Додаткова копія: Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.01.2018 р. N 8

Київ

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (Програма N 1042/4049), Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026 (Розпорядження N 2026):

1. Департаментам, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, іншим відповідальним виконавцям забезпечити виконання показників, завдань та заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049 (Програма N 1042/4049) (далі - Програма).

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити доведення до департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій показників, зазначених у додатках 2 (Програма N 1042/4049), 3 до Програми (Програма N 1042/4049):

розподілу капітальних видатків за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році (додаток 1 до цього розпорядження);

переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів (додаток 2 до цього розпорядження).

3. Затвердити:

розподіл капітальних видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2018 році (додаток 3 до цього розпорядження);

перелік об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, по головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4 до цього розпорядження);

перелік об'єктів капітального будівництва, що здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, кредитів, лізингів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів (додаток 5 до цього розпорядження).

4. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити доведення до департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій:

розподілу капітальних видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2018 році (додаток 3 до цього розпорядження);

переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, по головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4 до цього розпорядження);

переліку об'єктів капітального будівництва, що здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, кредитів, лізингів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів (додаток 5 до цього розпорядження).

5. Департаментам, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

5.1. По об'єктах будівництва (реконструкції), включених до Переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, по головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4 до цього розпорядження), протягом місяця з дня видання цього розпорядження, в установленому порядку забезпечити:

підготовку розпорядчих документів щодо будівництва (реконструкції) за рахунок бюджетних коштів;

проведення процедур закупівель проектних та/або будівельних робіт;

укладення договорів на виконання проектних та/або будівельних робіт;

затвердження розробленої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

5.2. Не проводити у 2018 році будь-які роботи на об'єктах, по яких не передбачено фінансування за рахунок бюджетних коштів, та не виконувати роботи понад встановлені Програмою (Програма N 1042/4049) обсяги капітальних вкладень.

6. Встановити, що фінансування капітальних вкладень здійснюється в обсягах, визначених у Переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, по головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4 до цього розпорядження), за наявності:

затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) об'єктів;

інформації щодо проведених процедур закупівлі проектних та/або будівельних робіт на об'єктах;

договорів підряду на виконання проектних робіт та/або на будівництво (реконструкцію);

звітної інформації, наданої в повному обсязі та у встановлені терміни, відповідно до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року N 2026 (Розпорядження N 2026) (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня 2016 року N 14 (Розпорядження N 14)) (далі - Порядок).

7. Взяти до відома, що:

7.1. Пропозиції щодо внесення змін до Програми (Програма N 1042/4049) в частині капітальних вкладень подаються головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до пункту 5.2 Порядку (Розпорядження N 2026).

7.2. Звіти про хід виконання Програми (Програма N 1042/4049) в частині капітальних вкладень подаються головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до пунктів 6.1 (Розпорядження N 2026) та 6.2 Порядку (Розпорядження N 2026).

8. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щотижнево надавати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо фінансування капітальних вкладень по об'єктах, включених до Переліку об'єктів будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати в 2018 році за рахунок бюджетних коштів, по головних розпорядниках бюджетних коштів (додаток 4 до цього розпорядження), за рахунок відповідних джерел фінансування.

9. Підприємства, установи та організації, підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурні підрозділи, які здійснюють капітальне будівництво (реконструкцію) за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до переліку об'єктів капітального будівництва, що здійснюється за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій, кредитів, лізингів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів (додаток 5 до цього розпорядження), щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо виконання Програми (Програма N 1042/4049) в частині капітальних вкладень по об'єктах за формою N 07-КБ-звіт (додаток 8 до Порядку (Розпорядження N 2026)).

10. Департаментам, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальним органам міністерств та іншим центральним органам виконавчої влади надавати для узагальнення Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію:

10.1. Щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, за основними показниками галузі;

10.2. Щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (I квартал, I півріччя, 9 місяців), звіт про хід виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) за формою N 01-ЗВІТ (квартальний) (додаток 6 до цього розпорядження);

10.3. Щороку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним роком, про виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) за відповідний рік за формами N 02-ЗВІТ (річний) (додаток 7 до цього розпорядження) та N 03-I (додаток 8 до цього розпорядження).

11. Районним в місті Києві державним адміністраціям надавати для узагальнення Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію:

11.1. Щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (I квартал, I півріччя, 9 місяців), про хід виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) за формою N 01-ЗВІТ (квартальний) (додаток 6 до цього розпорядження);

11.2. Щороку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним роком, про виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 - 2020 роки за відповідний рік за формою N 02-ЗВІТ (річний) (додаток 7 до цього розпорядження).

12. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально не пізніше 45 днів після закінчення звітного періоду подавати Київській міській раді узагальнений звіт про хід виконання Програми (Програма N 1042/4049).

13. Встановити, що керівники департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств територіальної громади міста Києва та підприємств, підпорядкованих виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурним підрозділам, і голови районних в місті Києві державних адміністрацій несуть персональну відповідальність за виконання показників, завдань і заходів Програми (Програма N 1042/4049) та за повноту, достовірність і своєчасність подання інформації, підготовленої відповідно до Порядку (Розпорядження N 2026) та цього розпорядження.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки голови

М. Поворозник

 

Додаток 6
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.01.2018 N 8

Форма N 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки (Програма N 1042/4049)за ___________ року
(період)

N п/п

Назва завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049)

Період реалізації завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049), рік/роки

Інформація про хід виконання завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049)

Причини невиконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (П. І. Б. виконавця)

___ (підпис)

___________ (телефон виконавця)

 

Примітка до заповнення форми:

1. У стовпці 2 - зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049), за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі - відповідальні виконавці) тощо;

2. У стовпці 3 - відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049) заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

3. У стовпці 4 - зазначається коротка, тезисна інформація про хід виконання завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049) та основні показники, що характеризують хід його виконання;

4. У стовпці 5 - зазначаються причини невиконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) та заходи, що вживалися для їх виконання.

 

В. о. керівник апарату

Л. Верес

 

Додаток 7
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05.01.2018 N 8

Форма N 02-ЗВІТ (річний)

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки (Програма N 1042/4049) за ____ рік

N п/п

Назва завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049)

Період реалізації завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049), рік/роки

Результат виконання завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049)

Інформація про виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049)

Причини невиконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (П. І. Б. виконавця)

___ (підпис)

___________ (телефон виконавця)

 

Примітка до заповнення форми:

1. У стовпці 2 - зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049), за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі - відповідальні виконавці) тощо;

2. У стовпці 3 - відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049) заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід;

3. У стовпці 4 - зазначається результат виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049):

- Виконано;

- Не виконано;

- У процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) не закінчується в звітному році);

4. Якщо відповідальні виконавці зазначають у стовпці 4 "Не виконано", то обов'язково заповнюється стовпчик 6 "Причини невиконання завдань/заходів Програми (Програма N 1042/4049) та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання";

5. У стовпці 5 - зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми (Програма N 1042/4049) та основні показники, що характеризують результати його виконання за відповідний звітний рік.

 

В. о. керівник апарату

Л. Верес

 

Додаток 8
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації")
05.01.2018 N 6

Форма N 03-1

Звіт про виконання індикаторів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки (Програма N 1042/4049) за ___ рік

N п/п

Назва сектора/індикатора

Одиниця виміру

Значення індикатора

Причини недосягнення прогнозних значень

План на____рік

Факт

1

2

3

4

5

6

Сектор "___"

 

Індикатор "____"

 

 

 

 

 

Індикатор "____"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор "___"

 

Індикатор "____"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ (П. І. Б. виконавця)

___ (підпис)

___________ (телефон виконавця)

 

Примітка до заповнення форми:

1. У стовпці 2 - зазначається назва стратегічного сектору міського розвитку та/або розділу "Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста" та назва індикатора Програми (Програма N 1042/4049), за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тощо;

2. У стовпці 4 - зазначається затверджене прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік;

3. У стовпці 5 - зазначається фактичне значення індикатора за результатами відповідного звітного року;

4. Якщо відповідальними виконавцями не досягнено прогнозне значення індикатора на відповідний звітний рік, то обов'язково заповнюється стовпчик 6 "Причини недосягнення прогнозних значень".

 

В. о. керівник апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали