style="padding:20px 0px;">

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 жовтня 2017 року N 351/6

Про Програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2017 рік

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII (зі змінами й доповненнями), Статутом Аудиторської палати України та Регламентом Аудиторської палати України, відповідно до вимог Порядку сертифікації аудиторів банків, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. N 183/3, та Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 N 178/5 (зі змінами й доповненнями), у зв'язку з надходженням до Аудиторської палати України листа від Національного банку України від 11.09.2017 р. N 20-009/62559 з погодженою 4 вересня 2017 року Національним банком України Програмою удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2017 рік "Актуальні питання аудиту фінансової звітності банків", Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити Програму удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2017 рік "Актуальні питання аудиту фінансової звітності банків", погоджену Національним банком України 4 вересня 2017 року, що додається.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток
до рішення АПУ
27.10.2017 N 351/6

Програма удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2017 рік "Актуальні питання аудиту фінансової звітності банків"

N

Перелік питань

Години

1.

Напрями подальшого впровадження МСФЗ в банках України. Впровадження МСФЗ в банках України: аналіз поточної ситуації, плани та перспективи. Загальний огляд останніх змін в нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку в банках України. Особливості застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" в практичну діяльність банківського сектору України.

8

2.

Зміни законодавства та особливості оподаткування банківської діяльності в Україні.

2

3.

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України (в контексті постанови Правління Національного банку України від 24.05.2017 N 39 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 39)).

1

4.

Практичні аспекти застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення N 351) (з урахуванням останніх змін).

2

5.

Імплементація нових вимог до капіталу та ліквідності (відповідно до норм законодавства ЄС).

2

6.

Практичні аспекти оцінки організації та побудови систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ході інспекційної перевірки банку.

4

7.

Практичні аспекти оцінки діяльності внутрішнього аудиту банку в ході інспекційної перевірки банку.

2

8.

Практичні аспекти оцінки якості корпоративного управління в банку в ході інспекційної перевірки банку.

2

9.

Практичні аспекти оцінки інформаційних ризиків в ході інспекційної перевірки банку.

2

10.

Особливості ідентифікації операцій банка із пов'язаними із банками особами.
Інтерпретація та застосування критеріїв пов'язаності осіб із банками відповідно до вимог Національного банку України.
Оцінка достатності та ефективності внутрішніх положень, процедур, процесів і систем внутрішнього контролю банку щодо визначення ПО та ідентифікації операцій з пов'язаними із банками особами.
Процедури, що здійснюються аудитором при ідентифікації операцій з пов'язаними із банками особами.

3

11.

Складання аудиторських звітів щодо фінансової звітності та формування думки аудитора згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, переглянутих та змінених в 2015 році.

8

 

Контрольне тестування

4

 

Усього

40

  

Національний банк України

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Комітету з питань
Аудиту банків України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали