняття рішень у сфері цін і ціноутворення:

4.1. При укладанні Генеральної угоди, галузевих та регіональних угод домагатися включення положень про зобов'язання Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо залучення профспілок до участі у підготовці та опрацюванні проектів рішень з державного регулювання споживчих цін і тарифів для населення;

4.2. Домагатися включення до колективних угод і договорів положень щодо запровадження додаткових заходів соціального захисту в умовах зростання цін і тарифів;

4.3. Забезпечити активну участь в обговоренні проектів прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди, зокрема тарифної політики (щодо рівнів і етапів підвищення цін і тарифів для населення на природний газ, електроенергію, послуги зв'язку, перевезення пасажирів залізничним транспортом).

5. Керівництву ФПУ:

- звернутися до Загальної конфедерації профспілок з ініціативою розглянути на засіданні Виконкому ЗКП інформацію про участь профспілок у визначенні основних напрямів цінової політики та пропозиції щодо солідарних дій профспілок стосовно мінімізації негативного впливу підвищення цін і тарифів на рівень життя населення країн СНД;

- ініціювати розгляд на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради питання щодо вжиття Кабінетом Міністрів України заходів по стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку України на основні соціально значущі товари і послуги.

6. Керівництву ФПУ з метою забезпечення якісної, професійної та системної роботи ФПУ у формуванні та реалізації державної цінової політики утворити у складі соціально-економічного департаменту апарату ФПУ відділ з питань цін і ціноутворення, збільшивши чисельність працівників департаменту на 2 одиниці.

7. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Кондрюка С. М.

 

Голова ФПУ

В. Г. Хара

 

Додаток
до постанови президії ФПУ
29.08.2011 N П-4-8

ІНФОРМАЦІЯ
про позицію та дії ФПУ з питань цінової політики

З початку 2011 року ситуація з цінами на споживчому ринку України демонструє більш високий рівень зростання цін і тарифів, ніж у відповідному періоді минулого року. За підсумками I півріччя 2011 року індекс споживчих цін у цілому по Україні склав 105,9 %, що перевищує показник I півріччя 2010 року - 103,3 %, водночас у квітні - червні вперше з 2006 року спостерігалася дефляція.

Таку споживчу інфляцію сформовано здебільшого за рахунок підвищення на 6,1 % цін на продукти харчування, питома вага яких у загальній структурі споживання складає 50,2 %. Це, насамперед, обумовлено високим рівнем цін на продовольство на світовому ринку. Зокрема, під впливом зростання світових та внутрішніх цін на зерно, хліб і хлібопродукти дорожчали упродовж усього звітного періоду і підсумковий індекс є вищим, ніж за аналогічний період 2010 року (10,7 % проти 7,6 %).

Підвищення на 9,8 % цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відбулося в умовах зростання цін/тарифів на електроенергію на 22,9 %, плати за власне житло - на 14,7 %, водопостачання - на 11,4 %, водовідведення - на 10,8 %, гарячу воду та опалення - на 13,8 %. Крім того, внаслідок стійкої тенденції підвищення світових цін на нафту, також спостерігалося суттєве зростання цін на паливно-мастильні матеріали (на 30,5 % проти 11,8 % у I півріччі 2010 року).

У регіонах випереджаючими темпами зростали споживчі ціни в АР Крим (8,5 %), містах Київ (7,1 %), Севастополь (9,0 %) тощо.

З метою недопущення необгрунтованого зростання цін на соціально важливі продукти харчування Урядом було розширено перелік видів продукції, на яку запроваджено декларування зміни оптово-відпускних цін, установлено рентабельність виробництва та обов'язкове зазначення ціни виробника та постачальницько-збутової надбавки у первинних документах при реалізації товару (постанова КМУ від 9 лютого 2011 року N 168 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів" (Постанова N 168)).

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року N 421 було утворено Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, основними завданнями якої визначено сприяння забезпеченню цінової стабільності на основні соціально значущі товари та послуги, у тому числі сприяння забезпеченню координації та підвищенню ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на досягнення цінової стабільності; недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні соціально значущі товари та послуги на внутрішньому ринку; удосконалення відповідної нормативно-правової бази. Але робота цієї комісії до цього часу так й не розпочалася.

Слід зазначити, що показник споживчої інфляції в Україні значно перевищує аналогічний показник в країнах Європейського Союзу, де за січень - травень 2011 року індекс споживчих цін збільшився на 1,9 %. Журнал "Forbes" сформував рейтинг 177 країн на підставі статистики зростання ВВП та інфляції за 3 роки (включаючи прогнози МВФ на 2012 р.), який оприлюднено 06.07.2011. У ньому Україна увійшла до четвірки лідерів за зростанням цін (в січні - травні 2011 року - 5,5 %). Лідером за зростанням цін стала Білорусь з інфляцією 25,4 %, на другому місці - Таджикистан з інфляцією 6,9 %, на третьому Киргизстан - 6,5 %. Найнижчу інфляцію зареєстровано в Азербайджані - 3,4 %. Споживча інфляція в цілому в країнах СНД в січні - травні 2011 року склала 5,8 %.

На підставі наведених даних можна констатувати, що Уряду України не вдалося за допомогою адміністративних та макроекономічних заходів приборкати інфляцію та стабілізувати ситуацію з цінами.

У цих умовах є незрозумілим рішення Кабінету Міністрів України про ліквідацію Державної інспекції з контролю за цінами, яке було прийнято на виконання пункту 4 статті 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". На даний час Держцінінспекцію вже розформовано, а іншого контролюючого органу в сфері цін і ціноутворення ще не створено.

Відсутність єдиного державного органу з питань додержання державної дисципліни цін неминуче призведе до дестабілізації цінової ситуації на споживчому ринку, зростання рівня інфляції, а також до безвідповідальності за це на загальнодержавному рівні.

Водночас інфляційні перспективи виглядають зовсім нерадісно на тлі високих темпів зростання цін виробників (індекс цін виробників промислової продукції в I півріччі 2011 року майже утричі перевищив споживчу інфляцію та склав 115,6 %), а також можливого подальшого підвищення під впливом МВФ тарифів на газ і комунальні послуги. Крім того, основними ризиками для інфляційної динаміки до кінця поточного року залишаються зовнішні чинники, а саме:

- високий рівень цін на сировинні товари на світових ринках;

- висока волатильність цін на нафту через нестабільність в основних країнах-експортерах вуглеводнів, що може спричинити подальше підвищення цін на енергоресурси.

Залишається не вирішеним питання високого рівня податкової складової у структурі цін і тарифів. Наприклад, податкова складова в ціні на газ природний для населення на даний час становить 38 % (у ціні видобутку газу - близько 60 %).

Вважаємо, що в умовах постійного підвищення цін і тарифів для населення на продукти харчування, газ, електроенергію, житлово-комунальні послуги реальною допомогою громадянам, які виступають головними платниками ПДВ, має стати зниження ставок ПДВ на соціально важливі товари та послуги до рівня не більш як 5 %. Таку позицію щодо необхідності запровадження диференційованих ставок ПДВ ФПУ відстоювала, зокрема, під час роботи над проектом Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 16 Господарського кодексу України держава може надавати дотації суб'єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб'єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх діяльності, на технічний розвиток, що дає значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом. Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, яку вони реалізують державі. Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб'єктів господарювання визначаються законом.

З метою забезпечення підприємствам компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в Генеральній угоді на 2010 - 2012 роки передбачено норму щодо забезпечення рівномірного перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (п. 4.27). Основними проблемами в цьому питанні є незабезпечення в повному обсязі субвенцією за фактично надані послуги на перевезення пільгових категорій громадян та нерівномірність розподілу субвенцій протягом року.

ФПУ тривалий час займається врегулюванням зазначених проблем щодо відшкодування фактичних видатків за надані послуги за зверненнями членських організацій.

Таким чином, загальна ситуація з цінами вимагає від профспілок активізації участі у визначенні й реалізації державної політики ціноутворення, посилення громадського контролю за рівнем цін і тарифів.

Законодавством України закріплено певні права профспілок у цій сфері:

- Законом України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII (стаття 13) щодо здійснення державного контролю за цінами при встановленні й застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів у взаємодії з профспілками;

- Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року N 1045-XIV (стаття 23) щодо права профспілок, їх об'єднань брати участь у визначенні політики ціноутворення;

- Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціального діалогу в Україні" від 19.05.2008 N 451/2008 (пункт 3) щодо залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань до участі у вирішенні питань щодо реалізації державної політики у сфері регулювання природних монополій;

- постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року N 280 "Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України" щодо залучення до прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань;

- пунктом 4.12 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки щодо обговорення у відповідних дорадчих органах рішень про зміну і регулювання діючих тарифів і норм для населення (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку).

Слід зазначити, що з 1997 по 2010 роки Генеральною угодою передбачалось більш жорстке зобов'язання Уряду приймати за погодженням із Стороною профспілок рішення про зміну діючих тарифів і цін для населення, які затверджуються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень (на електроенергію, газ, послуги транспорту і зв'язку).

Завдяки активній, наполегливій позиції ФПУ та постійному контролю за виконанням цього положення Генеральної угоди вдалося домогтися регулярного подання на погодження СПО профспілок проектів соціально важливих рішень центральних органів виконавчої влади про зміну цін і тарифів на зазначені товари та послуги. Мінекономіки визнало залучення профспілок до процесу прийняття рішень про зміну цін і тарифів як один з важливих антиінфляційних заходів.

ФПУ домоглася внесення постановою Уряду доповнення до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади (пп. 9.13), яким встановлено обов'язкове попереднє погодження з профспілками відповідних рішень, що подаються на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Профспілкам вдалося домогтися запровадження диференційованих цін на газ і тарифів на електроенергію для населення залежно від обсягів їх споживання, що відображено в проекті Стратегії розвитку України до 2012 року.

Аналіз регіональних угод, укладених після набрання чинності Генеральної угоди на 2010 - 2012 роки, засвідчує наявність у них таких зобов'язань (рекомендацій) обласних державних адміністрацій з питань цінової політики:

- забезпечити контроль за дотриманням порядку формування і встановлення тарифів на послуги житлово-комунального господарства, громадського транспорту в розмірі, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, із одночасним здійсненням заходів щодо соціального захисту населення;

- регулювати розміри торговельних надбавок на дитяче харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення (відповідно до діючого переліку вказаної продукції, ціни на яку підлягають державному регулюванню) та продукцію, яка реалізується підприємствами громадського харчування у загальноосвітніх школах північних районів області, для безкоштовного харчування учнів;

- погоджувати з профспілковою стороною рішення про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, норм споживання води, тепла, твердого палива та тарифів на перевезення пасажирів у міському громадському транспорті, що затверджуються місцевими органами влади;

- здійснювати впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з одночасним використанням усіх можливих резервів здешевлення вартості послуг та підвищення їх якості тощо.

У всіх проаналізованих угодах міститься зобов'язання профспілкової сторони щодо здійснення громадського контролю за відповідністю нормативним вимогам тарифів на послуги, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади.

Значна робота проводилася профспілками для посилення заходів соціального захисту населення в умовах зростання цін і тарифів.

У серпні 2010 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 N 621, в якій враховано пропозиції ФПУ щодо зменшення розміру обов'язкової плати громадян за житлово-комунальні послуги з 20 до 15 % (а для родин, що складаються з пенсіонерів та інших непрацездатних осіб, - з 15 до 10 %) середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Зменшено з 15 до 10 % поріг обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги також сім'ям, у яких є діти та інваліди I - II групи, за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує 50 % прожиткового мінімуму. Пізніше, у липні 2011 року, Уряд за наполяганням ФПУ прийняв постанову, у якій передбачено поліпшення з 1 січня 2012 року умов призначення житлової субсидії для таких сімей та збільшення порогу середньомісячного доходу на одну особу з 50 до 100 % прожиткового мінімуму.

Проте загальна ситуація з цінами вимагає від ФПУ активізації дій у визначенні й реалізації державної політики ціноутворення, здійсненні громадського контролю за рівнем цін і тарифів, посиленні соціального захисту населення в умовах інфляції.

 

Соціально-економічний департамент
апарату ФПУ

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали