ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

15.04.2011 р.

Справа N 14/57

за позовом

Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів

до

1. Київської міської ради,
2. Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
3. Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець",
4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація",
5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів

ОСОБА_1

про

визнання недійсними рішення органу місцевого самоврядування та державних актів на право власності на землю, визнання відсутності права власності на землю, відновлення становища, яке існувало до порушення права.

Суддя:

Мельник С. М.

Представники сторін:

 

від прокуратури:

М. М. Гнатюк - за посвідченням

від позивача:

Купріянов Б. В. - представник за довіреністю

від відповідача-1:

Фрідман О. О. - представник за довіреністю

від відповідача-2:

Басовська З. О. - представник за довіреністю

від відповідача-3:

не з'явились

від відповідача-4:

не з'явились

від відповідача-5:

Іщенко Г. М. - представник за довіреністю
Сторожук Т.Л. - представник за довіреністю

від третьої особи:

не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Київської міської ради, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд", в якій просив:

- визнати недійсним з моменту прийняття рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києві";

- визнати недійсними видані Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 006292, серії ЯЖ N 006293, зареєстровані 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00199 та N 07-8-00200;

- визнати недійсними видані Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" державні акти на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 030300 та серії ЯЖ N 920173, зареєстровані 30.10.2008 і 09.07.2009 відповідно Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00261 та N 07-8-00301;

- визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011945, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00389;

- визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Ліснича у Голосіївському районі м. Києва, площею 55,9336 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0040, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 103449025,40 грн., площею 28,3789 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0041, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 63505863,31 грн.;

- зобов'язати Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Ліснича у Голосіївському районі м. Києва, площею 55,9336 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0040, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 103449025,40 грн., площею 28,3789 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0041, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 63505863,31 грн.

Відповідачі-3, 4 та третя особа не направили в судове засідання своїх представників, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Від ТОВ "Тестбуд" надійшли клопотання про припинення провадження у справі в частині вимоги про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190, у зв'язку з непідвідомчістю та з тим, що спір про той же предмет та з тих же підстав вже вирішено. Вказані клопотання судом відхилено, виходячи з наступного.

Виходячи з положень ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України спори з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій належать до компетенції адміністративних судів.

Натомість при вирішенні заявлених вимог у даній справі, в тому числі щодо недійсності рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190, остання виступає рівноправним суб'єктом земельних відносин, дії якого спрямовані на реалізацію права розпоряджатися землею, і не є суб'єктом владних повноважень по відношенню до іншого учасника спірних відносин - ОКЖК "Харчомашовець", оскільки відсутня підпорядкованість яка має місце під час здійснення органом місцевого самоврядування владних управлінських функцій.

В даному випадку, предметом позовних вимог, в тому числі при врахуванні підстав, з яких заявляється вимога про недійсність оспорюваного рішення Київради, є перевірка правильності формування волі однієї із сторін (Київради) стосовно розпорядження землею та передачі відповідних прав на неї, і такий спір не може бути розглянутий за правилами встановленими КАС України, що підтверджується, зокрема, і позицією Верховного Суду України викладеною у постанові від 27.04.2010, на яку зроблено посилання прокурором у позовній заяві.

В силу положень ст. 11128 ГПК України рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Про необхідність врахування мотивів постанови Верховного суду України прийнятою колегією суддів Судової палати в адміністративних справах 27.04.2010 у справі N 21-2328во09 зазначено також в листі Вищого господарського суду України від 23.06.2010 N 05-05/357.

Заявлене клопотання про припинення провадження у справі за поданим позовом з підстав наявності рішення суду у справі 5/5 що розглядалась за позовом Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до Київської міської ради за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець", судом відхилене через наступне.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

До матеріалів справи залучено позовну заяву за вих. N 07/1-321вих-07 від 18.12.2007 та рішення господарського суду міста Києва від 18.01.2008, прийняте за результатами розгляду вказаної позовної заяви. В даному випадку, враховуючи різний склад учасників спору що розглядається у даній справі, та спору, який вирішений у справі 5/5, суд відзначає також про різні підстави заявлених вимог щодо недійсності рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190.

За поданою позовною заявою заступника прокурора міста Києва (справа 5/5) ставилось питання про недійсність оспорюваного рішення Київради з підстав перевищення повноважень Київською міською радою при вирішенні питання щодо надання земельної ділянки, оскільки таке рішення, з огляду на площу земельних ділянок, яка перевищує допустиму площу земельної ділянки для винесення рішення про їх передачу органом місцевого самоврядування, мало прийматись Кабінетом Міністрів України. Саме при зазначених підставах, у позові було відзначено, що право на земельну ділянку мало реалізуватись шляхом продажу її на конкурентних засадах відповідно до ст. 134 Земельного кодексу України, а тому рішення Київради прийнято в порушення норм Земельного кодексу України.

Підстави з яких заявляються вимоги про недійсність рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 у даній справі не є тотожними зазначеним, а відтак підстави для припинення провадження у даній справі відсутні.

Заявлене прокурором, при зверненні до суду, клопотання щодо поновлення строку позовної давності визнається обґрунтованим з підстав наведених у позовній заяві, а також при врахуванні предмету позову, який зокрема стосується усунення порушень земельного законодавства, що виявлені в ході подальшого переоформлення права на земельну ділянку, щодо якої прийнято рішення Київрадою від 01.10.2007 N 356/3190. Судом зокрема враховується, що Генеральною прокуратурою України зазначені в позовній заяві порушення могли бути виявлені саме при проведенні перевірки в ході реалізації наданих законом повноважень.

Суд вважає за можливе розгляд справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до ст. 75 ГПК України.

В судовому засіданні від 15.04.2011 р. судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення присутні представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190: затверджено містобудівне обґрунтування щодо зміни цільового призначення сільськогосподарських земель для розміщення садибної житлової забудови, рекреаційних цілей та благоустрою територій на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва для житлового кооперативу "Харчомашовець"; внесено зміни до Генерального плану розвитку міста Києва та проекту планування його промислової зони на період до 2020 року, затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: територію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням, перевести за функціональним призначенням до зони садибної житлової забудови; внесено зміни до Схеми планування частини території південного планувального району Голосіївського адміністративного району в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 N 271/3732, в частині переведення територій, визначеним містобудівним обґрунтуванням, під територію садибної житлової забудови; внесено зміни до програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381, в частині переведення території, визначеної містобудівним обґрунтуванням, до території зелених насаджень обмеженого користування та спеціального призначення; віднесено земельні ділянки загальною площею 105,46 га до земель запасу житлової та громадської забудови з виключенням її з категорії земель сільськогосподарського призначення; затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" по вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва; вирішено передати обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець", за умови виконання пункту 8 рішення, земельні ділянки загальною площею 105,46 га на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський", наданих відповідно до п. 5 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 N 117/990 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 29.10.2004 N 79-6-00244 (лист згода сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" від 18.06.2007 N 221), з них: площею 90,25 га (ділянка N 1 - площею 58,67 га, ділянка N 2 - площею 31,58 га) - у власність для житлової забудови, площею 15,21 га (ділянка N 3 - площею 0,40 га, ділянка N 4 - площею 2,85 га, ділянка N 5 - площею 11,96 га) - в довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території.

Зазначене рішення прийнято Київською міською радою за розглядом містобудівного обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації, проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 20, 41, 93, 123, 124 Земельного кодексу України.

З посиланням на порушення вимог закону, зокрема ст. ст. 41, 45, 83, 84, 127 Земельного кодексу України, ст. ст. 7, 14, 25, 26 Закону "Про природно-заповідний фонд України", прокурор заявляє про недійсність рішення Київської міської ради.

Враховуючи заявлені позовні вимоги, суд визнає заявлені доводи обґрунтованими в цій частині, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Право розпорядження землями територіальної громади міста, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян і юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності в порядку, передбаченому законом належить до повноважень Київської міської ради відповідно до ст. 9 Земельного кодексу України.

Згідно ст. 123 Земельного кодексу України юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності звертається з відповідним клопотанням до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради.

Земельна ділянка, передана обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва згідно оспорюваного рішення Київради від 01.10.2007 N 356/3190 за рахунок частини земель сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський", яка надана відповідно до рішення Київської міської ради від 23.10.2003 N 117/990, площею 106 га.

Про отримання згоди на припинення права користування СТОВ агрокомбінату "Хотівський" свідчить лист-згода від 18.06.2007 N 221, про яку зазначено у спірному рішенні, а відтак СТОВ агрокомбінат "Хотівський" добровільно відмовилось від орендованої земельної ділянки, що згідно ст. 141 Земельного кодексу України є однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою.

Враховуючи доводи прокурора про відсутність підстав для надання ОКЖК "Харчомашовець" земельних ділянок у власність та оренду згідно ст. 41 ЗК України, судом встановлено наступне.

Земельні ділянки передані у власність ОКЖК "Харчомашовець" безоплатно у відповідності до ст. 41 Земельного кодексу України, якою передбачено, що житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Відповідно до ст. 94 Господарського кодексу України кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо).

Законом України "Про кооперацію" визначено, що відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі; а напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо(ч. 2 ст. 6 Закону).

Статус житлово-будівельного кооперативу закріплено в Житловому кодексі України, порядок його створення, організації, порядок вступу до кооперативу, хто може бути членом кооперативу

Згідно статей 133, 137 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру. Однією із умов вступу до житлово-будівельного кооперативу є перебування на квартирному обліку в даному населеному пункті.

Житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях.

Порядок організації та діяльності житлово-будівельних кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та іншими актами законодавства України.

Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу і зареєстрованого в установленого порядку. Кількість членів кооперативу повинна бути відповідною кількості квартир у будинку. Квартири, які надаються членам кооперативу повинні відповідати граничному розміру жилої площі, сумі пайового внеску та кількості членів сім'ї.

В пункті 1 розділу 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу встановлено, що житлово-будівельний кооператив організовується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, - одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу за допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком. (будинками).

Відповідно до наданих установчих документів, які також містяться у затвердженому спірним рішенням проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва, державну реєстрацію юридичної особи обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець" проведено Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.06.2007.

Відповідно до п. 2.1.1 зареєстрованого статуту ОКЖК "Харчомашовець" метою його створення є забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), будівництва одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирних блокованих жилих будинків з надвірними будівлями, або котеджів за власні кошти кооперативу або з допомогою банківського кредиту, наступної експлуатації та управління будинками кооперативу.

Таким чином, згідно з наведеними у положеннях статуту ОКЖК "Харчомашовець", метою створення та основними завданнями, з урахуванням ч. 2 ст. 6 Закону України "Про кооперацію", за напрямом діяльності ОКЖК "Харчомашовець" відповідає поняттю "житлово-будівельний кооператив".

Як передбачено ч. 1 ст. 134 ЖК УРСР, на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і потребують поліпшення житлових умов.

Зазначені вимоги при створенні ОКЖК "Харчомашовець" були порушені, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4.2 статуту ОКЖК "Харчомашовець" засновниками (членами) кооперативу є громадяни України Ігнатенко М. Г., Михайленко С. Ю., Шкут С. М., Колесник Є. І.).

За даними Подільскої та Дарницької районних у місті Києві державних адміністрацій Шкут С. М., який зареєстрований у Подільському районі м. Києва, Ігнатенко М. Г., який зареєстрований в Дарницькому районі м. Києва, на час створення, державної реєстрації кооперативу та момент прийняття Київською міською радою оскаржуваного рішення, на квартирному обліку не перебували. За даними Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації Колесник Є.І., який зареєстрований в Оболонському районі м. Києва, перебував на квартирному обліку з 03.11.98 в першочерговому списку працівників МВС та знятий з обліку розпорядженням Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 19.03.2008 N 227 у зв'язку з отриманням двокімнатної квартири по програмі молодіжного кредитування.

Метою створення ОКЖК "Харчомашовець" є, у тому числі, будівництво одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу (п. 2.1.1 статуту), тоді як згідно з абзацом 2 п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу при будівництві одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу число громадян, необхідне для організації кооперативу, не може бути менше 5 чоловік.

При створенні та державній реєстрації ОКЖК "Харчомашовець" його засновниками (членами) виступили 4 особи, що суперечить наведеним вимогам Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу.

Наведені обставини свідчать, що ОКЖК "Харчомашовець" не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, а відповідно не мав права на отримання безоплатно земельних ділянок у власність відповідно до ст. 41 ЗК України.

В даному випадку суд звертає увагу щодо правомірності створення та реєстрації юридичної особи - ОКЖК "Харчомашовець", однак зазначений факт ніким не заперечується. ОКЖК "Харчомашовець" набув статусу юридичної особи у встановленому порядку, за організаційно-правовою формою є обслуговуючим кооперативом, його правовий статус регулюється Господарським кодексом України, Законом України "Про кооперацію", натомість виходячи з положень закону, зокрема ст. 41 ЗК України, при врахуванні мети створення житлово-будівельного кооперативу, земельна ділянка такому кооперативу надається саме для будівництва будинку (будинків) для членів кооперативу та членів їх сімей.

Таким чином, враховуючи положення ст. 41 ЗК України, згідно з якими житлово-будівельним (житловим) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового будівництва передаються безоплатно у власність, при вирішенні питання щодо надання безоплатно земельної ділянки слід враховувати саме мету створення кооперативу, яка має відповідати встановленим вимогам до порядку створення такого кооперативу.

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 127 ЗК України (в редакції, чинній на час прийняття оскаржуваного рішення), продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Зазначене не виключає набуття ОКЖК "Харчомашовець" права на земельну ділянку, як юридичною особою, однак в загальному порядку - на конкурентних засадах.

Про відсутність підстав для застосування при вирішенні питання про надання земельних ділянок у власність ОКЖК "Харчомашовець" ст. 41 ЗК України, свідчить зокрема містобудівне обґрунтування, яке міститься у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОКЖК "Харчомашовець", згідно з яким на відведених кооперативу землях планується забудова 236 малоповерхових будинків котеджного типу, при тому, що засновниками (членами) ОКЖК "Харчомашовець" є лише 4 особи.

Встановлені обставини є підтвердженням відсутності підстав вважати, що метою отримання ОКЖК "Харчомашовець" спірних земельних ділянок було будівництво та експлуатація житла для членів цього кооперативу, як це передбачено статутом зазначеного кооперативу та ст. 2 Закону України "Про кооперацію".

Враховуючи наведене, суд погоджується з доводами викладеними у позові щодо невідповідності вимогам чинного законодавства підстав набуття земельних ділянок житлово-будівельними кооперативами при прийняті оскаржуваного рішення Київської міської ради, згідно ст. 41 ЗК України.

З приводу розташування наданих ОКЖК "Харчомашовець" земельних ділянок в межах об'єкта природно-заповідного фонду ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків Острів" суд враховує наступне.

В силу положень ст. 43 ЗК України землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до ст. 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Згідно ст. 47 Закону України "Про землеустрій" проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, а також встановлюється режим використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення. Порядок розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень пункту 10 Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1094, проект землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду розглядається та затверджується сільською, селищною, міською радою, обласною, районною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією чи в установленому порядку подається іншим органам, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок.

Згідно з п. 1 рішення від 22.08.2007 N 162/1996 "Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" Київською міською радою було схвалено схему ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" у складі детального плану території острова Жуків, при цьому радою жодним чином не встановлено та не вирішено питання щодо визначення його меж та розміру, а п. 3 вказаного рішення Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в м. Києві доручено забезпечити розробку проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

Зазначене рішення ради має організаційний характер врегулювання поточних питань і містить в собі лише проект створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

В свою чергу, рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381 регламентовано утриматись до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві" (згідно якого ландшафтний заказник оголошено заказником місцевого значення), можуть бути включені до складу заказника.

Даний об'єкт природно-заповідного фонду створювався без вилучення земельних ділянок, який він займає, в зв'язку з чим Державним управлінням екології та природних ресурсів в м. Києві видано відповідне охоронне зобов'язання від 20.12.2002 N 4-2-8.

На розміщення спірних земельних ділянок на території заказника "Острів Жуків" вказувалось, також і у висновках Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 18.07.2007 N 05-08/4904, Київської міської санепідемстанції від 25.07.2007 N 5847, державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.09.2007 N 05.03.2002-07/47963, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації від 17.07.2007 N 19-7170, що містяться в матеріалах проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОКЖК "Харчомашовець".

На підставі наведеного, Київська міська рада до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" повинна була утриматись від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві", згідно якого ландшафтний заказник оголошено заказником місцевого значення), можуть бути включені до складу заказника.

При врахуванні встановлених обставин справи, рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києві" не відповідає вимогам чинного законодавства, що згідно з ч. 2 ст. 144 Конституції України, ч. 3 ст. 152 ЗК України, ч. 10 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є підставою для визнання його недійсним в судовому порядку.

Відповідно до положень ст. 155 ЗК України у разі видання органом виконавчої або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Виходячи з вищевикладеного, та враховуючи, що державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 006293, серії ЯЖ N 006292, видані Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190, яке визнане недійсним, як таке що прийняте з порушеннями чинного законодавства України, вимоги щодо визнання недійсними зазначених актів підлягають задоволенню.

Земельні ділянки, право власності на які набуто ОКЖК "Харчомашовець" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 з оформленням актів на право власності серії ЯЖ N 006293, серії ЯЖ N 006292 внесені до статутного капіталу ТОВ "Будівельна асоціація". У зв'язку з цим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Будівельна асоціація", оформленим протоколом N 1 від 12.02.2008, сформовано статутний капітал товариства, внесок до якого ОКЖК "Харчомашовець" складається із земельних ділянок площею 55,9336 га та 29,8789 га, розташованих на вул. Лісничій у Голосіївському районі міста Києва.

Оформлення права власності на земельні ділянки передані як внесок ОКЖК "Харчомашовець" до статутного фонду ТОВ "Будівельна асоціація" здійснено шляхом видачі державних актів від 30.10.2008 серії ЯЖ N 030299 (на земельну ділянку площею 55,9336 га) та N 030300 (на земельну ділянку площею 29,8789 га). Вказані державні акти були видані на підставі рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2008 у справі N 34/74, яке скасовано постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2010 з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції. За результатами нового розгляду справи 34/74 позов ТОВ "Будівельна асоціація" до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії залишено без розгляду ухвалою суду від 29.06.2010 (справа 34/74-11/157).

Крім цього, у зв'язку з укладеним між ТОВ "Будівельна асоціація" та Ільїним М. Г. договору від 13.02.2009 N 319 дарування земельної ділянки площею 1,5 га, яка є частиною земельної ділянки площею 29,8789 га, вказане товариство отримало державний акт на право власності від 09.07.2009 серії ЯЖ N 920173.

Однак, після скасування судового рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2008 у справі N 34/74 ТОВ "Будівельна асоціація" було отримано державний акт на право власності серії ЯЖ N 048872 від 14.06.2010 на земельну ділянку площею 55,9336 га, яку було внесено до статутного капіталу ТОВ "Тестбуд", у зв'язку з чим рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Тестбуд", оформленим протоколом загальних зборів від 29.07.2010 N 2, вирішено збільшити статутний капітал товариства, в тому числі за рахунок внеску ТОВ "Будівельна асоціація", який складається із земельної ділянки площею 55,9336 га, розташованої на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києва. 08.09.2010 ТОВ "Тестбуд" отримало державний акт на право власності серії ЯЖ N 011945 на земельну ділянку площею 55,9336 га.

Відповідно до п. "б" ч. 1 ст. 82 ЗК України юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду.

При цьому, у випадку внесення земельної ділянки до статутного капіталу юридичної особи укладення якихось цивільно-правової угоди не потребується.

Частиною 2 статті 328 ЦК України встановлено, що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно з ч. 1 ст. 126 ЗК України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

У зв'язку з переоформленням державних актів та подальшого відчуження земельних ділянок державні акти серії ЯЖ N 030299 від 30.10.2008 та серії ЯЖ N 048872 від 14.06.2010, видані ТОВ "Будівельна асоціація", повернуто до Головного управління земельних ресурсів КМДА, про що зроблено записи в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю.

Згідно з п. 3.10 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 N 43 (в редакції чинній до 03.06.2010), у випадку припинення права власності чи користування земельною ділянкою документ, який посвідчує це право, повертається до архіву державного органу земельних ресурсів, де зберігається другий примірник цього документа.

Таким чином, враховуючи наведені положення, які були чинними в періоді до 03.06.2010 - при визнанні недійсним рішення, розпорядження, угоди, тощо, на підставі якої виданий акт, останній підлягає поверненню органу, що його видав.

Наданою до справи інформацією з Головного управління земельних ресурсів від 15.02.2011 N 07-387/3489 підтверджено, що державні акти видані ОКЖК "Харчомашовець" серії ЯЖ N 006292 від 08.01.2008 та серії ЯЖ N 006293 від 08.01.2008, ТОВ "Будівельна асоціація" серії ЯЖ N 030300 від 30.10.2008 та серії ЯЖ N 920173 від 09.07.2009, ТОВ "Тестбуд" серії ЯЖ N 011945 від 08.09.2010 до Головного управління земельних ресурсів КМДА не були повернуті, а положення п. 3.10 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 року N 43, на час вирішення спору є нечинними.

Враховуючи, що рішення на підставі якого ОКЖК "Харчомашовець" набуто права власності на земельні ділянки, є недійсним, оформлення права власності згідно державних актів виданих ОКЖК "Харчомашовець", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" відбулось з порушенням норм чинного законодавства, заявлені позовні вимоги щодо визнання недійсними актів виданих ОКЖК "Харчомашовець", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" суд визнає такими, що підлягають задоволенню.

Наведені обставини також є підставою для задоволення заявлених вимог щодо визнання відсутності у ОКЖК "Харчомашовець", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" права власності на земельні ділянки, щодо яких прийнято рішення Київською міською радою від 01.10.2007 N 356/3190.

При цьому з приводу обраного способу захисту, суд враховує, що згідно зі ст. 20 ГК України, одним із способів захисту прав суб'єктів господарювання є визнання наявності або відсутності прав.

Порушені права землекористувачів підлягають захисту способами, передбаченими ст. 152 ЗК України, з обов'язковим дотриманням норм чинного законодавства. Відповідно до вказаної норми захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом визнання прав, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а також застосування інших, передбачених законом, способів, у тому числі шляхом поновлення прав юридичних і фізичних осіб, порушених внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності державних органів або посадових осіб органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Обраний прокурором спосіб захисту в даному випадку спрямований на поновлення порушених прав, оскільки при визнанні відсутності у ОКЖК "Харчомашовець", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" права власності на спірні земельні ділянки, підлягає поновленню порушене внаслідок прийняття неправомірного рішення право власності держави та територіальної громади міста Києва щодо вказаних ділянок.

Заявлені прокурором вимоги про зобов'язання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельні ділянки, щодо яких вирішено спір у даній справі задоволенню за поданим позовом не підлягають.

В цій частині права та інтереси держави, Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) не порушені, а норми процесуального закону не передбачають вирішення спору на майбутнє, і зазначене прямо визначено у п. 4 ч. 1 ст. 84 ГПК, де вказується, що резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з заявлених вимог; висновок не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).

Прийняття судом рішення щодо визнання недійсним рішення Київської міської ради рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києві" та вирішення питання щодо відсутності права власності на вказані земельні ділянки у ОКЖК "Харчомашовець", ТОВ "Будівельна асоціація" та ТОВ "Тестбуд" своїм наслідком передбачає внесення до державного земельного кадастру відомостей у встановленому чинним законодавством порядку, тому в суду відсутні підстави вважати, що відповідач-2 буде порушувати права позивача. Крім того, в місті Києві не проведено розмежування земель державної та комунальної власності у відповідності до норм ЗК України.

У відповідності до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідачів пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішив:

1. Відновити строк позовної давності.

2. Позов задовольнити частково.

3. Визнати недійсним з моменту прийняття рішення Київської міської ради від 01.10.2007 N 356/3190 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" для житлової забудови на вул. Лісничій у Голосіївському районі м. Києві".

4. Визнати недійсним виданий Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 125, ідентифікаційний код 35196497) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 006292, зареєстрований 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00199.

5. Визнати недійсним виданий Обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу "Харчомашовець" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 125, ідентифікаційний код 35196497) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 006293, зареєстрований 08.01.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00200.

6. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, ідентифікаційний код 35734790) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 030300 зареєстрований 30.10.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00261.

7. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, ідентифікаційний код 35734790) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 920173, зареєстрований 09.07.2009 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00301.

8. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" (02166, м. Київ, вул. Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053545) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 011945, зареєстрований 08.09.2010 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00389.

9. Визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 125, ідентифікаційний код 35196497), Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, ідентифікаційний код 35734790) і Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" (02166, м. Київ, вул. Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053545) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: вул. Ліснича у Голосіївському районі м. Києва, площею 55,9336 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0040, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 103449025,40 грн.

10. Визнати відсутність у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 125, ідентифікаційний код 35196497), Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, ідентифікаційний код 35734790) і Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" (02166, м. Київ, вул. Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053545) права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: вул. Ліснича у Голосіївському районі м. Києва, площею 28,3789 га, кадастровий номер 8 000 000 000:90:335:0041, вартістю за нормативною грошовою оцінкою - 63505863,31 грн.

11. В задоволенні іншої частини позову відмовити.

12. Стягнути з Київської міської ради (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, ідентифікаційний код 22883141) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 47,20 грн. (сорок сім грн. 20 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

13. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Харчомашовець" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 39, оф. 125, ідентифікаційний код 35196497) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 47,20 грн. (сорок сім грн. 20 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

14. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, ідентифікаційний код 35734790) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 47,20 грн. (сорок сім грн. 20 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

15. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Тестбуд" (02166, м. Київ, вул. Жукова, 26, ідентифікаційний код 37053545) в доход Державного бюджету України 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн.) державного мита, 47,20 грн. (сорок сім грн. 20 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

16. Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 19.04.2011

 

Суддя

С. М. Мельник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали