РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.12.2010 р. N 537

Про Програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки

На виконання законів України "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про наукову і науково-технічну діяльність", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 1724-р "Про виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада", з метою створення в області сприятливих умов для активізації інноваційної та науково-технічної діяльності:

1. Схвалити Програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні проектів бюджетів на 2011 - 2013 роки передбачати у видатковій частині бюджету кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації і територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

4.1. Забезпечити виконання Програми.

4.2. Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації про хід виконання Програми.

5. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
03.12.2010 N 537

ПРОГРАМА
науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки

1. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для активізації в області інноваційної та науково-технічної діяльності, надання організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної та фінансової підтримки підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, задіяним у цьому процесі, вдосконалення інфраструктури і системи координації науково-технічної та інноваційної діяльності, а також сприяння суб'єктам господарювання області у впровадженні сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

2. Система державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності

Згідно із Законом України "Про інноваційну діяльність" інновації - це "новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери".

Відповідно, інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Зазначена діяльність - це комплекс взаємовідносин між розробниками інноваційної продукції (або власниками об'єктів інтелектуальної власності), виробниками та споживачами цієї продукції.

Інноваційна діяльність тісно пов'язана із науково-технічною діяльністю, яка визначається як інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Інноваційна діяльність регулюється законами України "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій", "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

У загальнодержавній системі координації інноваційної та науково-технічної діяльності задіяні: Міністерство освіти і науки України, Міністерство економіки України, Міністерство промислової політики України, Державне агентство України з інвестицій та розвитку, Національна академія наук України, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа. Спеціально уповноваженими органами з цих питань визначені Міністерство освіти і науки України та Державне агентство України з інвестицій та розвитку.

Державна підтримка науково-технічної та інноваційної діяльності здійснюється через відповідні загальнодержавні програми, зокрема:

Державну цільову програму створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009 - 2013 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 N 447;

Державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 - 2012 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 N 1118.

Крім того, окремим розділом розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності включений до Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

3. Стан розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Рівненській області

На обласному рівні в системі координації науково-технічної та інноваційної діяльності задіяні: Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки, Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації", Рівненське регіональне відділення Державної фінансово-кредитної установи, інші державні установи.

Наукові та науково-інноваційні роботи в області виконують 13 підприємств та організацій, у тому числі 7 - галузевого сектору науки, 3 - академічного, 2 - вищої освіти та 1 - заводського сектору.

У 2009 році інноваційною діяльністю в області займалось 29 промислових підприємств, що становить 11,8 відс. загальної кількості.

На інноваційні потреби підприємствами області було використано 21,2 млн. гривень. Основна частина коштів була спрямована на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.

Протягом 2009 року було запроваджено у виробництво 22 найменування технологічно нової чи значно удосконаленої продукції, з яких 8 видів інноваційної техніки.

У рамках реалізації Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2008 - 2010 роки в області створено філію технопарку "Машинобудівні технології Полісся". Створення філії технопарку стимулюватиме промислові підприємства області до активізації інноваційно-інвестиційної діяльності.

У 2009 році підписано установчі документи Рівненського регіонального агропромислового інноваційного кластеру "Агроінновації". Метою створення зазначеної установи є об'єднання зусиль провідних підприємств, установ та організацій області, які працюють в агропромисловому комплексі та зацікавлені у розробленні та впровадженні інноваційних проектів.

За період реалізації Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2008 - 2010 роки на Рівненщині започатковано та реалізовано ряд інноваційно-інвестиційних проектів.

У 2008 році розпочато виробництво компактних люмінесцентних ламп на ТзОВ "Газотрон-Люкс" (м. Рівне).

Проведено повну реконструкцію основного виробництва ВАТ "Дубномолоко".

У 2009 році за рахунок іноземних інвестицій у Гощанському районі завершилося будівництво фабрики з пошиття одягу медичного призначення ТзОВ "ФАПОМЕД УКРАЇНА" з найсучаснішим устаткуванням.

У 2009 році на ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" введено в дію сучасну лінію з виробництва термоскріпленого нетканого полотна, що використовується при виготовленні м'яких меблів та матраців, потужністю 2600 тис. квадратних метрів на рік.

Крім того, у стадії реалізації ряд інноваційно-інвестиційних проектів.

Зокрема, ПАТ "Волинь-Цемент" реалізує комплексну програму технічної модернізації виробництва загальною вартістю понад 300 млн. євро.

У с. Вельбівно Острозького району ТОВ "Х плюс Х ЮЕй" будує завод з виробництва газобетонних блоків. Загальний обсяг інвестицій, задекларований інвестором, становить 38 млн. євро. Кількість нових робочих місць - 130.

У IV кварталі 2010 року планується завершити будівництво першої черги заводу з виробництва заморожених напівфабрикатів ТОВ " Полісся "Країна Смаку" в селі Бугрин Гощанського району.

Крім того, активізувалась інноваційна діяльність промислових підприємств області.

Зокрема, на ТзОВ "РЗВА - ЕЛЕКТРИК", ЗАТ "Агроресурс", ТзОВ "Свиспан Лімітед", ТзОВ "ОДЕК" Україна, ЗАТ "Рівненський домобудівний комбінат", ВАТ "Завод залізобетонних виробів і конструкцій", ЗАТ "Консюмерс-Скло-Зоря", ВАТ "Рокитнівський скляний завод", ТзОВ "Газотрон-Люкс", ДП "Бурштин України" та інших підприємствах введено в дію сучасні технологічні лінії та налагоджено випуск конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції.

Суб'єктами підприємницької діяльності області розроблено інноваційні проекти, зокрема, з виробництва біогазу та ведення сільськогосподарської діяльності із застосуванням сучасних технологій. Здійснюється пошук джерел фінансування для реалізації вищезазначених проектів. Зокрема, зазначені проекти подані до Державного агентства України з інвестицій та розвитку для участі у конкурсі, який передбачає фінансування інноваційних проектів за рахунок коштів державного бюджету.

Запроваджено механізм конкурсного відбору наукових розробок, для підготовки та реалізації яких залучаються цільові кошти обласного бюджету.

Крім того, за рішенням координаційної ради, ТзОВ-компанія "Пульсар і Ко" у 2008 році отримувало відшкодування за рахунок обласного бюджету плати за користування кредитом комерційного банку, залученим на реалізацію інноваційного проекту "Впровадження технологій отримання каркасних геотекстилів і геосіток з нетканих матеріалів" на загальну суму 70 тис. гривень.

У 2009 році проведено часткове відшкодування відсотків за користування позикою, наданою Nordic Environment Finance Corporation (Фінляндія) Фермерському господарству ім. Шевченка (Здолбунівський район) для реалізації інноваційного проекту "Створення замкнутого циклу з виробництва біодизеля з власної сировини (ріпаку)" на загальну суму 60 тис. гривень.

Аналіз стану і перспектив інноваційного та науково-технічного розвитку Рівненської області

Переваги:

1. Вищі від середніх по Україні темпи розвитку базових галузей господарського комплексу.

2. Значні обсяги та позитивна динаміка іноземних інвестицій, спрямованих, перш за все, на впровадження сучасних технологій та освоєння нових видів продукції, конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках.

3. Наявність розвиненої мережі науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, сервісних організацій з висококваліфікованим персоналом.

4. Наявність Програми науково-технічного та інноваційного розвитку і цільових видатків з обласного бюджету на її реалізацію.

5. Наявність природних сировинних ресурсів, у тому числі унікальних, комплексна переробка яких потребує інноваційних підходів.

6. Вдале географічне розташування на перетині транс'європейських транспортних коридорів та розвинена дорожня інфраструктура.

Недоліки:

1. Можливості місцевих бюджетів області недостатні для фінансування значних наукових розробок та інноваційних проектів.

2. Недосконалість системи державної, а відповідно і регіональної підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності. Ускладненість та зайва забюрократизованість порядку отримання фінансової допомоги з державного бюджету для реалізації інноваційних проектів.

3. Відсутність потужних галузевих науково-дослідних установ.

4. Нерозвиненість в Україні мережі недержавних венчурних компаній (фондів) та відсутність філій таких компаній у Рівненській області.

5. Тематика більшості досліджень місцевих вчених не відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічного та інноваційного розвитку області і не має реального практичного значення.

6. Низький рівень комерціалізації наукових розробок місцевих вчених та їх невідповідність вимогам ринку.

7. Неврегульованість багатьох питань інтелектуальної, зокрема промислової, власності та відсутність в області належним чином підготовлених фахівців цього профілю.

8. Недосконала система статистичної звітності щодо інноваційної діяльності.

Можливості і перспективи:

1. Створення ефективної системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, освітніх закладів, науково-дослідних, дослідно-конструкторських установ, вчених, винахідників та раціоналізаторів, фінансово-кредитних установ, сервісних організацій, суб'єктів господарювання з метою реалізації пріоритетів соціально-економічного та інноваційного розвитку Рівненської області, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Впровадження сучасних форм виробничої кооперації між розробниками, виробниками та реалізаторами інноваційної продукції.

3. Формування та вдосконалення мережі спеціалізованих установ з підтримки, в тому числі фінансової, науково-технічного та інноваційного розвитку.

4. Активізація діяльності галузевих науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ на сучасній організаційно-маркетинговій основі та широке впровадження їх розробок в господарському комплексі області.

5. Впровадження в області ефективної системи формування та захисту прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

6. Суттєве збільшення обсягів постачання в інші регіони України та експорту інноваційної продукції суб'єктів господарювання області.

Ризики:

1. Зменшення обсягів фінансування реалізації інноваційних програм і проектів з державного та обласного бюджетів.

2. Ускладнення бюрократичних перепон для отримання суб'єктами господарювання та науковими установами фінансової підтримки з державного бюджету для реалізації інноваційних проектів і програм.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в області та основні завдання з їх реалізації

Відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 30 жовтня 2006 року N 489 та затвердженої рішенням обласної ради від 29 грудня 2006 року N 199, Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", а також положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) пріоритетними напрямами інноваційної діяльності в Рівненській області на 2011 - 2013 роки є:

1. Модернізація електростанцій та електромереж; нові та відновлюванні джерела енергії; новітні енергоресурсозберігаючі технології:

енергоощадні джерела світла та системи освітлення; функціональна та силова електроніка в енергетичній галузі; новітнє електротехнічне обладнання;

технології спалювання низькосортного твердого, рідкого та газоподібного палива;

обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії;

мала гідроенергетика та біоенергетика.

2. Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії:

системні засоби технологічного проектування, виробництва і логістичної підтримки процесів створення техніки нового покоління; засоби діагностики, агрегати, прилади та комплектуючі техніки нового покоління;

обладнання, матеріали та новітні технології для антикорозійного захисту;

обладнання, комплектуючі та новітні технології для складання та виробництва автомобілів і сільськогосподарської техніки;

комбайни і трактори, агрегати тракторів середньої потужності, кормозбиральна та бурякозбиральна техніка;

обладнання та спеціальні технології металургійного виробництва; технології безвідходного видобутку міді і цінних мінералів; технології переробки вторинної сировини чорних і кольорових металів;

новітні технології та високопродуктивне обладнання з видобування та безвідходної переробки місцевих сировинних ресурсів;

сучасна побутова і комунальна електронна техніка та технологічні процеси виготовлення її елементів.

3. Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації:

лазерна техніка та обладнання, технологічні процеси їх застосування;

електронна база систем зв'язку, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; волокнисто-оптичні системи; світлосигнальна та інформаційна апаратура.

4. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій:

сучасні конструкційні та лицювальні матеріали (в першу чергу, з місцевої сировини), технології їх виробництва та застосування;

керамічні матеріали широкого спектра застосування;

матеріали та речовини малотоннажного хімічного виробництва; органічні люмінофори та барвники;

імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали.

5. Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості:

біодобрива; органо-мінеральні добрива та меліоранти з місцевої сировини; регулятори росту; технології відновлення родючості ґрунтів, у тому числі радіоактивно забруднених;

засоби захисту рослин і тварин;

обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної продукції;

сучасні технології вирощування, збирання, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв;

екологічно чисті харчові продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями.

6. Транспортні системи:

інноваційні технології будівництва і реконструкції доріг, мостів та транспортних систем;

регіональні системи радіонавігації транспортних засобів з використанням супутникового та наземного обладнання;

реконструкція аеропорту;

модернізація систем транспортування газу, нафти і нафтопродуктів.

7. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища:

діагностичні та лікувальні програмно-технічні комплекси;

лікарські засоби для лікування цукрового діабету, астми, серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб (СНІД, туберкульоз тощо);

енергоефективне, ресурсозберігаюче, модульне, екологічно безпечне обладнання та устаткування для здійснення процесів водопідготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управління цими процесами;

новітні технології і обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки і утилізації відходів як вторинної сировини;

створення регіональних лікувально-рекреаційних зон з використанням лікувальних властивостей природного середовища та мінеральних ресурсів області.

8. Розвиток інноваційної інфраструктури та підвищення інноваційної культури суспільства:

технологічний парк;

регіональний індустріальний парк;

інноваційний кластер;

сучасні комп'ютерні та телекомунікаційні технології і системи для наукових розробок, їх комерціалізації та впровадження.

Для реалізації зазначених пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Рівненській області на 2011 - 2013 роки необхідно виконати такі завдання:

1. Вдосконалення інфраструктури і системи координації науково-технічної та інноваційної діяльності.

2. Забезпечення організаційної, навчально-методичної, інформаційно-консультативної підтримки установ, організацій, підприємств, фізичних осіб, задіяних у реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

3. Формування бази даних місцевих наукових розробок, їх комерціалізація, розроблення на цій основі інноваційних проектів, поширення проектів серед потенційних інвесторів, супровід підготовки та реалізації проектів.

4. Сприяння фінансово-кредитному забезпеченню реалізації пілотних наукових розробок та інноваційних проектів у пріоритетних напрямах інноваційної діяльності в області.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість створити ефективну систему координації дій органів місцевої влади, підприємств, установ та організацій з питань науково-технічної та інноваційної діяльності.

Будуть створені нові та вдосконалять свою діяльність наявні елементи відповідної інфраструктури.

Поліпшиться доступ наукових установ та суб'єктів господарювання до спеціалізованих інформаційних баз, а також фінансово-кредитних ресурсів.

Підвищиться кваліфікаційний рівень фахівців у сфері інноваційної діяльності.

Будуть оперативно врегульовуватись питання інтелектуальної (у тому числі промислової) власності.

Підвищиться ефективність досліджень місцевих вчених, винахідників та раціоналізаторів, поліпшаться умови їх впровадження у виробництво.

Частка інноваційно активних промислових підприємств області зросте до 18 відсотків загальної чисельності.

Обсяги і джерела фінансування

Заходи з реалізації Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки передбачається фінансувати за рахунок цільових видатків державного та обласного бюджетів, власних коштів виконавців, вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів і позик фінансових установ, міжнародної технічної допомоги.

Необхідні обсяги фінансування з обласного бюджету:

2011 рік - 325 тис. гривень;

2012 рік - 450 тис. гривень;

2013 рік - 525 тис. гривень.

 

Додаток

Заходи з виконання Програми науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011 - 2013 роки

N
пор.

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Обсяги фінансування за рахунок цільових коштів обласного бюджету,
тис. гривень

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Вдосконалення інфраструктури і системи координації науково-технічної та інноваційної діяльності

1.

Сприяння діяльності наявних та створенню нових елементів інфраструктури підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності в області, а також активізації роботи науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних установ, інженерних центрів

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

40

60

65

2.

Проведення аналізу нормативної бази з питань науково-технічного розвитку та інноваційної діяльності; підготовка проектів відповідних розпорядчих документів облдержадміністрації та пропозицій центральним органам влади

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації"

Постійно

-

-

-

3.

Забезпечення координації дій причетних структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, органів статистики, суб'єктів господарювання щодо формування об'єктивної статистичної звітності з питань інноваційної діяльності

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Головне управління статистики в Рівненській області

Постійно

-

-

-

Забезпечення організаційної, навчально-методичної, інформаційно-консультативної підтримки установ, організацій, підприємств, фізичних осіб, задіяних у реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності

4.

Розроблення і впровадження методики підготовки та перепідготовки кадрів для інноваційного процесу; проведення циклів спеціалізованих навчань-тренінгів для осіб, задіяних у реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne"
(за згодою), Молодіжної організації "Молодіжний бізнес-інкубатор" (за згодою)

Постійно

20

30

35

5.

Надання науковим установам та суб'єктам господарювання області організаційної, методичної та консультаційної підтримки для участі в конкурсах на отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів для здійснення наукових розробок та реалізації інноваційних проектів

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

15

20

25

6.

Сприяння підготовці, виданню та поширенню інформаційних матеріалів з питань інноваційної та науково-технічної діяльності в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

20

30

40

7.

Сприяння проведенню наукових конференцій, семінарів, нарад, презентацій з питань науково-технічного розвитку та інноваційної діяльності, в тому числі на базі обласного виставково-ділового центру, а також виїзних семінарів у районах та містах області

 

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

25

30

35

8.

Надання територіальним громадам, суб'єктам господарювання, вченим, винахідникам та раціоналізаторам області організаційної, інформаційної та методичної допомоги з питань інтелектуальної (в тому числі промислової) власності

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Молодіжної організації "Молодіжний бізнес-інкубатор" (за згодою)

Постійно

10

15

25

9.

Забезпечення доступу до вітчизняних та іноземних ресурсів аналітичного та маркетингового характеру, формування та оновлення на їх основі бази даних потенційних інвесторів та інших організацій, які задіяні в інноваційно-інвестиційній сфері

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

20

25

30

10.

Організація проведення регіонального конкурсу інноваційно-інвестиційних проектів та бізнес-планів

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою) та Молодіжної організації "Молодіжний бізнес-інкубатор" (за згодою)

Постійно

10

15

20

11.

Організаційно-методичний супровід проектів створення індустріального парку, промислових зон місцевого значення, відведення земельних ділянок, які призначені для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів (підготовлення планів розвитку, техніко-економічних обґрунтувань, кошторисів, аналітичних матеріалів)

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою) та Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

20

25

25

Формування бази даних місцевих наукових розробок, їх комерціалізація, розробка на їх основі інноваційних проектів, поширення проектів серед потенційних інвесторів, супровід підготовки та реалізації проектів

12.

Формування та постійне оновлення бази даних наукових та інженерних розробок, установ (банків, венчурних фондів, страхових компаній тощо), які фінансують наукові розробки та інноваційні проекти, а також поширення зазначеної інформації серед зацікавлених суб'єктів господарювання

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

-

-

-

13.

Надання науковцям області, науково-дослідним та дослідно-конструкторським установам, підприємствам і організаціям, вченим, винахідникам та раціоналізаторам методичної допомоги з питань комерціалізації їх наукових і науково-технічних розробок, а також розроблення на їх основі інноваційних проектів

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизації" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

15

20

25

14.

Забезпечення супроводу підготовки та реалізації пріоритетних для області інноваційних проектів із залученням спеціалізованих установ та організацій

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Молодіжної організації "Молодіжний бізнес-інкубатор" (за згодою)

Постійно

25

35

40

15.

Сприяння просуванню інноваційної продукції підприємств Рівненської області на внутрішньому та зовнішньому ринках

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку", державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформатизаці" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

10

15

15

Сприяння фінансово-кредитному забезпеченню реалізації пілотних наукових розробок та інноваційних проектів у пріоритетних напрямах інноваційної діяльності в області

16.

Фінансова підтримка за рахунок цільових коштів обласного бюджету підготовки та реалізації наукових розробок та інноваційних проектів, відібраних на конкурсних засадах

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Постійно

80

110

120

17.

Сприяння створенню в області спеціалізованих установ з фінансово-кредитної підтримки наукових розробок та інноваційних проектів, а також відкриттю в області філій зазначених установ (вітчизняних та зарубіжних)

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

-

-

-

18.

Розроблення інвестиційних та інноваційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, іншої проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування з метою отримання зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Рівненське регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" за участю громадської організації "Рівненська агенція регіонального розвитку" (за згодою), Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

Постійно

15

20

25

Всього

 

325

450

525

 

Заступник голови -  керівник
апарату облдержадміністрації 

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали