ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

НАКАЗ

від 15 грудня 2017 року N 80/0/14-17

Про припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, утворення ліквідаційної комісії та заходи з припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Відповідно до пункту 7 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ припиняє свою діяльність та ліквідовується у встановленому законом порядку.

Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 N 2 (Постанова N 2) визначено 15 грудня 2017 року.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 6 пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 N 2147-VIII (Закон N 2147-VIII), пунктами 2 (Закон N 1402-VIII), 7 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), наказую:

1. Днем припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважати 15 грудня 2017 року.

2. Утворити ліквідаційну комісію з припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Ліквідаційна комісія) та затвердити її персональний склад (додаток 1).

3. Затвердити План заходів з припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (додаток 2).

4. Зупинити введення справ, що надійшли на розгляд до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, до автоматизованої системи документообігу суду (комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду").

5. Забезпечити передачу до Касаційного цивільного суду і Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду заяв і скарг, зазначених в підпунктах 1 (Закон N 2147-VIII), 3 - 5 пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 N 2147-VIII (Закон N 2147-VIII), протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цією редакцією Кодексу.

6. Управлінню документального забезпечення та контролю (Кокошко О. Б.) довести цей наказ до відома суддів, керівників та працівників самостійних структурних підрозділів апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Виконуючий обов'язки Голови

А. Суржок

 

Додаток 1
до наказу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15.12.2017 N 80/0/14-17

Склад
ліквідаційної комісії з припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Сердюк В. В.

Виконуючий обов'язки керівника апарату, голова ліквідаційної комісії;

Кокошко О. Б.

Начальник управління документального забезпечення та контролю, заступник голови комісії

Гомонай О. І.

Директор департаменту забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах

Фер'єва Н. П.

Заступник начальника управління організації розпорядження державним майном - начальник відділу ресурсного прогнозування

Руденко С. Б.

Начальник відділу телекомунікацій, захисту інформації та відеоконференцій управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки

Мерзлий Л. В.

Начальник відділу забезпечення роботи суддів управління консультантів департаменту забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах

Ганзій О. М.

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічного управління

Григор'єва А. О.

Головний консультант відділу узагальнення судової практики та організаційно-методичної допомоги судам нижчого рівня департаменту науково-експертного управління

Мусіченко С. М.

Провідний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрової роботи

Семко М. О.

Старший консультант відділу забезпечення діяльності суду як юридичної особи управління юридичного забезпечення суду

Грущенко С. А.

Головний спеціаліст відділу ресурсного прогнозування управління організації розпорядження державним майном.

 

Додаток 2
до наказу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
15.12.2017 N 80/0/14-17

План заходів з припинення діяльності
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом ліквідації

N
п/п

Зміст заходу

Термін виконання

1.

Вжити заходів для опублікування рішення про припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом ліквідації в друкованих засобах масової інформації і строк заявлення кредиторами своїх вимог

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію

2.

Повідомити державного реєстратора про рішення щодо ліквідації Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, подати в установленому законодавством порядку документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів, та повідомити про персональний склад ліквідаційної комісії

У триденний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію

3.

Вжити заходів для вивільнення працівників відповідно до вимог трудового законодавства, а саме попередити працівників про наступне звільнення у порядку, визначеному статтею 492 Кодексу законів про працю України, частиною третьою статті 87 Закону України "Про державну службу"

 

4.

Попередити Державну службу зайнятості у Солом'янському районі міста Києва про наступне вивільнення працівників у порядку, визначеному статтею 492 Кодексу законів про працю України

Не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників

5.

Звільнити працівників Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу"

Не раніше ніж через 2 місяці після ознайомлення з попередженням про наступне вивільнення

6.

Видати довідки суддям та працівникам апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про доходи

 

7.

Задовольнити вимоги кредиторів за черговістю, визначеною Цивільним кодексом України

Не менше двох і не більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності

8.

Стягнення заборгованості, в разі її наявності, з дебіторів

 

9.

Скласти проміжний ліквідаційний баланс

після закінчення строку для пред'явлення вимог

10.

В установленому законом порядку провести інвентаризацію майна Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

11.

Провести організаційну роботу стосовно передачі матеріальних цінностей на баланс Верховного Суду та здійснити таку передачу

 

12.

Забезпечити своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування

 

13.

Провести експертизу цінностей документів, документи тимчасового зберігання у разі необхідності знищити. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передати в установленому законодавством порядку відповідній архівній установі

у тримісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію

14.

Скласти ліквідаційний баланс

Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторами

15.

Вжити заходи згідно з пунктами 34, 768 - 775 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18.12.2013 N 939, з обов'язковим погодженням зі Службою безпеки України

 

16.

Забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом ліквідації в установлений законом строк

після затвердження ліквідаційного балансу

17.

Зжити заходів щодо знищення печаток та штампів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

18.

Звільнення членів ліквідаційної комісії Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали