ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 5 липня 2018 року N 598

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 05.07.2018 N 63 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Департаменту адміністративних послуг повідомити здобувачів ліцензій про прийняті у пунктах 1 - 2 цього наказу рішення.

4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. М. Дідківський

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.07.2018 N 598

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду / відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду/відмови

1

16439

03.07.2018

Видача нової ліцензії

38169102

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КПП ЦЕНТР"

81500, Львівська обл., Городоцький р-н, с. Черляни, вул. Польова, буд. 97

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 1 та 2 Відомість N 2 не вірно вказано індивідуальний податковий номер контрагента; пункт 3.3 Відомість N 2 не вірно вказано місцезнаходження технічного обслуговування та ремонту

2

16447

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2334014772

ЯКОВЛЕВ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Текстильників, буд. 15, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі та на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 Відомість N 2 здобувач не забезпечує зберігання документів передбачених підпунктом 1 пункт 16 Ліцензійних умов (Постанова N 1001); Відомість N 3 не вірно вказано серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СВ3182АК; відсутня зворотна сторона свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СВ4147АА

3

16449

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2631320426

ЛЯХОВЕНКО СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

04060, м. Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, кв. 39

внутрішні перевезення пасажирів на таксі;
внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

в договорі N 1/25/06/18 не вірно вказано термін дії договору

4

16451

03.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2572800135

ЯРОЩУК ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кіквідзе, буд. 16, кв. 3

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 3.2 та 4 Відомість N 2 відсутні дані; договір N 36 не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів та щозмінну перевірку медичного стану водіїв; відсутній транспортний засіб для здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами; пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані

5

16453

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3192811694

ЛЕБЕДЄВ АРКАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

65038, Одеська обл., м. Одеса, пров. Амбулаторний, буд. 7, корп. А

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 Відомість N 2 відсутні договір оренди службового приміщення

6

16456

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2376506390

ІВАНУСА ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Новодвірська, буд. 11

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані

7

16457

03.07.2018

Видача нової ліцензії

42149380

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К'Р ГРУПП"

62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Енергетична, буд. 5, корп. А-2, оф. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутній акт прийому-передачі до договору оренди, що є невід'ємною частиною договору

8

16459

03.07.2018

Видача нової ліцензії

42182229

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОПИВНИЦЬКА НАФТО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 25, корп. 1

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 4 Відомість N 5 відсутні реквізити диплому

9

16473

04.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2657413031

УХАЛЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Травнева, буд. 21

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява вказано не всі види господарської діяльності; пункти 3.2 та 4 Відомість N 2 відсутні дані; договір N 16 не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів та щозмінну перевірку медичного стану водіїв; відсутній транспортний засіб для здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами; пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані

10

16495

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2978909490

БРИК АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

82436, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Конюхів, вул. О. Гасина, буд. 188

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутня зворотна сторона копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВС3197ЕО

 

В. о. заступника
директора департаменту -
начальника Управління надання
послуг на наземному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
05.07.2018 N 598

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

16435

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3543707238

ПРОЦЬ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

47732, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Мишковичі, вул. І. Франка, буд. 24

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045253, ЄДРПОУ одержувача 38038156

2

16436

03.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2678204753

КАРАКАЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

19402, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. С. Руднєва, буд. 51

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34312896045865, ЄДРПОУ одержувача 36777264

3

16437

03.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2796002631

ВАРЯНИЦЯ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

82652, Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тернавка, вул. І. Франка, буд. 14

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34311896045941, ЄДРПОУ одержувача 37904831

4

16438

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3444903477

ОЗИМОК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

79049, Львівська обл., м. Львів, вул. Антонича, буд. 14, кв. 19

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34310896045919, ЄДРПОУ одержувача 38007636

5

16440

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2859818072

ФІЛІПОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 346, кв. 66

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34311896045918, ЄДРПОУ одержувача 38007662

6

16441

03.07.2018

Видача нової ліцензії

25551333

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНЕСТР"

79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Патона, буд. 22

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34315896045914, ЄДРПОУ одержувача 38007594

7

16442

03.07.2018

Видача нової ліцензії

40091140

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО БУС М"

89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Матросова, буд. 11/2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34312896045003, ЄДРПОУ одержувача 37958089

8

16443

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3166708628

СИДОР ГАЛИНА ІГОРІВНА

81625, Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Гірське, вул. Миру, буд. 94

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34316896045935, ЄДРПОУ одержувача 37983768

9

16444

03.07.2018

Видача нової ліцензії

31626281

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРІНТОС"

03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34311896045565, ЄДРПОУ одержувача 38039757

10

16445

03.07.2018

Видача нової ліцензії

39788038

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС АР РЕГІОН"

31200, Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Подільська, буд. 37

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34310896045179, ЄДРПОУ одержувача 37993406

11

16446

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3280203218

ЮРИК ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

49072, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Валдайська, буд. 14

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34318896045773, ЄДРПОУ одержувача 37989274

12

16448

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2811918783

ЛУКАСЕВИЧ ОКСАНА ПЕТРІВНА

79059, Львівська обл., м. Львів, вул. Щурата, буд. 16, кв. 54

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34311896045918, ЄДРПОУ одержувача 38007662

13

16450

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2623203037

ГОЛОВАТИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. 30 років Перемоги, буд. 12, кв. 90

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34313896045154, ЄДРПОУ одержувача 37971377

14

16452

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3233019530

ЧЕБИРЯК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

44330, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Гуща

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, N рахунку 34319896045039, ЄДРПОУ одержувача 38031501

15

16454

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2749824374

ДРЕВАЛЬ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

02090, м. Київ, вул. Празька, буд. 29/1, кв. 16

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34318896045568, ЄДРПОУ одержувача 38012871

16

16455

03.07.2018

Видача нової ліцензії

24347688

ПП "ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС"

61093, Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана, буд. 48

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34313896045336, ЄДРПОУ одержувача 37999649

17

16458

03.07.2018

Видача нової ліцензії

33369049

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАКПО"

62489, Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка, вул. Першого Травня, буд. 11

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34315896045345, ЄДРПОУ одержувача 37999633

18

16460

03.07.2018

Видача нової ліцензії

41676873

ТОВ "РП-ТРАНС"

79058, Львівська обл., м. Львів, вул. Окуневського, буд. 3, кв. 147

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34311896045918, ЄДРПОУ одержувача 38007662

19

16461

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2262212535

ДАВИДЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

08630, Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Коцюбинського, буд. 30-А

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34318896145123, ЄДРПОУ одержувача 37886067

20

16462

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2792212935

МУРЖАК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 77, кв. 138

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівецькій області, 899998, N рахунку 34317896045525, ЄДРПОУ одержувача 37978173

21

16463

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3056313171

ТЕРНОВЕЦЬ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Залізнична, буд. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34311896145023, ЄДРПОУ одержувача 38012756

22

16464

03.07.2018

Видача нової ліцензії

3260311170

ЧЕРКАС СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

34111, Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Висоцьк

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34317896145016, ЄДРПОУ одержувача 37863689

23

16465

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2814318991

ГОНТАРЕНКО АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

93110, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Мельникова, буд. 60

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 899998, N рахунку 34312896045768, ЄДРПОУ одержувача 37800278

24

16466

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2106217951

КАЛУГІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

02125, м. Київ, б-р Перова, буд. 10, кв. 37

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34318896045568, ЄДРПОУ одержувача 38012871

25

16467

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2276020430

ТИЩЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, буд. 279, кв. 77

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34313896045336, ЄДРПОУ одержувача 37999649

26

16468

03.07.2018

Видача нової ліцензії

2628515897

ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

22000, Вінницька обл., м. Хмільник, пров. Івана Франка, буд. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 899998, N рахунку 34313896045091, ЄДРПОУ одержувача 37730494

27

16469

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2537115511

ДОДЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

78254, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. П'ядики, вул. Мирослава Ірчана, буд. 14

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 899998, N рахунку 34314896045614, ЄДРПОУ одержувача 37904227

28

16470

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3113011739

КАРПІК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

44524, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, с. Раків Ліс, вул. Шевченка, буд. 24

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, N рахунку 34315896045033, ЄДРПОУ одержувача 37908808

29

16471

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2928516596

СЕМЕНОВИЧ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Любінська, буд. 164, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34315896045914, ЄДРПОУ одержувача 38007594

30

16472

04.07.2018

Видача нової ліцензії

42117982

ТОВ "ОЛ ГРУП"

88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Рилєєва, буд. 4-в, кв. 36

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34313896045002, ЄДРПОУ одержувача 38015610

31

16474

04.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2619704213

КІРІЄНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

02166, м. Київ, вул. Братиславська, буд. 40-а, кв. 103

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34318896045568, ЄДРПОУ одержувача 38012871

32

16475

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2786013851

ПТІЦИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. 2 Склотарна, буд. 36

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, МФО 899998, N рахунку 34316896045720, ЄДРПОУ одержувача 37959779

33

16476

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2816616932

ЗІНЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

07350, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Гаврилівка, вул. Садова, буд. 6, кв. 4

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34316896145125, ЄДРПОУ одержувача 37868556

34

16477

04.07.2018

Видача нової ліцензії

19140927

ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТАС"

80383, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, буд. 18-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34317896045934, ЄДРПОУ одержувача 36762986

35

16478

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2309319419

САВЧУК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 28, кв. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 899998, N рахунку 34319896045578, ЄДРПОУ одержувача 37808366

36

16479

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3030212891

СОКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

62310, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Козача Лопань, вул. Кооперативна, буд. 70-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34318896045342, ЄДРПОУ одержувача 37981703

37

16480

04.07.2018

Видача нової ліцензії

38249030

ТОВ "ШАПЛ"

19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Деньги, вул. Миру, буд. 4-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34316896045861, ЄДРПОУ одержувача 36774284

38

16481

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3082523474

ШМАЮН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

11122, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Партизанська, буд. 35

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 899998, N рахунку 34316896045593, ЄДРПОУ одержувача 37940663

39

16482

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3088501334

ФИЛИПЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

61204, Харківська обл., м. Харків, пр-т Перемоги, буд. 62-б, кв. 70

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34313896045336, ЄДРПОУ одержувача 37999649

40

16483

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3270915233

ШЕРЕМЕТ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

03126, м. Київ, б-р Гавела Вацлава, буд. 36-б, кв. 92

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34314896045573, ЄДРПОУ одержувача 38050812

41

16484

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2783701438

БОДНАР ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

59330, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Неполоківці, вул. Буковинська, буд. 17

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівецькій області, 899998, N рахунку 34311896045532, ЄДРПОУ одержувача 38053640

42

16485

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2323714434

ПОЧУПАЙЛО ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

93500, Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, вул. 40 років Перемоги, буд. 39

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 899998, N рахунку 34316896045838, ЄДРПОУ одержувача 37895134

43

16486

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2133625771

СУРДУЛ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

60000, Чернівецька обл., Хотинський р-н, м. Хотин, вул. Перемоги, буд. 1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівецькій області, 899998, N рахунку 34316896045537, ЄДРПОУ одержувача 37921153

44

16487

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2704409812

ШАЛАЄВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

91480, Луганська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, кв-л Енєргєтіков, буд. 12, кв. 27

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 899998, N рахунку 34316896045838, ЄДРПОУ одержувача 37895134

45

16488

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2502017691

ЖІЛЯЄВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Миру, буд. 43, корп. 2, кв. 16

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, МФО 899998, N рахунку 34316896045720, ЄДРПОУ одержувача 37959779

46

16489

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3054121573

ВИГІВСЬКИЙ МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Гастелло, буд. 26, кв. 44

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 899998, N рахунку 34310896045577, ЄДРПОУ одержувача 37909251

47

16490

04.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2710806297

МОЛОЖАВИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Тверська, буд. 7, кв. 115

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34314896045777, ЄДРПОУ одержувача 37989253

48

16491

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3221813127

ЧЕРНИШЕВА МАРІЯ СТЕПАНІВНА

68400, Одеська обл., Арцизький р-н, м. Арциз, вул. Інтернаціональна, буд. 10, кв. 28

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33211896015038, ЄДРПОУ одержувача 38019107

49

16492

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2983005555

ЄРМОЛОВ ДЕНИС ІВАНОВИЧ

86107, Донецька обл., м. Макіївка, м-н Калининський, буд. 4, кв. 53

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 899998, N рахунку 34315896045680, ЄДРПОУ одержувача 37990227

50

16493

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2982503534

МАРЦІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, пров. Кулакова, буд. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34312896045865, ЄДРПОУ одержувача 36777264

51

16496

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3255415759

ПРОЗОРОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

67632, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Августівка, вул. Нижня, буд. 2

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33213896015111, ЄДРПОУ одержувача 37913781

52

16497

04.07.2018

Видача нової ліцензії

2926002917

ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

68303, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Пушкіна, буд. 69

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33219896015234, ЄДРПОУ одержувача 37905000

53

16498

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3226105353

ВІРНИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

79054, Львівська обл., м. Львів, вул. Любінська, буд. 98, кв. 95

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34315896045914, ЄДРПОУ одержувача 38007594

54

16499

04.07.2018

Видача нової ліцензії

3140812192

ТАБАЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

84311, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Красноторка, вул. Щаслива, буд. 31

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 899998, N рахунку 34316896045678, ЄДРПОУ одержувача 37944338

 

В. о. заступника
директора департаменту -
начальника Управління надання
послуг на наземному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали