УКАЗ
Президента України

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2016 року:

- за роботу "Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами":

КІСЕЛЬОВІЙ Олені Михайлівні - члену-кореспондентові Національної академії наук України, деканові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

СТЕЦЮКУ Петру Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

СЕМЕНОВІЙ Наталії Володимирівні - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

КУЛЯСУ Анатолію Івановичу - кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

ЛЕБЄДЄВІЙ Тетяні Тарасівні - кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

БІДЮКУ Петру Івановичу - докторові технічних наук, професорові Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КРАКУ Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок":

ДАНЕВИЧУ Федору Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту ядерних досліджень НАН України

ТРЕТЯКУ Володимиру Іллічу - кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України

КОБИЧЕВУ Владиславу Валерійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України

КОВТУНУ Геннадію Прокоповичу - докторові фізико-математичних наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ЩЕРБАНЮ Олексію Петровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

ТУПІЦИНІЙ Ірині Аркадіївні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЗДЕСЕНКУ Юрію Георгійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно)

НАГОРНІЙ Людмилі Лаврентіївні - кандидатові хімічних наук (посмертно);

- за роботу "Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму":

БЕРЕЖНІЙ Нінель Михайлівні - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України

КОНОВАЛЕНКУ Володимиру Федоровичу - докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України

ДІДЕНКУ Геннадію Васильовичу - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України

БАЗАСЮ Володимиру Миколайовичу - кандидатові медичних наук, науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України

КОЛЕСНІК Олені Олександрівні - докторові медичних наук, директорові Національного інституту раку

ХРАНОВСЬКІЙ Наталі Миколаївні - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного інституту раку

ПОТЕБНІ Григорію Платоновичу - докторові медичних наук, пенсіонерові

ЛІСОВЕНКО Галині Степанівні - кандидатові біологічних наук, пенсіонерові;

- за "Енциклопедію історії України" (у 10 томах):

БОРЯКУ Геннадію Володимировичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту історії України НАН України

ВІДНЯНСЬКОМУ Степану Васильовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

РУБЛЬОВУ Олександру Сергійовичу - докторові історичних наук, вченому секретареві Інституту історії України НАН України

ВЕРСТЮКУ Владиславу Федоровичу - докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

ЛИСЕНКУ Олександру Євгеновичу - докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

ГУРЖІЮ Олександру Івановичу - докторові історичних наук, головному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ЮРКОВІЙ Оксані Віталіївні - кандидатові історичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ЗАШКІЛЬНЯКУ Леоніду Опанасовичу - докторові історичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за роботу "Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки":

МАЛЯРОВУ Сергію Прокоповичу - кандидатові технічних наук, голові правління публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"

ЦІРУКУ Віктору Григоровичу - кандидатові технічних наук, першому заступникові голови правління - головному інженерові публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"

КЛИМЕНКУ Олексію Івановичу - заступникові начальника спеціального конструкторського бюро публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"

ІЛЬЧЕНКУ Миколі Васильовичу - провідному інженеру-конструкторові публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"

ПОНОМАРЕНКУ Анатолію Івановичу - консультантові публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського"

БЕЗВЕСІЛЬНІЙ Олені Миколаївні - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ТАЛАНЧУКУ Петру Михайловичу - докторові технічних наук, президентові вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна";

- за роботу "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем":

КАТРИЧУ Віктору Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, першому проректорові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ГОРОБЦЮ Миколі Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

НЕСТЕРЕНКУ Михайлу Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

БЕРДНИКУ Сергію Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ДУМІНУ Олександру Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ПОЧАНІНУ Геннадію Петровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О. Я. Усикова НАН України

ДРОБАХІНУ Олегу Олеговичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПЄНКІНУ Юрію Михайловичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету;

- за роботу "Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення":

ГАЛУНОВУ Миколі Захаровичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЖМУРІНУ Петру Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

АДАДУРОВУ Олександру Федоровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БЕДРИК Олександрі Іванівні - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЛЕБЕДЄВУ Валентину Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

- за роботу "Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування":

ЛОБОДІ Петру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, деканові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ТІТОВУ Вячеславу Андрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПАНАРІНУ Валентину Євгеновичу - докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

ЧЕРЕПОВІЙ Тетяні Степанівні - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України

КІНДРАЧУКУ Мирославу Васильовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

ІВЩЕНКУ Леоніду Йосиповичу - докторові технічних наук, професорові Запорізького національного технічного університету

МЕРКУЛОВУ Вячеславу Михайловичу - кандидатові технічних наук, першому заступникові директора, головному конструкторові тематичного напрямку державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка

КОЦЮБІ Віктору Юрійовичу - заступникові технічного директора публічного акціонерного товариства "Мотор Січ";

- за роботу "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи":

СОРОКІНУ Віктору Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України

РИБАЛОЧЦІ Андрію Володимировичу - кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України

КОРНАЗІ Василю Ігоровичу - науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України

ГОТРІ Зенону Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"

МАРТІРОСОВІЙ Віолетті Генріхівні - кандидатові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи "Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України"

НІКІТСЬКОМУ Геннадію Ігоровичу - президентові товариства з обмеженою відповідальністю "Світлодіодні технології Україна"

ПАСТУХУ Ігорю Івановичу - генеральному конструкторові - раднику генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю "Екта-Пром"

ЩИРЕНКУ Василю Васильовичу - генеральному директору товариства з обмеженою відповідальністю "ОСП Корпорація Ватра";

- за роботу "Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему":

ТУРОВУ Володимиру Всеволодовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України

МОРОЗУ Василю Максимовичу - докторові медичних наук, ректорові Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

БОНДАРЮ Сергію Анатолійовичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

ПИПІ Ларисі Володимирівні - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

ЛУЦЮКУ Миколі Борисовичу - докторові медичних наук, професорові Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

БОНДАРЧУКУ Олегу Івановичу - кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

ВІЛЬЦАНЮКУ Олександру Афанасійовичу - кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

ШТАТЬКО Олені Іванівні - кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова;

- за роботу "Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби":

БАЩЕНКУ Михайлу Івановичу - докторові сільськогосподарських наук, віце-президентові Національної академії аграрних наук України

МАНДИГРІ Миколі Станіславовичу - докторові ветеринарних наук, академікові-секретарю відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

БУСОЛУ Володимиру Олександровичу - докторові ветеринарних наук, головному науковому співробітнику Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Національної академії аграрних наук України

КОВАЛЕНКО Ларисі Володимирівні - кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Національної академії аграрних наук України

ГОРБАТЕНКУ Станіславу Кіндратовичу - кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" Національної академії аграрних наук України

ЯРЧУКУ Броніславу Мироновичу - кандидатові ветеринарних наук, професорові Білоцерківського національного аграрного університету

ШВАЮНУ Івану Васильовичу - кандидатові ветеринарних наук, старшому науковому співробітникові Білоцерківського національного аграрного університету

ДОСТОЄВСЬКОМУ Павлу Петровичу - кандидатові ветеринарних наук, заступникові генерального директора Української виробничо-комерційної корпорації по зоотехнічному та ветеринарному постачанню "Укрзооветпромпостач";

- за роботу "Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління":

БЛЮССУ Борису Олександровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

ШЕВЧЕНКУ Володимиру Георгійовичу - докторові технічних наук, вченому секретареві Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України

БОНДАРЕНКУ Герману Андрійовичу - кандидатові технічних наук, професорові Сумського державного університету

ЛЯХУ Михайлу Михайловичу - кандидатові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

КИРИКУ Григорію Васильовичу - докторові технічних наук, президентові концерну "НІКМАС"

ЖАРКОВУ Павлу Євгеновичу - кандидатові технічних наук, голові наглядової ради публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче акціонерне товариство "ВНДІкомпресормаш";

- за підручник "Фармакологія". - Вінниця: Нова книга, 2011. - 432 с. :іл.:

БОБИРЬОВУ Віктору Миколайовичу - докторові медичних наук, першому проректорові вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

РЯБУШКУ Миколі Миколайовичу - кандидатові медичних наук, деканові вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

ОСТРОВСЬКІЙ Галині Юріївні - кандидатові медичних наук, доцентові вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

ПЕТРОВІЙ Тамарі Аркадіївні - кандидатові медичних наук, доцентові вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

КРЕСЮНУ Валентину Йосиповичу - докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ГОДОВАН Владлені Володимирівні - докторові медичних наук, професорові Одеського національного медичного університету

КАВІ Тетяні Володимирівні - кандидатові медичних наук, доцентові Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

КАЗАК Лідії Іванівні - докторові медичних наук, пенсіонерові.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2016 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квітня 2017 року
N 101/2017

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали