ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

11.12.2017 р.

N 826/10452/17

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі судді - Смолія І. В., розглянув в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до CONWETT INVEST INC про продовження дії спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулося Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з позовом до CONWETT INVEST INC про продовження дії спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності, яка застосована наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.11.2016 N 1843 (Перелік N 1843) до CONWETT INVEST INC на термін до усунення CONWETT INVEST INC порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземної валюті" або до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень статті 1 цього Закону.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до відповідача за порушення зовнішньоекономічного законодавства відповідним наказом Мінекономіки застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку з тим, що обставини, які зумовили застосування до відповідача згаданої санкції, ним не усунуті, позивач вважає за доцільне в судовому порядку подовжити дію спеціальної санкції, застосованої до відповідача.

У призначеному судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач явку свого представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, і заперечень проти позову до суду не подав.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи в судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомленні про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи неприбуття представників відповідача в судове засідання, суд ухвалив розглядати справу у порядку письмового провадження.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.11.2016 N 1843 "Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності" (Перелік N 1843) за порушення ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", згідно ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання ДФС України від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, у 40-денний строк з дня набрання чинності зазначеним наказом, зокрема, до CONWETT INVEST INC застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України. Факт порушення нерезидентом ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 N 185/94-ВР при виконанні зовнішньоекономічних операцій з ТОВ "Нові сільгосптехнології" (код ЄДРПОУ 0038270223), а саме прострочена заборгованість перед ТОВ "Нові сільгосптехнології" за експортним контрактом від 10.12.2014 N 1011-МР, на суму 54626,23 грн.

Позивач, керуючись положеннями ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" вважає за доцільне продовжити дію спеціальної санкції, застосованої до CONWETT INVEST INC.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 N 959-XII (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції: накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України; застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій; тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Санкції, зазначені у цій статті, можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Згідно з п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (Постанова N 459), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

З матеріалів справи видно, що до CONWETT INVEST INC застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України на підставі подання Державної фіскальної служби України від 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16.

В свою чергу зазначене подання Державної фіскальної служби України мотивоване порушенням CONWETT INVEST INC ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а саме: існування простроченої заборгованості за експортним контрактом на суму 54626,23 грн., що підтверджено даними ПАТ "Банк Київська Русь".

Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.

Частина 7 ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачає, що подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.

Згідно з ч. 8 ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі інформації ініціатора застосування даної санкції звертається з позовною заявою до суду.

Відповідно до абз. 2 п. 4.9 Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, на підставі отриманих матеріалів (у разі, якщо допущені порушення законодавства України не усунуто й виникає доцільність подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності) відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю разом із відділом правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та/або відділом правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших органах готують відповідну позовну заяву до суду.

З метою отримання інформації щодо доцільності скасування дії спеціальної санкції, застосованої до CONWETT INVEST INC, Мінекономрозвитку листом від 20.01.2017 N 4102-11/1785-03 звернулось до ДФС України, як ініціатора застосування даної санкції.

Листом від 24.02.2017 N 2966/5/99-99-14-06-15 ДФС України повідомила, що у зв'язку з неможливістю підтвердити погашення простроченої заборгованості, вважає за доцільне подовжити дії спеціальної санкції, застосованої до компанії CONWETT INVEST INC (Панама).

Станом на день вирішення спору доказів усунення порушень вимог ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідачем і третьою особою до суду не надано.

Відповідно до ч. 9 ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" при прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суд зазначає термін, на який подовжено дію цієї санкції.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для подовження дії спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності, яка застосована наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.11.2016 N 1843 (Перелік N 1843) на термін до усунення CONWETT INVEST INC порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземної валюті" або до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень статті 1 цього Закону.

В силу ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, перевіривши та проаналізувавши матеріали справи і надані сторонами докази за правилами, встановленими ст. 86 КАС України, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Частиною 4 ст. 94 КАС України визначено, що в справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 94, 158 - 163 КАС України, суд постановив:

Позовні вимоги Міністерства економічного розвитку і торгівлі України задовольнити повністю.

Продовжити дію спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності, яка застосована наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.11.2016 N 1843 (Перелік N 1843) до CONWETT INVEST INC на термін до усунення CONWETT INVEST INC порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземної валюті" або до застосування практичних заходів, що гарантують усунення порушень статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземної валюті".

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Суддя

І. В. Смолій
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали