КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 червня 2018 р. N 391-р

Київ

Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам

Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на II семестр 2017/2018 навчального року та аспірантам на 2018/2019 навчальний рік згідно з додатками 1 і 2.

Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. N 391-р

СПИСОК
студентів закладів вищої освіти, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на II семестр 2017/2018 навчального року

АКУЛІНІН
Єгор Глібович

- курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

АЛЕКСЕЄВА
Наталія Вікторівна

- студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Черкаська область)

БАРАНОВ
Микита Валерійович

- курсант Одеського державного університету внутрішніх справ

БЕСЕДЮК
Володимир Юрійович

- студент Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

БОГДАНОВА
Марія Олегівна

- студентка державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" (м. Маріуполь Донецької області)

БОЙКО
Анастасія Олександрівна

- студентка Національного університету "Львівська політехніка"

БОКИЙ
Антон Володимирович

- студент Національного транспортного університету (м. Київ)

БОНДАРЕНКО
Аліна Валентинівна

- курсант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

БОТ
Іван Романович

- студент державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (м. Івано-Франківськ)

БРИЖИК
Ірина Олександрівна

- студентка Черкаського державного технологічного університету

БУДУРОВ
Микола Ігорович

- курсант Національного університету "Одеська морська академія"

БУРМЕНСЬКИЙ
Рустам Валерійович

- студент Харківського національного університету будівництва та архітектури

ВЕРХОГЛЯД
Тетяна Миколаївна

- студентка Полтавської державної аграрної академії

ВОЛКОВА
Марія Олександрівна

- студентка Харківського національного університету радіоелектроніки

ГАСИМОВА
Ірина Ніязівна

- студентка Маріупольського державного університету (Донецька область)

ГЕРАСИМЧУК
Євгеній Русланович

- студент Житомирського національного агроекологічного університету

ГУБСЬКА
Ангеліна Сергіївна

- студентка державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (м. Старобільськ Луганської області)

ДАНИЛЬЧЕНКО
Петро Сергійович

- студент Сумського державного університету

ДЗІГОРА
Кирило Романович

- студент Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

ДОМАНСЬКА
Катерина Олегівна

- студентка Бердянського державного педагогічного університету (Запорізька область)

ДРЮК
Анна Володимирівна

- студентка Київського національного торговельно-економічного університету

ДУДАРЧИК
Вікторія Степанівна

- студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка

ЄФІМОВА
Тетяна Олександрівна

- студентка Херсонського національного технічного університету

ЄФІМОВСЬКА
Оксана Ігорівна

- студентка Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

ЖДЄД
Олексій Олександрович

- курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ЖИВОТЧЕНКО
Вікторія Валеріївна

- студентка Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

ЗАБЛОЦЬКИЙ
Владислав Олександрович

- студент державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" (м. Львів)

ЗДИХАЛЬСЬКА
Каріна Сергіївна

- студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ЗОЛОТАР
Степан Андрійович

- студент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

КИСЬ
Денис Ігорович

- студент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро)

КОБИЛЕЦЬКА
Марія Ігорівна

- курсант Львівського державного університету внутрішніх справ

КОБІЛЄВА
Дар'я Сергіївна

- студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

КОВАЛЕНКО
Юлія Сергіївна

- студентка Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)

КОЗЛОВА
Валентина Віталіївна

- студентка Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області)

КОЗЛЮК
Марія Вікторівна

- студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

КОЛОДА
Анна Іванівна

- студентка державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" (м. Дніпро)

КОРНІЄЦЬ
Тетяна Володимирівна

- студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Запорізька область)

КОРШИКОВА
Анастасія Анатоліївна

- студентка Київського національного університету будівництва і архітектури

КРАСНОКУТСЬКА
Юлія Олегівна

- студентка Київського національного торговельно-економічного університету

КУРИЛО
Оксана Миколаївна

- студентка Сумського національного аграрного університету

КУЦИЙ
Михайло Олександрович

- студент Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький Кіровоградської області)

ЛЕВЧЕНКО
Єлизавета Миколаївна

- студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

ЛЕКУНОВИЧ
Анна Юріївна

- студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ЛЕОНЕЦЬ
Ярослав Валерійович

- студент Харківської державної академії дизайну і мистецтв

ЛИСЮК
Володимир Олександрович

- курсант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

ЛІ
Валерія Мойсеївна

- студентка Миколаївського національного аграрного університету

ЛІСАЙ
Надія Геннадіївна

- студентка Донецького національного медичного університету (м. Лиман Донецької області)

ЛОХМАТОВА
Тамара Максимівна

- студентка вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)

ЛУКАШЕВИЧ
Ірина Андріївна

- студентка державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (Київська область)

МАЛИШЕВА
Валерія Андріївна

- студентка Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

МАРКЕЛЮК
Анастасія Василівна

- студентка Херсонського державного університету

МАТІЙКО
Ольга Олегівна

- студентка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь Київської області)

МЕНДЮК
Наталя Андріївна

- студентка Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

МИРОШНИК
Вікторія Ігорівна

- студентка Маріупольського державного університету (Донецька область)

МИХАЙЛОВА
Галина Ігорівна

- курсант Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

МОГИЛ
Людмила Сергіївна

- студентка Національного університету "Одеська юридична академія"

МОГИЛЕЦЬКА
Уляна Олегівна

- студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" (м. Київ)

НАГОРНА
Ольга Костянтинівна

- студентка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НІКОЛЕНКО
Марія Леонідівна

- студентка Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ)

ОВДІЄНКО
Павло Миколайович

- курсант Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОЛІЙНИК
Юлія Олександрівна

- студентка Дніпровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпро)

ОМЕЛЬЧЕНКО
Маргарита Миколаївна

- студентка державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" (м. Покровськ Донецької області)

ПАВЛИЧЕНКО
Віктор Дмитрович

- студент Запорізького державного медичного університету

ПЕТРОВА
Тетяна Вячеславівна

- студентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ПЕТЧЕНКО
Марія Сергіївна

- студентка Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

ПОПОВ
Олександр Олексійович

- студент вищого навчального закладу "Одеська державна академія технічного регулювання та якості"

ПОРХУН
Богдан Олегович

- студент державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" (Дніпропетровська область)

РЕВА
Анжеліка Юріївна

- студентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

РІШКО
Аврелія Михайлівна

- студентка державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

РОЖАНСЬКА
Наталія Петрівна

- студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

РОМАНОВИЧ
Людмила Андріївна

- студентка Вінницького національного аграрного університету

САЛІЙ
Катерина Вадимівна

- студентка Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

СИВЕНКО
Михайло Максимович

- студент Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

СІДЬКО
Алла Анатоліївна

- студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" (м. Київ)

СІРА
Аліна Дмитрівна

- студентка Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

СКОРИК
Тарас Миколайович

- курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)

СНІХОВСЬКА
Сніжана Йосипівна

- студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

СТАНЕВА
Анна Володимирівна

- студентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

СТЕПАНОВ
Олег Олександрович

- студент Харківського національного медичного університету

СТОЛЯР
Володимир Валентинович

- курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (м. Київ)

СТОРЧАК
Ірина Олегівна

- студентка Львівського інституту економіки і туризму

СУХОТСЬКА
Юлія Романівна

- студентка Київського національного університету культури і мистецтв

ТРУШ
Артем Юрійович

- студент Національного університету харчових технологій (м. Київ)

ФІЛАТОВА
Тетяна Олександрівна

- студентка Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ХИЖНЯК
Микола Сергійович

- курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

ХОМЕНКО
Андрій Вікторович

- курсант Військової академії (м. Одеса)

ХРОМЕЦЬ
Богдан Вадимович

- студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЧАДЮК
Марія Олександрівна

- студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" (м. Київ)

ЧАМАХУД
Дарина Володимирівна

- студентка Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ)

ЧЕБОТАРЬОВА
Євгенія Сергіївна

- студентка Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

ЧЕХ
Соломія Робертівна

- студентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ШАЛОУМОВ
Юрій Миколайович

- студент Одеського державного екологічного університету

ШВАЛЮК
Ігор Сергійович

- студент Національного авіаційного університету (м. Київ)

ШКВАРЛА
Іван Сергійович

- студент державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Дніпропетровська область)

ШПАК
Анна Валеріївна

- студентка Чернігівського національного технологічного університету

ШУЛЬГА
Анастасія Олександрівна

- студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

ЩАВІНСЬКА
Ольга Вікторівна

- студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЮЩУК
Тетяна Федорівна

- студентка Національного університету "Острозька академія" (Рівненська область)

ЯКУШКО
Тетяна Віталіївна

- студентка Сумського державного університету

ЯТЛЕНКО
Максим Володимирович

- курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. N 391-р

СПИСОК
аспірантів вищих навчальних закладів, яким призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України на 2018/2019 навчальний рік

БЄЛЯЄВА
Ірина Петрівна

- аспірантка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська область)

БІЛА
Іванна Іванівна

- аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка

БОРОДАЙ
Ірина Іванівна

- аспірантка Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

БОРЩОВЕЦЬКА
Віра Леонідівна

- аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ВИХОПЕНЬ
Іван Романович

- аспірант Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків)

ГАВРИЛЮК
Костянтин Ігорович

- аспірант Національної академії Служби безпеки України (м. Київ)

ГЛУЩЕНКО
Павло Аркадійович

- ад'юнкт Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ГРЕБЕНЮК
Олег Вікторович

- аспірант Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
(м. Дніпро)

ДУБЕНКО
Анастасія Вікторівна

- аспірантка державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" (м. Дніпро)

ЄФІМЕНКО
Олена Іванівна

- аспірантка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КАПНІСТ
Георгій Сергійович

- ад'юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ

КЛІМЧУК
Юрій Аркадійович

- аспірант Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

КОРЗУН
Олександра Григорівна

- аспірантка Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

КОСА
Вікторія Вікторівна

- аспірантка Запорізького національного університету

КУПЕЛЬСЬКИЙ
Віктор Валерійович

- ад'юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

КУЧЕРЕНКО
Єлизавета Володимирівна

- аспірантка Київського національного університету технологій та дизайну

МАРГІТАЙ
Василь Васильович

- аспірант державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

ПАТРУШЕВ
Владислав Сергійович

- аспірант Маріупольського державного університету (Донецька область)

РАКОСІЙ
Павло Володимирович

- аспірант державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РУСІНОВА
Анна Володимирівна

- аспірантка державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (м. Дніпро)

САМУСЬ
Наталія Сергіївна

- аспірантка Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова

САБАДАШ
Людмила Олександрівна

- аспірантка Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

СІРЕНКО
Юлія Володимирівна

- аспірантка Сумського національного аграрного університету

СОКОЛЯНСЬКИЙ
Олександр Володимирович

- аспірант Запорізького національного технічного університету

СОЛОМЕНКО
Анастасія Геннадіївна

- аспірантка державного вищого навчального закладу "Криворізький державний педагогічний університет" (Дніпропетровська область)

СТУКАН
Тетяна Миколаївна

- аспірантка державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет"

ТАРАСІЧ
Юлія Геннадіївна

- аспірантка Херсонського державного університету

ТКАЧУК
Анжеліка Олегівна

- аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФЕДОНЮК
Роман Григорович

- аспірант Житомирського національного агроекологічного університету

ФУФАЛЬКО
Іван Юрійович

- аспірант державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
(м. Івано-Франківськ)

ХАМБІР
Тетяна Сергіївна

- аспірантка Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ)

ХВОСТІЧЕНКО
Віктор Віталійович

- аспірант Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова

ХОМЕНКО
Андрій Миколайович

- аспірант Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ХРОПОТ
Оксана Сергіївна

- аспірантка Національного університету "Львівська політехніка"

ЯРЕМЕНКО
Максим Сергійович

- аспірант Національного фармацевтичного університету (м. Харків)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали