ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 26 червня 2018 року N 579

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 26.06.2018 N 61 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Департаменту адміністративних послуг повідомити здобувачів ліцензій про прийняті у пунктах 1 - 2 цього наказу рішення.

4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. Дідківський

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
26.06.2018 N 579

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду/відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду/відмови

1

16291

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2591711470

АРДЕЛЯН СТЕПАН ШТЕФАНОВИЧ

08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 176-а, кв. 51

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 5 Відомість N 5 відсутні реквізити диплому (ким видано)

2

16297

22.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2779302856

ГУСЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ватутіна, буд. 61

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"; пункт 6 Відомість N 5 не вірно заповнено дані

3

16310

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2899718016

БОРОДІН МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

40011, Сумська обл., м. Суми, пр-т Тараса Шевченка, буд. 10, кв. 6

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає зберігання транспортних засобів; пункт 3.2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів; пункт 4 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку медичного стану водіїв

4

16311

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2550913155

ЯНЧЕВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

54052, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 11-б, кв. 58

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява вид господарської діяльності не відповідає Ліцензійним умовам (Постанова N 1001); пункт 1 Відомість N 2 здобувач не забезпечує зберігання документів передбачених підпунктом 1 пункту 16 Ліцензійних умов (Постанова N 1001)

5

16312

23.06.2018

Видача нової ліцензії

38993978

ТОВ "РЕНАМАКС ЛОГІСТИК"

35360, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна, вул. Присадибна, буд. 15

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

транспортні засоби ВК6953ВМ та ВК6897АІ оформлено не на здобувача ліцензії

6

16314

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3493709537

ПРИЙМАЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

49082, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Передова, буд. 565

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 3.3 Відомість N 2 не вірно вказано ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ

7

16315

23.06.2018

Видача нової ліцензії

41405814

ТОВ "БУКОВИНА-ЛОГІСТИК"

58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, буд. 178, кв. 2

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутня копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СЕ4691ВК

8

16316

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2783916413

КАНЮКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, буд. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

є діюча ліцензія АГ591956 від 02.11.2011 внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами. Рекомендовано звернутись з Заявою про розширення ліцензійної справи

9

16324

23.06.2018

Видача нової ліцензії

34074452

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРАН - АГРО"

73021, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Дорофеєва, буд. 28, кв. 115

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі та на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 3.3 Відомість N 2 відсутня адреса проходження технічного обслуговування та ремонту; в договорі про технічне обслуговування та ремонт відсутній термін дії договору; пункт 5 Відомість N 5 відсутні реквізити диплому; Відомість N 3 не вірно вказано серію та номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВТ5062АР; відсутні зворотна сторона свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВТ0039АО та ВТ8750ВН

10

16336

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2502017691

ЖІЛЯЄВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Миру, буд. 43, корп. 2, кв. 16

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 Відомість N 2 здобувач не забезпечує зберігання документів передбачених підпунктом 1 пункту 16 Ліцензійних умов (Постанова N 1001); пункт 3.2 Відомість N 2 не вірно заповнено дані; Відсутні таксометр на транспортний засіб ВТ8519ВН; транспортний засіб ВТ8519ВН не обладнаний для перевезення пасажирів

11

16337

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2334014772

ЯКОВЛЕВ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Текстильників, буд. 15, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 1 Відомість N 2 здобувач не забезпечує зберігання документів передбачених підпунктом 1 пункту 16 Ліцензійних умов (Постанова N 1001); пункт 3.2 Відомість N 2 не вірно вказані дані

12

16341

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2229825156

СЛИВКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

60140, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Комарів, вул. Молодіжна, буд. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

в додатку до договору N 215 від 01.06.2018 не вірно вказано реєстраційний номер транспортного засобу

13

16342

25.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2616200155

ТРУФАНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Боброве, вул. Комсомольська, буд. 13

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі та на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

відсутній акт прийому передачі до договору оренди; пункт 4 Відомість N 2 відсутня адреса проходження медичного огляду водіїв

14

16345

25.06.2018

Видача нової ліцензії

31276010

ТОВ "ТРЕЙД-АГРОХІМ"

47728, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів, вул. Промислова Бічна, буд. 3-а

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"; Відомість N 3 не вірно вказано реєстраційний номер транспортного засобу ВО6119ХТ

15

16346

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2792212935

МУРЖАК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 77, кв. 138

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 3.2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів; пункт 4 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку медичного стану водіїв

16

16347

25.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2474110499

БАРАНЮК ВАСИЛЬ МАРКОВИЧ

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Авангардна, буд. 9, кв. 2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 3.2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів; пункт 4 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку медичного стану водіїв; порушення вимог пункту 32 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) до міжнародних перевезень пасажирів допускаються автобуси, які мають понад 20 місць для сидіння пасажирів; порушення вимог пункту 14 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, повинен бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника

17

16348

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2663219150

ІЛЛЮК ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Окружна, буд. 109

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 6 Відомість N 5 відсутні дані

18

16349

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3091017253

СТАРИКОВ СТАНІСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б. Хмельницького, буд. 103-б, кв. 18

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 2 Відомість N 2 не вірно вказано термін дії договору; пункт 5 Відомість N 5 відсутні реквізити диплому; порушення вимог пункту 14 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Фахівець, відповідальний за організацію та безпеку міжнародних перевезень, повинен бути власником, співвласником, акціонером, керівником або працівником автомобільного перевізника

19

16354

25.06.2018

Видача нової ліцензії

38772535

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОР-МЕТ"

61046, Харківська обл., м. Харків, вул. Єнакіївька, буд. 7

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 4 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає щозмінну перевірку медичного стану водіїв; порушення вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 1001) Персонал, що перевіряє технічний стан та виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, повинен мати: професійно-технічну освіту за спеціальністю "слюсар з ремонту автомобілів" або вищу освіту за спеціальністю "автомобілі та автомобільне господарство"; транспортний засіб АХ7935ЕТ оформлено не на здобувача ліцензії

20

16365

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3337207038

ХАНЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

46002, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери, буд. 86, кв. 19

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заяв не вірно вказано реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

Заступник начальника Управління
надання послуг на наземному
транспорті - начальник відділу
ліцензування наземного транспорту
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
26.06.2018 N 579

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

16281

22.06.2018

Видача нової ліцензії

34132037

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В. І О."

35626, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Третє, вул. Перемоги, буд. 46

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33211896745103, ЄДРПОУ одержувача 38043480

2

16282

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2895608891

ЛЕВЧУК МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ

08001, Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів, вул. 60 років Жовтня, буд. 3, кв. 4

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33212896745385, ЄДРПОУ одержувача 38007165

3

16283

22.06.2018

Видача нової ліцензії

40146608

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНЯЖИЦЬКЕ" КНЯЖИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

41244, Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Княжичі, вул. П. Сагайдачного, буд. 36

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33219896745424, ЄДРПОУ одержувача 36789180

4

16284

22.06.2018

Видача нової ліцензії

41686132

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "З-ТРАНС"

81300, Львівська обл., Мостиський р-н, м. Мостиська, вул. Антонича, буд. 10, кв. 2

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33211896745252, ЄДРПОУ одержувача 37929037

5

16285

22.06.2018

Видача нової ліцензії

21107432

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВАЗАР-1"

40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 71, оф. 202

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 37970593

6

16286

22.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

36865140

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СА-ЖЕНЬ"

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка, буд. 6, оф. 103

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33211896745008, ЄДРПОУ одержувача 37965850

7

16287

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2942911916

ДМИТРІВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

79070, Львівська обл., м. Львів, вул. Бережанська, буд. 95 -б

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33216896745008, ЄДРПОУ одержувача 38007636

8

16288

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2958016656

ДЕМЧУК АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ

79037, Львівська обл., м. Львів, вул. Хмельницького, буд. 275, кв. 19

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33210896745004, ЄДРПОУ одержувача 38007573

9

16289

22.06.2018

Видача нової ліцензії

42193508

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕОПОЛІС-ТРАНС"

81137, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницький, буд. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33214896745390, ЄДРПОУ одержувача 38047883

10

16290

22.06.2018

Видача нової ліцензії

40262050

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ БЕРІ"

82172, Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 63/1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33211896745014, ЄДРПОУ одержувача 38007496

11

16292

22.06.2018

Видача нової ліцензії

3106201207

ЗВАРИЧ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

46000, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Симоненка, буд. 3, кв. 45

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, N рахунку 33210896745002, ЄДРПОУ одержувача 37977726

12

16293

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2975206849

ВАСИЛИШИН ІННА АНАТОЛІЇВНА

80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мазепи, буд. 16, кв. 20

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33216896745019, ЄДРПОУ одержувача 37983843

13

16294

22.06.2018

Видача нової ліцензії

42145831

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТО-ВІКІНГ"

29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 64

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 815013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 38045529

14

16295

22.06.2018

Видача нової ліцензії

2557804877

ДУСІН ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Газовиків, буд. 1-а, кв. 18

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33217896745051, ЄДРПОУ одержувача 37800278

15

16296

22.06.2018

Видача нової ліцензії

3102405459

ЗОРІН АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

62405, Харківська обл., Харківський р-н, с. Кутузівка, вул. Шкільна, буд. 5, кв. 18

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 851011, N рахунку 33212896745429, ЄДРПОУ одержувача 37999633

16

16298

22.06.2018

Видача нової ліцензії

3494404434

БУТЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

62030, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Колонтаїв, вул. Леніна, буд. 82

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 851011, N рахунку 33218896745315, ЄДРПОУ одержувача 37447083

17

16299

22.06.2018

Видача нової ліцензії

05408289

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Р. Корсакова, буд. 2

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 37970593

18

16300

23.06.2018

Видача нової ліцензії

42142343

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ГОЛДЕН ВОЯЖ ГРУП"

04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 26

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33219896745011, ЄДРПОУ одержувача 37995466

19

16301

22.06.2018

Видача нової ліцензії

3190612338

ЗЯТЮК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

23821, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Антонівка, вул. Молодіжна, буд. 8

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33215896745497, ЄДРПОУ одержувача 37337576

20

16302

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3151023239

ШРАМКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

21000, Вінницька обл., м. Вінниця, пр-т Юності, буд. 45, кв. 27

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33215896743002, ЄДРПОУ одержувача 38054707

21

16303

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2894013435

ТЮРІН ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

87551, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Курчатова, буд. 63/57, кв. 27

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 834016, N рахунку 33210896745051, ЄДРПОУ одержувача 37989721

22

16304

23.06.2018

Видача нової ліцензії

39883780

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІВА"

07101, Київська обл., м. Славутич, пр-т Ентузіастів, буд. 6

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33215896745014, ЄДРПОУ одержувача 38042906

23

16305

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3084121256

КРИШТАЛЬ ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Романа Шухевича, буд. 20, кв. 120

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

24

16306

23.06.2018

Видача нової ліцензії

39259668

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАЛІ ТЕК"

07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Анатолія Луценка, буд. 16-а

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33213896745005, ЄДРПОУ одержувача 37893158

25

16307

23.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

37448553

ТОВ "АВТО-ЕДВАНС"

07443, Київська обл., Броварський р-н, с. Перемога, вул. Грушевського, буд. 22

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33210896745149, ЄДРПОУ одержувача 37893158

26

16308

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2191522831

СЕРЕДА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

46011, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Глибока, буд. 59

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, N рахунку 33210896745002, ЄДРПОУ одержувача 37977726

27

16309

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3233915536

ТАРАБАНЧУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

24815, Вінницька обл., Чечельницький р-н, с. Рогізка, вул. Центральна, буд. 92

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33214896745670, ЄДРПОУ одержувача 37647658

28

16313

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3223014737

НИКИТЮК РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ

33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, буд. 29, кв. 461

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

29

16317

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2302021916

ВЕЛИКИЙ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Петровського, буд. 8-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Миколаївській області, 826013, N рахунку 33211896745002, ЄДРПОУ одержувача 37992781

30

16318

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3431505522

МАКСИМОВА АНАСТАСІЯ ДЕНИСІВНА

03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 41, кв. 114

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33210896745009, ЄДРПОУ одержувача 37962074

31

16319

23.06.2018

Видача нової ліцензії

3153009777

ПОПОК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Центральна, буд. 74

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33213896745338, ЄДРПОУ одержувача 37907940

32

16320

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2304105898

БЕРЕЗЮК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ

47400, Тернопільська обл., Лановецький р-н, м. Ланівці, вул. Січових Стрільців, буд. 5

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, N рахунку 33210896745002, ЄДРПОУ одержувача 37977726

33

16321

23.06.2018

Видача нової ліцензії

1781011508

ХИЖНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА

07613, Київська обл., Згурівський р-н, с. Усівка, вул. Леніна, буд. 14, кв. 3

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33215896745274, ЄДРПОУ одержувача 38043171

34

16322

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2496509172

ЛЕЙБЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

20210, Черкаська обл., Звенигородський р-н, с. Моринці, вул. Ярова, буд. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 854018, N рахунку 33215896745100, ЄДРПОУ одержувача 37864724

35

16323

23.06.2018

Видача нової ліцензії

30910606

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК"

48613, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Поділля, вул. Галицька, буд. 82, корп. "Б"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, N рахунку 33215896745160, ЄДРПОУ одержувача 37888326

36

16325

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2610721938

САСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Тараса Шевченка, буд. 9, кв. 36

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33210896745004, ЄДРПОУ одержувача 37788874

37

16326

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2649808153

СПРАВНИК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. К. Маркса, буд. 27

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33212896745810, ЄДРПОУ одержувача 37897753

38

16327

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2413904738

ШЕРЕМЕТ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

36008, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Кустарний, буд. 10-а, кв. 21

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33217896745002, ЄДРПОУ одержувача 38019510

39

16328

23.06.2018

Видача нової ліцензії

41395817

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Поштова, буд. 3

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33214896745002, ЄДРПОУ одержувача 38015610

40

16329

23.06.2018

Видача нової ліцензії

2955418964

ЗАБИЙВОРОТА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Будівельників, буд. 2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33217896745012, ЄДРПОУ одержувача 37644877

41

16330

23.06.2018

Видача нової ліцензії

40920261

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА"

09800, Київська обл., Тетіївський р-н, м. Тетіїв, вул. Центральна, буд. 114-а

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33215896745616, ЄДРПОУ одержувача 37443544

42

16331

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2862608542

КОБА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

03058, м. Київ, вул. Тетяни Яблонської, буд. 6, кв. 42

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 820019, N 33210896745010, ЄДРПОУ одержувача 38050812

43

16332

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2994707149

НІКІФОРЕНКО ЮЛІЯ ІВАНІВНА

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 22, кв. 60

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 821018, N рахунку 33216896745002, ЄДРПОУ одержувача 38009832

44

16333

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2547007634

ФЕДЬКО РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ

74402, Херсонська обл., Верхньорогачицький р-н, смт Верхній Рогачик, вул. Чкалова, буд. 42

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, МФО 852010, N рахунку 33218896745091, ЄДРПОУ одержувача 37879164

45

16334

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3241118697

БОРИС ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

80316, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Рава-Руська, вул. Залізної Дивізії, буд. 1, кв. 57

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33210896745286, ЄДРПОУ одержувача 36762986

46

16335

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3106709073

ПЕТРИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Пулюя, буд. 34-а, кв. 44

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33219896745005, ЄДРПОУ одержувача 37965138

47

16338

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2338609333

КУШНІР ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Червоноармійська, буд. 31

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 815013, N рахунку 33217896745095, ЄДРПОУ одержувача 37804204

48

16339

25.06.2018

Видача нової ліцензії

40279614

ТОВ "ЕКОЛІС ТРЕЙД"

41300, Сумська обл., Кролевецький р-н, м. Кролевець, вул. Шевченка, буд. 86

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 837013, N рахунку 33218896745191, ЄДРПОУ одержувача 37824985

49

16340

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3084603953

МАКСИМОВ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ

67806, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Центральна, буд. 18, кв. 52

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 828011, N рахунку 33218896745360, ЄДРПОУ одержувача 37929461

50

16343

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2620004151

ЕСАУЛОВ РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ

39430, Полтавська обл., Машівський р-н, с. Селещина, пров. Солов'їний, буд. 3

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 831019, N рахунку 33213896745288, ЄДРПОУ одержувача 38058806

51

16344

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2653319251

ЛЕСИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

44200, Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Січових Стрільців, буд. 6

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33212896745240, ЄДРПОУ одержувача 37751907

52

16350

25.06.2018

Видача нової ліцензії

42182323

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДОБРА-СПРАВА"

31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Першотравневий, буд. 27/2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 815013, N рахунку 33216896745007, ЄДРПОУ одержувача 37822967

53

16351

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3162709056

ПИЛИПЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

70200, Запорізька обл., Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, площа Героїв України, буд. 12, кв. 8

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 813015, N рахунку 33211896745101, ЄДРПОУ одержувача 37963916

54

16352

25.06.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2165505012

ГУБАРИК ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

45241, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Кульчин, вул. Польова, буд. 5

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33215896745128, ЄДРПОУ одержувача 38051994

55

16353

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2795713398

МОЙСЕЄНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

16332, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Салтикова Дівиця, вул. Андрієвського, буд. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівській області, 853592, N рахунку 33213896745258, ЄДРПОУ одержувача 37888512

56

16355

25.06.2018

Видача нової ліцензії

41763557

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОЛ ОЙЛ"

33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Міцкевича, буд. 32, оф. 43

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 833017, N рахунку 33215896745002, ЄДРПОУ одержувача 38012714

57

16356

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2820212237

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

23653, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, буд. 4-б, кв. 12

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Вінницькій області, 802015, N рахунку 33218896745568, ЄДРПОУ одержувача 37897753

58

16357

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2316400498

АРХИПЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

64250, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Донець, вул. Газовиків, буд. 1, кв. 19

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 851011, N рахунку 33212896745021, ЄДРПОУ одержувача 38059663

59

16358

25.06.2018

Видача нової ліцензії

1972400433

САВКА СТЕПАН ІЛЛІЧ

81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшине, вул. Довга, буд. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33214896745390, ЄДРПОУ одержувача 38047883

60

16359

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2828801135

КАРЕВІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Б. Носенка, буд. 15

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівській області, 853592, N рахунку 33216896745006, ЄДРПОУ одержувача 37984681

61

16360

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2990721136

МИДЖИН РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

81121, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Муроване, буд. 367

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 825014, N рахунку 33214896745390, ЄДРПОУ одержувача 38047883

62

16361

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3048918296

ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

72102, Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Дружби, буд. 51

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Запорізькій області, 813015, N рахунку 33210896745276, ЄДРПОУ одержувача 37917236

63

16362

25.06.2018

Видача нової ліцензії

42111252

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЮШНС-АВ"

43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 23

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 803014, N рахунку 33212896745002, ЄДРПОУ одержувача 38009628

64

16363

25.06.2018

Видача нової ліцензії

42115168

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ ЛОГІСТИК СЕРВІС"

90133, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Дубрівка, буд. 315

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 812016, N рахунку 33219896745104, ЄДРПОУ одержувача 37720989

65

16364

25.06.2018

Видача нової ліцензії

3171502638

ФЕДОСЄЄВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

86060, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, буд. 13, кім. 46

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 834016, N рахунку 33213896745014, ЄДРПОУ одержувача 37990735

66

16366

25.06.2018

Видача нової ліцензії

2700909912

ПОГРАБОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

93115, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Шмідта, буд. 16

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1762 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 804013, N рахунку 33217896745051, ЄДРПОУ одержувача 37800278

 

Заступник начальника Управління
надання послуг на наземному
транспорті - начальник відділу
ліцензування наземного транспорту
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали