ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.12.2011 р. N 18/31

Про Програму капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2012 - 2014 роки

Керуючись Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки" та Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вдосконалення відносини, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду населених пунктів, спрямування на створення сприятливого та комфортного житла, а також впровадження енергозберігаючих технологій, міська рада вирішила:

1. Затвердити "Програму капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2012 - 2014 роки" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Голєва О. В.).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/31


ПРОГРАМА
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА ЛУЦЬКА
на 2012 - 2014 роки

1. Загальні положення

Програма капітального ремонту житлового фонду м. Луцька розроблена на підставі Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки".

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на місцеві органи влади покладаються обов'язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілі організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до занедбаного стану житла в місті. З цієї причини провалена також державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Наслідком проведеної реконструкції чи капітального ремонту житла повинно стати зменшення рівня оплати за комунальні послуги та утримання житла - потужний інвестиційний стимулятор, основа довіри населення до намічених заходів.

Економічна доцільність стає головною при прийнятті рішення щодо долі житлового будинку, його реконструкції, капітального ремонту чи зносу та будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує ліквідацію фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

- утеплення та облицювання зовнішніх стін;

- заміна віконних і балконних блоків;

- засклення балконів і лоджій;

- заміна або прибудова ліфтів для будинків вище 5 поверхів;

- будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

- забезпечення протипожежних заходів;

- поліпшення планувальних рішень квартир;

- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

- заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів.

ПАСПОРТ
Програми капітального ремонту житлового фонду міста Луцька на 2012 - 2014 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник програми

Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради

4

Співрозробники Програми

Житлово-комунальні підприємства міста

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради

6

Учасники Програми

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності

7

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 рр.

7.1

Етапи виконання Програми

три

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський, державний, інші джерела, що не заборонені законом

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

21350 тис. грн., в т. ч.:
2012 рік - 5050 тис. грн;
2013 рік - 7300 тис. грн.
2014 рік - 9000 тис. грн.

 

У тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

14800 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

кошти державного бюджету, власників нежитлових приміщень, розташованих в житлових будинках.


2. Загальна характеристика житлового фонду міста Луцька

Загальна кількість об'єктів житлового фонду міста Луцька нараховує 1738 багатоповерхових та садибного типу будинків (міської комунальної власності, кооперативної власності та відомчої належності).

Житлово-комунальними підприємствами NN 2, 3, 7, 11, товариством "МЖК ЛТД" та ЖЕК N 8 ЖБК обслуговується 1428 житлових будинків, загальною площею 2700,9 тис. кв. м З них:

9-поверхових і вище - 232 будинки;

5-поверхових - 319 будинків;

4-поверхових та нижчих - 877 будинків.

Із загальної кількості житлового фонду приватизовано 1 млн. 995 тис. кв. м загальної площі житла, тобто 41015 квартир. Загальний обсяг приватизованого та викупленого житла сягає 88 %.

В місті зареєстровано 96 ОСББ. Переважна більшість їх створена в останні роки, а саме 67 об'єднань за період 2007 - 2011 років.

На даний час потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ в капітальному ремонті конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке обслуговування вже ведеться ними самостійно. Також у комунальну власність передано після банкротства та ліквідаційної процедури окремих державних підприємств 23 багатоповерхові будівлі гуртожитків. Окремі з них реконструйовано із зміною статусу гуртожитків на статус житлових будинків, а в решти гуртожитках з 2009 року проводиться приватизація кімнат, секцій. Проте які б форми управління будинками не впроваджувалися - як житлово-комунальні підприємства, ОСББ, будинкові комітети - вони потребують допомоги в капітальному ремонті елементів будівель, їх термомодернізації, покращення теплотехнічних властивостей та встановлення засобів обліку комунальних послуг.

2.1. Стан житлового фонду

Більшість будинків 5-ти і 9 поверхової забудови побудовані в основному в 70 - 80-х роках минулого століття. Фізичне та моральне старіння конструкцій, внутрішніх інженерних систем, не проведення своєчасного капітального ремонту, реконструкції значно погіршують технічний стан житлових будинків, є причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців міста.

204 будинки (25,01 тис. кв. м) належать до ветхого та аварійного житлового фонду, з них на балансі ЖКП перебуває 178 ветхих та аварійних будинків.

В житловому фонді міста налічується понад 70 панельних житлових будинків, побудованих 30 - 40 років тому. Тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання. Так як більшість панельних житлових будинків 9 поверхові, то герметизація міжпанельних швів потребує спеціалізованої техніки та великої затрати часу.

Понад 100 будинків 2 - 5 поверхової забудови (в основному в районі Старого міста, центральної частини) потребують капітального ремонту фасадів.

2.2. Внутрішньобудинкові мережі

Системою водопостачання та водовідведення обладнано 2 676 тис. кв. м житла, гарячого водопостачання 1 923 тис. кв. м, централізованого опалення 2452 тис. кв. м В незадовільному стані знаходиться третина внутрішньобудинкових систем.

2.3. Ліфтове господарство житлового фонду.

234 будинки обладнані ліфтами. Із наявних 750-и ліфтів на даний час відпрацювали свій гарантійний термін експлуатації 233 ліфти, а до 2014 року ця кількість збільшиться ще на 197. Отже в м. Луцьку вже буде налічуватись 430 ліфтів, які відпрацювали граничний 25-річний термін.

3. Мета Програми

З метою покращення стану житлового фонду міста Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2012 - 2014 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків.

4. Завдання Програми

Своєчасний капітальний ремонт житлових будинків, конструктивних елементів та систем. Покращення технічного стану житлового фонду. Зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, співфінансування з бюджетів різних рівнів та залучення коштів самих об'єднань у капітальних ремонтах будинків, покращення їх експлуатаційних характеристик.

Утримання у належному стані об'єктів житлового фонду міста потребує впровадження також комплексних заходів:

- з капітального ремонту мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення і каналізації;

- енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

- покращення техніко-економічних показників житлових будинків, технічне переоснащення, встановлення засобів обліку води та теплової енергії;

- капітального ремонту та модернізації ліфтів житлових будинків;

- капітального ремонту фасадів.

В основу Програми закладені пропозиції житлово-комунальних підприємств та відділу по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, окремих ОСББ, виходячи із загальної оцінки ситуації, що склалася на території міста, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

5. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на 2012 - 2014 роки, з врахуванням необхідних мінімальних потреб у фінансових ресурсах для здійснення її першочергових заходів. Таблична форма програми приведена в додатках 1, 2.

6. Фінансування та механізми реалізації Програми

Фінансування програми здійснюватиметься в рамках затвердження щорічних бюджетних призначень, а також за рахунок залучених коштів співвласників приміщень, установ, організацій, приватних осіб. Співфінансування з місцевого бюджету проводиться за окремою програмою на конкурсних засадах проектів ОСББ, спрямованих на покращення техніко-екомічних характеристик житлових будинків, встановлення в будинках, які обслуговуються ОСББ, засобів обліку води та теплової енергії.

Механізми реалізації спрямовуються на демонополізацію житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об'єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста.

7. Очікувані результати

Для громади міста:

- покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- раціональне використання площ загального користування, не житлових приміщень будинку, залучення власників нежитлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

- соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності та фактичного співвласника житлового будинку;

- покращення стану житлового фонду, мотивація для громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

- розбудова інституційного потенціалу міста;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт


 

Додаток N 1
до Програми капітального ремонту житлового фонду, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/31


Ресурсне забезпечення міської цільової Програми
капітального ремонту житлового фонду м. Луцька на 2012 - 2014 роки

21350 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

5050

7300

9000

21350

міський бюджет

3550

5300

6000

14850

Кошти небюджетних джерел

-

-

 

-

Інші кошти

1500

2000

3000

6500


 

Додаток N 2
до Програми капітального ремонту житлового фонду, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/31


Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми
капітального ремонту житлового фонду м. Луцька на 2012 - 2014 роки

N
з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Покращення технічних характеристик будинків

Капремонт існуючих покрівель без зміни конструктивного вирішення (потреба у виконанні ремонту в 50 будинках на рік)

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет, державний бюджет

I етап: 2012 р. 1000,0
II етап: 2013 р. 1500,0
III етап: 2014 р. 1500,0
Всього: 4000,0

Покращення технічних характеристик покрівель

2

Покращення технічних характеристик будинків

Ремонт фасадів, міжпанельних швів, відмосток. (потреба по панельних будинках - 16 будинків, по фасадах в центральній частині міста - за окремими паспортами фасадів)

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет, державний бюджет

I етап: 2012 р. 1000,0
II етап: 2011 р. 1000,0
III етап:2014 р. 2000,0
Всього: 4000,0

Покращення технічних характеристик основних елементів будинків, фасадів

3

Покращення технічних характеристик будинків

Ремонт козирків входів житлових будинків (потреба 100 козирків)

2012 - 2012

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет

I етап: 2012 р. 200,0
II етап: 2013 р. 200,0
III етап:2014 р. 300,0
Всього: 700,0

Відновлення несучої здатності, покращення технічного стану козирків

4

Організація виконання робіт відповідно до БНіП

Проектні роботи на об'єкти капремонту

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет

I етап: 2012 р. 100,0
II етап: 2013 р. 200,0
III етап: 2014 р. 300,0
Всього: 600,0

Основа для початку ремонтних робіт

5

Покращення технічних характеристик будинків

Виконання необхідних робіт по усуванню аварійних ситуацій елементів житлових будинків (тріщин, аварійних парапетів, зруйнованих балконів, фрагментів стін, що загрожують обвалом)

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет, державний бюджет

I етап: 2012 р. 125,0
II етап: 2013 р. 200,0
III етап: 2014 р. 200,0
Всього: 525,0

Усунення дефектів конструктив. елементів

6

 

Обґрунтування для складання кошторисів на капремонт ліфтів

Експертне обстеження ліфтів, позачергові технічні огляди

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет

I етап: 2012 р. 125,0
II етап: 2013 р. 200,0
III етап: 2014 р. 200,0
Всього: 525,0

Висновки по термінах служби ліфтів

7

Безпечна робота ліфтів

Капітальний ремонт ліфтів (потреба по графіках капремонту -110 - 140 ліфтів щорічно)

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет державний бюджет

I етап: 2012 р. 1500,0
II етап: 2013 р. 2000,0
III етап: 2014 р. 2500,0
Всього: 6000,0

Продовжений термін експлуатації ліфтів

8

Покращення технічних характеристик будинків

Капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем тепло та водопостачання, каналізації (потреба по 30 - 40 будинків на рік), встановлення лічильників, ліквідація загально будинкових обліків електроенергії

2012 - 2014

Департамент ЖКГ

Місцевий бюджет, державний бюджет

I етап: 2012 р. 1000,0
II етап: 2012 р. 2000,0
III етап:2014 р. 2000,0
Всього: 5000,0

Якісне надання житлово-комунальних послуг

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали