АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 листопада 2011 року N 240/9

Про Програму постійного удосконалення знань аудиторів банків за 2011 рік

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII та відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2007 N 178/5 (у редакціїрішення Аудиторської палати України від 28.01.2010 N 210/9), Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Затвердити Програму удосконалення професійних знань аудиторів банків за 2011 рік "Зміни в нормативно-правовому законодавстві України та МСА" (додається).

2. Направити затверджену Програму удосконалення професійних знань аудиторів банків до Національного банку України на погодження.

3. Секретаріату АПУ після погодження Програми удосконалення професійних знань аудиторів банків з Національним банком України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
03.11.2011 N 240/9

Програма
удосконалення професійних знань аудиторів банків за 2011 рік "Зміни в нормативно-правовому законодавстві України та МСА"

 

Назва теми

Кількість годин

1.

Зміни у порядку регулювання проведення аудиторської перевірки (аудиту) фінансової звітності банків.

1

2.

Статистична звітність про валютні операції, що надається до Національного банку України.

2

3.

Планування аудиту фінансової звітності (МСА 300). Діяльність, що передує завданню. Розробка загальної стратегії аудиту. Розробка плану аудиту.

1

4.

Ідентифікація та оцінка ризиків (МСА 315). Необхідність розуміння суб'єкта господарювання та його середовища. Внутрішній контроль. Оцінка ризиків на рівні тверджень.

2

5.

Контроль якості для фірм, що виконують аудит, та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутніх послуг.
Зведені окремі результати перевірки організації та забезпечення внутрішнього контролю якості у суб'єкта аудиту та встановлені характерні недоліки в організації цієї роботи.

2

6.

Актуальні питання оподаткування банків податком на прибуток та податком на додану вартість.

4

7.

Аудиторська документація (МСА 230). Характеристика шахрайства та відповідальність за виявлення шахрайства. Повідомлення інформації найвищим особам згідно з МСА 260 та 265. Пов'язані сторони (МСА 550). Подальші події (МСА 560).

4

8.

Суттєвість при плануванні та проведені аудиту (МСА 320). Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики (МСА 330). Процедури зовнішнього підтвердження (МСА 505). Аналітичні процедури (МСА 520). Організація вибірки, обсяг і відбір статей вибірки (МСА 530). Аудит облікових оцінок (МСА 540).

4

9.

Формування аудиторської думки та звіту щодо фінансової звітності (МСА 700). Модифікація думки у звіті незалежного аудитора (МСА 705). Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті аудитора (МСА 706). Відповідальність аудитора щодо іншої інформації (МСА 720, 800, 805, 810).

4

10.

Класифікація цінних паперів: торговий портфель цінних паперів; портфель на продаж; папери, утримані до погашення; інші портфелі.
Оцінка цінних паперів в залежності від портфеля - справедлива вартість; амортизована собівартість; пайовий метод оцінки.

4

11.

Формування резервів по операціях з цінними паперами. Джерела інформації про фактичну та розрахункову справедливу вартість.
Вимоги пруденційного нагляду. Типові помилки в обліку операцій з цінними паперами.

4

12.

Адміністрування сплати податків. Нарахування штрафних санкцій та пені. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.

4

 

Контрольне тестування.

4

 

Всього

40

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Комітету
з питань аудиту банків
Національного банку України

І. В. Соркін

16 листопада 2011 р.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали