ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.10.2010 р.

N 6/179/9

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Першикова Є. В., суддів - Данилової Т. Б., Ходаківської І. П. розглянув матеріали касаційної скарги державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2010 р. у справі N 6/179/9 господарського суду Чернігівської області за позовом державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" до Ріпкінскої районної державної адміністрації, треті особи - 1) Неданчицька сільська рада, 2) Славутицька міська рада, 3) комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства", про спонукання виконати певні дії (за участю представників сторін: позивача - Гарнаги П. А., дов. N 23-ВТС від 24.11.2009, відповідача - Степаненко К. В., дов. N 16-ВТО від 29.10.2009, Павленко Я. П., дов. N 03-69/274 від 19.07.2010, третіх осіб -  1) Пігор О. І., голова, посв. N 23,  2) Остреніна Ю. О., дов. N 1-12-1841 від 05.10.2010, 3) не з'явився).

Розпорядженням N 02.03-10/639 від 24.09.2010 змінено склад колегії суддів у справі N 6/179/9, призначеної до розгляду у складі: головуючого судді Першикова Є. В., суддів Данилової Т. Б., Полянського А. Г. утворено колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя - Першиков Є. В., судді - Данилова Т. Б., Муравйов О. В.

Розпорядженням N 02.03-10/665 від 30.09.2010 змінено склад колегії суддів у справі N 6/179/9, призначеної до розгляду у складі: головуючого судді Першикова Є. В., суддів Данилової Т. Б., Муравйова О. В. утворено колегію суддів у наступному складі: головуючий суддя - Першиков Є. В., судді - Данилова Т. Б., Ходаківська І. П., встановив:

У грудні 2009 року Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" звернулось до Господарського суду Чернігівської області з позовом до Ріпкинської районної державної адміністрації про зобов'язання прийняти рішення щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою, яка була надана позивачу на підставі рішення IX сесії 21 скликання Неданчицької сільської ради Ріпкинського району від 14.02.92 р.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачу було надано у користування земельну ділянку площею 7,56 га для будівництва автодороги Неданчичі-Любеч до с. Нова Рудня. Згідно з актом прийому-передачі відомчих об'єктів у комунальну власність від 31.03.2001 р. до територіальної громади м. Славутича Київської області Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська атомна електростанція" були передані об'єкти, в тому числі і "Автодорога Неданчичі-Любеч до с. Нова Рудня", на цій підставі в травні 2009 року позивач звернувся до Ріпкинської районної державної адміністрації із заявою про добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою під цією автомобільною дорогою та проханням припинити право постійного користування вищевказаною земельною ділянкою. Однак, заява позивача була залишена відповідачем без розгляду.

Бездіяльність відповідача по винесенню рішення про припинення права постійного користування позивачем земельною ділянкою 7,56 га порушує права та інтереси позивача, які полягають у невиправданих витратах по сплаті нарахованої податковими органами плати за землю на земельну ділянку, яка не знаходиться у користуванні ДСП "Чорнобильська атомна електростанція".

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 11.02.2010 р. (суддя Блохіна Ж. В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2010 (головуючого судді Лосєва А. М., суддів Євдокимова О. В., Скрипка І. М.) в задоволенні позову було відмовлено повністю.

Судові рішення вмотивовані тим, що необхідною умовою припинення права постійного користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, є наявність відповідного розпорядження голови органу виконавчої влади, і зобов'язання цього органу прийняти певне рішення (видати розпорядження певного змісту) є порушенням його виключного, передбаченого Конституцією України, права на здійснення від імені Українського народу права власності та управління землями.

Не погоджуючись із судовими рішеннями, Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" звернулось до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій посилається на порушення судами норм процесуального та матеріального права, просить судові рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні представників сторін, перевіривши наявні матеріали на предмет правильності юридичної оцінки обставин та повноти їх встановлення в рішенні і постанові та доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, що Державним актом на право постійного користування землею, виданого на підставі рішення IX сесії 21 скликання Неданчицької сільської ради Ріпкинського району від 14.02.92 р. та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за N 9, позивачу надано в постійне користування земельну ділянку площею 7,56 га для будівництва автодороги від Неданчичі - Любеч до с. Нова Рудня.

26.01.2001 р. НАЕК "Енергоатом" видано Наказ N 77 "Про передачу об'єктів житлово-комунального господарства ВП "ЧАЕС" у комунальну власність", згідно з яким здійснено передачу, в тому числі об'єкту "Автодорога с. Нова Рудня - Любеч - Неданчичі" у комунальну власність до територіальної громади м. Славутича Київської області, про що складено відповідний Акт прийому-передачі від 31.03.2001 р.

05.11.2008 ДСП "Чорнобильська АЕС" звернувся до відповідача Ріпкінскої районної державної адміністрації з листом N 4409-71/16-513, в якому у зв'язку із передаванням ним об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Славутича відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України просив припинити право постійного користування земельними ділянками та анулювати акти на право постійного користування землею, зокрема земельною ділянкою площею 7,56 га, виділеною для будівництва автодороги Неданчичи - Любеч до с. Н.Рудня.

22.05.2009 позивач Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" направив відповідачу Ріпкінскої районної державної адміністрації заяву N 1995/39/5-212 про добровільну відмову від права постійного користування землею, в якій просив припинити право постійного користування ДСП "Чорнобильська атомна електростанція" земельними ділянками, наданими у постійне користування на підставі державних актів на право постійного користування землею, зокрема, що приймались відповідно до рішення IX сесії 21 скликання Неданчицької сільської ради Ріпкинського району від 14.02.92 р., оскільки ДСП "Чорнобильська атомна електростанція" проводить роботу з передачі об'єктів у комунальну власність територіальної громади м. Славутич.

З бухгалтерської довідки Комунального підприємства "Управління житлово-комунального господарства" N 57/08/66 від 15.01.2010 судами встановлено, що автодорога Н.Рудня - Любеч - Неданчичі знаходиться на балансі Комунального підприємства "Управління житлово-комунального господарства" м. Славутич.

Вирішуючи справу по суті, суди попередніх інстанцій виходили з п. "а" ч. 1 ст. 17 Земельного кодексу України, згідно з якою до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом.

Ст. 84 Земельного кодексу України встановлює, що в державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, державних органів приватизації відповідно до закону.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Місцева державна адміністрація має певні повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, зокрема, розпоряджається землями державної власності відповідно до ст. 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Відповідно до пункту 12 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України від 25.10.2001 р., який діяв на дату звернення позивача до відповідача із заявою про добровільну відмову від користування земельною ділянкою, до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

З довідки за формою 6-зем від 20.01.2010 р. N 01-14/132 судами встановлено, що станом на 01.01.2010 р. спірна земельна ділянка обліковується як забудовані землі за межами населених пунктів Неданчицької сільської ради. Тобто, зважаючи на те, що названа земельна ділянка розташована на території Неданчицької сільської ради за межами населеного пункту, в силу п. 12 Розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України повноваження щодо розпорядження нею здійснює відповідний орган виконавчої влади.

Перелік підстав для припинення права користування земельною ділянкою встановлено у ст. 141 Земельного кодексу України, однією з яких є добровільна відмова користувача від права користування земельною ділянкою.

Порядок припинення права користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови користувача встановлено ст. 142 Земельного кодексу України, а саме здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки або уповноваженого ним органу. Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє органи державної реєстрації.

Районна державна адміністрація приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою лише в межах повноважень по розпорядженню землями державної та комунальної власності, визначених в ст. 122 Земельного кодексу України.

Позивач звертався із заявою про припинення права постійного користування земельними ділянками, наданими на підставі державних актів про право постійного користування землею, зокрема, земельною ділянкою площею 7,56 га, яка надавалась відповідно до рішення IX сесії 21 скликання Неданчицької сільської ради Ріпкинського району від 14.02.92 р. для будівництва автодороги від Неданчичі - Любеч до с. Нова Рудня, до відповідача Ріпкінскої районної державної адміністрації. Натомість в силуч. 3 ст. 122 Земельного кодексу України районні державні адміністрації не мають повноважень щодо розпорядження землями, наданих для потреби будівництва автомобільної дороги.

Статтею 141 Земельного кодексу України добровільну відмову землекористувача від права користування земельною ділянкою визначено в якості підстави припинення права користування земельною ділянкою; припинення права власності або права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки або уповноваженого ним органу; власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє орган державної реєстрації (стаття 142 Земельного кодексу України).

Таким чином, здійснення землекористувачем одностороннього правочину (добровільну відмову від земельної ділянки) тягне відповідні обов'язки у власника; право позивача, порушене внаслідок невиконання відповідачем обов'язку, покладеного на нього законодавством, підлягає судовому захисту.

Водночас судова колегія Вищого господарського суду зазначає, що способи захисту порушених майнових прав повинні відповідати способам, передбаченим чинним законодавством (зокрема, статтею 152 Земельного кодексу України, статтею 16 Цивільного кодексу України, статтею 20 Господарського кодексу України).

Спосіб захисту порушеного права, визначений позивачем в позовній заяві про визнання незаконною бездіяльності відповідача та зобов'язання його прийняти рішення щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою, яка була надана позивачу на підставі рішення IX сесії 21 скликання Неданчицької сільської ради Ріпкинського району від 14.02.92 р., не відповідає положенням наведеного вище законодавства щодо належних засобів захисту порушеного права, відтак відсутні підстави для скасування рішень судів попередніх інстанцій.

Статтею 1117 ГПК України передбачено, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція", оскільки судами попередніх інстанцій було повно та всебічно з'ясовано обставини, що мають значення для даної справи, їм надано належну правову оцінку та прийнято рішення і постанову з дотриманням норм матеріального та процесуального права, що дає підстави залишити їх без змін.

Враховуючи наведене, та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 11.05.2010 р. у справі N 6/179/9 залишити без змін.

 

Головуючий

Є. Першиков

Судді:

Т. Данилова

 

І. Ходаківська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали