Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви здобувача ліцензії

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 6 серпня 2019 року N 308

Про прийняття рішення щодо відмови у видачі ліцензії за результатами розгляду заяви здобувача ліцензії

На виконання вимог статей 6 (Закон N 222-VIII), 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), протоколу засідання комісії Укртрансбезпеки з розгляду заяви про отримання ліцензії та підтвердних документів, що додаються до неї, від 22.07.2019 N 66, наказую:

1. Відмовити у видачі ліцензії з підстав, встановлених за результатами розгляду заяви здобувача про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом згідно з переліком, що додається.

2. Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. Дідківський

 

Додаток
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
06.08.2019 N 308

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, щодо яких прийняте рішення про відмову у видачі ліцензій

N

Дата та номер заяви

Код ЄДРПОУ/
РНОКПП

Заявник

Місцезнаходження

Вид господарської діяльності

Підстава відмови у видачі ліцензії

Зміст підстави щодо відмови у видачі ліцензії

1.

22.07.2019
N 17069/0/7-19

33556473

ПП "ЛПГ-ОЙЛ"

17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 19, корпус А

Перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Відмовлено у видачі ліцензії на підставі пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.

Відповідно до підпункту 1 пункту 7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 N 1168 (Постанова N 1168) (далі - Ліцензійні умови), здобувач ліцензії, який має намір отримати ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом подає до органу ліцензування копію наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями.
Відповідно до частини сьомої
статі 16 Закону України "Про транспорт", підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів мають виконувати вимоги законодавства щодо забезпечення безпеки їх перевезення та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії.
Надана копія Положення "Про порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій" не містить відомості про наявність у суб'єкта господарювання засобів для ліквідації аварій та їх наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.
Підпунктом 4 пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 1168), визначено, що вимогою до суб'єкта господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є: наявність у штаті суб'єкта господарювання або за трудовою угодою особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів, що має, зокрема, стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності.
Наданий здобувачем ліцензії лист ПП "ЛПГ-ОЙЛ" від 02.07.2019 N 127 не підтверджує наявність стажу роботи у сфері перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів.
Разом з цим зазначаємо, що надані ПП "ЛПГ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 33556473), копії підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню в частині перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом засвідчені не у встановленому порядку, що є порушенням вимог пункту 71 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 N 55 (Постанова N 55), а також пункту 5.27 Національного стандарту України, затвердженого Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики N 55 від 07.04.2003 "ДСТУ 4163-2003", відповідно до яких відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
Надана копія "СПТ 52.2-33556473-001:2019 Процес перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Регламентні умови" містить суперечливі дані в частині технологічних операції, а саме класності небезпечних вантажів при виконанні процесу.
Враховуючи вищезазначене, комісія дійшла висновку стосовно невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

В. о. директора Департаменту
надання адміністративних послуг
на наземному транспорті

Я. Лаврук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали