Додаткова копія: Про призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.05.2018 р. N 132-р

Про призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України

04 травня 2018 року до Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) надійшло подання відділення НСПП в місті Києві та Київській області щодо призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України.

У ході проведеного аналізу документів, які надійшли від уповноваженого органу найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) встановлено, що подано не повний пакет документів, які передбачені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 року N 18 (Положення N 18), Положенням про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 26.09.2014 року N 66 (Положення N 66) (далі - Положення N 66).

Так, у поданих матеріалах з боку найманих працівників відсутні наступні документи:

1) копія повідомлення (копія листа, копія звернення, копія протоколу і т. д.) найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) про скликання загальних зборів найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) із зазначенням часу скликання, місця проведення загальних зборів (конференції), питань, які передбачається винести на їх обговорення. У випадку, якщо скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багатозмінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників (відповідно до п. 2.2.6 Положення N 66 (Положення N 66));

2) копія повідомлення (копія листа, копія звернення, копія протоколу і т. д.) роботодавцю або уповноваженій ним особі, адміністрації того підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, де безпосередньо працюють учасники зазначених загальних зборів (конференції) про скликання загальних зборів найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) (відповідно до п. 2.2.6 Положення N 66 (Положення N 66));

3) дані, що підтверджують проведені вибори представників найманих працівників для участі в конференції (копії протоколів зборів найманих працівників, де встановлюються норми представництва, обираються делегати конференціїшляхом відкритого або таємного голосування);

4) протокол конференції найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо висунення вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника) та визначення уповноваженого представницького органу/президії, що буде представляти інтереси найманих працівників державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) в колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України (в протоколі зазначити про прийняте рішення);

5) листи реєстрації делегатів конференції трудового колективу (відповідно до п. 2.2.13 Положення N 66 (Положення N 66));

6) протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії;

7) протокол засідання уповноваженого представницького органу/президії, що представляє інтереси найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо оформлення вимог найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та надсилання роботодавцю або уповноваженій ним особі (з відміткою про реєстрацією адресатом);

8) відповідь роботодавця щодо розгляду висунутих вимог з відмітками про отримання відповіді представниками найманих працівників або копіями чеків про відправлення поштовим зв'язком, відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (за наявності);

9) протокол конференції найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо прийнятого рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України від 25.04.2018 року;

10) довідку про загальну кількість найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

11) Статут Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

12) колективний договір між трудовим колективом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та адміністрацією Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

13) положення відокремлених підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які приймали участь у конференції трудового колективу;

14) структура Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

15) лист Голови Ради Підприємства Поліщука К. А. від 26.12.2017 N 18.02-40 до Міністерства інфраструктури України щодо вимоги про розірвання трудового контракту з Бабейчуком Д. Г. (з відповідною відміткою про вручення);

16) лист Міністра інфраструктури України у відповідь на лист від 26.12.2017 N 18.02-40 (з відповідною відміткою про отримання);

17) поштові квитанції про відправлення листів з повідомленням про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України до власника чи уповноваженого ним органу (представника), місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства з відповідними відмітками про вручення.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" сторонами колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому рівні - є наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець. За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

Для визначення сторони колективного трудового спору (конфлікту) з боку роботодавця Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), відсутні наступні документи:

1) довідка про чисельність найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

2) статут Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

3) колективний договір між трудовим колективом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та адміністрацією Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

4) положення відокремлених підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які приймали участь у конференції трудового колективу;

5) організаційна структура Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

6) лист від представників найманих працівників із затвердженими вимогами найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) з відміткамипро отримання;

7) лист-відповідь роботодавця щодо розгляду висунутих вимог з відмітками про отримання відповіді представниками найманих працівників або копіями чеків про відправлення поштовим зв'язком, відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (за наявності).

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Так, з наданих документів не можливо встановити кількість найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які вступають в колективний трудовий спір (конфлікт).

Також, слід зазначити, відповідно до п. 2.2.3 Положення N 66 (Положення N 66), загальні збори (конференція) найманих працівників скликаються з ініціативи виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників, а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості працюючих штатних найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Проте, органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників, не подана інформація хто є ініціатором скликання загальних зборів (конференції) найманих працівників, що унеможливлює здійснення перевірки відповідно до п. 2.2.3 Положення N 66.

Тому, з урахуванням вищевикладеного та відповідно до пункту 6 статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98 N 137/98, із змінами, пункту 4.1 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 року N 18 (Положення N 18), Положенням про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 26.09.2014 року N 66 (Положення N 66):

1. Призупинити реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України для вивчення та перевірки дотримання найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 26.09.2014 року N 66 (Положення N 66), при формуванні і затвердженні вимог найманих працівників до роботодавця та визначенні органу, який буде представляти їх інтереси.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області від 04.05.2018 N 01/01-76.

2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", із змінами, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29 березня 2018 року N 18 (Положення N 18):

- в семиденний термін провести перевірку дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України;

- відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 N 1258/98, із змінами, надати необхідні роз'яснення щодо порядку реєстрації та вступу в колективних трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України.

3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), Міністерству інфраструктури України, Бориспільській міській раді Київської області, Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, Київській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

 

В. о. Голови

С. Гербеда
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали