ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 07.06.2018 р. N 1174

Про Програму боротьби з тероризмом на 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України від 20 березня 2003 року N 638-IV "Про боротьбу тероризмом", Концепції боротьби з тероризмом, схваленої Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 230/2013 (Указ N 230/2013), Плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 547-р (План N 547-р), Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 92 (Постанова N 92), обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму боротьби з тероризмом на 2018 рік (додається).

2. Пропонувати Управлінню Служби безпеки України в Закарпатській області про реалізацію Програми інформувати обласну раду у першому кварталі 2019 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну постійну комісію обласної ради з питань законності, правопорядку, майна та приватизації, регламенту.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
07 червня 2018 року N 1174

ПРОГРАМА
боротьби з тероризмом на 2018 рік

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

У зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим і в районі проведення антитерористичної операції, відповідно до Положення про єдину систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 92 (Постанова N 92), рішення Антитерористичного центру при Службі безпеки України з 12 серпня 2016 року на території Закарпатської області встановлено рівень терористичної загрози "синій (потенційна загроза)".

Аналіз опрацьованих Службою безпеки України матеріалів вказує на те, що основними чинниками, які загрожують національним інтересам і національній безпеці України, стабільності в суспільстві, залишаються:

військова агресія Російської Федерації, що супроводжується використанням гібридних методів, спрямованих на загальне загострення криміногенної обстановки та радикалізацію суспільно-політичних процесів в Україні;

функціонування підконтрольних Російській Федерації незаконних збройних формувань в окремих регіонах Донецької та Луганської областей та в АР Крим, що зумовлює активізацію внутрідержавних міграційних процесів та породжує ризики їх використання для насичення підконтрольнихф Україні територій радикальними елементами;

зростання популярності в окремих суміжних країнах крайніх правих настроїв та існування ризиків експорту до регіону деструктивних реваншистських ідей, що породжує ризики зіткнення вітчизняних і закордонних радикальних структур.

Події, що мали місце на території регіону протягом лютого - березня 2018 року, свідчать про окремі зміни в обстановці в регіоні, пов'язані, насамперед, із стійкими намаганнями проросійських сил використати етнічний чинник для дестабілізації та розхитування суспільно-політичної ситуації в Закарпатській області, створення інформаційного приводу для інспірування та нагнітання антиукраїнської риторики.

У лютому 2018 року для досягнення своєї мети представники іноземної сторони вдалися до вчинення вибуху, підпалів, інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини та заподіяли значну майнову шкоду. Досудове розслідування зазначених подій здійснюється слідчим відділом управління Служби безпеки України в Закарпатській області в рамках кримінального провадження за ознаками скоєння злочину, передбаченого статтею 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Антиукраїнські сили можуть вдатися до повторних спроб дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом організації та скоєння протиправних дій з ознаками терористичних чи диверсійних актів.

Таким чином, у регіоні необхідно забезпечити комплексне виконання координаційною групою Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області (далі - координаційна група при АТЦ) та її штабом завдань щодо запобігання терористичній діяльності, у тому числі забезпечення своєчасності виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів; інформування населення про рівні загроз вчинення або вчинення терористичного акту; забезпечення безпеки об'єктів можливих терористичних посягань тощо.

На сьогодні першочерговим завданням є забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази регіонального органу Служби безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю (оснащення підрозділів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, сучасними системами і засобами зв'язку, спеціальними технічними засобами, обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо, встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на терористичні посягання).

Програма боротьби з тероризмом на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Концепції боротьби з тероризмом, схваленої Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 230 (Указ N 230/2013), Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 92 (Постанова N 92).

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

2. Мета Програми

Метою Програми є посилення захисту держави, суспільства і громадян від проявів тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які можуть призвести до вчинення терористичних актів на території області, ефективна координація діяльності в регіоні суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, та їх припиненні.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Пріоритетними завданнями Програми є зміцнення матеріально-технічної бази управління Служби безпеки України в Закарпатській області для забезпечення ефективної боротьби з тероризмом шляхом проведення відповідних оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної, а також на боротьбу з кібертероризмом, перевірку готовності об'єктів критичної інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів; збору інформації про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; проведення у межах, визначених чинним законодавством повноважень та у встановленому порядку, у разі загрози вчинення терористичного акту або під час проведення антитерористичної операції, оперативно-технічних пошукових заходів у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечення через координаційну групу АТЦ організації і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції.

Обласна державна адміністрація забезпечує матеріально-технічну і фінансову допомогу Управлінню Служби безпеки України в Закарпатській області, координаційній групі Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області та її штабу.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 5800,0 тис. грн протягом 2018 року (додаток 2 до Програми).

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

4.1. У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи:

забезпечення готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів, у тому числі шляхом проведення на об'єктах можливих терористичних посягань, командно-штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань з антитерористичної тематики із залученням сил і засобів суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;

організація і проведення на території регіону антитерористичних командно-штабних і тактико-спеціальних навчань, пов'язаних із відпрацюванням елементів з пошуку та знешкодження диверсійно-розвідувальних (терористичних) груп;

організація і проведення на території регіону спеціальних тренувань на важливих державних і народногосподарських об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури та в місцях масового перебування людей;

здійснення аналізу надійності систем охорони важливих державних об'єктів, залізничного і автомобільного транспорту, життєзабезпечення населення, підприємств, установ і організацій;

організація оперативного контролю за ефективністю систем охорони важливих державних об'єктів, значних вузлів зв'язку, об'єктів транспортного та паливно-енергетичного комплексу, об'єктів техногенної небезпеки, виявлення порушень встановленого порядку чи низької ефективності вжитих заходів;

налагодження ефективної взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з недержавними суб'єктами охоронної діяльності з питань запобігання та недопущення терористичних проявів, забезпечення безпеки об'єктів можливих терористичних посягань;

впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, призначених для поліпшення стану інформаційного забезпечення боротьби з тероризмом, виконання заходів з криптографічного та технічного захисту інформації;

вжиття заходів щодо забезпечення захисту даних, що містяться та обробляються в автоматизованих системах керування технологічними процесами на об'єктах підвищеної небезпеки, незалежно від форми власності, від несанкціонованих дій;

забезпечення здійснення заходів із виявлення окремих осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичних актів, а також припинення їх протиправної діяльності;

забезпечення здійснення заходів з виявлення спроб використання міжнародними терористичними організаціями та спецслужбами іноземних держав каналів нелегальної міграції для проникнення членів таких організацій в Україну або їх транзитного переміщення територією України та перекриття таких каналів;

інформування громадськості про результати антитерористичної діяльності, розміщення в засобах масової інформації матеріалів з актуальних питань боротьби з тероризмом;

проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення мети;

проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить про їх наміри проводити терористичну діяльність;

зміцнення матеріально-технічної бази суб'єктів боротьби з тероризмом, зокрема, оснащення підрозділів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, та штабу координаційної групи Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області сучасними системами і засобами зв'язку, спеціальними технічними засобами, обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо, встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на терористичні посягання.

4.2. У ході виконання Програми очікується:

забезпечення належного рівня захисту та охорони об'єктів можливих терористичних посягань на території Закарпатської області;

посилення спроможностей для забезпечення ефективної боротьби з кібершпигунством, кібертероризмом та кіберзлочинністю, поглиблення взаємодії з відповідними підрозділами інших суб'єктів боротьби з тероризмом;

забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, а також інформаційної інфраструктури, порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України (критична інформаційна структура);

своєчасне виявлення на території регіону осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичних актів, а також припинення їх протиправної діяльності;

недопущення на територію області осіб, які мають зв'язки з терористичними організаціями;

недопущення використання території області для діяльності незаконних військових формувань;

вдосконалення координації між регіональними структурними підрозділами суб'єктів боротьби з тероризмом, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх посадовими особами у запобіганні, виявленні і припиненні терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків;

забезпечення безпеки населення, цілісності майнових комплексів;

попередження виникнення критичних ситуацій, визначення моделей можливих терористичних проявів, розроблення негайних заходів з їх локалізації та припинення.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи програми наведено у додатку 3 до Програми.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів із боротьби з терористичною діяльністю здійснюватиметься Службою безпеки України.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є управління Служби безпеки України в Закарпатській області, що забезпечує реалізацію заходів, аналізує виконання основних її завдань упродовж 2018 року та у першому кварталі 2019 року подає структурному підрозділу з економічних питань облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми боротьби з тероризмом на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 20 березня 2003 року N 638-IV "Про боротьбу з тероризмом", Концепція боротьби з тероризмом, схвалена Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 230/2013 (Указ N 230/2013), План заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 547-р (План N 547-р), Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затверджене Указом Президента України від 14 квітня 1999 року N 379/99, Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 92 (Постанова N 92)

3.

Розробник Програми

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

4.

Співрозробники Програми

Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області

6.

Учасники Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:

5800,0 тис. гривень

 

коштів місцевого бюджету

5800,0 тис. гривень

 

коштів інших джерел

-

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 2
до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми боротьби з тероризмом на 2018 рік

(тис. гривень)

Обсяги коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

Етапи виконання

Усього витрат для виконання Програми

1 етап

2018 рік

Обсяг ресурсів усього,
у тому числі:

5800,0

5800,0

обласний бюджет

5800,0

5800,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 3
до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми боротьби з тероризмом на 2018 рік

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

1.

Запобігання терористичній діяльності

1.1. Посилення контролю за додержанням законодавства у сфері боротьби з тероризмом

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області (за згодою)

-

-

Забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту суспільства і держави від терористичних посягань;
зменшення ризиків терористичних проявів;
забезпечення безпеки населення, цілісності майнових комплексів;
забезпечення належного рівня захисту та охорони об'єктів можливих терористичних посягань на території Закарпатської області;
удосконалення систем та режимів охорони об'єктів можливих терористичних посягань, у тому числі техногенно-небезпечних об'єктів, задіяних у перевезенні радіоактивних та інших небезпечних речовин
Поліпшення координації діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом, ефективності їх діяльності;
забезпечення готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів;
вдосконалення координації між регіональними структурними підрозділами суб'єктів боротьби з тероризмом, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх посадовими особами у запобіганні, виявленні і припиненні терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків

1.2. Проведення серед населення інформаційно-роз'яснювальної та профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення мети, у тому числі шляхом підготовки та розміщення у засобах масової інформації матеріалів з актуальних питань боротьби з тероризмом, виготовлення та розповсюдження методичних посібників

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області (за згодою), облдержадміністрація

-

-

Обласний бюджет

50,0

1.3. Організація і проведення на території регіону командно-штабних (2) і тактико-спеціальних навчань (1) та тренувань (30) на важливих державних і народногосподарських об'єктах, об'єктах критичної інфраструктури та в місцях масового перебування людей

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, координаційна група АТЦ (за згодою), облдержадміністрація

Обласний бюджет

100,0

1.4. Проведення аналізу надійності систем охорони важливих державних об'єктів, залізничного і автомобільного транспорту, життєзабезпечення населення, підприємств, установ і організацій

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, координаційна група АТЦ (за згодою)

-

-

1.5. Організація оперативного контролю за ефективністю систем охорони важливих державних об'єктів, значних вузлів зв'язку, об'єктів транспортного та паливно-енергетичного комплексу, об'єктів техногенної небезпеки, виявлення порушень встановленого порядку чи низької ефективності вжитих заходів

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області (за згодою)

-

-

2.

Виявлення і припинення терористичної діяльності

2.1. Проведення контррозвідувальних, оперативно-розшукових і оперативно-технічних заходів, що здійснюються з метою своєчасного виявлення і припинення терористичної діяльності

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області (за згодою)

-

-

Своєчасне виявлення на території регіону осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичних актів, а також припинення їх протиправної діяльності;
недопущення на територію області осіб, які мають зв'язки з терористичними організаціями;
недопущення використання території області для діяльності незаконних військових формувань

2.2. Забезпечення готовності сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, координаційна група АТЦ (за згодою)

-

-

3.

Інформаційне, ресурсне та інше забезпечення боротьби з тероризмом

3.1. Здійснення моніторингу стану і тенденцій поширення тероризму, постійний і своєчасний обмін між суб'єктами боротьби з тероризмом інформацією про реальні і потенційні терористичні загрози

2018 рік

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, координаційна група АТЦ (за згодою), облдержадміністрація

-

-

Зменшення ризиків терористичних проявів;
вдосконалення координації між регіональними структурними підрозділами суб'єктів боротьби з тероризмом під час припинення терористичної діяльності;
посилення спроможностей для забезпечення ефективної боротьби з кібершпигунством, кібертероризмом та кіберзлочинністю, поглиблення взаємодії з відповідними підрозділами інших суб'єктів боротьби з тероризмом;
забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, а також інформаційної інфраструктури, порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України (критична інформаційна структура;
підвищення ефективності контррозвідувальних, оперативно-розшукових і оперативно-технічних заходів, що здійснюються з метою своєчасного виявлення і припинення терористичної діяльності;
забезпечення готовності підрозділів, що безпосередньо беруть участь у боротьбі з тероризмом, до припинення терористичних актів, підвищення ефективності їх діяльності

3.2. Зміцнення матеріально-технічної бази:
у тому числі:

-

-

придбання двох автотранспортних засобів підвищеної прохідності

Обласний бюджет

1300,0

придбання сучасних систем і засобів зв'язку (ретранслятори - 2, радіостанції - 40), обчислювальної техніки (25), мережевого та телекомунікаційного обладнання (8), спеціального програмного забезпечення (25)

Обласний бюджет

1900,0

придбання спеціальної техніки, обладнання спеціального призначення

Обласний бюджет

2450,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали