Додаткова копія: Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва у 2018 році

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.06.2018 р. N 358

Про присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва у 2018 році

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 14 січня 2016 року N 18 "Про премію Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва" (Розпорядження N 18), рішення Конкурсної комісії з присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва від 24 квітня 2018 року:

1. Присудити 100 премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва, в розмірі три тисячі гривень кожна лауреатам, згідно зі списком, що додається.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виплату премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва в межах бюджетних призначень по галузі "Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді" на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Резнікова О. Ю.

 

Голова

В. Кличко

 

Додаток
до розпорядження Київського міського голови
01.06.2018 N 358

Список
лауреатів премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва

в номінації "наукові досягнення":

1.

Абдурахманова
Есма Рустемівна

молодший науковий співробітник відділу організаційної роботи та інтелектуальної власності Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України

2.

Андрієвська
Людмила Валентинівна

доцент кафедри товарознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету

3.

Бабич
Олександр Анатолійович

доцент кафедри ентомології ім. проф. М. П. Дядечка Національного університету біоресурсів і природокористування України

4.

Барко
Вадим Вадимович

старший науковий співробітник лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

5.

Березніченко
Юлія Глібівна

провідний інженер в Державній установі "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України"

6.

Бичко
Ігор Богданович

співробітник відділу каталітичних синтезів на основі одно вуглецевих молекул Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

7.

Витвицький
Віктор Миронович

аспірант Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

8.

Войтюк
Юлія Юріївна

кандидат геологічних наук, фахівець в області урбогеохімії

9.

Гордієнко
Тетяна Миколаївна

доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету

10.

Горькова
Анастасія Олексіївна

кандидат історичних наук, член Колегії Головної Ради Громадської організації "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури"

11.

Запорожець
Анастасія Костянтинівна

курсант Національної академії внутрішніх справ

12.

Іванова
Тетяна Сергіївна

провідний інженер Лабораторії біотехнологій біопалив та інновацій в зеленій енергетиці Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

13.

Іванченко
Сергій Едуардович

молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України

14.

Канюка
Інна Олександрівна

старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

15.

Клименко
Тетяна Євгенівна

старший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

16.

Корабльов
Дмитро Сергійович

старший науковий співробітник в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної Академії Наук України

17.

Костик
Сергій Ігорович

кандидат технічних наук, асистент кафедри біотехніки та інженерії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

18.

Кошлякова
Тетяна Олексіївна

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу екогеології та термодинаміки геосфер Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії Наук України"

19.

Кріль
Тетяна Василівна

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник відділу інженерної геології Інституту геологічних наук Національної Академії Наук України

20.

Куценко
Дмитро Володимирович

старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку навчально-наукового Інституту N 3 Національної академії внутрішніх справ, майор поліції

21.

Левкулич
Євген Олександрович

аспірант Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

22.

Лісова
Людмила Олександрівна

молодший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України

23.

Майстренко
Леся Анатоліївна

доцент кафедри біотехнології шкіри та хутра факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

24.

Миколаєць
Максим Григорович

старший науковий співробітник Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

25.

Милько
Володимир Іванович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України, прес-секретар Національної спілки краєзнавців України

26.

Мовчан
Максим Анатолійович

начальник відділу озброєння лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

27.

Молодід
Олена Олексіївна

провідний науковий співробітник відділу економіки, управління та організації будівництва Державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

28.

Молтасов
Андрій Валерійович

старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної Академії Наук України, кандидат технічних наук

29.

Нежива
Марія Олександрівна

асистент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного торговельно-економічного університету

30.

Ніколаєнко
Софія Ігорівна

студентка Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

31.

Новак
Дмитро Сергійович

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

32.

Новодворський
Володимир Валерійович

студент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

33.

Овсіюк
Оксана Володимирівна

член Київської міської організації Національна спілка краєзнавців України

34.

Онищенко
Євгенія Олександрівна

науковий співробітник відділу коливань та вібраційної надійності Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної Академії Наук України, кандидат технічних наук

35.

Остапенко
Олександр Петрович

старший викладач кафедри фінансового забезпечення військ військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

36.

Писарець
Ольга Петрівна

заступник завідувача - науковий співробітник відділу хлібопекарного та борошномельного-круп'яного виробництва Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

37.

Пусан
Віталій Володимирович

науковий співробітник відділу проблем інформаційно-психологічного протиборства науково-дослідного управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

38.

Расюк
Анастасія Олександрівна

провідний науковий співробітник 3-го науко-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

39.

Савицькнй
Олександр Вячеславович

інженер відділу білкової інженерії і біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики

40.

Самарський
Ярослав Вікторович

курсант Національної академії внутрішніх справ

41.

Саяпіна
Ольга Ярославівна

кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України

42.

Семижон
Алла Володимирівна

курсант Національної академії внутрішніх справ

43.

Скоробагатько
Оксана Володимирівна

старший науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії спеціальних технічних засобів Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

44.

Слободянюк
Катерина Сергіївна

молодший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної Академії Наук України, інженер 1 категорії

45.

Совтан
Юлія Василівна

курсант Національної академії внутрішніх справ

46.

Соколова
Дарина Олександрівна

науковий співробітник відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної Академії Наук України

47.

Талімонова
Надія Леонідівна

старший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

48.

Третяк
Наталія Антонівна

провідний економіст відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

49.

Туришева
Оксана Олегівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

50.

Филь
Світлана Петрівна

старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

51.

Шепетько-Домбровський
Олексій Георгійович

лікар-хірург Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

 

в номінації "творчі досягнення":

52.

Бакум
Володимир Вікторович

студент Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

53.

Балтазюк
Ірина Віталіївна

член Національної Спілки художників України, художник-живописець

54.

Бігун
Вікторія Ігорівна

студентка Державного університету телекомунікацій

55.

Бідна
Вікторія Вікторівна

студентка Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

56.

Бортник
Арсеній Миколайович

працівник студії "ВІАТЕЛ"

57.

Горностай
Катерина Павлівна

кінорежисер

58.

Гронський 
Петро Володимирович

член Національної Спілки художників України, художник-скульптор

59.

Єліна
Анна Сергіївна

студентка Київського університету імені Бориса Грінченка

60.

Жовницький
Антон Романович

студент Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

61.

Канівець
Анастасія Олександрівна

кінознавець, культуролог

62.

Литовченко
Дар'я В'ячеславівна

солістка-вокалістка академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва

63.

Макарова
Анастасія Сергіївна

член Національної Всеукраїнської музичної спілки

64.

Олексенко
Яна Дем'янівна

студентка Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра

65.

Ступак
Єгор Ігорович

студент Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва

66.

Стукалова
Ольга Ігорівна

студентка коледжу Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра

67.

Терехова
Поліна Ігорівна

студентка Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

68.

Фотуйма
Роман Богданович

викладач Київської середньої спеціалізованої музичної школи імені М. В. Лисенка

69.

Харченко
Анна Сергіївна

студентка Київського національного університету технологій та дизайну

70.

Шерстюк
Юлія Олександрівна

студентка Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

 

в номінації "внесок у розвиток молодіжного руху":

71.

Агафонова
Ольга Петрівна

організатор клубу за місцем проживання "Академія дитинства" Подільського районного центру клубів за місцем проживання "Поділ"

72.

Айвазян
Людмила Юріївна

член громадської організації "Психічне здоров'я: об'єднатись, підтримати, допомогти"

73.

Асманов
Дмитро Сергійович

член збірної команди України з мотокросу та член команди з мотокросу Національного транспортного університету

74.

Вертепна
Ангеліна Дмитрівна

член Молодіжної Громадської Організації "Молодіжний інформаційно-комунікаційний центр"

75.

Герасименко
Олександр Олександрович

член Координаційної Ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

76.

Єрофєєв
Андрій Сергійович

студент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

77.

Жарова
Ольга Віталіївна

член низової організації "KNEU Media"

78.

Журавльов
Вячеслав Дмитрович

член громадської організації "Об'єднана молодь майбутнього"

79.

Задніпрянець
Наталія Петрівна

член Молодіжної Громадської Організації "Молодіжний інформаційно-комунікаційний центр"

80.

Іванцов
Максим Олександрович

голова низової студентської організації "KNEU Media"

81.

Кирилюк
Владислав Вадимович

член громадської організації "Біржа молодіжних проектів"

82.

Клачко
Наталія Петрівна

член всеукраїнської молодіжної громадської організації "Соціальна ініціатива"

83.

Кравчук (Мельник)
Катерина Олександрівна

волонтер проекту "Безкоштовні курси української мови"

84.

Куриленко
Роман Олегович

студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

85.

Кучеровська
Вікторія Олександрівна

студентка Київського університету імені Бориса Грінченка

86.

Ломакіна
Вероніка Сергіївна

заступник голови осередку Молодіжна громадська організація "Молодь за вищу освіту

87.

Максимчук
Дар'я Андріївна

методист другої категорії Студентської соціальної служби (відділ організаційно-виховної роботи Департамент навчально-виховної роботи) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

88.

Немченко
Кирило Володимирович

студент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

89.

Нестереня
Марія Костянтинівна

керівник громадської організації "Молодіжне скаутське об'єднання "Оріяна"

90.

Рибаченко
Тарас Петрович

керівник громадської організації "Об'єднана молодь майбутнього"

91.

Семенова
Ксенія Ігорівна

асистент кафедри електроніки Національного авіаційного університету

92.

Сошников
Антон Олександрович

волонтер АТО, член Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

93.

Струк
Тарас Володимирович

голова наглядової ради Громадської організації "Біржа молодіжних проектів"

94.

Тітаренко
Оксана Станіславівна

член громадської організації "Біржа молодіжних проектів"

95.

Токар
Антон Вікторович

член Правління Українського координаційного центру з підвищення правової освіти населення, учасник АТО

96.

Требик
Ольга Сергіївна

викладач іноземної мови, голова комісії гуманітарних дисциплін Коледжу інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

97.

Халматов
Дільшот Шухратович

спеціаліст 1 категорії Деснянського районного у місті Києві Центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (тренер спортивного клубу "Центр східних єдиноборств")

98.

Шадських
Олександр Сергійович

студент вищого навчального закладу "Київський міський медичний коледж"

99.

Шелевицька
Анастасія Ігорівна

координатор освітнього проекту "Наукові пікніки"

100.

Штихно
Володимир Олександрович

студент Київського національного університету ім. Тараса Шевченко.

 

В. о. керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали