Додаткова копія: Про прийняття національних стандартів та перенесення терміну скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 30 травня 2019 року N 134

Про прийняття національних стандартів та перенесення терміну скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України "Про стандартизацію" (Закон N 1315-VII), розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації" (Розпорядження N 1163-р), на виконання положень, передбачених Угодою "Про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації", підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД, та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік наказую:

1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з міждержавними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 10 червня 2019 року:

1

ДСТУ ГОСТ 610:2019
(ГОСТ 610-2017, IDT)

Оливи осьові. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 610-72)

2

ДСТУ ГОСТ 1036:2019
(ГОСТ 1036-2014, IDT)

Мастила пластичні. Метод визначення вмісту механічних домішок
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1036-75)

3

ДСТУ ГОСТ 1520:2019
(ГОСТ 1520-2014, IDT)

Оливи селективного очищення. Метод визначення фурфуролу
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1520-84)

4

ДСТУ ГОСТ 3338:2019
(ГОСТ 3338-2015, IDT)

Бензини авіаційні. Метод визначення сортності на багатій суміші
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3338-68)

5

ДСТУ ГОСТ 5726:2019
(ГОСТ 5726-2013, IDT)

Оливи моторні. Метод визначення миючих властивостей
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5726-53)

6

ДСТУ ГОСТ 6794:2019
(ГОСТ 6794-2017, IDT)

Олива АМГ-10. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6794-75)

7

ДСТУ ГОСТ 12308:2019
(ГОСТ 12308-2013, IDT)

Палива термостабільні Т-6 та Т-8В для реактивних двигунів. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12308-89)

8

ДСТУ ГОСТ 17479.1:2019
(ГОСТ 17479.1-2015, IDT)

Оливи моторні. Класифікація та позначення
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17479.1-85)

9

ДСТУ ГОСТ 17479.2:2019
(ГОСТ 17479.2-2015, IDT)

Оливи трансмісійні. Класифікація та позначення
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 17479.2-85)

10

ДСТУ ГОСТ 18136:2019
(ГОСТ 18136-2017, IDT)

Оливи. Метод визначення стабільності проти окислення
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18136-72)

11

ДСТУ ГОСТ 21046:2019
(ГОСТ 21046-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21046-86)

12

ДСТУ ГОСТ 21150:2019
(ГОСТ 21150-2017, IDT)

Мастило Літол-24. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21150-87)

13

ДСТУ ГОСТ 26378.0:2019
(ГОСТ 26378.0-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні вимоги до методів випробування
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26378.0-84)

14

ДСТУ ГОСТ 26378.1:2019
(ГОСТ 26378.1-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення води
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26378.1-84)

15

ДСТУ ГОСТ 26378.2:2019
(ГОСТ 26378.2-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення механічних домішок та забруднень
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26378.2-84)

16

ДСТУ ГОСТ 26378.3:2019
(ГОСТ 26378.3-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення умовної в'язкості
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26378.3-84)

17

ДСТУ ГОСТ 26378.4:2019
(ГОСТ 26378.4-2015, IDT)

Нафтопродукти відпрацьовані. Метод визначення температури спалаху у відкритому тиглі
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26378.4-84)

18

ДСТУ ГОСТ 31906:2019
(ГОСТ 31906-2013, IDT)

Толуол нафтовий. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14710-78)

19

ДСТУ ГОСТ 33550:2019
(ГОСТ 33550-2015, IDT)

Дистиляти нафтові та олефіни аліфатичні товарні. Визначення бромного числа електрометричним титруванням
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8997-89)

2. Перенести термін скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні з 01 січня 2021 року на 10 червня 2019 року:

1

ГОСТ 610-72

Масла осевые. Технические условия

2

ГОСТ 1036-75

Смазки пластичные. Метод определения механических примесей

3

ГОСТ 1520-84

Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола

4

ГОСТ 3338-68

Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси

5

ГОСТ 5726-53

Масла смазочные с присадками. Метод определения моющих свойств

6

ГОСТ 6794-75

Масло АМГ-10. Технические условия

7

ГОСТ 8997-89

Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов

8

ГОСТ 12308-89

Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия

9

ГОСТ 17479.1-85

Масла моторные. Классификация и обозначение

10

ГОСТ 17479.2-85

Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение

11

ГОСТ 18136-72

Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате

12

ГОСТ 21150-87

Смазка Литол-24. Технические условия

13

ГОСТ 26378.1-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды

14

ГОСТ 26378.2-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений

15

ГОСТ 26378.3-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости

16

ГОСТ 26378.4-84

Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле

3. Перенести термін скасування чинності міждержавних нормативних документів в Україні з 01 січня 2022 року на 10 червня 2019 року:

1

ГОСТ 14710-78

Толуол нефтяной. Технические условия

2

ГОСТ 21046-86

Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

3

ГОСТ 26378.0-84

Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания.

4. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

5. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали