Додаткова копія: Про продовження дії розпорядження НСПП від 04.05.2018 N 132-р "Про призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України"

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2018 р. N 146-р

Про продовження дії розпорядження НСПП від 04.05.2018 N 132-р "Про призупинення реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України"

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення (далі - НСПП) від 04 травня 2018 року N 132-р (Розпорядження N 132-р) призупинено на семиденний термін реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України з метою вивчення та перевірки дотримання сторонами положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

На виконання розпорядження НСПП від 04 травня 2018 року N 132-р (Розпорядження N 132-р) органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) були надані наступні документи:

1) протокол конференції трудового колективу Украерорух щодо обрання мандатної комісії;

2) довідку про загальну кількість найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

3) статут Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

4) колективний договір між трудовим колективом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та адміністрацією Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

5) положення про Раду Державного підприємства обслуговування повітряного руху України;

6) структура Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

7) положення про регіональний структурний підрозділ Київський районний центр "Київцентраеро" Державного підприємства обслуговування повітряного руху України;

8) лист Голови Ради Підприємства Поліщука К. А. від 26.12.2017 N 18.02-40 до Міністерства інфраструктури України щодо вимоги про розірвання трудового контракту з Бабейчуком Д. Г. (з відповідною відміткою про вручення);

9) лист Міністра інфраструктури України у відповідь на лист від 26.12.2017 N 18.02-40 (з відповідною відміткою про отримання);

10) протокол засідання Ради підприємства від 13.03.2018 N 01, щодо визначення норми представництва та дати проведення конференції трудового колективу.

Упродовж періоду, наданого для проведення перевірки, відділенням Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області (далі - відділення НСПП) було підготовлено та направлено лист до керівника Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), щодо проведення перевірки повноважень та підстав для реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), а також були запрошені положення структурних підрозділів Украерорух. Станом на 11.05.2018 відповіді від роботодавця не надійшло.

З метою дотримання норм чинного законодавства, відділення НСПП звернулось до Голови президії конференції трудового колективу О. В. Смольського, з проханням надати наступні документи:

1) копія повідомлення (копія листа, копія звернення, копія протоколу і т. д.) найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) про скликання загальних зборів найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) із зазначенням часу скликання, місця проведення загальних зборів (конференції), питань, які передбачається винести на їх обговорення. У випадку, якщо скликання загальних зборів найманих працівників ускладнене через багатозмінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників (відповідно до п. 2.2.6 Положення N 66);

2) копія повідомлення (копія листа, копія звернення, копія протокол і т. д.) роботодавцю або уповноваженій ним особі, адміністрації того підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу, де безпосередньо працюють учасники зазначених загальних зборів (конференції) про скликання загальних зборів найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) (відповідно до п. 2.2.6 Положення N 66);

3) дані, що підтверджують проведені вибори представників найманих працівників для участі в конференції (копії протоколів зборів найманих працівників, де встановлюються норми представництва, обираються делегати конференції шляхом відкритого або таємного голосування);

4) протокол конференції найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо висунення вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника) та визначення уповноваженого представницького органу/президії, що буде представляти інтереси найманих працівників державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) в колективному трудовому спорі (конфлікті) між найманими працівниками державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України (в протоколі зазначити про прийняте рішення);

5) листи реєстрації делегатів конференції трудового колективу (відповідно до п. 2.2.13 Положення N 66);

6) протокол (висновок) мандатної (лічильної) комісії;

7) протокол засідання уповноваженого представницького органу/президії, що представляє інтереси найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо оформлення вимог найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та надсилання роботодавцю або уповноваженій ним особі (з відміткою про реєстрацією адресатом);

8) відповідь роботодавця щодо розгляду висунутих вимог з відмітками про отримання відповіді представниками найманих працівників або копіями чеків про відправлення поштовим зв'язком, відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (за наявності);

9) протокол конференції найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) щодо прийнятого рішення про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України від 25.04.2018 року;

10) положення відокремлених підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), які приймали участь у конференції трудового колективу;

11) поштові квитанції про відправлення листів з повідомленням про вступ в колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України до власника чи уповноваженого ним органу (представника), місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства з відповідними відмітками про вручення.

Станом на 11.05.2018 відсутні документи з боку сторони найманих працівників, необхідні для реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), що унеможливило проведення перевірки дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

У зв'язку з вищезазначеним та відповідно до частини 6 статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", із змінами, Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29.03.2018 N 18 (Положення N 18), Положення про порядок перевірки Національною службою посередництва і примирення повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 05.05.2015 N 44 (Положення N 44):

1. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", із змінами, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами, Положенням про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 29 березня 2018 року N 18 (Положення N 18):

- продовжити на семиденний термін перевірку дотримання положень статей 2, 3, 4, 5, 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух);

- відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17.11.98 N 1258/98, із змінами, надати необхідні роз'яснення щодо порядку реєстрації та вступу в колективних трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України.

Підстава:

1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області від 11.05.2018 N 01/01-80.

2. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), Міністерству інфраструктури України, Бориспільській міській раді Київської області, Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, Київській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області.

 

В. о. Голови

С. Гербеда
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали