РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 566

Про програму підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки

Відповідно до Законів України від 18 жовтня 2005 року N 2982-IV "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року", від 26 грудня 2002 року N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал" та з метою підвищення урожайності і збільшення валового збору зерна, впровадження у виробництво нових високоврожайних сортів зернових культур:

1. Схвалити програму підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження обласній раді.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації передбачати щороку в обласному бюджеті кошти для реалізації Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Районним державним адміністраціям, Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації забезпечити виконання Програми.

5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати обласну державну адміністрацію щороку до 30 грудня.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 лютого 2008 року N 39 "Про програму підтримки розвитку насінництва на 2008 - 2010 роки".

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
16.12.2010 N 566


Програма підтримки розвитку насінництва на 2011 - 2015 роки

Стан насінництва в області

Найефективнішим інструментом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є сорт і насіння.

Як свідчить проведений аналіз, лише за рахунок сорту та якісного насіння можна досягти збільшення урожаю на 20 - 30 відсотків. Насінницькими господарствами виробляється достатня кількість елітного насіння. Однак, в сільськогосподарських підприємствах області через нестачу фінансових ресурсів стримується сортопоновлення та сортозміна, що негативно впливає на урожайність та якість вирощеної продукції. Як наслідок, в області 17 відсотків площ зернових культур засіваються низьковрожайними сортами, що не внесені в Державний реєстр сортів рослин України.

Мета та завдання Програми

Мета: забезпечення сільськогосподарських підприємств області високорепродукційним насінням нових високоврожайних сортів продовольчих зернових культур.

Завдання: стимулювання сільськогосподарських підприємств до придбання насіння нових, перспективних сортів продовольчих зернових культур шляхом виділення із обласного бюджету дотації за придбане і висіяне елітне насіння.

Нормативно-правове забезпечення

Закон України від 26 грудня 2002 року N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";

Закон України від 18 жовтня 2005 року N 2982-IV "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року".

Фінансове забезпечення Програми

За державною бюджетною програмою "Селекція в рослинництві" сільськогосподарські підприємства, що мають паспорт на право виробництва та реалізації насіння і внесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, одержують часткову компенсацію за придбане елітне, суперелітне насіння. Однак, таких підприємств в області лише 26, що становить 3 відсотки загальної кількості сільськогосподарських підприємств. Інші сільськогосподарські підприємства не одержують часткового відшкодування за придбане суперелітне і елітне насіння і сіють низькорепродукційним насінням, вирощеним на своїх полях.

Стимулювання сільськогосподарських підприємств до придбання елітного насіння перспективних сортів забезпечило б збільшення врожаю зерна на 8 - 10 центнерів з гектара.

Дотування доцільно проводити за 1 тонну придбаного елітного насіння продовольчих зернових культур: озимої та ярої пшениці, озимого та ярого жита, проса - в розмірі до 800 грн., а гречки та гороху - в розмірі до 1200 грн.

Згідно з розрахунками у 2011 році, для виконання Програми з обласного бюджету необхідно виділити 200 тис. гривень.

Розрахунки щодо виділення коштів на наступні роки Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації буде подавати щороку Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік.

Економічна ефективність реалізації Програми

При дотуванні сільськогосподарських підприємств за закуплене елітне насіння нових високоврожайних сортів в області буде досягнуто таких результатів:

поля області засіватимуться високорепродукційним насінням цінних високоврожайних сортів;

поліпшиться якість зерна;

зросте врожайність і валовий збір зерна на 30 - 40 тис. тонн;

сільськогосподарські підприємства додатково отримають до 3 млн. грн. чистого прибутку за рахунок підвищення урожайності і збільшення валового збору зерна;

знизиться собівартість зерна.

Порядок спрямування коштів обласного бюджету

1. Дотація надається за придбане та висіяне елітне насіння продовольчих зернових культур сортів вітчизняної селекції сільськогосподарським підприємствам, у тому числі фермерським господарствам, які не отримують часткової компенсації за закуплене елітне насіння із державного бюджету України.

2. Кошти з обласного бюджету спрямовуються сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам за придбане і висіяне елітне насіння, а саме: озимої та ярої пшениці, озимого та ярого жита, проса - в розмірі до 800 грн. за 1 тонну, а гречки та гороху - в розмірі до 1200 грн. за 1 тонну.

3. Для визначення сільськогосподарських підприємств на одержання дотації за закуплене елітне насіння управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії у складі начальника управління (голова комісії), начальника державної насіннєвої інспекції району, агронома управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

4. Для виплати дотації сільськогосподарські підприємства щороку подають до комісії заявку за формою згідно з додатком 1 та завірені копії таких документів:

довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу суб'єкта насінництва та розсадництва, де закуплено елітне насіння;

накладна на фактично придбане насіння, платіжне доручення;

сортові документи, що підтверджують якість насіння;

"Акт N ___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4).

5. Комісія розглядає подані документи, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру (додаток 2).

6. Реєстри ведуться управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та щороку до 15 червня за закуплене елітне насіння ярих культур та до 15 жовтня за закуплене елітне насіння озимих зернових культур подаються в Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Документи зберігаються протягом трьох років в управліннях агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

7. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації протягом трьох днів узагальнює подані управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій реєстри та подає в Головне фінансове управління облдержадміністрації.

8. На підставі поданих реєстрів Головне фінансове управління облдержадміністрації спрямовує кошти Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації.

9. Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації подає в Головне управління Державного казначейства України у Рівненській області реєстри і платіжні доручення для перерахування коштів зі свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.

10. Операції, пов'язані з використанням коштів обласного бюджету, проводяться відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів з реєстраційного рахунка відкритого в Головному управлінні Державного казначейства України у Рівненській області.

11. Фінансова звітність подається в установленому законодавством порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 1
до Програми


Заявка
для включення до реєстру сільськогосподарських підприємств на отримання дотації з обласного бюджету за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур

Прошу включити до реєстру сільськогосподарських підприємств для отримання дотації з обласного бюджету за закуплене насіння продовольчих зернових культур.

1. Заявник  __
                                                         (повне найменування, місцезнаходження,

                                                      посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

1.1. Телефон _______ Факс

2. Класифікаційні ознаки:

2.1. Форма власності  _____

2.2. Види діяльності  ______

2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи  __________

3. Банківські реквізити  ____

_ МФО _____

4. Державна реєстрація  ___

4.1. Місце проведення державної реєстрації  __________

4.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації  __________


Підпис заявника

М. П.


(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


 

Додаток 2
до Програми


Реєстр
сільськогосподарських підприємств для отримання дотації з обласного бюджету за закуплене елітне насіння продовольчих зернових культур

Назва підприємства (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Назва суб'єкта насінництва і розсадництва, де закуплено елітне насіння

Обсяг закупленого елітного насіння, тонн

Вартість закупленого елітного насіння, грн.

Висіяно елітного насіння, тонн

Сума дотації, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 


Начальник управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації

М. П.


(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


 

Примітка: реєстр складається окремо на кожну сільськогосподарську культуру.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали