ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сорок сьома сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 24.12.2009 р. N 1180

Про правовий режим використання майна територіальної громади м. Чернівців на умовах оренди і позички, затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, та визнання такими, що втратили чинність, раніше прийнятих розпорядчих актів з цього питання

З метою ефективного використання майна територіальної громади м. Чернівців, створення єдиного механізму передачі в оренду комунального майна і впорядкування процедури використання та експлуатації об'єктів оренди, відповідно до Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", Закону України "Про плату за землю", статей 25, 26, 29, 59, 60, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши зауваження та пропозиції, одержані під час оприлюднення проекту регуляторного акта та беручи до уваги експертний висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (додається).

2. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, згідно з додатком.

3. Надати департаменту економіки міської ради повноваження орендодавця майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, з урахуванням особливостей, передбачених Положенням про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (надалі - Положення).

3.1. Департаменту економіки міської ради (Степанчук Г. Я.):

3.1.1. Суворо дотримуватись вимог Положення при укладенні договорів оренди;

3.1.2. Внести зміни в установленому порядку до діючих договорів оренди та позички з урахуванням вимог цього рішення;

3.1.3. При підготовці договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, брати за основу Примірний договір, затверджений цим рішенням.

Істотні умови договорів оренди мають відповідати умовам, встановленим у Примірному договорі.

4. Надати департаменту економіки міської ради повноваження позичкодавця майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців.

4.1. Встановити, що передача в позичку майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, здійснюється згідно з чинним законодавством та на підставі попередньо прийнятого рішення виконавчим комітетом міської ради за пропозиціями позичкодавця.

4.2. До договору позички застосовуються положення глави 58 Цивільного кодексу України.

5. Встановити, що заяви щодо передачі майна територіальної громади м. Чернівців в оренду, не вирішені на момент набрання цим рішенням чинності, розглядаються відповідно до цього рішення.

6. Рішення про передачу майна територіальної громади м. Чернівців, прийняті виконавчим комітетом міської ради, але не виконані на момент набрання цим рішенням чинності, підлягають виконанню відповідно до вимог цього рішення.

7. Управлінню Держкомзему України в м. Чернівцях (в. о. Петров С. Я.):

7.1. За зверненням орендарів або балансоутримувачів об'єктів оренди видавати довідки про грошову оцінку земельних ділянок (їх частин, що відповідають площі об'єкта оренди);

7.2. Для визначення суми земельного податку або орендної плати за землю відповідно до цілей оподаткування площу земельної ділянки, відведену під частину наданого в оренду майна, визначати розрахунковим способом.

Розрахунок площі, що підлягає оподаткуванню провадиться з добутку величини відношення площі об'єкта оренди до загальної площі приміщення будівлі (з урахуванням поверховості) та площі земельної ділянки, яку виділено для обслуговування будівлі (прибудинкова територія).

8. Балансоутримувачам комунального майна при підготовці договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг брати за основу Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2005 р. N 365/8.

9. Внести зміни та доповнення в Положення про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, затвердженого рішенням 17 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 31.05.2007 р. N 332, а саме:

9.1. Пункт 6.1 Положення доповнити абзацами такого змісту:

"Незалежна оцінка підлягає рецензуванню.

Рецензування проводиться експертом, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, в трьохденний термін від дня передачі йому звіту про незалежну оцінку.

При передачі майна в оренду вперше, оплата за виготовлення незалежної оцінки та її рецензування здійснюється за рахунок коштів орендодавця. При переукладанні договору оренди на майно виготовлення незалежної оцінки та її рецензування здійснюється за кошти орендаря.".

9.2. В пункті 6.8. Положення слова "... за згодою орендодавця ..." замінити словами "... за рішенням виконавчого комітету міської ради ...", далі за текстом.

10. Вважати такими, що втратили чинність:

10.1. Рішення 4 сесії міської ради XXIV скликання від 29.08.2002 р. N 64 "Про затвердження Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівці";

10.2. Рішення 5 сесії міської ради IV скликання від 26.09.2002 р. N 92 "Про доповнення Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівці, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради IV скликання від 29.08.2002 р. N 64";

10.3. Рішення 31 сесії міської ради IV скликання від 31.03.2005 р. N 706 "Про внесення змін і доповнень до Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівці, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради IV скликання від 29.08.2002 р. N 64 з внесеними доповненнями рішенням 5 сесії міської ради IV скликання від 26.09.2002 р. N 92";

10.4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2005 р. N 188/5 "Про погодження проекту рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівці, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради XXIV скликання від 29.08.2002 р. N 64 з внесеними доповненнями рішенням 5 сесії міської ради IV скликання від 26.09.2002 р. N 92";

10.5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2006 р. N 388/10 "Про внесення змін у текст типового договору оренди нерухомого майна, зазначеного у додатку 1 і затвердженого пунктом 2 рішення виконкому міської ради "Про погодження проекту рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до Положення про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівці, затвердженого рішенням 4 сесії міської ради XXIV скликання від 29.08.2002 р. N 64, з внесеними доповненнями рішенням 5 сесії міської ради IV скликання від 26.09.2002 р. N 92";

11. Раніше прийняті рішення міської ради та виконавчого комітету міської ради з питань орендних відносин діють в частині, що не суперечить цьому рішенню.

12. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" та офіційному розміщенню на офіційному Інтернет - порталі міської ради Chernivtsy.eu.

13. Організацію виконання рішення покласти на директора департаменту економіки міської ради Степанчук Г. Я.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали