ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.06.2011 р. N 78-7-25-11

Державним реєстраторам

Про прийняття Закону України від 19.05.2011 N 3384

Верховною Радою України 19.05.2011 за N 3384 прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням" (Закон N 3384-VI) (далі - Закон N 3384).

Зазначеним Законом N 3384 (Закон N 3384-VI) внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про господарські товариства", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про сільськогосподарську кооперацію", "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання" та до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Закон N 3384 (Закон N 3384-VI) спрямовано на встановлення спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та встановлення відповідальності для голови ліквідаційної комісії або ліквідатора, залученими до ліквідації юридичної особи; щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку та в межах строку, встановленому законом. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України за несвоєчасне надання документів (повідомлень, інформації), пов'язаних із проведенням процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Також зазначений Закон спрямований на скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб'єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення та приведення їх у відповідність до строків, встановлених засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, або фізичною особою - підприємцем для заявлення кредиторами своїх вимог та встановлюється єдина процедура проведення та оформлення результатів перевірок.

За порушення зазначеного механізму взаємообміну Законом N 3384 (Закон N 3384-VI) встановлюється адміністративна відповідальність, що стане додатковими заходами для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами зазначених вище органів своїх повноважень в межах встановлених законом строків та унеможливить тиск контролюючих органів на суб'єктів господарювання. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, за невиконання обов'язків щодо проведення припинення юридичної особи.

Закон N 3384 (Закон N 3384-VI) набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім абзацу тридцять восьмого підпункту 11 (Закон N 3384-VI), абзацу сорок восьмого підпункту 14 (Закон N 3384-VI) та підпункту 18 пункту 7 розділу I (Закон N 3384-VI), які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону (опубліковано 18.06.2011).

Враховуючи зазначене, 19.06.2011 набули чинності наступні зміни до Закону про реєстрацію:

1) у статті 36 частина одинадцята стала тринадцятою та викладена в такій редакції:

"13. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи такої юридичної особи";

2) у статті 47 частина сімнадцята стала дев'ятнадцятою та викладена в такій редакції:

"19. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи - підприємця";

3) пункт 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" викладено в такій редакції:

"2. Державний реєстратор при надходженні від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної картки зобов'язаний, відповідно до вимог статті 19 цього Закону, провести включення відомостей про діючі юридичні особи та фізичних осіб - підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".

Звертаємо увагу, що даним пунктом встановлено перелік документів, які подаються державному реєстратору, а саме - відповідна реєстраційна картка (Форма N 6-включення), та відсутній документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

Враховуючи зазначене, державний реєстратор після включення відомостей до Єдиного державного реєстру про таку особу видає їй виписку з Єдиного державного реєстру безоплатно.

Також зазначаємо, що враховуючи те, що державний реєстратор повинен видавати (надсилати рекомендованим листом) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, до доопрацювання програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру пропонуємо державним реєстраторам використовувати запропоновані зразки відповідних повідомлень (зразки додаються).

Додаток: зразки повідомлень на 2 арк. в 1 прим.

 

Заступник Голови

І. А. Кухаренко

 

Додаток

Зразок повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

Від "___" _ 20 року N ___

Адресат:

___________
      (місцезнаходження, повне найменування
                                 юридичної особи
___________
             та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
___________
___________
___________
___________
___________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

Шановний(а) !

Відповідно до статті 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  ___.___ .20____ внесено запис N ___ про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
_
___ в результаті її ліквідації.
                     (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Державний реєстратор

 

 

________
(найменування виконавчого комітету міської
ради міста обласного значення або районної,
    районної у містах Києві та Севастополі
                 державної адміністрації)

_______
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

Додаток

Зразок повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

Від "___" _ 20 року N ___

Адресат:

___________
  (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
                        фізичної особи - підприємця
___________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

Шановний(а) !

Відповідно до статті 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  ___.___ .20____  внесено запис N ___ про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем _________ 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
за її рішенням.

Державний реєстратор

 

 

________
(найменування виконавчого комітету міської
ради міста обласного значення або районної,
    районної у містах Києві та Севастополі
                 державної адміністрації)

_______
(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали