ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 11.04.2012 р. N 245-1

Про Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Луцьку, відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244), рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 05.04.2012 N 229-1 "Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька (додаток 1).

2. Затвердити склад робочої групи з погодження місця розташування та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Байцима В. Ф.

 

Міський голова

М. Романюк

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
11.04.2012 N 245-1


Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька

1. Загальні положення

Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Луцьку (далі - Правила) розроблені згідно із Цивільним кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), Земельним кодексом України та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244).

Ці Правила визначають механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд торговельного, побутового та соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька, на землях комунальної власності, на власних земельних ділянках або земельних ділянках, наданих в користування.
1.1. Визначення термінів

1.1.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.1.2. Архітектурний тип ТС (далі архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення застосовуються типові ТС.

1.1.3. Замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на території міста.

1.1.4. Паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500.

1.1.5. Комплексна схема розміщення ТС- схема розміщення ТС на території міста або його частині.

1.1.6. Пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

1.1.7. Схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо).

1.1.8. Стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м

1.1.9. Типові ТС - види споруд, виконані за проектами повторного використання.

1.1.10. Ярмарок - торговельний, торговельно-презентаційний, культурно-мистецький захід з організації продажу товарів суб'єктами господарювання та фізичними особами з елементами національно-культурних традицій або без них, що проводиться в певному місці та у визначені строки.

1.1.11. Холодильне та інше обладнання - обладнання, що розміщується поряд із стаціонарною ТС, встановлюється у межах земельної ділянки, що надана у власність, користування (оренду) або використовується на підставі договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС. При цьому, загальна площа, яку займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

1.1.12. Літній торговий майданчик - торговий майданчик поруч об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства або розміщений на відкритій місцевості, тимчасовий, збірно-розбірний, що виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування фундаментів.

2. Порядок розміщення ТС

2.1. Розміщення ТС здійснюється відповідно до комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (у разі їх наявності).

2.2. Суб'єкт господарювання (замовник), який має намір встановити ТС, звертається до виконавчого органу Луцької міської ради із:

- відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС;

- графічними матеріалами із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500, кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

- вказує інформацію про замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

2.3. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС визначає управління містобудування та архітектури протягом трьох робочих днів від дня реєстрації відповідного доручення міського голови.

Висновок про відповідність намірів надається замовнику.

У випадку позитивного висновку, висновок додатково надається управлінню розвитку підприємництва та реклами (робочій групі, склад якої затверджується рішенням виконкому міської ради).

2.4. Суб'єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду (крім випадків одноразової торгівлі (послуг)), подає в управління розвитку підприємництва та реклами (на розгляд робочої групи) за умови позитивного висновку про відповідність намірів:

- копію виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності;

- копію правовстановлюючих документів на землю (за наявності) або копію особистого строкового сервітуту (за наявності);

- графічні матеріали з ескізами фасадів ТС в кольорі та благоустрою прилеглої території;

- довідку з Державної податкової інспекції у місті Луцьку (управління фінансів та бюджету міської ради у випадку особистих строкових сервітутів) про відсутність заборгованості з платежів щодо користування землею (територією).

2.5. Термін розгляду матеріалів на засіданні робочої групи - 10 днів.

2.6. Критерії, за якими визначається пріоритет при наданні погодження розміщення та функціонування ТС для суб'єктів підприємницької діяльності:

- вітчизняний або місцевий виробник;

- відсутність заборгованості з платежів до міського бюджету щодо користування землею (територією);

- найкращий архітектурний ескіз ТС та проектна пропозиція благоустрою її місця розташування.

2.7. За результатами засідання робочої групи управління розвитку підприємництва і реклами Луцької міської ради:

- інформує заявників у разі відмови щодо розміщення ТС робочою групою з погодження місця розташування та функціонування ТС для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька;

- готує проект рішення виконавчого комітету міської ради щодо розміщення та функціонування ТС у разі позитивного висновку робочої групи;

- після ухвалення рішення виконавчим комітетом міської ради щодо встановлення ТС у п'ятиденний термін інформує про це заявника у письмовій формі;

- веде реєстр відповідних погоджень робочої групи та рішень виконавчого комітету міської ради.

2.8. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до управління містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС із визначенням меж благоустрою та переліком основних робіт щодо його виконання (згідно з додатком 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (Порядок N 244)");

- ескізи фасадів ТС у кольорі, які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (згідно з додатком 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" (Порядок N 244));

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

2.9. Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.10. Архітектурний тип ТС завіряється замовником.

2.11. Подання пакету документів для отримання паспорта прив'язки здійснюється особисто замовником або його довіреною особою.

2.12. Паспорт прив'язки ТС оформляється управлінням містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів.

2.13. Управління містобудування та архітектури веде реєстр паспортів прив'язки ТС.

2.14. Час, витрачений замовником на підготовку та подачу схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.15. Паспорт прив'язки не надається в разі:

- надання неповного пакету документів;

- не укладання договору на прибирання території та вивіз сміття;

- надання недостовірних відомостей.

2.16. Після отримання паспорту прив'язки ТС замовник звертається в департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради для отримання дозволу (ордеру) на роботи з благоустрою відповідно до п. 10 Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням міської ради від 29.07.2009 N 44/2.

2.17. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки за умови отримання дозволу (ордеру) в департаменті житлово-комунального господарства на роботи з благоустрою, договору на вивіз сміття.

2.18. Дозвіл (ордер) видається протягом трьох днів з дня звернення заявника до департаменту житлово-комунального господарства.

2.19. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки, самовільного встановлення ТС підлягає демонтажу.

2.20. Відновлення благоустрою є обов'язковим в п'ятиденний термін після завершення дії договору.

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки не допускається.

3. Обов'язки суб'єкта підприємницької діяльності

Суб'єкт підприємницької діяльності повинен:

3.1. Постійно утримувати визначену паспортом ТС територію благоустрою в належному санітарному стані.

3.2. Біля тимчасової споруди, торгівельного обладнання встановити урни для сміття, оздобити майданчик квітковими композиціями, облаштувати освітлення.

3.3. Підтримувати належний естетичний та експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, яке використовується разом із ТС.

3.4. Дотримуватися вимог щодо технологічної безпеки функціонування, безпечної експлуатації ТС та холодильного обладнання, протипожежних, санітарних вимог та вимог техніки безпеки.

3.5. Дотримуватися вимог Закону України "Про мови", рішення Луцької міської ради від 29.06.2011 N 11/114 "Про Концепцію розміщення зовнішньої реклами в м. Луцьку" та використовувати ліцензійну музичну продукцію.

3.6. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього виду чи санітарно-технічного стану ТС або прилеглої території.

3.7. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за відповідним договором.

3.8. Не використовувати сонцезахисних елементів з логотипами торгових марок та безалкогольних напоїв, елементів літніх майданчиків (крісел, столів), виготовлених із синтетичних матеріалів, торгових наметів закритого та шатрового типів.

4. Припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС

4.1. Припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, підготовленого управлінням розвитку підприємництва та реклами за результатами розгляду на засіданні робочої групи.

4.2. Підготовка проектів рішень виконкому щодо припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС проводиться за умови:

4.2.1. Письмової згоди суб'єкта господарювання.

4.2.2. Неусунення у встановлений строк зафіксованих уповноваженими органами порушень чинного законодавства.

4.2.3. Накладання двох і більше адміністративних стягнень протягом року.

4.2.4. Наявності інформації при несплату суб'єктом підприємницької діяльності коштів за відповідними договорами.

4.2.5. При неукладанні договорів на технічне забезпечення ТС (електроенергія, водопостачання) та договорів на прибирання території та вивіз сміття.

4.3. Управління розвитку підприємництва та реклами надсилає суб'єкту господарювання повідомлення про припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС.

4.4. Рішення виконавчого комітету міської ради є підставою для розірвання відповідних договорів.

4.5. У разі, якщо ТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту існуючих інженерних мереж, вулиці, дороги, будівель і споруд, а термін дії погодження розміщення та функціонування ТС не завершився, тимчасова споруда переноситься в інше місце до завершення терміну дії погодження розміщення та функціонування ТС.

4.6. Перенесення ТС на інше місце можливе також у разі внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні, зміни будівельних норм, зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж, які унеможливлюють розташування тимчасової споруди у місці її знаходження.

4.7. Після завершення терміну дії відповідного погодження розміщення та функціонування ТС, набуття права на її повторне розміщення здійснюється на загальних підставах у порядку, передбаченому цими Правилами. Першочергове право має суб'єкт господарської діяльності, якому було надано погодження розміщення та функціонування ТС у визначеному місці та який не порушував цих Правил.

4.8. При зміні суб'єкта господарської діяльності ТС оформлення документації здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами. При цьому враховується виконання Правил попереднім власником ТС та її паспорт прив'язки, у який вносяться відповідні зміни.

5. Погодження розміщення ТС для пунктів одноразової торгівлі (послуг)

5.1. Розміщення ТС для одноразової торгівлі (надання послуг) здійснюється на підставі погодження управління розвитку підприємництва та реклами.

5.2. Для отримання погодження розміщення ТС суб'єкти господарської діяльності повинні надати:

- копію виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності;

- копію погодження санепідемстанції м. Луцька (для продовольчої групи товарів).

6. Підстави та порядок демонтажу ТС

6.1. У разі закінчення терміну дії рішення виконавчого комітету міської ради ТС підлягає демонтажу. Демонтаж ТС здійснюється суб'єктом господарської діяльності або за його рахунок.

6.2. У разі розміщення ТС всупереч чинним Правилам така споруда вважається самовільно збудованою.

6.3. Демонтажу підлягають:

6.3.1. Самовільно встановлені ТС.

6.3.2. ТС, на які закінчився термін дії відповідного рішення виконавчого комітету.

6.3.3. ТС, на демонтаж яких є відповідне рішення суду (такі ТС підлягають демонтажу без рішення виконавчого комітету міської ради).

6.3.4. ТС, на демонтаж яких є відповідне рішення виконавчого комітету міської ради.

6.4. У разі закінчення терміну дії рішення виконавчого комітету міської ради про погодження розміщення ТС, або набрання чинності рішення суду, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний демонтувати ТС протягом 10 календарних днів з дня настання відповідної події (якщо інше не передбачено рішенням суду або рішенням виконавчого комітету міської ради).

6.5. Демонтаж самовільно розміщених ТС, які не демонтовані суб'єктами господарської діяльності, за наявності підстав для демонтажу, здійснюється відповідно до п. 9.4 Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням Луцької міської ради від 29.07.2009 N 44/2.

7. Прикінцеві положення

7.1. Забороняється самовільне розміщення ТС.

7.2. Розміщення нових ТС на місці демонтованих здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.

7.3. На літніх торгових майданчиках забороняється:

- здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, їх паління, торгівля алкогольними напоями та їх розпивання;

- встановлення гральних автоматів;

7.4. Забороняється торгівля за межами літнього торгового майданчика.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
11.04.2012 N 245-1


Склад
робочої групи з погодження місця розташування та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька

Байцим Василь Федорович

- заступник міського голови, керівник робочої групи

Казмірук Юрій Йосипович

- начальник управління містобудування та архітектури, заступник керівника групи

Козлюк Олександр Євгенович

- начальник управління розвитку підприємництва та реклами, заступник керівника робочої групи

Рибай Наталія Антонівна

- заступник начальник управління розвитку підприємництва та реклами, начальник відділу торгівлі та сфери послуг, секретар

Горбач Юрій Володимирович

- начальник сектору управління Держтехногенбезпеки управління МНС у Волинській області (за згодою)

Вега Юрій Васильович

- голова постійної комісії міської ради з питань торгівлі, послуг, розвитку підприємництва (за згодою)

Єлова Лілія Анатоліївна

- начальник управління фінансів та бюджету

Бондарук Юрій Анатолійович

- член виконавчого комітету міської ради, підприємець (за згодою)

Івевакова Любов Юріївна

- заступник начальника управління економіки

Козак Іван Веніамінович

- головний спеціаліст відділу інженерно-транспортної інфраструктури та санітарного нагляду департаменту житлово-комунального господарства

Лупан Микола Дмитрович

- завідуючий відділом комунальної гігієни санітарно-епідеміологічної станції м. Луцька та Луцького району (за згодою)

Матвіїв Ярослав Володимирович

- заступник начальника управління містобудування та архітектури, головний художник міста

Мартіросян Марина Вікторівна

- начальник юридичного відділу

Половко Олександр Григорович

- начальник відділу регулювання земельних відносин управління земельних ресурсів.


 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали