МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2012 року N 173

Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у 2012 році

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про вищу освіту", п. 6.12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від  13.04.2011 N 467 (Указ N 467/2011), п. 3.12.3  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161, зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.11.93 за N 173, Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.01.2005 N 53, зареєстрованим Міністерством юстиції України 17.02.2005 за N 244/10524, та з метою проведення випускних екзаменів у 2012 році серед випускників вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації наказую:

1. Затвердити склад голів державних екзаменаційних комісій у 2012 році (додається).

2. Головам державних екзаменаційних комісій вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації забезпечити подання звітів про результати державних випускних екзаменів до 27.07.2012 Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції.

3. Витрати по відрядженню провести за рахунок основного місця роботи осіб, звідки направляються голови державних екзаменаційних комісій.

4. Відповідальність за створення належних умов роботи та розміщення голів державних екзаменаційних комісій покласти на ректорів вищих медичних навчальних закладів, де проводяться державні випускні екзамени.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
19.03.2012 N 173


Склад голів державних екзаменаційних комісій у 2012 році

1. Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

Лікувальна справа, педіатрія, медична психологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1)

ВОЛОШИН
Олександр Іванович

д. м. н., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці)


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 2 та N 3)

БІЛЕЦЬКИЙ
Семен Віссаріонович

д. м. н., проф., завідувач кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці)


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

НАГІРНИЙ
Ярослав Петрович

д. м. н., проф., завідувач кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", "бакалавр", "молодший спеціаліст";
Лабораторна діагностика,
освітньо-кваліфікаційний рівень " бакалавр"
(медичний факультет N 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців)

ХРИСТИЧ
Тамара Миколаївна

д. м. н., професор кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці)


Клінічна фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет та факультет післядипломної освіти);
Фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", "бакалавр" (фармацевтичний факультет);
Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст",
(медичний факультет N 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців)

ЗАМОРСЬКИЙ
Ігор Іванович

д. м. н., проф., завідувач кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці)


2. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1)

ЖЕБЕЛЬ
Вадим Миколайович

д. м. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету N 2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова


Педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 2)

СТАНІСЛАВЧУК
Микола Адамович

д. м. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини N 1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

ШУВАЛОВ
Сергій Михайлович

д. м. н., проф., завідувач кафедри хірургічної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова


Фармація, клінічна фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

ГЕРМАНЮК
Тамара Андріївна

д. м. н., професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова


3. ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(I медичний факультет)

РОДІОНОВА
Вікторія Всеволодівна

д. м. н., професор кафедри госпітальної терапії 1 (цикл профпатології) ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Педіатрія, медико-профілактична справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(II медичний факультет)

МОКІЯ-СЕРБІНА
Світлана Олексіївна

д. м. н., проф., завідувач кафедри педіатрії та клінічної лабораторної діагностики ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(III медичний факультет, факультет іноземних студентів)

ПОТАБАШНІЙ
Валерій Аркадійович

д. м. н., проф., завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет, факультет іноземних студентів)

ПОМОЙНИЦЬКИЙ
Віктор Григорович

д. м. н., професор кафедри дитячої стоматології ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Клінічна фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(III медичний факультет)

ШАТОРНА
Віра Федорівна

к. біол. н., професор кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", "молодший спеціаліст"
(III медичний факультет)

ДУКА
Катерина Дмитрівна

д. м. н., професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


4. Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

АБАТУРОВ
Олександр Євгенович

д. м. н., проф., завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


Стоматологія
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

САМОЙЛЕНКО
Андрій Валерійович

д. м. н., проф., завідувач кафедри терапевтичної стоматології та стоматології інтернів ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


5. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Лабораторна діагностика,
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(факультет біології, екології та медицини)

ВОРОНЦОВА
Лоліта Леонідівна

д. м. н., професор кафедри клінічної лабораторної діагностики ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"


6. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1)

ЄРМОЛАЄВА
Майя В'ячеславівна

д. м. н., професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і загальної практики - сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 2)

АНТОНЮК
Сергій Митрофанович

д. м. н., проф., завідувач кафедри хірургічних хвороб N 2 ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(міжнародний медичний факультет, I потік)

БАГРІЙ
Андрій Едуардович

д. м. н., професор кафедри внутрішніх хвороб та загальної практики - сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(міжнародний медичний факультет, II потік)

МЕДВЕДЕНКО
Анатолій Федорович

д. м. н., професор кафедри хірургічних хвороб N 1 ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Педіатрія, медико-профілактична справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 3)

ЄРМАЧЕНКО
Олександр Борисович

д. м. н., проф., завідувач кафедри гігієни ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет та міжнародний медичний факультет (стоматологічне відділення)

СУРЖАНСЬКИЙ
Станіслав Костянтинович

д. м. н., проф., завідувач кафедри стоматології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет та міжнародний медичний факультет - фармацевтичне відділення)

АБРАМЕЦЬ
Ігор Ігорович

д. м. н., професор кафедри фармакології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(Краснолиманський медичний коледж)

БАТМАН
Юрій Анастасович

д. м. н., проф., завідувач кафедри неонатології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


7. Запорізький державний медичний університет

Лікувальна справа, педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст";
Лабораторна діагностика,
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(медичний факультет)

РЕЗНИЧЕНКО
Галина Іванівна

д. м. н., професор акушерства та гінекології ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"


Фармація, Технологія парфумерно-косметичних засобів,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форма навчання)

КНИШ
Євгеній Григорович

д. фарм. н., проф., завідувач кафедри управління і економіки фармації та медичного і фармацевтичного товарознавства Запорізького державного медичного університету


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

БАРАННІК
Неоніла Гаврилівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри стоматології ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"


8. ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет, 1-й потік)

ВАСИЛЮК
Сергій Михайлович

д. м. н., проф., завідувач кафедри хірургії N 1 ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет


Лікувальна справа, педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет, 2-й потік)

ОСТРОВСЬКИЙ
Микола Миколайович

д. м. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини N 3 з курсом інфекційних хвороб ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

ГЕРЕЛЮК
Віталій Іванович

д. м. н., проф., завідувач кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форма навчання)

ГУДИВОК
Ярослава Степанівна

д. м. н., професор кафедри фармації ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет


ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(1-й медичний факультет)

ПЕТРОВ
Андрій Володимирович

д. м. н., професор кафедри внутрішньої медицини N 2 ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)


Лікувальна справа, педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(2-й медичний факультет)

КРУТІКОВ
Сергій Миколайович

д. м. н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(міжнародний медичний факультет)

КОШУКОВА
Галина Миколаївна

д. м. н., професор кафедри внутрішньої медицини N 2 ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

РОМАНЕНКО
Інеса Геннадіївна

д. м. н., проф., завідувач кафедри стоматології ФПО ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)


Клінічна фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

САПЕГІН
Ігор Дмитрович

д. м. н., проф., завідувач кафедри фармакології ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" (м. Сімферополь)


10. ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ"

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

ШУЛЯРЕНКО
Володимир Адамович

д. м. н., професор кафедри хірургії і проктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

БІДА
Віталій Іванович

д. м. н., проф., завідувач кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Фармація
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

ВОЙТЕНКО
Георгій Миколайович

д. м. н., професор кафедри промислової клінічної фармації та клінічної фармакології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


11. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичнийі факультет N 1; медичний факультет N 2, в т. ч. іноземні студенти)

ПЛЄШАНОВ
Євгеній Валентійович

д. м. н., професор кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 2)

ДОБРЯНСЬКИЙ
Дмитро Олександрович

д. м. н., професор кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Медико-профілактична справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1)

КУЗЬМІНОВ
Борис Павлович

д. м. н., професор кафедри гігієни та профілактичної токсикології, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії та лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет; в т. ч. іноземні студенти)

ЛОМНИЦЬКИЙ
Ігор Ярославович

д. м. н., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Фармація, клінічна фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет; в т. ч. іноземні студенти)

ГРОМОВИК
Богдан Петрович

д. фарм. н., професор кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(медичний коледж ЛНМУ імені Данила Галицького)

ПИРОГОВА
Віра Іванівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


12. ДЗ "Луганський державний медичний університет"

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет та медичний факультет з підготовки іноземних громадян за базовими спеціальностями)

МИРОНЕНКО
Тетяна Василівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією ДЗ "Луганський державний медичний університет"


Педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

МАМЕНКО
Марина Євгенівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри педіатрії ФПО ДЗ "Луганський державний медичний університет"


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

ЦЕНТІЛО
Віталій Григорович

д. м. н., професор кафедри стоматології ФІПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет) (денна форма навчання)

РОМАНЮК
Богдан Петрович

д. біол. н., професор кафедри медичної біології ДЗ "Луганський державний медичний університет"


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет) (заочна форма навчання)

ФЕДЧЕНКО
Світлана Миколаївна

д. біол. н., проф., завідувач кафедри медичної біології ДЗ "Луганський державний медичний університет"


13. ТзОВ "Львівський медичний інститут"

Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна форма навчання)

КАЛИНЮК
Тимофій Григорович

д. фарм. н., проф., завідувач кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Стоматологія
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

ВАРЕС
Ян Евальдович

д. м. н., професор кафедри хірургічної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

ФЕДОРОВ
Юрій Володимирович

д. м. н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького


14. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1)

ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович

академік НАМН України, д. м. н., проф., завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 2)

БУРЛАЙ
Валентин Григорович

д. м. н., професор кафедри педіатрії N 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця


Лікувальна справа, педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 3,
факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України)

БЕКЕТОВА
Галина Володимирівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Лікувальна справа, медико-профілактична справа, медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
медичний факультет N 4, медичний факультет Чернігівського філіалу, медико-психологічний факультет)

КОЗЯРІН
Іван Петрович

д. м. н., проф., завідувач кафедри гігієни харчування і ГДП Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

БОРИСЕНКО
Анатолій Васильович

д. м. н., проф., завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

ПОНОМАРЕНКО
Микола Семенович

д. м. н., проф., завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


15. Одеський національний медичний університет

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 1, 2)

ВАНСОВИЧ
Євген Віталійович

д. м. н., професор кафедри загальної хірургії Одеського національного медичного університету


Педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 3)

КРАВЧЕНКО
Лілія Григорівна

д. м. н., професор кафедри педіатрії N 2 Одеського національного медичного університету


Медико-профілактична справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет N 4)

ВОЙТЕНКО
Анатолій Михайлович

д. м. н., професор кафедри загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки Одеського національного медичного університету


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(міжнародний факультет)

ПОЛЯКОВ
Анатолій Євгенович

д. м. н., проф., завідувач кафедри внутрішньої медицини N 3 з курсом сестринської справи Одеського національного медичного університету


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

ЛАБУНЕЦЬ
Василь Аксентійович

д. м. н., професор Інституту стоматології НАМН України (м. Одеса) (за згодою)


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

ДЕВ'ЯТКИНА
Тетяна Олексіївна

д. м. н., професор кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія"


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" кваліфікація "бакалавр медичної сестри"
(медичний коледж)

МУРАТОВА
Тетяна Миколаївна

к. м. н., доц., директор університетської клініки Одеського національного медичного університету


Стоматологія ортопедична,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст",
кваліфікація "зубний технік"
(медичний коледж)

СКИБА
Василь Якович

д. м. н., професор кафедри терапевтичної стоматології Одеського національного медичного університету


16. Медичний інститут Сумського державного університету

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

СМІЯН
Олександр Іванович

д. м. н., проф., завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій Медичного інституту Сумського державного університету


17. ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

ДЕЙКАЛО
Ігор Миколайович

д. м. н., проф., завідувач кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


Фармація, клінічна фармація,
технологія парфумерно-косметичних засобів,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)

МАРЧИШИН
Світлана Михайлівна

д. фарм. н., проф., завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

НАГІРНИЙ
Ярослав Петрович

д. м. н., проф., завідувач кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр", "молодший спеціаліст",
(денна форма навчання);
Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр",
(денна та заочна форма навчання)
Лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(денна форма навчання)
(навчально-науковий інститут медсестринства)

АНДРЕЙЧИН
Сергій Михайлович

д. м. н., проф., завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Л. Горбачевського


18. ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)

Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет)

НІКОЛІШИН
Анатолій Карлович

д. м. н., професор кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)


Лікувальна справа, педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(медичний факультет)

ТРАВЕРСЕ
Галина Михайлівна

д. м. н., професор кафедри педіатрії N 1 з пропедевтичною педіатрією та дитячими інфекційними хворобами ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", "молодший спеціаліст"
(медичний коледж - медсестринське відділення)

ПЄШИЙ
Микола Миколайович

д. м. н., професор кафедри педіатрії N 2 ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)


Стоматологія ортопедична
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(медичний коледж - зуботехнічне відділення)

ГОЛОВКО
Нонна Василівна

к. м. н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(медичний коледж - фармацевтичне відділення)
(денна форма навчання)

ПЕТРОВА
Тамара Аркадіївна

к. м. н., доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава)


19. Харківський національний медичний університет

Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(1 медичний факультет)

ВЛАСЕНКО
Михайло Антонович

д. м. н., проф., завідувач кафедри терапії та нефрології Харківської медичної академії післядипломної освіти


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(2 медичний факультет)

ГРИГОРОВ
Юрій Борисович

д. м. н., професор кафедри хірургії N 1 Харківського національного медичного університету


Педіатрія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст";
Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(3 медичний факультет)
(денна форма навчання)

ГАРЮК
Григорій Іванович

д. м. н., проф., завідувач кафедри акушерства і гінекології N 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти


Фармація,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(медичний коледж - фармацевтичне відділення)
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(4 медичний факультет)
(денна форма навчання)

ЧУМАЧЕНКО
Тетяна Олександрівна

д. м. н., доц., завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету


Лікувальна справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(5, 6 факультети з підготовки іноземних студентів)

ШЕЛЕСТ
Олексій Миколайович

д. м. н., професор кафедри внутрішньої медицини N 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету


Стоматологія,
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(стоматологічний факультет, 5 факультет з підготовки іноземних студентів)

КУЦЕВЛЯК
Валентина Федорівна

д. м. н., проф., завідувач кафедри стоматології та терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти


Сестринська справа,
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(медичний коледж ХНМУ)
(денна форма навчання)

БОБРОННІКОВА
Леся Романівна

д. м. н., професор кафедри внутрішньої медицини N 3 Харківського національного медичного університету


 

Директор Департаменту кадрової
політики, освіти, науки та
запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали