Додаткова копія: Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 5 січня 2018 року N 7

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), і Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються від 05.01.2018 N 3 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ліцензіатів на підставі заяв про анулювання власних ліцензій, згідно з переліком, що додається (додаток 3).

4. Департаменту адміністративних послуг повідомити здобувачів ліцензій про прийняті у пунктах 1 - 3 цього наказу рішення.

5. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Дідківського В. М.

 

Голова

М. В. Ноняк

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.01.2018 N 7

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду/відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду/відмови

1

14323

03.01.2018

Видача нової ліцензії

41790182

ТОВ "АЛІРА ТРАНС"

08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, буд. 186

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутня зворотна сторона копії тимчасового реєстраційного талону

2

14331

04.01.2018

Видача нової ліцензії

3027905854

ПРОЦЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

79049, Львівська обл., м. Львів, вул. Антонича, буд. 24-а, кв. 112

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 3.2 та 4 Відомість N 2 відсутні дані

3

14333

04.01.2018

Видача нової ліцензії

33854026

ТОВ "НІКМА ТРАНС-СЕРВІС"

54018, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 14, кв. 11

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі та на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява здобувач не дає згоди на обробку персональних даних для виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Ліцензійних умов (Постанова N 1001); здобувач не ознайомлений з Ліцензійними умовами із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" і не зобов'язується їх виконувати; пункт 1 Відомість N 2 відсутній вказаний договір; пункт 3 Відомість N 5 не вірно вказано дані згідно заповненої Відомості N 2; порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"; порушення вимог пункту 14 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, повинен бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника

4

14334

04.01.2018

Видача нової ліцензії

0000453154

ПУСТИННІКОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

65085, Одеська обл., м. Одеса, вул. Волоколамська, буд. 27

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом (Закон N 222-VIII). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

копія паспорта не засвідчена підписом здобувача; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не засвідчена підписом здобувача

 

В. о. заступника начальника
Управління надання послуг
на наземному транспорті - начальника
відділу ліцензування наземного
транспорту Департаменту
адміністративних послуг

Н. І. Будчик

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.01.2018 N 7

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

14314

03.01.2018

Видача нової ліцензії

2125623258

ГАВРИЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Лермонтова, буд. 33

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33216896745007, ЄДРПОУ одержувача 37437431

2

14315

03.01.2018

Видача нової ліцензії

39272453

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕВ"

39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тельмана, буд. 34

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33211896745008, ЄДРПОУ одержувача 37965850

3

14316

03.01.2018

Видача нової ліцензії

3049724191

МІРОНЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

13337, Житомирська обл., Бердичівський р-н, смт Гришківці, вул. Горького, буд. 16

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 811039, N рахунку 33215896745059, ЄДРПОУ одержувача 37752874

4

14317

03.01.2018

Видача нової ліцензії

3165008033

КОТОВСЬКИЙ ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ

78256, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Підгайчики, вул. ГОСТИНЕЦЬ, буд. 5-а

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 836014, N рахунку 33214896745215, ЄДРПОУ одержувача 37904227

5

14318

03.01.2018

Видача нової ліцензії

3358401031

ІВАНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Батуринська, буд. 7, кв. 12

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38008294

6

14319

03.01.2018

Видача нової ліцензії

2720820078

РОЗДОБУДЬКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

07541, Київська обл., м. Березань, вул. Шевченків Шлях, буд. 120, кв. 28

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33215896745003, ЄДРПОУ одержувача 38007070

7

14320

03.01.2018

Видача нової ліцензії (розширення) АЕ573012 від 07.04.2012 внутрішні перевезення пасажирів автобусами

2979411855

ГРИЦИНА ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ

79017, Львівська обл., м. Львів, вул. Тарнавського, буд. 43, кв. 3-а

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38008294

8

14321

03.01.2018

Видача нової ліцензії

2852616086

ДУЛИБА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА

79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 342, кв. 24

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38008294

9

14322

03.01.2018

Видача нової ліцензії

3471308733

ВИСОЦЬКИЙ ІВАН ЗЕНОНОВИЧ

81700, Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Б. Хмельницького, буд. 1

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33219896745157, ЄДРПОУ одержувача 37942901

10

14324

03.01.2018

Видача нової ліцензії

2834300014

ДАНИЛЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

19620, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, вул. 30 Років Перемоги, буд. 80, кв. 36

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33216896745477, ЄДРПОУ одержувача 38030555

11

14325

03.01.2018

Видача нової ліцензії

2918811256

ПРИКОЛОТА ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

92410, Луганська обл., Марківський р-н, с. Красне Поле, вул. Виноградна, буд. 1-а

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33210896745188, ЄДРПОУ одержувача 38043302

12

14326

04.01.2018

Видача нової ліцензії (розширення) АЕ265547 від 04.06.2013 внутрішні перевезення пасажирів автобусами

2644523438

ГОЛОДНИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

65053, Одеська обл., м. Одеса, пр-т Добровольського, буд. 72, кв. 57

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 828011, N рахунку 33219896745002, ЄДРПОУ одержувача 38016923

13

14327

04.01.2018

Видача нової ліцензії

2926920063

МАЦЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Озерна, буд. 10/1-б, кв. 6

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 815013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 38045529

14

14328

04.01.2018

Видача нової ліцензії

2786805736

РОМАНЕНКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

92800, Луганська обл., Біловодський р-н, смт Біловодськ, вул. Мащенко, буд. 23

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33217896745103, ЄДРПОУ одержувача 37336169

15

14329

04.01.2018

Видача нової ліцензії

3575910571

БАЛИЧЕВ АРТЕМ ІГОРОВИЧ

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр-т Дружби Народів, буд. 41-б, кв. 29

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33211896745080, ЄДРПОУ одержувача 37944909

16

14330

04.01.2018

Видача нової ліцензії

30783691

ТОВ "КАСАН-ІНФО"

03055, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 40

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33219896745011, ЄДРПОУ одержувача 37995466

17

14332

04.01.2018

Видача нової ліцензії

2517400179

СИДОРАК РОМАН ІВАНОВИЧ

79053, Львівська обл., м. Львів, вул. Перфецького, буд. 3, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38008294

18

14335

04.01.2018

Видача нової ліцензії

2748517149

БЕРВІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

93000, Луганська обл., м. Рубіжне, пр-т Московський, буд. 23, кв. 12

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33219896745071, ЄДРПОУ одержувача 37904431

19

14336

04.01.2018

Видача нової ліцензії

3438407730

БОЛДАРЄВ ДИМИТРИЙ АНДРІЙОВИЧ

92500, Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Оборонна, буд. 12

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33211896745198, ЄДРПОУ одержувача 36870575

 

В. о. заступника начальника
Управління надання послуг
на наземному транспорті - начальника
відділу ліцензування наземного
транспорту Департаменту
адміністративних послуг

Н. І. Будчик

 

Додаток N 3
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.01.2018 N 7

ПЕРЕЛІК
анульованих ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ліцензіатів на підставі заяв про анулювання власних ліцензій

N

Номер Заяви

Дата Заяви

Тип Заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава прийняття рішення про анулювання

Реквізити рішення про видачу

1

118

03.01.2018

Про анулювання ліцензії
АЕ572452

38447346

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТЛАНА-ТУР"

75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Кірова, буд. 51, корп. А

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Заява

наказ УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ N 715 від 30.12.2014

2

119

03.01.2018

Про анулювання ліцензії
АД062160

2638906980

АНДРІЄВСЬКА ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА

Полтавська область, Полтавський район, с. Затурине, вул. Будьонного, буд. 37

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Заява

наказ УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ N 170 від 07.06.2012

 

В. о. заступника начальника
Управління надання послуг
на наземному транспорті - начальника
відділу ліцензування наземного
транспорту Департаменту
адміністративних послуг

Н. І. Будчик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали