УКАЗ
Президента України

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2011 року:

- за роботу "Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів":

ВОЛОШИНІЙ Наталії Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

КОЛЬЧИКУ Івану Євгеновичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

МЕЛЬНИКОВУ Денису Валерійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України

БОЙКУ Олексію Миколайовичу - головному технологові підрозділу "Шахта "Торецька" державного підприємства "Дзержинськвугілля";

- за роботу "Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами":

МАКСИМОВИЧ Олесі Володимирівні - докторові технічних наук, професорові Луцького національного технічного університету;

- за роботу "Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира":

ДІБРІВНОМУ Олександру Валерійовичу - начальникові групи державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля";

- за роботу "Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь":

БРОВАРЦЮ Олександру Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів":

НАУМОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ШРАМЕНКО Наталі Юріївні - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- за роботу "Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок":

ШТЕПАНУ Євгену Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донецького національного технічного університету

КРАВЧЕНКУ Артему Вадимовичу - аспірантові Донецького національного технічного університету

УХІНУ Володимиру Євгеновичу - аспірантові Донецького національного технічного університету

ВЕРЗІЛОВУ Олексію Павловичу - студентові Донецького національного технічного університету;

- за цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем C60-Bi":

ДРОЗДОВУ Антону Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ДРОЗДОВІЙ Ганні Анатоліївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань":

БУРИКІНУ Олександру Борисовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

КОМАРУ Вячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

ЛЕСЬКУ Владиславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

РУБАНЕНКО Олені Олександрівні - кандидатові технічних наук, асистентові Вінницького національного технічного університету;

- за роботу "Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)":

ОНИЩЕНКО Світлані Володимирівні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

САМОЙЛІК Марині Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ГОЛІК Тетяні Юріївні - асистентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

- за роботу "Новітні технології водопостачання та водовідведення: науково-технічне обгрунтування":

МЕЛЬНИКОВІЙ Оксані Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури

РОЖКОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури

САХНОВСЬКІЙ Вікторії Миколаївні - асистентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури

КАРАГЯУРУ Андрію Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету будівництва та архітектури;

- за роботу "Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок ":

РЕДЧИЦЮ Дмитру Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України

ТАРАСОВУ Андрію Сергійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України

ДЕГТЯРЬОВУ Дмитру Андрійовичу - провідному інженерові Інституту транспортних систем і технології НАН України;

- за цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України":

КАРМАЗИНЕНКУ Сергію Петровичу - кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії НАН України;

- за роботу "Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення":

КОРНІЄНКУ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;

- за роботу "Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж":

БОНДАРЧУКУ Андрію Петровичу - старшому викладачеві Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

- за роботу "Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся":

КОРНІЙЧУК Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, завідувачеві кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка

ШЕЛЮК Юлії Святославівні - кандидатові біологічних наук, доцентові Житомирського державного університету імені Івана Франка;

- за цикл наукових праць "Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування":

ГУРАЛЬЧУКУ Глібу Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БЕСПАЛОВІЙ Ірині Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЄРМОЛАЄВІЙ Юлії Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України

КОСІНОВІЙ Анні Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України;

- за роботу "Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах":

ГАРАНІНІЙ Ользі Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну

РЕДЬКО Яні Володимирівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну;

- за роботу "Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі":

АСЄЄВУ Олексію Ігоровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Дніпропетровської державної медичної академії;

- за роботу "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях":

ГОРБЕНКО Олені Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

НІКОЛАЄНКУ Олексію Валентиновичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

ГРИШКОВІЙ Віталіні Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

- за цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку":

РОЗУМНІЙ Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

ФЕДОРЕНКО Олені Андріївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України;

- за цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів":

СМУТКУ Олегу Володимировичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України

ДЕМКІВ Ользі Михайлівні - інженерові II категорії Інституту біології клітини НАН України

ПЄШКОВІЙ Вікторії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України

ГОРЮШКІНІЙ Татьяні Борисівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;

- за роботу "Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії із застосуванням генно-інженерних підходів":

КАБЕРНЮКУ Андрію Аркадійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України

ОЛІЙНИК Олені Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;

- за цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону":

КАРПЕНКУ Олександру Сергійовичу - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України

ШИБІНСЬКІЙ Марині Олегівні - молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України;

- за роботу "Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій":

КОСАКІВСЬКІЙ Ілоні Анатоліївні - кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

- за роботу "Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла":

МІНЧЕНКУ Дмитру Олександровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

ЗІНЧЕНКО Тетяні Олександрівні - аспірантові Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

- за цикл наукових праць "Роль фосфоліпаз c та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти":

КОЛЕСНИКОВУ Ярославу Сергійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

ЯКОВЕНКО Оксані Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;

- за цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації":

ГОРОБЦЮ Миколі Юрійовичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України

САХНО Яні Ігорівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України

МУРАВЙОВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України

ЄРМОЛАЄВУ Сергію Андрійовичу - інженерові II категорії державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України;

- за цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків у рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів":

СІНДАРОВСЬКІЙ Яні Рудольфівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

ВАСИЛЕНКУ Максиму Юрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

ГУЗИК Ользі Йосипівні - аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України

ДЕМЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу - провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України;

- за роботу "Еліта Слобідської України":

ПОТАПЕНКО Світлані Петрівні - кандидатові історичних наук, науковому співробітникові Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України;

- за цикл наукових праць "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства":

ПІДДУБНІЙ Людмилі Іванівні - докторові економічних наук, доцентові Харківського національного економічного університету;

- за роботу "Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку":

ГЛАДКОМУ Олександру Віталійовичу - докторові географічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Система сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення":

ЛАЗЕБНІЙ Марині Євгенівні - завідувачеві сектору Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

- за цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація":

ЗАМУЛІ Ірині Валеріївні - докторові економічних наук, професорові Житомирського державного технологічного університету;

- за цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні":

АТАМАНОВІЙ Юлії Євгенівні - докторові юридичних наук, заступникові директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку;

- за цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики":

ВОЛОШИНУ Юрію Олексійовичу - докторові юридичних наук, проректорові Маріупольського державного університету;

- за роботу "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу":

ЛАЙКУ Олександру Івановичу - кандидатові економічних наук, докторантові Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;

- за роботу "Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління":

КОЛОСОВУ Дмитру Леонідовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету;

- за роботу "Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів":

ПОЧИНКУ Віталію Михайловичу - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ГРУШІ Віктору Володимировичу - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ОКСЬОМ Людмилі Леонідівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ПАЛАНИЦІ Марії Павлівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

- за роботу "Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини":

ДІДЕНКО Світлані Юріївні - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва

НІКОЛЕНКО Ірині Анатоліївні - молодшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва

ТИМЧУКУ Дмитру Сергійовичу - аспірантові Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

- за роботу "Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в Україні":

ГАЛАТ Марині Владиславівні - кандидатові ветеринарних наук, асистентові Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
9 грудня 2011 року
N 1111/2011

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали