ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 2 серпня 2018 року N 668

Про прийняття рішення щодо залишення заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій без розгляду, видачі (розширення) ліцензій, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), згідно з пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 N 103 (Постанова N 103), відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 14.06.2016 N 304 "Про утворення комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються" (зі змінами) та відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду заяв про отримання, анулювання, переоформлення ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності та підтвердних документів, що до них додаються, від 02.08.2018 N 72 наказую:

1. Залишити без розгляду заяви згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 1).

2. Видати (розширити) ліцензії згідно з підставами, встановленими за результатами розгляду заяв здобувачів на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом згідно з переліком, що додається (додаток 2).

3. Анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ліцензіатів на підставі заяв про анулювання власних ліцензій згідно з переліком, що додається (додаток 3).

4. Управлінню документообігу та інформаційних технологій оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та зазначити дату оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. Дідківський

 

Додаток N 1
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
02.08.2018 N 668

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про залишення заяв без розгляду

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава залишення без розгляду/відмови у видачі

Зміст підстави для залишення без розгляду/відмови

1

17127

31.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

01553706

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ"

79025, Львівська обл., м. Львів, вул. Повітряна, буд. 2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 3.2 та 4 Відомість N 2 відсутні дані; договір про надання послуг не передбачає щозмінну перевірку технічного стану транспортних засобів та щозмінну перевірку медичного стану водіїв; пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані; відсутній транспортний засіб для ведення господарської діяльності внутрішні перевезення пасажирів автобусами

2

17134

31.07.2018

Видача нової ліцензії

38488560

ТОВ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява не вірно вказано ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ юридичної особи; пункт 5 Відомість N 5 відсутні реквізити диплому

3

17139

31.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

37963078

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСАЛЬЯНС ГРУП"

03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2, оф. 2

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

в додатку до договору про сервісно-технічне обслуговування N 98 відсутній транспортний засіб АА8155МА; в акті прийому-передачі до договору оренди N 24-2018 не вірно вказано організаційно-правову форму орендодавця та найменування

4

17140

01.08.2018

Видача нової ліцензії

36614003

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-КІНГ"

64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Бугайченка, буд. 36, оф. 9

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

згідно ст. 793 частини другої Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню - договір оренди не посвідчено нотаріально

5

17144

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3213706739

ФЕДАС ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, м. Костопіль, вул. Гагаріна, буд. 57

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункти 3.2 та 4 Відомість N 2 відсутні дані; пункт 3.3 Відомість N 2 відсутнє найменування виконавця; пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані

6

17148

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2992202612

КОРІНЧУК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

44315, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Полапи, вул. Незалежності, буд. 96

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає надання місця для стоянки транспортних засобів

7

17150

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3223823673

ФІЛІПЧУК ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Комарова, буд. 37, кв. 2

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 2 Відомість N 2 вказаний договір не передбачає надання місця для стоянки транспортних засобів

8

17154

01.08.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2926002917

ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

68303, Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Пушкіна, буд. 69

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

пункт 4 Відомість N 2 відсутнє місцезнаходження проходження медичного огляду водіїв; договір на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів N 6 некоректно складено

9

17167

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2288800032

ІГНАТ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Павлова, буд. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом

є діюча ліцензія АВ550495 від 01.10.2010 міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). Рекомендовано звернутись з Повідомлення про оновлення ліцензійної справи

10

17171

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2674203996

СОЛЯРЧИК РУСЛАН МИРОНОВИЧ

47501, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Рурисько, буд. 32

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

Відомість N 1 Заява місце проживання фізичної особи - підприємця не відповідає ЄДР

11

17175

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2783916413

КАНЮКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, буд. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

є діюча ліцензія АГ591956 від 02.11.2011 внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами. Рекомендовано звернутись з Заявою про розширення ліцензійної справи; відсутній транспортний засіб для ведення господарської діяльності внутрішні перевезення пасажирів автобусами та міжнародні перевезення пасажирів автобусами; пункти 3 та 4 Відомість N 2 відсутні дані; пункти 3 та 6 Відомість N 5 відсутні дані

12

17191

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2855704355

ВЕЧУРКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 13, кв. 24

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII), заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону (Закон N 222-VIII), складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії

подано неякісну копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

 

В. о. заступника директора
департаменту - начальника Управління
надання послуг на наземному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар

 

Додаток N 2
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
02.08.2018 N 668

ПЕРЕЛІК
заяв здобувачів ліцензій про отримання (розширення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, щодо яких прийняте рішення про видачу (розширення) ліцензій

N

Номер заяви

Дата заяви

Тип заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за ліцензію

1

17119

31.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

3211902142

ШЕВЕРОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

86790, Донецька обл., м. Харцизьк, смт Троїцько-Харцизьк, вул. Огородня, буд. 18

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 899998, N рахунку 34315896045691, ЄДРПОУ одержувача 37980439

2

17120

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2933407158

САЄНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

42010, Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, буд. 92, кв. 34

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Сумській області, 899998, N рахунку 34310896145057, ЄДРПОУ одержувача 37929744

3

17121

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2895923735

СКЛЯРЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тельмана, буд. 6, кв. 9

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34311896045855, ЄДРПОУ одержувача 38029906

4

17122

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2902504444

ТИЩУК АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

45000, Волинська обл., м. Ковель, пров. Модеста Левицького, буд. 10

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Волинській області, 899998, N рахунку 34319896045028, ЄДРПОУ одержувача 37788874

5

17123

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2429306518

МАР'ЯНОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

20910, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Рацеве, вул. Центральна, буд. 170

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34313896045875, ЄДРПОУ одержувача 36783194

6

17124

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2505119150

ЩЕРБАШОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

02094, м. Київ, бул. Верховної Ради, буд. 23-б, кв. 30

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34318896045568, ЄДРПОУ одержувача 38012871

7

17125

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2726009091

ЦЕЛЮТІН ІГОР ПЕТРОВИЧ

18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Невського, буд. 15, кв. 104

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34315896045851, ЄДРПОУ одержувача 38031150

8

17126

31.07.2018

Видача нової ліцензії

3309507773

МОСІЙЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ

34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Шкільна, буд. 119

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34319896145025, ЄДРПОУ одержувача 37907940

9

17128

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2048221153

ЧЕКИРДА БОГДАН СТЕПАНОВИЧ

46023, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. А. Корольова, буд. 6, кв. 68

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, 899998, N рахунку 34316896045236, ЄДРПОУ одержувача 37977726

10

17129

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2249114417

ЗАПОТОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 210, кв. 58

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34313896045916, ЄДРПОУ одержувача 37965138

11

17130

31.07.2018

Видача нової ліцензії

19223323

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НОВИЙ СВІТ"

74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, буд. 2-д

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Херсонській області, 899998, N рахунку 34314896045722, ЄДРПОУ одержувача 38053504

12

17131

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2876313475

ЯСІНЬЧУК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Вербова, буд. 45, кв. 8

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34315896145007, ЄДРПОУ одержувача 38012714

13

17132

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2581514888

БАБІДОРИЧ ОКСАНА ІВАНІВНА

89232, Закарпатська обл., Перечинський р-н, с. Тур'я Поляна, вул. Зелена, буд. 98

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34313896045013, ЄДРПОУ одержувача 37916557

14

17133

31.07.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

2982216173

КОЗАК РОМАН ЄВГЕНІЙОВИЧ

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, буд. 5-б, кв. 96

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Луганській області, 899998, N рахунку 34315896045839, ЄДРПОУ одержувача 37944909

15

17135

31.07.2018

Видача нової ліцензії

38056950

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТАН-ТРАНС"

79059, Львівська обл., м. Львів, вул. Плугова, буд. 2, кв. 1

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34311896045918, ЄДРПОУ одержувача 38007662

16

17136

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2010920319

ХАМІТОВ ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ

82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Виговського, буд. 9, кв. 27

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34317896045923, ЄДРПОУ одержувача 37969195

17

17137

31.07.2018

Видача нової ліцензії

42280401

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТВ ТРАНС"

08298, Київська обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 9

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34319896145111, ЄДРПОУ одержувача 37911135

18

17138

31.07.2018

Видача нової ліцензії

2800416799

КРОВІЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, буд. 8-а, кв. 28

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34315896045947, ЄДРПОУ одержувача 38011710

19

17141

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3531013251

ІСІПЧУК ДЕНИС ФЕДОРОВИЧ

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, буд. 31-а, кв. 274

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, 899998, N рахунку 34317896045525, ЄДРПОУ одержувача 37978173

20

17142

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3104613332

ДАНИШ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Івана Франка, буд. 47-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34314896145019, ЄДРПОУ одержувача 37344143

21

17143

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2826504591

ЛАВРЕНЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

35670, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Верба

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34318896145015, ЄДРПОУ одержувача 38043480

22

17145

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2266501511

БЕРЕЖНЮК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

33004, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Тиннівська, буд. 105

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34315896145007, ЄДРПОУ одержувача 38012714

23

17146

01.08.2018

Видача нової ліцензії

42149380

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К'Р ГРУПП"

62371, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Енергетична, буд. 5, корп. А-2, оф. 5

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34318896045342, ЄДРПОУ одержувача 37981703

24

17147

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2448900871

РОГОВОЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

62480, Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Олімпійська, буд. 3, кв. 94

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34315896045345, ЄДРПОУ одержувача 37999633

25

17149

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3351502242

ЧЕРНИШОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

62156, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Олександрівка, вул. Чапаєва, буд. 5

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34310896045340, ЄДРПОУ одержувача 37681882

26

17151

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2729100075

ХАХУЛА ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ

79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, буд. 169, кв. 48

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34312896045917, ЄДРПОУ одержувача 38007620

27

17152

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2959409895

САЛЮК ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ

04108, м. Київ, пр-т. Правди, буд. 64, кв. 253

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34316896045571, ЄДРПОУ одержувача 37975298

28

17153

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2820205111

КРАВЕЦЬ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

49082, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Східний, буд. 47-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045800, ЄДРПОУ одержувача 37976087

29

17155

01.08.2018

Видача нової ліцензії

20796716

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РОМ ЛТД"

79025, Львівська обл., м. Львів, вул. Широка, буд. 1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34315896045914, ЄДРПОУ одержувача 38007594

30

17156

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3121209616

ГРЕСС МИКОЛА ІВАНОВИЧ

03170, м. Київ, вул. Зодчих, буд. 74, кв. 9

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34315896045572, ЄДРПОУ одержувача 37962074

31

17157

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2682509010

ШЕВЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 54, кв. 235

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 899998, N рахунку 34312896045575, ЄДРПОУ одержувача 38035726

32

17158

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2576320071

МОРОЗ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

84130, Донецька обл., м. Слов'янськ, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, буд. 48-а, кв. 29

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Донецькій області, 899998, N рахунку 34318896045687, ЄДРПОУ одержувача 37803368

33

17159

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2657200253

НЕЛЬГА ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

49087, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82, кв. 204

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 899998, N рахунку 34311896045800, ЄДРПОУ одержувача 37976087

34

17160

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3323416003

ВІНИК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

02059, м. Київ, пр-т. Григоренка, буд. 1-а, кв. 231

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у м. Києві, 899998, N 34310896045566, ЄДРПОУ одержувача 38021179

35

17161

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2026902392

КОНЮХ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Князів Острозьких, буд. 118, кв. 96

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Житомирській області, 899998, N рахунку 34312896045575, ЄДРПОУ одержувача 38035726

36

17162

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3204801879

ДОВГАНЬ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, смт Гусятин, вул. Тернопільська, буд. 4, кв. 53

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Тернопільській області, 899998, N рахунку 34312896045241, ЄДРПОУ одержувача 37373001

37

17163

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3468005771

КРИВУШ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 65, кв. 50

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернігівській області, 899998, N рахунку 34311896045413, ЄДРПОУ одержувача 37984681

38

17164

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2801610222

ГАЙВОРОНСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

61202, Харківська обл., м. Харків, пр-т. Людвіга Свободи, буд. 24, кв. 3

внутрішні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Харківській області, 899998, N рахунку 34313896045336, ЄДРПОУ одержувача 37999649

39

17165

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3414103270

АЛЕКСЕЄВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

35701, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Шкільна, буд. 17, кв. 13

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34315896145018, ЄДРПОУ одержувача 37993013

40

17166

01.08.2018

Видача нової ліцензії

22483192

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНК"

67571, Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 30, кв. 6

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Одеській області, 899998, N рахунку 33215896015001, ЄДРПОУ одержувача 37607526

41

17168

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3051207612

КРУЖКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

09166, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Тарасівка, вул. Жовтнева, буд. 29

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34312896145118, ЄДРПОУ одержувача 38009832

42

17169

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3332513458

МАЛЕШ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Кільцева, буд. 24

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34319896045017, ЄДРПОУ одержувача 38015605

43

17170

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2379203595

НОВАК АНАТОЛІЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ

78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Ломоносова, буд. 18, кв. 4

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 899998, N рахунку 34312896045616, ЄДРПОУ одержувача 37904033

44

17172

01.08.2018

Видача нової ліцензії

32327817

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС СЕРВІС УКРАЇНА"

79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 311, кв. 51

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34313896045916, ЄДРПОУ одержувача 37965138

45

17173

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2244519018

ЗНИТИНЯК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

79493, Львівська обл., м. Львів, смт Рудне, вул. Миру, буд. 42-а

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34313896045916, ЄДРПОУ одержувача 37965138

46

17174

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2095102494

ЯРМОЛА ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити, вул. Крип'якевича, буд. 24

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Львівській області, 899998, N рахунку 34313896045938, ЄДРПОУ одержувача 38047883

47

17176

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2758918658

ФЕРА ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ

90535, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Ганичі, вул. Калініна, буд. 263

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34310896045016, ЄДРПОУ одержувача 38028923

48

17177

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3311701672

ЧОНКА МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

90542, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Вільхівці, вул. Матросова, буд. 24

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34310896045016, ЄДРПОУ одержувача 38028923

49

17178

01.08.2018

Видача нової ліцензії

3474309737

ВЕРБИЦЬКИЙ ЕДУАРД ВОЛОДИМИРОВИЧ

35812, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Сіянці, вул. Молодіжна, буд. 6

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34312896145022, ЄДРПОУ одержувача 38043501

50

17179

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2783817350

БАРАНЧИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

89421, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сторожниця, вул. Гагаріна, буд. 69

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34319896045017, ЄДРПОУ одержувача 38015605

51

17180

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2470914655

МИТРОВКА ЮРІЙ ВІКЕНТІЙОВИЧ

89440, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, вул. Миру, буд. 69 "А"

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Закарпатській області, 899998, N рахунку 34319896045017, ЄДРПОУ одержувача 38015605

52

17181

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2504518098

ІСТРАТІЙ СОФРОН ІЛЛІЧ

59022, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, смт Красноїльськ, вул. В. Александрі, буд. 45

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, 899998, N рахунку 34317896045536, ЄДРПОУ одержувача 37835756

53

17182

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2947310576

ПІНАЄВ КИРИЛО МИКОЛАЙОВИЧ

58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, Небесної Сотні, буд. 23, кв. 90

внутрішні перевезення пасажирів на таксі

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Чернівецькій області, 899998, N рахунку 34317896045525, ЄДРПОУ одержувача 37978173

54

17183

01.08.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

30621663

ПІДПРИЄМСТВО "ПРОБУДЖЕННЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА ІНВАЛІДІВ СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

29025, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вишнева, буд. 72/2

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Хмельницькій області, 899998, N рахунку 34314896045153, ЄДРПОУ одержувача 38045529

55

17184

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2454119224

ВДОВИЧЕНКО ТАМАРА ІВАНІВНА

09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Червонофлотська, буд. 97

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34313896145106, ЄДРПОУ одержувача 38009832

56

17185

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2151312050

ВІТЕНКО МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Січових Стрільців, буд. 48, кв. 64

внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 899998, N рахунку 34312896045605, ЄДРПОУ одержувача 37904227

57

17186

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2387905096

КЕРНЯКЕВИЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

77171, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Межигірці, вул. Польова, буд. 48

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Ів.-Франківській області, 899998, N рахунку 34318896045609, ЄДРПОУ одержувача 37953206

58

17187

01.08.2018

Видача нової ліцензії

38379774

ТОВ "ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА"

08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Київській області, 899998, N рахунку 34312896145129, ЄДРПОУ одержувача 38010937

59

17188

01.08.2018

Видача нової ліцензії

30668273

ПП "ПОЛТАВАВТОРКОЛЬОРМЕТ"

36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сосюри, буд. 33

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Полтавській області, 899998, N рахунку 34314896045454, ЄДРПОУ одержувача 38019510

60

17189

01.08.2018

Видача нової ліцензії

2483315210

КАЛІНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

19401, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Дружна, буд. 40

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Черкаській області, 899998, N рахунку 34312896045865, ЄДРПОУ одержувача 36777264

61

17190

01.08.2018

Видача нової ліцензії (розширення)

41314979

ТОВ "МТВ-ТРАНС"

33016, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Андрія Мельника, буд. 2, кв. 32

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Рахунок для зарахування до місцевого бюджету плати за ліцензії та сертифікати, сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності в розмірі 1841 гривень (КБКД: 22011800, символ звітності 896, відомча ознака 45 "Державна служба України з безпеки на транспорті") банк ГУДКСУ у Рівненській області, 899998, N рахунку 34315896145007, ЄДРПОУ одержувача 38012714

 

В. о. заступника директора
департаменту - начальника Управління
надання послуг на наземному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар

 

Додаток N 3
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
02.08.2018 N 668

ПЕРЕЛІК
анульованих ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ліцензіатів на підставі заяв про анулювання власних ліцензій

N

Номер Заяви

Дата Заяви

Тип Заяви

Ідн. код

Ліцензіат

Адреса

Вид господарської діяльності

Підстава прийняття рішення про анулювання

Реквізити рішення про видачу

1

152

31.07.2018

Про анулювання ліцензії АГ591956

2783916413

КАНЮКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Закарпатська область, Тячівський район, с. Калини, вул. Леніна, буд. 13

внутрішні перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів автобусами

Заява

наказ ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЇ N 246 від 02.11.2011

 

В. о. заступника директора
департаменту - начальника Управління
надання послуг на наземному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

О. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали