ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.01.2011 р. N 20

Про Правила роботи працівників обласної та районних державних адміністрацій на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі облдержадміністрації та мережі інтернет

Відповідно до статей 2, 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою функціонування в обласній та районних державних адміністраціях ефективної системи управління інформаційними ресурсами, засобами інформатизації:

1. Затвердити Правила роботи працівників обласної та районних державних адміністрацій на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі облдержадміністрації та мережі інтернет (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити неухильне дотримання Правил, переміщення комп'ютерної техніки, умонтування або видалення окремих її комплектуючих лише з оформленням актів переміщення, модернізації комп'ютерної техніки (форми додаються).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації С. Ющика.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
19.01.2011 N 20


ПРАВИЛА
роботи працівників обласної та районних державних адміністрацій на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі облдержадміністрації та мережі інтернет

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила роботи працівників обласної та районних державних адміністрацій на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі облдержадміністрації та мережі інтернет (далі - Правила, корпоративна мережа) розроблено для організації, формалізації та врегулювання інформаційних процесів при роботі на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі та мережі інтернет, чіткої і злагодженої взаємодії працівників обласної та районних державних адміністрацій за рахунок автоматизації процесів передачі (приймання), обробки, відображення, документування інформації.

1.2. Основні поняття та терміни, що використовуються у Правилах, мають такі визначення:

- відповідальні за інформатизацію - відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації (далі - ВІКЗ), працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, які згідно з посадовими інструкціями відповідальні за впровадження та супровід інформаційних систем, технологій у цих підрозділах та органах виконавчої влади;

- захист інформації в системі - діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі;

- інформаційна (автоматизована) система - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів;

- комплексна система захисту інформації - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації;

- корпоративна мережа передачі даних облдержадміністрації - це мультисервісна мережа передачі даних, яка працює відповідно до встановлених правил під єдиним управлінням власника мережі;

- локальна обчислювальна мережа (далі - ЛОМ) - це телекомунікаційна система, яка забезпечує на обмеженій території (в межах однієї установи, підрозділу) один чи декілька каналів зв'язку, наданих приєднаним до неї абонентам для короткочасного локального користування для передачі (приймання) й обробки інформації різноманітних типів, організації та спільного використання баз/банків даних, різноманітних програмних продуктів тощо.

1.3. У результаті впровадження Правил мають поліпшитися:

- регламентація діяльності працівників обласної та районних державних адміністрацій при використанні персональних комп'ютерів;

- використання ресурсів корпоративної мережі, мережі інтернет;

- підтримка необхідного рівня захисту інформації, її збереження і дотримання прав доступу до інформації, встановлених її власником;

- інформаційна взаємодія обласної та районних державних адміністрацій.

2. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРАХ

2.1. Комп'ютерна техніка, електронна поштова скринька на офіційному домені обласної та районних державних адміністрацій, доступ до інформаційних систем і ресурсів обласної та районних державних адміністрацій надається їх працівникам для виконання своїх службових обов'язків.

2.2. Користувач несе відповідальність за збереження комп'ютерної техніки, наданої йому у користування.

2.3. Взаємодія користувачів повинна базуватися на загальноприйнятих нормах ділової етики, Правилах поведінки державного службовця.

2.4. Усі працівники, які використовують персональні комп'ютери для виконання своїх службових обов'язків, повинні дотримуватися цих Правил і ознайомитися з ними під підпис в окремому журналі (форма додається), який зберігається у відповідальних за інформатизацію або, у разі відсутності відповідального за інформатизацію, у працівників обласної та районних державних адміністрацій, визначених відповідальними за ведення такого журналу.

2.5. Правила є обов'язковими також і для осіб, яким для виконання своїх службових обов'язків обласною та районними державними адміністраціями було надано персональні комп'ютери для тимчасового використання або які підключають свої персональні комп'ютери до локальної обчислювальної мережі обласної та районних державних адміністрацій чи їх структурних підрозділів.

2.6. У разі виникнення будь-яких апаратних чи системних несправностей комп'ютера користувач повинен негайно припинити роботу і викликати відповідального за інформатизацію.

2.7. Відповідальні за інформатизацію здійснюють установлення та оновлення програмного забезпечення на всіх персональних комп'ютерах відповідних структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій. У разі відсутності у структурних підрозділах обласної та районних державних адміністрацій відповідальних за інформатизацію, встановлення та оновлення програмного забезпечення здійснюється на договірних засадах з фізичними або юридичними особами.

2.8. Користувачам персональних комп'ютерів забороняється:

- зберігати та запускати на персональних комп'ютерах програми комп'ютерних ігор;

- надавати можливість використання свого комп'ютера іншим користувачам, а також працівникам інших органів виконавчої влади, якщо це не викликано службовою необхідністю;

- використовувати комп'ютерну техніку для особистих потреб;

- використовувати адресу службової скриньки електронної пошти для отримання інформації неслужбового характеру;

- вилучати, встановлювати чи змінювати будь-які апаратні компоненти комп'ютерної техніки, змінювати конфігурації програмного забезпечення;

- самостійно виконувати будь-які ремонтні та профілактичні роботи персональних комп'ютерів;

- знімати корпуси комп'ютерів, мережевих і периферійних пристроїв;

- самостійно здійснювати переміщення комп'ютерної техніки;

- уводити, обробляти та зберігати інформацію, що є державною таємницею (на персональних комп'ютерах, де відсутня відповідна комплексна система захисту інформації).

2.9. Після закінчення робочого дня користувач повинен вимкнути персональний комп'ютер, іншу комп'ютерну техніку з мережі електроживлення (якщо інше не обумовлено технологічними вимогами).

2.10. Відповідальність за встановлення, належне функціонування антивірусних програм та регулярне оновлення їх баз даних покладається на відповідальних за інформатизацію.

2.11. Портативні персональні комп'ютери (notebook) можуть використовуватися працівниками за погодженням з їх безпосередніми керівниками для виконання своїх службових обов'язків за межами приміщень обласної, районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

3. ПОРЯДОК РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ У КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ, ЛОМ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

3.1. Порядок під'єднання до корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем:

3.1.1. ВІКЗ організовує під'єднання нових сегментів до корпоративної мережі відповідно до плану розвитку корпоративної мережі, заявок структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій (форма додається), які подаються ВІКЗ електронною поштою на адресу service@voladm.gov.ua або через інформаційну систему ServiceDesk (після її впровадження).

3.1.2. Під'єднання нових користувачів до інформаційних систем проводиться згідно з регламентами функціонування цих систем.

3.1.3. Під'єднання нових користувачів до ЛОМ, інформаційних систем обласної та районних державних адміністрацій здійснюють відповідальні за інформатизацію на підставі заявок безпосередніх керівників працівників, яким необхідно організувати доступ до зазначених ресурсів. Ці заявки подаються:

- щодо під'єднання до корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем облдержадміністрації - електронною поштою на адресу service@voladm.gov.ua або через інформаційну систему ServiceDesk (після її впровадження);

- щодо під'єднання до ЛОМ, інформаційних систем структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій - у встановленому у структурному підрозділі облдержадміністрації, райдержадміністрації порядку.

3.1.4. Порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження стосовно цієї інформації визначаються облдержадміністрацією -власником інформації. Права доступу користувачів до корпоративної мережі на рівні каталогів та інформаційних ресурсів мережі мають визначатися у мінімальному обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

3.1.5. Конфігурацію комп'ютерів для роботи в ЛОМ виконують відповідальні за інформатизацію при підключенні комп'ютерів до ЛОМ.

3.1.6. Для структурних підрозділів облдержадміністрації, райдерж-адміністрацій за їх зверненнями до ВІКЗ на серверах облдержадміністрації для зберігання службової інформації, функціонування інформаційних систем може виділятися (за наявності технічної можливості) дисковий простір, де підтримується цілісність даних, їх безпека, резервне копіювання і розмежування прав доступу відповідно до вимог, указаних у цих зверненнях.

3.2. Правила роботи на комп'ютерах, під'єднаних до корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем:

3.2.1. Працівникам обласної та районних державних адміністрацій забороняється самовільне підключення до ЛОМ комп'ютерів (у тому числі портативних) без відома відповідальних за інформатизацію.

3.2.2. Робота користувачів в інформаційних системах проводиться згідно з регламентами функціонування цих систем.

3.2.3. У разі впровадження відповідальними за інформатизацію відповідних систем для аутентифікації при доступі до інформаційних ресурсів ЛОМ кожен користувач повинен використовувати пароль. Для паролю слід послуговуватися поєднанням таких літер, цифр, спеціальних символів, що утворюють слово, яке неможливо знайти у словнику.

3.2.4. Пароль доступу до інформаційних ресурсів ЛОМ, отриманий від відповідальних за інформатизацію, може бути змінений користувачем.

3.2.5. Користувачам персональних комп'ютерів, під'єднаних до ЛОМ, забороняється:

- працювати в ЛОМ під чужими іменами та адресами (ІР та МАС) чи з реквізитами інших користувачів;

- передавати власний пароль іншим особам, включаючи відповідальних за інформатизацію;

- використовувати на мережевих комп'ютерах програми моніторингу, сканування мережі тощо без дозволу керівництва;

- самостійно відключати засоби автоматичного здійснення та відновлення антивірусного захисту без попереднього узгодження з відповідальним за інформатизацію;

- використовувати дисковий простір серверів для зберігання і пересилання іншим користувачам програм і даних неслужбового характеру.

3.2.6. ВІКЗ забезпечує протоколювання роботи користувачів у корпоративній мережі, ЛОМ.

3.2.7. Користувач зобов'язаний відключати в робочий час під час грози комп'ютерну техніку і мережевий кабель.

3.3. Захист інформації у корпоративній мережі, ЛОМ, інформаційних системах:

3.3.1. Об'єктами захисту у корпоративній мережі, ЛОМ, інформаційних системах є інформація, що обробляється в них, та програмне забезпечення, яке призначене для обробки цієї інформації.

3.3.2. Політика захисту інформації у корпоративній мережі формується та реалізовується ВІКЗ.

Захист інформації у корпоративній мережі складається з комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на виключення або неможливість протиправних дій щодо ресурсів корпоративної мережі.

3.3.3. Для належного захисту інформації у корпоративній мережі ВІКЗ спільно із секторами оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації організовує формування комплексної системи захисту інформації.

3.3.4. Організаційні заходи щодо захисту інформації у корпоративній мережі включають:

а) організацію постійного контролю за дотриманням правил користування мережею;

б) обмеження доступу працівників у приміщення, де встановлені сервери та комутаційне обладнання;

в) контроль за структурою корпоративної мережі та припинення несанкціонованого підключення до неї;

г) інші заходи організаційного характеру.

3.3.5. Технічні заходи включають:

а) правила зміни мережевих паролів;

б) антивірусний контроль;

в) регулярне резервне копіювання інформації;

г) відслідковування запуску та припинення використання програмного забезпечення, що ускладнює або порушує функціонування корпоративної мережі, комп'ютерів у ній і порушує безпеку корпоративної мережі;

ґ) обмеження пропуску мережевих протоколів на маршрутизаторах відповідно до визначених у затверджених проектах потреб окремих сегментів корпоративної мережі;

д) інші заходи технічного характеру.

3.3.6. ВІКЗ забезпечує авторизацію доступу до мережевих послуг, а також централізовану аутентифікацію користувачів, що отримали доступ у корпоративну мережу.

3.4. Порушення використання корпоративної мережі, ЛОМ, мережі інтернет.

3.4.1. До порушень використання корпоративної мережі, ЛОМ, мережі інтернет належить діяльність, що порушує чинне законодавство України, а також несанкціонований доступ до корпоративної мережі, ЛОМ.

3.4.2. До порушень використання корпоративної мережі, ЛОМ, мережі інтернет, крім того, належать:

а) самовільна організація точок доступу у корпоративну мережу комутованими, виділеними і фізичними каналами без погодження з ВІКЗ;

б) спроби доступу і доступ до даних і програм, розміщених як у середині корпоративної мережі, так і за її межами, осіб, що не мають на це право;

в) використання робочих місць або серверів корпоративної мережі для здійснення мережевих атак на робочі станції, сервери й мережеве обладнання корпоративної мережі або мережі інтернет;

г) розсилання невитребуваної інформації електронною поштою (спам), листів з вказівкою чужої адреси відправника, листів загрозливого або образливого характеру, "mailbombing", тобто відправлення листів, що переповнюють поштову скриньку одержувача й перешкоджають отриманню нової пошти;

ґ) несанкціоноване знищення (або фальсифікація) користувачами корпоративної мережі даних і програм без погодження з їх авторами або відповідальними за інформатизацію;

д) незаплановане і необґрунтоване виробничою необхідністю завантаження корпоративної мережі;

е) відвідування сайтів "соціальних мереж", ресурсів мережі інтернет, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

є) використання корпоративної мережі в діяльності, що суперечить чинному законодавству України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІКЗ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ІНФОРМАТИЗАЦІЮ ТА КОРИСТУВАЧІВ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ, ЛОМ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

4.1. Права і обов'язки ВІКЗ

4.1.1. ВІКЗ має право:

а) у разі порушення використання корпоративної мережі частково або повністю усувати порушників від користування нею;

б) видаляти програмне забезпечення, що порушує роботу корпоративної мережі;

в) давати вказівки відповідальним за інформатизацію щодо роботи корпоративної мережі, ЛОМ, які не суперечать вимогам цих Правил.

4.1.2. ВІКЗ зобов'язаний:

а) обмежувати доступ працівників у приміщення, де встановлені сервери і комутаційне обладнання корпоративної мережі;

б) здійснювати контроль за дотриманням структури корпоративної мережі;

в) реалізовувати технічні заходи щодо:

- відстеження запуску та припинення використання програмного забезпечення, що ускладнює або порушує безпеку, функціонування корпоративної мережі, комп'ютерів у ній;

- налагодження політики безпеки домена.

г) уживати організаційних і технічних заходів щодо припинення спроб несанкціонованого доступу до комп'ютерів із зовнішніх мереж і комп'ютерів корпоративної мережі, а також щодо припинення розповсюдження інформації, забороненої чинним законодавством України.

4.2. Права і обов'язки відповідальних за інформатизацію.

4.2.1. Відповідальні за інформатизацію мають право:

а) у разі зловживання працівниками обласної та районних державних адміністрацій корпоративною мережею, ЛОМ частково або повністю усувати порушників від користування цими мережами;

б) видаляти програмне забезпечення, що порушує роботу корпоративної мережі, ЛОМ.

4.2.2. Відповідальні за інформатизацію зобов'язані:

а) дотримуватися плану адресації, встановлених правил іменування комп'ютерів, користувачів;

б) забезпечувати актуалізацію інформації про користувачів в Active Directory (у разі її впровадження);

в) обмежувати доступ працівників у приміщення обласної та районних державних адміністрацій, де встановлені сервери і комутаційне обладнання корпоративної мережі, ЛОМ;

г) реалізовувати технічні заходи щодо відстеження запуску та припинення використання програмного забезпечення, що ускладнює або порушує безпеку, функціонування ЛОМ, комп'ютерів у ній;

ґ) уживати організаційних і технічних заходів щодо припинення спроб несанкціонованого доступу до комп'ютерів із зовнішніх мереж і комп'ютерів корпоративної мережі, ЛОМ, а також щодо припинення розповсюдження інформації, забороненої чинним законодавством України;

д) виконувати вказівки ВІКЗ щодо роботи корпоративної мережі, які не суперечать вимогам цих Правил.

4.3. Права і обов'язки користувача.

4.3.1. Користувач має право:

а) на доступ до всіх ресурсів корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем у межах компетенції та відповідно до цих Правил;

б) звертатися за довідковою інформацією і консультацією до ВІКЗ, відповідальних за інформатизацію.

4.3.2. Користувач зобов'язаний:

а) ознайомитися з цими Правилами під підпис;

б) використовувати ресурси корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем виключно з метою, пов'язаною з виконанням службових обов'язків;

в) виконувати вимоги ВІКЗ (відповідального за інформатизацію), що не суперечать цим Правилам;

г) дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з комп'ютерною технікою;

ґ) забезпечувати нерозголошення ідентифікаційної інформації, що використовується для доступу до ресурсів корпоративної мережі, ЛОМ, мережі інтернет, інформаційних систем;

д) перешкоджати несанкціонованому і недобросовісному використанню ресурсів корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем;

е) користуватися антивірусними програмами;

є) негайно повідомляти відповідального за інформатизацію у разі появи відомостей або підозри про факти порушення цих Правил, зокрема факти несанкціонованого доступу до інформації, розміщеної на його комп'ютері;

ж) постійно вдосконалювати свої знання і навички роботи з комп'ютерною технікою;

з) належно експлуатувати комп'ютерну техніку, запобігати потраплянню на комп'ютерну техніку чужорідних речовин (рідин, крихт тощо).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ

5.1. Відповідальність начальника ВІКЗ.

5.1.1. Начальник ВІКЗ несе відповідальність за:

а) організацію управління корпоративною мережею;

б) формування та впровадження комплексної системи захисту інформації у корпоративній мережі (спільно із секторами оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації).

5.2. Відповідальність системного адміністратора ВІКЗ.

5.2.1. Системний адміністратор ВІКЗ несе відповідальність за:

а) функціонування корпоративної мережі в цілому;

б) функціонування базових сервісів корпоративної мережі;

в) порушення функціонування корпоративної мережі внаслідок некоректного управління маршрутизацією, базовими мережевими сервісами (DNS, DHCP, AD тощо).

5.2.2. Системний адміністратор ВІКЗ не несе відповідальності за:

а) інформацію, що знаходиться на комп'ютерах у ЛОМ обласної та районних державних адміністрацій, що входять у корпоративну мережу, встановлені права доступу до комп'ютерів у ЛОМ обласної та районних державних адміністрацій і за діяльність, що ведеться на цих комп'ютерах;

б) безвідмовність комп'ютерів і устаткування ЛОМ обласної та районних державних адміністрацій, функціонування та фізичний стан ліній зв'язку й інших засобів комунікацій усередині мереж цих обласної та районних державних адміністрацій;

в) зміст даних, що передаються через корпоративну мережу.

5.3. Відповідальність відповідальних за інформатизацію.

Відповідальні за інформатизацію несуть відповідальність за порушення функціонування відповідних сегментів корпоративної мережі внаслідок некоректного управління цими сегментами мережі, управління мережевими сервісами, неналежне налагодження мережевих параметрів на робочих місцях користувачів корпоративної мережі, несвоєчасне інформування ВІКЗ про зміни у маршрутизації і складі ЛОМ, про випадки зловживань у відповідних сегментах корпоративної мережі.

5.4. Відповідальність користувачів.

За порушення чинного законодавства, пов'язаного з використанням персонального комп'ютера, корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем від його імені або із закріпленого за ним робочого місця, інформації, що знаходиться на персональному комп'ютері, користувач несе передбачену законом відповідальність.

 

До пункту 2
розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
19.01.2011 N 20


АКТ
переміщення комп'ютерної техніки

Відповідно до розпорядження _________ від "___" ________ 20 __ р.

N ____ (наказу, листа, доручення) обладнання, розташоване за адресою: ____
________

переміщується за адресою: ________
________


ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ:

N з/п

Назва

Інвентарний номер

Заводський номер

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Обладнання здав:


(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали)

Обладнання прийняв:


(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали)

Переміщення дозволив:


(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали)


 

До пункту 2
розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
19.01.2011 N 20


АКТ
модернізації комп'ютерної техніки

Відповідно до розпорядження ________ від "___" ________ 200 __ р.

N _____ (наказу, листа, доручення) обладнання  __,
_________
                                                      (назва та опис обладнання)

інвентарний номер ___, заводський номер ___,

розташоване за адресою:  __________
_________

було доукомплектоване/розукомплектоване такими пристроями:


N з/п

Назва пристрою

Доукомплектовано/
розукомплектовано

Одиниця виміру

Кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Доукомплектацію/розукомплектацію здійснив:


(посада)


(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Обладнання прийняв:


(посада)


(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Доукомплектацію/ розукомплектацію дозволив:


(посада)


(підпис)

___
(прізвище та ініціали)


 

До пункту 2.4 Розділу 2 Правил


Журнал
ознайомлення працівників

___________
(назва відділу, сектору апарату, структурного підрозділу
облдержадміністрації, райдержадміністрації)

з Правилами роботи працівників місцевих державних адміністрацій області на персональних комп'ютерах, у корпоративній мережі облдержадміністрації та у мережі інтернет

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Дата ознайомлення

Підпис

 

 

 

 

 


 

До підпункту 3.1.1 пункту 3.1
Розділу 3 Правил
____
(посада, прізвище, ініціали,
відповідального за інформатизацію)


Заявка
на під'єднання до корпоративної мережі (локальної обчислювальної мережі, інформаційної системи)

Прошу під'єднати __ до корпоративної мережі
                                       (назва суб'єкта під'єднання)

(локальної обчислювальної мережі, інформаційної системи).

Керівник


                            (прізвище, ініціали)* При потребі вказується детальніша інформація щодо під'єднання.
** Заявка подається:
- щодо під'єднання до корпоративної мережі, ЛОМ, інформаційних систем облдержадміністрації - електронною поштою на адресу service@voladm.gov.ua або через інформаційну систему ServiceDesk (після її впровадження);
- щодо під'єднання до ЛОМ, інформаційних систем структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій - у встановленому у структурному підрозділі облдержадміністрації, райдержадміністрації порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали