ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.04.2011 р.

N 62/260-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Ткаченко Н. Г., суддів - Катеринчук Л. Й., Коробенка Г. П. (за участю представників: ліквідатора ПАТ "Земельний банк" - Угрімова О. М., Федкевич О. А.; НБУ - Цибулі О. В.; СТОВ "Агротрон" - Дмитренка В. Ю.), розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу ліквідатора ПАТ "Земельний банк" Угрімова О. М. на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2011 р. та рішення господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р. по справі N 62/260-10 за позовом СТОВ "Агротрон" до ПАТ "Земельний банк" (за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1, ОСОБА_2, Національний банк України) про зобов'язання вчинити певні дії та зустрічним позовом ПАТ "Земельний банк" до СТОВ "Агротрон" про стягнення 388822,39 грн., встановив:

У вересні 2010 р. позивач - СТОВ "Агротрон" звернувся з позовом до господарського суду Харківської області до ПАТ "Земельний банк" про зобов'язання вчинити певні дії -припинити зобов'язання за договором про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р. та договором строкового банківського вкладу N Д-3050-3/980 від 22.02.2008 р. шляхом здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог за договором про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р. та договором строкового банківського вкладу N Д-3050/980 від 22.02.2008 р. відповідно до заяви позивача, а також про здійснення відповідних дій щодо зняття обтяжень із земельної ділянки, кадастровий N 63251835000020020074 (предмет іпотеки), яка передавалась в іпотеку відповідно до договору іпотеки (майнової поруки) від 07.03.2008 р. з метою забезпечення виконання зобов'язань позивача за договором про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р., а саме: вжити заходів щодо внесення відповідних відомостей про виключення запису з Державного реєстру іпотек та заходів щодо реєстрації відомостей про зняття заборони відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

18.10.2010 р. ПАТ "Земельний банк" подано до господарського суду зустрічний позов про стягнення з СТОВ "Агротрон" 349724,73 грн. - сума кредиту, 7425,66 грн. - простроченої заборгованості по процентам та 31672,00 грн. - пені за прострочення виконання зобов'язань.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.11.2010 р. залучено до участі у справі Національний банк України в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.11.2010 р. залучено до участі у справі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача - ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Рішенням господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р. по справі N 62/260-10 /суддя Суярко Т.Д./ первісний позов СТОВ "Агротрон" задоволено частково, виключено з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна запис N 6748008 від 07.03.2008 р. про заборону на нерухоме майно; в задоволенні решти позовних вимог - відмовлено; відмовлено в задоволенні зустрічного позову ПАТ "Земельний банк".

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2011 р. по справі N 62/260-10 /колегія суддів у складі: Фоміна В. О., Кравець Т. В., Крестьянінов О. О./ рішення господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р. залишено без змін, апеляційна скарга ПАТ "Земельний банк" без задоволення.

В касаційній скарзі ліквідатор ПАТ "Земельний банк" Угрімов О. М. просить скасувати постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2011 р. та рішення господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р., посилаючись на те, що вони постановлені з порушенням норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення по справі, яким за первісним відмовити в задоволенні первісного позову і задовольнити зустрічний позов, стягнути заборгованість за кредитом в сумі 349724,73 грн., за процентами в сумі 7425,66 грн., пеню за прострочку виконання зобов'язання - 31672,00 грн., всього в сумі 388822,39 грн., а також витрати по сплаті державного мита за подачу позовної заяви 388,22 грн., за подачу апеляційної скарги 1944,11 грн. та за подачу касаційної скарги 1944,11 грн., витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн.

СТОВ "Агротрон" у відзиві на касаційну скаргу просить залишити скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення першої та апеляційної інстанції по справі - без змін, посилаючись на те, що висновки суду відповідають вимогам чинного законодавства.

У судовому засіданні Вищого господарського суду України 05.04.2011 року, на підставі ст. 77 ГПК України, було оголошено перерву до 19.04.2011 року на 11 год. 05 хв.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено судом, 07.03.2008 р. між СТОВ "Агротрон" та Харківським акціонерним комерційним Земельним банком (правонаступником якого є ПАТ "Земельний банк") укладено договір про надання кредиту N 16-08/К, строком з 07.03.2008 р. по 05.03.2009 р., включно, відповідно до умов якого Банк надає СТОВ "Агротрон" грошові кошти (кредит) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, платності та цільового характеру використання кредиту у сумі 600000,00 грн. на поповнення обігових коштів з можливістю отримання окремих кредитів (траншей), а кожен окремий кредит (транш) оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного договору. Пунктом 2.1 - 2.2 Договору про надання кредиту, забезпеченням виконання зобов'язання СТОВ "Агротрон" по поверненню кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, є застава.

На виконання зобов'язань СТОВ "Агротрон" за даним договором Банк приймає в заставу земельну ділянку за договором застави від 07.03.2008 р.

Між сторонами 11.03.2008 р. укладено Додаткову угоду N 1 до договору про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р., якою сторони погодили надання Банком СТОВ "Агротрон" кредиту (траншу) для передплати за обладнання для вирощування перепелів у сумі 350000,00 грн. зі строком повернення цього кредиту до 05.03.2009 р.

Між сторонами 25.03.2008 р. укладено Додаткову угоду N 2 до договору про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р., якою сторони погодили надання Банком СТОВ "Агротрон" кредиту (траншу) для передплати за молодняк перепелів у сумі 250000,00 грн. зі строком повернення цього кредиту до 05.03.2009 р.

Як було встановлено судом, Банком вимоги договору про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р. виконані, грошові кошти в сумі 350000,00 грн. та 250000,00 грн. були перераховані СТОВ "Агротрон".

Додатковою угодою N 3 від 05.03.2009 р. до договору про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р., сторони продовжили строк повернення кредиту до 06.04.2009 р., а Додатковою угодою N 4 від 06.04.2009 р. - до 05.04.2010 р., склавши Графік погашення заборгованості (Додаток N 2), а також збільшили розмір процентної ставки до 25 % річних.

На виконання СТОВ "Агротрон" зобов'язання за договором про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.2008 р. між Харківським АКБ Земельний банк та фізичною особою - ОСОБА_2 укладено договір іпотеки від 07.03.2008 р., відповідно до умов якого ОСОБА_2 передає в іпотеку, а банк приймає земельну ділянку площею 2,0 га, що розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, Пономаренківська сільська рада.

Між Харківським АКБ Земельним банком та фізичною особою - ОСОБА_1 22.02.2008 р. укладено договір строкового банківського вкладу N Д-3050-3/980, відповідно до умов якого ОСОБА_1 вносить грошові кошти на депозитний рахунок, що відкривається в Банку, в сумі 2607870,00 грн. терміном з 22.02.2008 р. по 03.03.2009 р. Згідно п. 3.1 даного договору, проценти по вкладу нараховуються щомісяця у розмірі 16 % річних від дня наступного за днем надходження коштів у Банк до дня, який передує поверненню коштів, встановленого в п. 1.1 даного договору.

Додатковими угодами (N 1, 2, 3, 4, 5, 6) до договору строкового банківського вкладу N Д-3050-3/980 від 22.02.2008 р., сторони договору неодноразово змінювали розміри внесків ОСОБА_1 та розмір процентів, що нараховуються по вкладу, а також дати повернення депозиту.

Між ОСОБА_1 та СТОВ "Агротрон" 15.07.2010 р. укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор приймає в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором, право вимоги виконання зобов'язань ПАТ "Земельний банк" перед Первісним кредитором за депозитним договором N Д-3050-3/980 від 22.02.2008 р. та всіма додатковими угодами до нього, укладеним між ОСОБА_1 та ПАТ "Земельний банк".

Згідно п. 2.1 договору про відступлення права вимоги від 15.07.2010 р., до Нового кредитора переходять наступні права та вимоги Первісного кредитора по Депозитному договору: повернення частки депозиту у розмірі 386523,54 грн. Первісний кредитор гарантує Новому кредитору, що право вимоги, яке відступається за зобов'язанням згідно з цим Договором, є дійсним, не відступлено третім особам і не обтяжено іншими зобов'язаннями.

Як було встановлено судом, 30.07.2010 р. НБУ прийнято Постанову N 375 "Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ "Земельний банк", якою з 02.08.2010 р. у ПАТ "Земельний банк" відкликана банківська ліцензія та розпочата процедура ліквідації банку (арк. с. 110, т. 1).

В газеті "Урядовий кур'єр" N 144 від 06.08.2010 р. та в газеті "Голос України" N 144 від 05.08.2010 р., відповідно, опубліковано оголошення про початок ліквідаційної процедури ПАТ "Земельний банк".

СТОВ "Агротрон" 01.09.2010 р. повідомив до ПАТ "Земельний банк" про зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до ч. 2 ст. 601 ЦК України та ч. 3 ст. 203 ГК України (арк. с. 35, т. 1), та крім того, просив банк здійснити дії щодо зняття обтяжень з земельної ділянки, яка передавалась у забезпечення виконання зобов'язань позивача за первісним позовом, згідно договору майнової поруки (іпотеки) від 07.03.2008 р.

Відповідно до ст. 202 ГК України господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання; у разі поєднання управленої та зобов'язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами, а також, згідно части 2 цієї ж статті, в разі його розірвання або визнання недійсним за рішення суду.

Згідно ч. 3 ст. 203 ГК України господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не визначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 601 ЦК України зобов'язання припиняються зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Отже, зарахування зустрічних однорідних вимог є однією з форм припинення зобов'язання, внаслідок якого має місце індивідуальне задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника.

Господарські суди попередніх інстанцій дійшли до правильного висновку про те, що вимоги СТОВ "Агротрон" та ПАТ "Земельний банк" за вищезазначеними зобов'язаннями є зустрічними, а отже, відповідно до ст. ст. 598, 601 ЦК України та ст. 203 ГК України, зустрічні однорідні вимоги за договором N 16-08/К про надання кредиту від 07.03.2008 р. і договором строкового банківського вкладу N Д-3050-3/980 від 22.02.2008 р. за заявою СТОВ "Агротрон" підлягають зарахуванню, а зобов'язання СТОВ "Агротрон" перед ПАТ "Земельний банк" за договором N 16-08/К про надання кредиту від 07.03.2008 р. в сумі 386523,54 грн. є такими, що припинилися 01.09.2010 р. внаслідок зарахування.

Також, як вбачається із матеріалів справи, після зарахування зустрічних однорідних вимог заборгованість СТОВ "Агротрон" за договором N 16-08/К про надання кредиту від 07.03.2008 р. склала 196,53 грн. і 09.12.2010 р. СТОВ "Агротрон" сплатив платіжним дорученням N 455 ПАТ "Земельний банк" 197,00 грн.

Згідно ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 599 ЦК України та ст. 203 ГК України, зобов'язання СТОВ "Агротрон" за договором N 16-08/К про надання кредиту від 07.03.2008 р. є таким, що припинилося виконанням.

Таким чином, господарські суди попередніх інстанцій дійшли до вірного висновку про те, що підстав для задоволення зустрічного позову про стягнення заборгованості за договором N 16-08/К про надання кредиту від 07.03.2008 р. не має, так як зобов'язання за зазначеним кредитним договором в сумі 386523,54 грн. припинено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, та в сумі 196,53 грн. - шляхом виконання.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 593 визначено, що право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.

Згідно ст. 28 Закону України "Про заставу" застава припиняється з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону "Про іпотеку" іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору.

Господарські суди попередніх інстанцій дійшли до вірного висновку про припинення іпотеки за договором іпотеки від 07.03.2008 р. у зв'язку з припиненням основного зобов'язання -договору про надання кредиту N 16-08/К від 07.03.20088 р. та виключення запису про обтяження земельної ділянки з Єдиного державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Посилання ПАТ "Земельний банк" на неможливість проведення зарахування зустрічних позовних вимог, у зв'язку з здійсненням процедури ліквідації банку, є необґрунтованим, так як відповідно до ст. 602 ЦК України не допускається зарахування зустрічних вимог: про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; про стягнення аліментів; щодо довічного утримання (догляду); у разі спливу позовної давності; в інших випадках, передбачених законом спеціальним Законом, що регулює створення, діяльність, реорганізацію і ліквідацію банків є Закон України "Про банки і банківську діяльність" і він не містить заборони щодо проведення зарахування зустрічних однорідних вимог, в тому числі при ліквідації банку і встановлення черговості задоволення вимог до банку.

Висновки ПАТ "Земельний банк" на порушення судами попередніх інстанцій вимог ст. ст. 91, 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність", не є обгрунтованим, оскільки, стаття ст. 96 даного Закону, встановлює черговість спрямування коштів, одержаних в результаті ліквідаційної процедури, до яких не можна віднести залік зустрічних вимог.

За таких обставин, судова колегія погоджується з висновками суду першої і апеляційної інстанції щодо часткового задоволення позовних вимог СТОВ "Агротрон" та відмови в задоволенні зустрічних позовних вимог ПАТ "Земельний банк", так як вони відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, та нормам чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2011 р. та рішення господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р. по справі N 62/260-10 відповідають вимогам закону і підстав для їх скасування не вбачається.

Доводи касаційної скарги не спростовують висновків суду, які викладені в оскаржуваних судових рішеннях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1115, 1117 - 11112 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, постановив:

Касаційну скаргу ліквідатора ПАТ "Земельний банк" Угрімова О. М. залишити без задоволення.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.02.2011 р. та рішення господарського суду Харківської області від 10.12.2010 р. по справі N 62/260-10 залишити без змін.

 

Головуючий

Н. Г. Ткаченко

Судді:

Л. Й. Катеринчук

 

Г. П. Коробенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали