Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та затвердження Положення про обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.07.2019 р. N 368

Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та затвердження Положення про обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Відповідно до статей 2, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 71 ( N 5403-VI), 75 ( N 5403-VI), 76 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), пунктів 39 (Постанова N 11), 40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту (Постанова N 11), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11, з метою координації дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації:

1. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до функціональних обов'язків.

2. Надати керівникові робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації право на утворення та ліквідацію обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - обласний штаб), затвердження його персонального складу.

3. ЗАТВЕРДИТИ, що додаються:

1) Положення про обласний штаб;

2) Види оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Т. в. о. голови

О. Киричук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
01 липня 2019 року N 368

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - НС).

2. Обласний штаб з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб з НС) утворюється для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС і є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

3. У разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається перший заступник або один із заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Рішення про утворення та ліквідацію Штабу з НС, його кількісний та персональний склад, місце розгортання та строк прибуття залучених до його роботи працівників приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС у формі розпорядження.

5. До складу Штабу з НС залежно від рівня НС входять працівники управління ДСНС України в області, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, представники або експерти відповідних центральних органів виконавчої влади, органів влади, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Кількісну більшість складу Штабу з НС залежно від особливостей та характеру НС складають працівники управління ДСНС України в області.

6. Штаб з НС безпосередньо взаємодіє з відповідними центрами управління в НС, які забезпечують його роботу.

7. Робота Штабу з НС в особливий період організовується відповідно до вимог правового режиму особливого періоду.

II. Завдання та функції штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1. Основними завданнями Штабу з НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС.

2. Відповідно до покладеного на нього завдання основними функціями Штабу з НС є:

1) визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості і місць перебування в них людей, організація їх рятування та надання їм допомоги, запобігання пошкодженню майна;

2) збирання даних про обстановку в зоні НС, їх аналіз та узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС;

3) визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС, розробка оперативних планів заходів з ліквідації наслідків НС і здійснення заходів щодо їх реалізації;

4) визначення складу і кількості сил цивільного захисту, необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії;

5) підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців;

6) забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС щодо організації та координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС;

7) безпосередня організація і координація дій залучених до ліквідації наслідків НС сил цивільного захисту, Збройних сил України та інших військових формувань, органів і підрозділів внутрішніх справ, а також громадських організацій і волонтерів;

8) взаємодія з відповідною спеціальною комісією з ліквідації наслідків НС;

9) ведення обліку робіт, що виконуються силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС;

10) ведення обліку загиблих та постраждалих унаслідок НС;

11) організація інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід ліквідації її наслідків та правила поведінки в зоні НС;

12) здійснення інформаційної взаємодії з центрами управління в НС відповідного рівня;

13) організація матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

14) ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу з НС.

III. Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та організація його діяльності

1. Керівництво роботою Штабу з НС здійснює начальник Штабу з НС, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків НС і є його заступником.

Працівники, залучені до роботи у складі Штабу з НС, підпорядковуються начальнику Штабу з НС.

2. Начальник Штабу з НС виконує обов'язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі його відсутності.

3. Начальник Штабу з НС відповідає за:

1) організацію роботи Штабу з НС;

2) своєчасну підготовку, організацію виконання, доведення до виконавців та контроль виконання розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

3) безперервну організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

4) ведення оперативно-технічної та звітної документації Штабу з НС.

4. Начальник Штабу з НС зобов'язаний:

1) здійснювати керівництво роботою Штабу з НС;

2) проводити постійний моніторинг оперативної обстановки у зоні НС, ходу ліквідації наслідків НС;

3) вносити пропозиції керівнику робіт з ліквідації наслідків НС щодо способів і методів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

4) організовувати доведення до відома виконавців розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС та організовувати їх виконання.

5. Штаб з НС розгортається в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС, і працює у цілодобовому режимі позмінно.

6. Залежно від рівня НС, обсягу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС за рішенням начальника Штабу з НС у складі Штабу з НС можуть утворюватися робочі групи:

1) аналізу ситуації і підготовки даних - для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації;

2) безпосереднього реагування - для управління і координації дій залучених сил і засобів безпосередньо у місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розстановки сил на вирішальних та інших головних напрямах ліквідації наслідків НС та керівництва роботами у зоні НС;

3) організаційна група - для організації і підготовки засідань Штабу з НС, спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС, підготовки і реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

4) управління резервом сил - для розстановки та обліку сил і засобів цивільного захисту, що додатково залучаються до ліквідації наслідків НС, підготовки пропозицій начальнику Штабу з НС щодо їх застосування під час ліквідації наслідків НС;

5) представників органів влади, установ та організацій - для координації і обліку залучених сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, доведення рішень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і подання звітних матеріалів до групи аналізу ситуації і підготовки даних;

6) матеріально-технічного забезпечення - для організації матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з урахуванням використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС Органів влади та суб'єктів господарювання;

7) організації зв'язку - для організації зв'язку в зоні НС із взаємодіючими службами цивільного захисту, органами влади і керівництвом управління ДСНС України в області, забезпечення функціонування засобів телекомунікації та інформатизації Штабу з НС, а також офісної техніки;

8) взаємодії з населенням та засобами масової інформації - для роботи зі зверненнями громадян та інформування населення через засоби масової інформації про обстановку в зоні НС, хід ліквідації наслідків НС, прогноз розвитку НС та правила поведінки в зоні НС;

9) інші робочі групи.

7. Органи влади, установи та організації завчасно визначають представників та експертів, які залучатимуться до роботи у складі Штабу з НС відповідного рівня, та організовують їх підготовку шляхом проведення з ними відповідних занять та тренувань.

8. Штаб з НС має право одержувати від органів влади, підприємств, установ та організацій документи та повну і достовірну інформацію щодо причин виникнення НС, наслідків, спричинених НС, та заходів, які вживалися для її ліквідації.

9. Штаб з НС веде оперативно-технічну та звітну документацію з урахуванням оперативної обстановки в зоні НС та ходу ліквідації наслідків НС.

10. Після ліквідації наслідків НС Штаб з НС узагальнює документи та формує архівну справу у двох примірниках, а також готує проєкт звіту про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків НС для його подання керівником робіт з ліквідації наслідків НС до органу, що його призначив.

11. Діяльність Штабу з НС припиняється після завершення виконання покладених на нього завдань на підставі рішення керівника робіт з ліквідації наслідків НС про ліквідацію Штабу з НС.

IV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1. За особами, включеними до складу Штабу з НС, на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата (грошове забезпечення) за основним місцем роботи.

2. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Штабу з НС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3. Штаб з НС забезпечується комплектом оперативно-технічної документації, нормативно-правовими актами з питань організації реагування на НС, засобами зв'язку та оргтехнікою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
01 липня 2019 року N 368

ВИДИ
оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

I. Види оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється у разі виникнення надзвичайної ситуації

1. Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (форма 1).

2. Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (форма 2).

3. Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (форма 3).

4. Картка зв'язку у зоні надзвичайної ситуації (форма 4).

5. Доповідь старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації) (форма 5).

6. Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту (форма 6).

II. Види оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється за необхідності залежно від особливостей та характеру надзвичайної ситуації

1. Робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації.

2. Оперативний план заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (форма 7).

3. Журнал обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації (форма 8).

4. Журнал обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (форма 9).

5. Журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту) (форма 10).

 

Додаток

Форма 1
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ЖУРНАЛ
реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Номер розпорядження

Дата реєстрації розпорядження

Стислий зміст розпорядження

Примітка

 

 

 

 

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток

Форма 2
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Характер надзвичайної ситуації ___________
                                                                                                               (стислий опис події)
__

Місце виникнення надзвичайної ситуації ___
                                                                                                                            (регіон, район, населений пункт)
__

Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.)

"___" 20___ року ____ год. ____ хв.

Об'єкт ________
                                                                                             (територія, підприємство)
__

Суб'єкт господарювання, якому підпорядкований об'єкт __
                                                                                                                                                              (територія, підприємство)
__

Дата та час (год., хв., число, місяць, рік)

Інформація про оперативну обстановку, зміст завдань з ліквідації надзвичайної ситуації, хід аварійно-рятувальних робіт, результати виконання завдань

Прізвище, ініціали, підпис особи, яка поставила завдання

Прізвище, ініціали, підпис особи, яка отримала завдання, або особи, яка довела завдання

 

 

 

 

 

Додаток

Форма 3
до Видів оперативно-технічної і звітної
документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

РОЗРАХУНОК
сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

____
(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)

N
з/п

Найменування підрозділу сил цивільного захисту, його відомча належність

Кількість особового складу

Найменування засобів (техніки) та їх (її) кількість

Старша посадова особа підрозділу

Примітка

усього

залучено

резерв

найменування

усього

залучено

резерв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

__
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

Форма 4
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

КАРТКА ЗВ'ЯЗКУ
у зоні надзвичайної ситуації

Характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення _____

N
з/п

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Номер телефону

Радіопозивний

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 

 

 

I. Обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1.

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 

 

 

2.

Керівник групи аналізу ситуації і підготовки даних

 

 

 

3.

Керівник групи безпосереднього реагування

 

 

 

4.

Керівник організаційної групи

 

 

 

5.

Керівник групи матеріально-технічного забезпечення

 

 

 

6.

Керівник групи управління резервом сил

 

 

 

7.

Група представників центральних і місцевих органів влади

 

 

 

8.

Керівник групи організації зв'язку

 

 

 

9.

Керівник групи взаємодії із засобами масової інформації

 

 

 

II. Оперативні дільниці

1.

Старший на оперативній дільниці N 1

 

 

 

2.

Старший на оперативній дільниці N 2

 

 

 

III. Залучені сили цивільного захисту

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Примітка:

Кількість оперативних дільниць визначається штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від обстановки, що склалася у зоні надзвичайної ситуації.

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток

Форма 5
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ДОПОВІДЬ
старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації)

___
(найменування, належність сил цивільного захисту)

___
(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)

I. Засоби та техніка

N
з/п

Найменування засобу (техніки)

Номерний знак

Призначення
засобу (техніки)

Старший машини, номер телефону

Прибуття в зону надзвичайної ситуації

Вибуття із зони надзвичайної ситуації

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Особовий склад

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Прибуття в зону надзвичайної ситуації

Вибуття із зони надзвичайної ситуації

Примітка

дата, час (год., хв.)

 

 

 

 

 

 

__
(посада, спеціальне звання старшої посадової особи)

     ______
      (підпис)                 (прізвище, ініціали посадової особи)

Примітка: Доповідь подається начальнику обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації старшою посадовою особою під час прибуття сил і засобів до зони надзвичайної ситуації та вибуття із зони надзвичайної ситуації після виконання завдань.

 

Форма 6
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ЗВІТ
про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту

I. Стислий опис надзвичайної ситуації та її наслідків, хронометраж розвитку надзвичайної ситуації __
__
__
__

II. Дії органів управління, залучених сил та засобів (техніки) центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обсяги виконаних ними робіт ______
__
__
__

III. Перелік та кількість залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) __
__
__
__

IV. Висновки та пропозиції __
__
__
__
__

Примітка.

Періодичність надання звітів, у тому числі підсумкового, визначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

__________
(посада)

_
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

__________
(дата, час)

 

 

 

Додаток

Форма 7
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
_____
        (підпис)              (прізвище, ініціали)
"____" 20__ р.

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН
заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Характер надзвичайної ситуації та дата її виникнення ____
__

Об'єкт ________
(територія, підприємство)

Суб'єкт господарювання, якому підпорядкований об'єкт __
                                                                                                                          (територія, підприємство)
__
__

Обстановка в зоні надзвичайної ситуації на час розроблення плану _____
__
__
__

N
з/п

Перелік заходів з ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків

Строк виконання
(дата, час)

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання або причину невиконання

 

 

 

 

 

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

  

Додаток

Форма 8
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ЖУРНАЛ
обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації

________
(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)
________

I. Постраждалі особи

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Діагноз

Стан

Місце доставки постраждалих (найменування закладу та його адреса)

Примітки

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Усього постраждалих (у тому числі дітей)

 

 

 

 

II. Особи, які загинули

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Діагноз (попередня причина летального випадку)

Місце доставки загиблих (найменування закладу та його адреса)

Примітки

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Усього загиблих (у тому числі дітей)

 

 

 

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

  

Додаток

Форма 9
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ЖУРНАЛ
обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

_
(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)
_

I. Матеріально-технічні засоби та техніка, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Дата і час доставки

Найменування органу (підприємства, установи, організації), що здійснює забезпечення

Відповідальний за облік

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

II. Матеріально-технічні засоби та техніка, пошкоджені під час ліквідації надзвичайної ситуації

N
з/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Дата і час доставки

Найменування органу (підприємства, установи, організації), якому належить техніка або засоби

Відповідальний за облік

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Начальник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток

Форма 10
до Видів оперативно-технічної і звітної документації обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

ЖУРНАЛ
обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту)

____
(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)
____

N
з/п

Час (дата, год., хв.) відбору проби

Місце та умови відбору проби

Тип проби

Назва показника, що визначається

Час (дата, год., хв.) проведення визначень, виконавець

Місце проведення визначень та вимірювань

Відомості про методику виконання вимірювань (назва, позначення)

Результат вимірювань

Похибка вимірювань

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____
(посада)

_
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали