АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2011 року N 244/12

Про програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII та відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 р. N 178/5 (у редакції рішення Аудиторської палати України від 28.01.2010 р. N 210/9), Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів України "Організація системи контролю якості аудиторських послуг" (додається).

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
22.12.2011 N 244/12

ПРОГРАМА
постійного удосконалення професійних знань аудиторів України "Організація системи контролю якості аудиторських послуг"

 

НАЗВА ТА ЗМІСТ ТЕМИ

Всього

Лекц.

Практ.

1.

Основі вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг

8

3

5

1.1

Законодавчі та нормативні вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг та проведення зовнішніх перевірок.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впенвненності та супутніх послуг.

2

2

 

1.2

Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (Положення N 231/12) (Положення про зовнішні перевірки).

1

1

 

1.3

Відповідальність керівництва та субєктів аудиторської діяльності за створення відповідної та ефективної системи контролю якості аудиторських послуг. Тестування відповідальності керівництва за організацію контролю якості суб'єкта аудиторської діяльності згідно вимог Положення про зовнішні перевірки (Положення N 231/12).

3

 

3

1.4

Попереднє тестування претендентів з метою визначення їхньої професійної компетентності та формування групи з підготовки уповноважених контролерів.

2

 

2

2.

Політика та процедури Фірми щодо дотримання відповідних етичних вимог

4

1

3

2.1

Етичні вимоги, загрози порушення етичних принципів та застережні заходи, що поширюються на всю Фірму, відповідно до Кодексу етики. Політики та процедури щодо дотримання Фірмою, її персоналом вимог незалежності. Нагляд керівництва (відповідальної особи) за впровадженням політики та процедур щодо незалежності.

2

1

1

2.2

Тестування політики та процедури Фірми щодо дотримання її керівництвом та персоналом етичних вимог згідно вимог Положення про зовнішні перевірки (Положення N 231/12).

2

 

2

3.

Політика та процедури прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретного завдання

4

2

2

3.1

Політика та процедури Фірми щодо вирішення питання чесності клієнта. Політика та процедури Фірми з розгляду питання щодо наявності можливості, компетенції, часу та ресурсів для прийняття нового завдання від нового чи існуючого клієнта. Нагляд зі сторони керівництва Фірми за впровадженням цих політики та процедур.

2

1

1

3.2

Політика та процедури Фірми стосовно можливості дотримання етичних вимог при прийнятті завдання та продовження співпраці з клієнтом, зокрема етичних вимог, викладених в ст. 20 Закону України "Про аудиторську діяльність", в розділах 210 та 220 Кодексу етики. Контроль за прийняттям рішення про прийняття завдання чи продовження співпраці з клієнтом.

1

1

 

3.3

Тестування відповідності політики та застосовуваних процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом згідно вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (Положення N 231/12)

1

 

1

4.

Політика та процедури елемента "людські ресурси"

4

2

2

4.1

Політика та процедури з управління людськими ресурсами: наймання та оцінка потреб, оцінка роботи та винагорода, вимоги до кваліфікації, забезпечення компетентності.

2

1

1

4.2

Політика та процедури з призначення групи із завдання. Процедури з призначення керівника групи. Процедури оцінювання знань та компетентності персоналу при формуванні групи із завдання.

1

1

 

4.3

Тестування відповідності політики та процедур Фірми щодо людських ресурсів згідно вимог Положення про зовнішні перевірки (Положення N 231/12).

1

 

1

5.

Політика та процедури контролю якості виконання завдання

12

4

8

5.1

Загальні вимоги до політики та процедур контролю якості при виконанні конкретних завдань відповідно до МСАНВ. Характер, час та обсяг перевірки контролю якості виконання завдання. Розгляд обґрунтованості рішення про прийняття завдання та оцінки ризиків та суттєвості. Перевірка відповідності запланованих аудиторських процедур оціненим ризикам.

3

1

2

5.2

Перевірка відібраних робочих документів аудитора щодо наявності достатніх та відповідних доказів, обгрунтування зроблених висновків, та доказу належного документування роботи аудитора. Розгляд відповідності висновку (звіту) виконаній роботі та відповідності роботи аудитора професійним стандартам.

3

1

2

5.3

Критерії прийнятності осіб, що проводять перевірку контролю якості виконання завдання. Вимоги до документування перевірки контролю якості виконання завдання. Документація із завдання.

2

2

 

5.4

Перевірка якості виконання окремого завдання під час проведенням зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських послуг згідно вимог Положення про зовнішні перевірки (Положення N 231/12).

4

 

4

6.

Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості

4

2

2

6.1

Мета та зміст моніторингу відповідності політики та процедур контролю якості. Окремі аспекти проведення моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг. Документування моніторингу. Політика та процедури розгляду та реагування на скарги та звинувачення

3

2

1

6.2.

Тестування відповідності моніторингу політики та процедур контролю якості аудиторських послуг згідно вимог Положення про зовнішні перевірки (Положення N 231/12).

1

 

1

7.

Екзамен (50 тестових завдань та 2 ситуаційних завдання)

4

 

4

 

ВСЬОГО

40

14

26

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали