ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 17, ст. 258; 2009 р., N 26, ст. 341) присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік:

за роботу "Умови розв'язаності нелінійних ультрапараболічних варіаційних нерівностей, крайових задач для нелінійних ультрапараболічних рівнянь та обернених задач в областях з вільними межами для лінійних параболічних рівнянь":

ПРОЦАХ Наталії Петрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

СНІТКО Галині Анатоліївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я .С. Підстригача НАН України;

за роботу "Методи аналізу та моделювання стохастичних систем":

КНОПОВІЙ Вікторії Павлівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;

ПЕПЕЛЯЄВІЙ Тетяні Володимирівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України;

ПУСТОВІЙ Світлані Вікторівні - кандидату технічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

за роботу "Розробка методів розрахунку деформування та міцності тканих і композиційних матеріалів":

ЗАРАЗОВСЬКОМУ Максиму Миколайовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України;

ДАНИЛЬЧУКУ Євгену Леонідовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України;

за роботу "Розробка науково-технічних засад забезпечення стійкої роботи ОЕС України з урахуванням особливостей автоматичного регулювання на електростанціях":

ЛУК'ЯНЕНКУ Лук'яну Миколайовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;

СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу - кандидату технічних наук, завідувачу відділу Інституту загальної енергетики НАН України;

СТЕЛЮКУ Антону Олеговичу - кандидату технічних наук, доценту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

за роботу "Плазмове джерело іонів з високою яскравістю пучка":

ШУЛЬЗІ Дмитру Петровичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту прикладної фізики НАН України;

за роботу "Одержання високоякісного біодизельного палива на основі повністю відновлюваної сировинної бази - етилового спирту та ріпакової олії":

ОХРІМЕНКУ Михайлу Володимировичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

ІВАНЕНКУ Віталію Вікторовичу - молодшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

за роботу "Функціональні матеріали на основі складних оксидних систем (синтез, структура, властивості, використання)":

ДУРИЛІНУ Дмитру Олександровичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України;

СОЛОПАНУ Сергію Олександровичу - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України;

за роботу "Виявлення неоантигенної детермінанти в молекулі фібрину та встановлення її ролі в тромбоутворенні":

ЛУГОВСЬКІЙ Наталії Едуардівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;

за роботу "Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV - XVIII ст.":

ШТАНДЕНКО Уляні Михайлівні - кандидату філологічних наук, науковому співробітнику Інституту української мови НАН України;

за роботу "Багатокольорова фотометрія та поляриметрія систем з затьмареннями на різних стадіях еволюції":

АНТОНЮКУ Кирилу Анатолійовичу - кандидату фізико-математичних наук, заступнику директора з наукової праці Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";

БАКЛАНОВУ Олексію Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, ученому секретарю Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія";

за роботу "Мезомеханіка високотемпературного деформування і руйнування теплостійких сталей металургійного та енергетичного обладнання":

МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - доктору технічних наук, професору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

ОКІПНОМУ Ігорю Богдановичу - кандидату технічних наук, старшому викладачу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

за роботу "Протигерпетичні та імуномодулюючі властивості вітчизняного комплексного індуктору інтерферону":

ЛИЧ Інні Валентинівні - кандидату біологічних наук, старшому викладачу Національного університету харчових технологій;

СКРОЦЬКІЙ Оксані Ігорівні - кандидату біологічних наук, асистенту Національного університету харчових технологій;

за роботу "Ріст силіцидів металів у нанодротинках кремнію при точковому контакті з нанометалевими частинками":

КОВАЛЬЧУКУ Андрію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, доценту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

за роботу "Навчання адміністрування систем управління освітніми web-порталами майбутніх вчителів інформатики":

ФРАНЧУКУ Василю Михайловичу - кандидату педагогічних наук, доценту Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

за роботу "Екологічні аспекти дослідження ерозійних процесів чорноземів типових правобережного лісостепу України":

БЕРЕЖНЯКУ Євгенію Михайловичу - кандидату сільськогосподарських наук, старшому викладачу Національного університету біоресурсів і природокористування України;

за роботу "Характеристика пшенично-егілопсних ліній з використанням мікросателітних маркерів та молекулярне картування інтрогресивного гену стійкості до твердої сажки":

ГАЛАЄВУ Олексію Володимировичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Південного біотехнологічного центру в рослинництві Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Теоретичні і практичні засади використання ДНК-маркерів у селекції великої рогатої худоби":

КОПИЛОВІЙ Катерині Вячеславівні - кандидату сільськогосподарських наук, завідувачу лабораторії Інституту розведення і генетики тварин Національної академії аграрних наук України;

за роботу "Розвиток теорії проектування жорстких сталевих ємнісних конструкцій для сипучих матеріалів":

БАННІКОВУ Дмитру Олеговичу - кандидату технічних наук, завідувачу кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

за роботу "Впровадження комплексу клітинно-молекулярних методів діагностики віддалених ефектів опромінення у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи":

ІЛЬЄНКО Ірині Миколаївні - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України";

КЛЕПКО Аллі Володимирівні - кандидату біологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту експериментальної радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України";

КОСТІНУ Олексію Володимировичу - аспіранту Інституту клінічної радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України";

ЛЯСКІВСЬКІЙ Олені Вікторівні - молодшому науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України";

за роботу "Закордонні українці та українська державність (20-й річниці незалежності України присвячується)":

НЕДУЖКУ Юрію Вікторовичу - доктору історичних наук, професору Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок приурочити до Дня науки.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4181-VI

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали