АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 березня 2018 року N 356/7

Про Програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2018 рік

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII (зі змінами й доповненнями), Статутом Аудиторської палати України та Регламентом Аудиторської палати України, відповідно до вимог Порядку сертифікації аудиторів банків, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 11.10.2007 р. N 183/3, та Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. N 178/5 (зі змінами й доповненнями), Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити Програму удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2018 рік "Практичні аспекти застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)" (далі - Програма), що додається.

2. Направити затверджену Програму до Національного банку України на погодження.

3. Секретаріату АПУ після погодження Програми Національним банком України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова АПУ

Т. Каменська

 

Додаток
до рішення АПУ
29.03.2018 N 356/7

Програма удосконалення професійних знань аудиторів банків на 2018 рік "Практичні аспекти застосування нових та переглянутих Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)"

N

Перелік питань

Години

1.

Основні положення Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), в частині умов надання аудиторських послуг, вимог щодо порядку складання аудиторського звіту, особливості проведення обов'язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимог щодо забезпечення якості аудиторських послуг, професійна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм тощо.

2

2.

Огляд вимог Міжнародних стандартів аудиту (видання 2015 року, затверджених АПУ з 1 червня 2017 року) щодо логічної структури та змістового наповнення аудиторських звітів:
МСА 450 "Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту";
МСА 560 "Подальші події";
МСА 570 (переглянутий) "Безперервність діяльності";
МСА 580 "Письмові запевнення";
МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності";
МСА 260 (переглянутий) "Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями";
МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора";
МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора";
МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора";
МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"
Інформаційне забезпечення комунікативної цінності аудиторських звітів для різних категорій користувачів та приклади практичного застосування його складових.

8

3.

Напрями подальшого впровадження МСФЗ.
Загальний огляд останніх змін в нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку в Україні.
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохід від договорів з клієнтами".
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".

6

4.

Напрями подальшого впровадження МСФЗ в банках України. Аналіз поточної ситуації, плани та перспективи. Загальний огляд основних змін в нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку в банках України.

1

5.

Бухгалтерський облік фінансових інструментів банків згідно з оновленими вимогами Національного банку України.

7

6.

Особливості ідентифікації операцій банка із пов'язаними із банками особами.
Інтерпретація та застосування критеріїв пов'язаності осіб із банками відповідно до вимог Національного банку України.
Оцінка достатності та ефективності внутрішніх положень, процедур, процесів і систем внутрішнього контролю банку щодо визначення ПО та ідентифікації операцій з пов'язаними із банками особами.
Процедури, що здійснюються аудитором при ідентифікації операцій з пов'язаними із банками особами.

2

7.

Практичні аспекти інспекційних перевірок корпоративного управління в банку.

2

8.

Практичні аспекти інспекційних перевірок управління банками інформаційним ризиком.

2

9.

Імплементація нових вимог до капіталу та ліквідності (відповідно до норм законодавства ЄС).

2

10.

Практичні аспекти інспекційних перевірок організації та побудови систем внутрішнього контролю та управління ризиками.
Практичні аспекти інспекційних перевірок організації та діяльності внутрішнього аудиту в банку.

4

11.

Контрольне тестування

4

 

Усього

40

 

Національний банк України

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Комітету з питань
Аудиту банків України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали