ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 02.03.2012 р. N 422

Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2012 - 2014 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2012 - 2014 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Кинів Б. Ю.).

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
02.03.2012 N 422


ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2012 - 2014 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми

Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2012 - 2014 роки

Підстава для розроблення Програми

Підставою прийняття розпорядження є необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами"

Розробники Програми

Обласна державна адміністрація, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Мета і основні завдання Програми

Метою прийняття розпорядження є вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в Закарпатській області

Основні заходи Програми

Будівництво полігонів для утилізації та переробки відходів; налагодження схем збору відходів від населення, підприємств та організацій; запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) за фракціями: скло, папір, пластик

Строки реалізації Програми

2012 - 2014 роки

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення планується через отримання коштів за комунальні послуги від споживачів (збір та вивезення ТПВ), продажу відходів, як вторинної сировини, кошти бюджетів всіх рівнів та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми забезпечить здійснення благоустрою на території області та покращення екологічного стану

Керування Програмою і контроль за її реалізацією

Координація робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покладається на управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації


Вступ

В Україні серйозне занепокоєння викликають проблеми, пов'язані з охороною довкілля та здоров'ям населення, однією з причин яких є низький рівень утилізації та переробки відходів. Ситуація, що склалася в Закарпатській області стосовно розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування глобальної проблеми, яка впливає на екологічний та соціальний стан регіону. Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної та соціальної напруги в області.

Для вирішення зазначеної проблеми також передбачається використати передові європейські технології, які зараз практикуються в країнах Європейського Союзу.

Перелік заходів Програми

1. Проведення тематичних семінарів з екологічних питань в населених пунктах області.

2. Експертне визначення на території області земельних ділянок під розміщення полігонів для утилізації та переробки відходів.

3. Будівництво полігонів для утилізації та переробки відходів.

4. Передача полігонів з утилізації відходів в оперативне управління підприємствам, які на тендерній основі отримають право діяльності в даному напрямку.

5. Укладення договорів з споживачами послуг.

6. Придбання спеціальної техніки для збирання та транспортування відходів.

7. Налагодження схем збору відходів від населення, підприємств та організацій.

8. Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) за фракціями: скло, папір, пластик.

9. Створення ліній на полігонах ТПВ із сортування, переробки та утилізації відходів.

10. Запровадження контейнерів та "євроконтейнерів" в сільських населених пунктах області для роздільного збору ТПВ.

1. Мета Програми

Головною метою Програми є вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в Закарпатській області через впровадження організованої системи збирання, утилізації та переробки відходів споживання з подальшим використанням їх в якості енергетичних та вторинних ресурсів. А це насамперед чисті села, річки та потічки, здорова громада та зайнятість населення.

2. Підстава та нормативно-правова база для розроблення Програми

Програму розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами".

Нормативно-правова база розроблення Програми - закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про відходи", "Про благоустрій населених пунктів", інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого органу з питань житлово-комунального господарства.

3. Опис проблем, які вирішуватимуться в процесі реалізації Програми

В Україні серйозне занепокоєння викликають проблеми, пов'язані з охороною довкілля та здоров'ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів споживання. На сьогодні їх накопичено понад 26 мільярдів тонн, із яких у Закарпатській області 28 млн. тонн; щорічно їх кількість збільшується на 11 млн. тонн, у тому числі в області - на 220 тис. тонн тільки за рахунок побутових відходів, переважно це використана тара та упаковка, тобто полімери, макулатура, чорні та кольорові метали, дерево, склобій - те, що можна використати у подальшому в якості вторинних матеріалів та енергетичних ресурсів. Залучення відходів у господарський обіг - справа не тільки вкрай потрібна для охорони довкілля та збереження здоров'я населення, але й економічно виправдана. Альтернативи цьому немає.

В Закарпатській області, де 62,9 % населення проживає у сільській місцевості (частка міського населення складає 37,1 %), викликає занепокоєння проблема зі сміттям та відходами в сільських населених пунктах області. Така ситуація стосовно сміття та відходів споживання зумовлена наступними факторами:

населення більшості сільських населених пунктів складає понад дві тисячі осіб, що автоматично призводить до утворення великої кількості відходів;

на сьогоднішній день (в порівнянні з минулими роками) стрімко зростає кількість закладів торгівлі та сфери послуг, що також зумовлює значне накопичення сміття, побутових відходів та відходів споживання;

в селах практично в зародковому стані системи організованого поводження з відходами. Такі системи, будучи недосконалими, існували в радянський період (райсількомунгоспи) та входили до складу організацій сільського комунального сервісу. Під час новітньої економічної кризи вони або перепрофілювалися або припинили існування.

Сільське населення області складає близько 791,6 тис. осіб, міське 466,1 тис. осіб. Виходячи з розрахунку, що в результаті життєдіяльності однієї особи за рік утворюється близько 0,7 м3 сміття та відходів, щороку в Закарпатській області накопичується мінімум 880,4 тис. м3 сміття та відходів.

За морфологічним складом 5 - 10 % від загальної маси сміття - це харчові відходи, до 5 % - паперово-картонні вироби, 10 - 20 % - скло та склобій, полімерні матеріали та ПЕТ - пляшки - 15 - 20 %, метали в середньому 20 %, деревина, гума та шкіра - 8 - 10 %.

На даний час проводяться заходи щодо впорядкування схем поводження з відходами споживання. Майже в усіх населених пунктах рішеннями сесій місцевих рад виділено земельні ділянки під сміттєзвалища. Такі сміттєзвалища два рази на рік пересипаються шаром землі, тобто здійснюється їх рекультивація. Проте в більшості ж випадків сміття знаходиться під відкритим небом, при цьому відбувається просочування небезпечних речовин та хвороботворних мікроорганізмів в грунт та грунтові води. Такі звалища є потенційним розсадником хвороб. Ще більшу небезпеку становлять стихійні сміттєзвалища, що утворюються на околицях міст, сіл, в ярах, канавах та малих річках. Таких звалищ щороку в кожному населеному пункті налічується щонайменше п'ять.

Окремо слід виділити факти масового спалювання відходів в сільській місцевості. Надзвичайно поширеною є практика спалювання (в тому числі і в опалювальних пристроях) сухого листя, трави, різних гілок, часто з сміттям та небезпечними відходами, в тому числі: поліетилен, ПЕТ - пляшки, комбінована (паперово-полімерна) тара, тощо. Все це згубно впливає на повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо і якою вмиваємось. Місцевий бюджет недотримує кошти від реалізації ресурсно-цінних відходів.

Єдиним вірним рішенням є створення кущових полігонів по утилізації та переробці відходів (кущовий - з розрахунку один полігон на декілька сіл).

Цільовими групами, незалежно від вікової категорії, на які спрямовані результати проекту, є:

населення (мешканці області), туристи та інші;

організації та підприємства району;

дитсадки, школи та інші навчальні заклади;

лікарні, санаторії, курорти.

Підставами для визначення цільових груп та заходів з виконання Програми є той фактор, що при скупчені великої кількості відходів, несистемного їх вивезення та порушення технології утилізації створюються сприятливі умови для розмноження мух і гризунів, забруднення грунту, води та повітря. Раціональна очистка населених пунктів від відходів відіграє важливу роль серед заходів по санітарній охороні грунтів, атмосферного повітря та води. А все це є невід'ємним елементом благоустрою населених пунктів і основним заходом в системі профілактики та боротьби з інфекційними хворобами.

Від впровадження Програми передбачаються такі результати:

скорочення кількості відходів, повна їх утилізація;

нові технології по роздільному збору, вторинній переробці, компостуванню, захороненню залишків на екологічно безпечних полігонах та їх комплексне застосування;

впровадження кущової системи утилізації з врахуванням конкретних місцевих особливостей з використанням місцевих ресурсів;

спільна діяльність місцевих органів виконавчої влади та громадськості у вирішенні проблем;

підняття освітнього рівня всіх цільових групи в напрямку екологічної культури;

підняття рівня інформованості громади.

Всі заходи, які проводитимуться впродовж дії Програми, безпосередньо впливатимуть на успішність її реалізації.

4. Завдання Програми

Головним завданням Програми є створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини.

Завданнями Програми є також:

зниження та повна ліквідація екологічної напруги;

запровадження ресурсозберігаючих технологій;

створення нових робочих місць;

підвищення іміджу місцевої влади в питаннях поводження з ТПВ;

підвищення культури споживання;

поінформованість громадськості;

співпраця місцевої влади, громадськості та підприємців в проведенні заходів екологічних програмах.

5. Механізм впровадження заходів

Основою проекту є те, що побутові відходи, які складаються з різних компонентів, не повинні змішуватись між собою, утилізація їх повинна здійснюватись окремо один від одного найбільш економічним та екологічно придатним способом.

Передбачається, що лише комбінація різних, доповнюючих одне одного технологічних рішень та заходів, а не одна технологія, навіть сама сучасна, можуть сприяти ефективному вирішенню проблем, що стосуються відходів споживання. Комбінація технологій та заходів, включаючи скорочення кількості відходів, їх роздільний збір, вторинну переробку, компостування, захоронення залишків на екологічно безпечних полігонах, сміттєспалювання шляхом перелізу, повинна застосовуватись для утилізації тих чи інших специфічних компонентів відходів споживання. Усі ці технології повинні розроблятись комплексно, доповнюючи одна одну.

Для організації системи збору, переробки та утилізації відходів, споживання передбачається дотриманням наступних принципів:

"починай заздалегідь" - населення слід залучати і поінформувати уже в процесі прийняття рішень і вибору альтернатив збору, переробка та утилізації відходів. Якщо рішення прийняти без участі населення, залучити його до виконання проекту буде нелегко. Почавши роботу завчасно, можна отримати зворотній зв'язок з населенням в процесі реалізації проекту;

"використовуй громадські організації" - пропонується представникам найбільш впливових організацій увійти до громадського комітету, який буде координувати виконання проекту та участь громадськості в ньому;

"формування чіткого, позитивного звернення", у якому населення повинно знайти відповіді на запитання:

для чого потрібна вторинна переробка;

яку користь вона принесе конкретному будинку, вулиці, селу, району;

де, коли і як буде збиратись вторинна сировина;

як приготувати сировину для збору;

"показувати приклад з себе (керівники)" - не нехтувати важливістю особистого прикладу, застосувати засоби масової інформації для його розповсюдження;

"організація чіткої регулярної роботи" - служби вивозу, збуту, переробки та утилізації відходів;

"розвивати та вивчати ринки збуту вторинної сировини" - успіхи системи збору та переробки вторинної сировини в кінцевому результаті залежить від стану ринку. Розділення відходів коштує грошей, тому економічно вигідно, коли кінцевий продукт має ринок збуту.

В кінцевому випадку "значно ефективний та жорсткий контроль за відходами, що потрапляють на полігон чи звалище, ніж ті, що потрапляють із звалища в навколишнє середовище".

Впровадження Програми буде можливим за умови виконання наступних заходів:

1. Семінари. Передбачається проведення семінарів в так званих "кущах" (кущ - п'ять або шість населених пунктів району). На семінарах необхідно проаналізувати ситуацію навколо проблеми впровадження системи збору та утилізації відходів, розроблення стратегії розташувань полігонів, створити громадські інспекції благоустрою.

2. Просвітницька діяльність передбачає:

проведення екологічно-освітніх акцій у дитячих садках, школах та інших навчальних закладах;

започаткування екологічно-освітніх програм на телебаченні, радіо, інших засобах масової інформації;

проведення агітаційної роботи серед мешканців району "від дверей до дверей" за тематикою "Закарпатці - гаранти чистого довкілля".

3. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, в ході якого проводяться роботи з:

будівництва та впорядкування в майбутньому чотирьох полігонів для проведення робіт по сортуванню, переробці та утилізації відходів споживання;

придбання спеціальної автомобільної техніки (сміттєвозів);

встановлення контейнерів для роздільного збору відходів фракціями: скло, папір, пластик, інші;

розповсюдження одноразових пакетів двох кольорів (чорний і білий), для організації сортування відходів за місцем їх утворення. Білий пакет - для збору паперу, пластику, текстилю, гуми, жерстяних бляшанок. Чорний пакет - для збору харчових та інших відходів;

впровадження системи збору відходів, що утворились в лікарняних закладах, у одноразові паперові контейнери з подальшою утилізацією шляхом перолізу;

налагодження системи роздільного збору шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини в населення із застосуванням пересувних і стаціонарних пунктів;

передачі в оперативне управління полігонів з утилізації відходів спеціалізованим підприємствам (на конкурсній основі);

поетапного закриття існуючих сміттєзвалищ, які не відповідають вимогам чинного санітарно-екологічного законодавства.

Попередній досвід роботи в системі утилізації (сміттєзвалища) довів свою неефективність та пряму загрозу (навколишньому середовищу) екології та життю людей і показує на потребу застосування інноваційних технологій, якими сьогодні користуються передові розвинуті країни світу.

Кожний етап впровадження в дію заходів проекту та їхній позитивний результат дасть змогу оцінити ефективність та рівень корисності від даної Програми.

6. Очікувані результати Програми

Очікуються такі результати від впровадження Програми:

скорочення кількості відходів, що потрапляють на полігони твердих побутових відходів;

нові технології по роздільному збору, вторинній переробці, компостуванні, захороненні залишків на екологічно безпечних полігонах;

комплексне застосування всіх технологій;

кущова система утилізації з врахуванням конкретних місцевих проблем за рахунок місцевих ресурсів;

спільна діяльність місцевої влади та громадськості області у вирішенні проблеми;

підняття освітнього рівня для цільової групи в напрямку освіти;

підняття рівня інформованості населення.

Тепер людство виробляє більше відходів, ніж коли-небудь в історії, приносячи цим велику шкоду навколишньому середовищу, і поки відходи виробляються, буде потреба в їх утилізації та переробці. Тому головною метою Програми є створення екологічно безпечних полігонів з утилізації ТПВ та запровадження системи роздільного збору і переробки з використанням вторинної сировини.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується через отримання коштів за комунальні послуги від споживачів (збір та вивезення ТПВ), від продажу відходів, як вторинної сировини, коштів бюджетів всіх рівнів та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України згідно додатків 1 - 8.

 

Додаток 1
до Програми


Зведена таблиця заходів Програми

N
п/п

Заходи Програми

Відповідальні виконавці

Терміни виконання

Обсяги фінансування, тис. грн.

Місце та обсяги впровадження

Очікувані результати та наслідки

поча-
ток

закін-
чення

Всього

за роками реалізації Програми

2012

2013

2014

Місце

Обсяги

резуль-
тати

наслідки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, рекудльтивація, будівництво полігонів для захоронення ТПВ

місцеві органи самоврядування

2012

2014

56481,3

6826,0

22405,0

27250,3

адміністративно-
територіальні одиниці

56481,3

скорочення кількості відходів

покращення екологічного стану області

2

Оновлення парків сміттєвозних машин

 

2012

2014

13251,0

3140,0

4541,0

5570,0

 

13251,0

 

 

3

Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків

 

2012

2014

6517,6

2469,8

2012,0

2035,8

 

6517,6

 

 

4

Створення мережі приймальних пунктів

 

2012

2014

5023,0

737,0

2406,0

1880,0

 

5023,0

 

 

5

Створення мережі сміттєпереванта-
жувальних станцій з сортувальним обладнанням, сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ

 

2012

2014

119960,0

38210,0

44100,0

37650,0

 

119960,0

 

 

6

Впровадження технологій роздільного збирання ТПВ

 

2012

2014

8059,5

1094,5

4284,7

2680,3

 

8059,5

 

 

 

Разом

 

2012

2014

209292,4

52477,3

79748,7

77066,4

 

209292,4

 

 


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 2
до Програми


Зведена таблиця обсягів та джерел фінансування за районами і містами обласного значення

N
п/п

Район, місто

Джерела фінансування

Обсяги фінансування за роками реалізації Програми, тис. грн.

2012

2013

2014

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1

м. Мукачево

- державний бюджет

 

 

 

 

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

20000,0

22000,0

25000,0

67000,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

 

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

2

Берегівський район

- державний бюджет

6000,0

8000,0

6000,0

20000,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

1400,0

2000,0

2000,0

5400,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

250,0

310,0

320,0

880,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

3000

3000

4000

10000

- інші джерела

1000

1500

1500

4000

3

Тячівський район

- державний бюджет

 

 

 

 

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет (міський)

250,0

350,0

450,0

1050,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

 

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

25600

25600

25600

76800

- інші джерела

 

 

 

 

4

Свалявський район

- державний бюджет

250,0

700,0

450,0

1400,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

30

30

30

90

- місцевий бюджет

150,0

180,0

400,0

730,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

180,0

160,0

340,0

680,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

28

37

35

100

5

Іршавський район

- державний бюджет

370,0

480,0

650,0

1500,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

50

80

80

210

- місцевий бюджет

100,0

120,0

140,0

360,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

12,0

15,0

20,0

47,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

2730

3387

6117

- інші джерела

 

 

 

 

6

м. Берегово

- державний бюджет

 

 

400,0

400,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

100

100

100

300

- місцевий бюджет

260,0

280,0

500,0

1040,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

 

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

7

Хустський район

- державний бюджет

1800,0

1800,0

1800,0

5400,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

785,0

785,0

850,0

2420,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

785,0

785,0

845,0

2415,0

- кредити

200

200

200

600

- інвестиції

200

200

200

600

- інші джерела

100

100

100

300

8

Рахівський район

- державний бюджет

150,0

370,0

300,0

820,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

267,0

267,0

266,0

800,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

6,0

6,0

8,0

20,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

9

Виноградівський район

- державний бюджет

700,0

1000,0

2000,0

3700,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

1000

1500

2500

- місцевий бюджет

400,0

1600,0

1452,3

3452,3

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

2397,0

8315,0

7840,0

18552,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

4000

 

4000

- інші джерела

 

 

6500

6500

10

м. Хуст

- державний бюджет

 

 

 

 

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

36,0

 

 

36,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

 

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

11

Великоберезнянський район

- державний бюджет

100,0

100,0

100,0

300,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

164,5

164,7

160,3

489,5

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

5,0

5,0

5,0

15,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

12

Міжгірський район

- державний бюджет

1660,9

1270,3

1363,0

4294,2

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

97,7

75

6,7

179,4

- місцевий бюджет (міський)

195,4

149,5

13,5

358,4

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

 

 

 

 

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

 

 

 

 

13

Перечинський район

- державний бюджет

400,0

800,0

800,0

2000,0

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

- місцевий бюджет

150,0

300,0

300,0

750,0

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

50,0

150,0

200,0

400,0

- кредити

 

 

 

 

- інвестиції

 

 

 

 

- інші джерела

30

60

60

150

 

Всього

- державний бюджет

11430,9

14520,3

13863

39814,2

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища

277,7

1285,0

1716,7

3279,4

- місцевий бюджет

24157,9

28196,2

31532,1

83886,2

- кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами

3685,0

9746,0

9578,0

23009,0

- кредити

200

200

200

600

- інвестиції

28800

35530

33187

97517

- інші джерела

1158

1697

8195

11050


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 3
до Програми


Заходи з впорядкування, технічного переоснащення, рекультивації, будівництва полігонів для захоронення ТПВ

N
п/п

Район, місто

Найменування заходів, терміни та обсяги виконання робіт

Всього, тис. грн.

Ліквідація звалищ та санація територій

Облаштування

Технічне переоснащення

Реконструкція

Рекультивація

Будівництво

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

Термін (квартал, рік)

Обсяги фінансу-
вання, тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

м. Мукачево

 

 

2012

50000,0

 

 

 

 

 

 

2014

100000,0

150000,0

2

Берегівський район

2012 - 2014

 

2012 - 2014

240,0

 

 

 

 

2012 - 2014

1000,0

 

 

1240,0

3

Тячівський район

 

 

3 кв. 2013

100,0

4 кв., 2014

550,0

 

 

4 кв., 2012

100,0

 

 

750,0

4

Свалявський район

 

 

 

 

2012 - 2014

400,0

 

 

 

 

2012 - 2014

1000,0

1400,0

5

Іршавський район

3 кв. 2012 р.

320,0

 

 

4 кв. 2013 р.

800,0

4 кв. 2013 р.

710,0

4 кв. 2013 р.

240,0

 

 

2070,0

6

м. Берегово

2 кв. 2012

50,0

3 кв. 2013

15,0

2013 - 2014

730,0

 

 

2 кв. 2014

70,0

2012 - 2014

10000,0

10865,0

7

Хустський район

2012 - 2014

250,0

2012 - 2014

750,0

2012 - 2014

800,0

2012 - 2014

1200,0

2012 - 2014

250,0

2012 - 2014

1500,0

4750,0

8

Рахівський район

3 кв. 2014

30,0

2 кв. 2014

30,0

 

 

 

 

3 кв. 2013

90,0

2 кв. 2013

80,0

230,0

9

Виноградівський район

 

 

2012 - 2014

300,0

 

 

 

 

2012 - 2014

3852,3

2013 - 2014

25000,0

29152,3

10

м. Хуст

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2014

5521,0

 

 

5521,0

11

Велико-
березнянський район

 

 

2012

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

12

Міжгірський район

2012 - 2014

298,0

2012 - 2014

600,0

2012 - 2014

250,0

2012 - 2014

260,0

2012 - 2014

450,0

2012 - 2014

680,0

2538,0

13

Перечинський район

2012 - 2014

400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013

300,0

700,0

Разом

 

1348,0

 

52045,0

 

3530,0

 

2170,0

 

11573,3

 

138560,0

209226,3


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 4
до Програми


N
п/п

Район, місто

Найменування заходу

Реалізація Програми

Всього

2012

2013

2014

Необхідно закупити, од.

Загальна вартість, тис. грн.

Необхідно закупити, од.

Загальна вартість, тис. грн.

Необхідно закупити, од.

Загальна вартість, тис. грн.

Необхідно закупити, од.

Загальна вартість, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Берегівський район

Оновлення сміттєвозного парку

 

100,0

 

150,0

 

150,0

 

400,0

680,0

Оновлення контейнерного господарства

12

60,0

14

70,0

14

70,0

40

200,0

Облаштування контейнерних майданчиків

4

20,0

6

30,0

6

30,0

16

80,0

2

Свалявський район

Оновлення сміттєвозного парку

 

 

 

 

1

400,0

1

400,0

800,0

Оновлення контейнерного господарства

30

100,0

30

100,0

30

100,0

90

300,0

Облаштування контейнерних майданчиків

6

30,0

6

30,0

8

40,0

20

100,0

3

Іршавський район

Оновлення сміттєвозного парку

1

160,0

3

540

4

760,0

8

1460,0

1688,0

Оновлення контейнерного господарства

80

40,0

20

66,0

120

72,0

320

178,0

Облаштування контейнерних майданчиків

40

12,0

60

18,0

60

20

160

50,0

4

м. Берегово

Оновлення сміттєвозного парку

 

 

1

130,0

2

260

3

390,0

580,0

Оновлення контейнерного господарства

 

30,0

 

30,0

 

30,0

 

90,0

Облаштування контейнерних майданчиків

4

50,0

4

50,0

 

 

8

100,0

5

Хустський район

Оновлення сміттєвозного парку

2

600,0

2

600,0

2

600,0

6

1800,0

4140,0

Оновлення контейнерного господарства

120

180,0

120

180,0

120

180,0

360

540,0

Облаштування контейнерних майданчиків

75

600,0

75

600,0

75

600

225

1800,0

6

Рахівський район

Оновлення сміттєвозного парку

 

 

1

220,0

1

250,0

2

470,0

770,0

Оновлення контейнерного господарства

67

70

67

100,0

66

100,0

200

300,0

Облаштування контейнерних майданчиків

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Виноградівський район

Оновлення сміттєвозного парку

1

1700,0

1

1800,0

1

1800,0

3

5300,0

6650,0

Оновлення контейнерного господарства

1200

250,0

1500

300,0

1500

300,0

4200

850,0

Облаштування контейнерних майданчиків

10

120,0

12

180,0

12

200,0

34

500,0

8

м. Хуст

Оновлення сміттєвозного парку

 

 

1

1800,0

1

1800,0

2

3600,0

4340,0

Оновлення контейнерного господарства

700

210,0

200

30,0

200

500,0

1100

740,0

Облаштування контейнерних майданчиків

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Велико-
березнянський район

Оновлення сміттєвозного парку

1

230,0

1

250,0

1

250,0

3

730,0

789,5

Оновлення контейнерного господарства

15

33,0

6

13,2

4

8,8

25

55,0

Облаштування контейнерних майданчиків

3

1,5

3

1,5

3

1,5

9

4,5

10

Міжгірський район

Оновлення сміттєвозного парку

1

250,0

 

 

1

280,0

2

530,0

1144,6

Оновлення контейнерного господарства

20

4,8

20

4,8

20

5,0

60

14,6

Облаштування контейнерних майданчиків

8

240,0

6

180,0

6

180,0

20

600,0

11

Перечинський район

Оновлення сміттєвозного парку

 

 

1

750,0

1

750,0

2

1500,0

3000,0

Оновлення контейнерного господарства

700

250,0

700

250,0

700

250,0

2100

750,0

Облаштування контейнерних майданчиків

1

250,0

1

250,0

1

250,0

3

750,0

Разом

 

3101

5591,3

2861

8723,5

2960

10237,3

9022

24582,1

24582,1


 

Перший заступник
голови  ради

В. Закурений


 

Додаток 5
до Програми


Заходи зі створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини

N
п/п

Район, місто

Найменування заходу

Друга черга реалізації Програми

Всього

2012

2013

2014

Кількість пунктів, од.

Вартість створення одного пункту, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Кількість пунктів, од.

Вартість створення одного пункту, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Кількість пунктів, од.

Вартість створення одного пункту, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Кількість пунктів, од

Вартість створення одного пункту, тис. грн.

Всього, тис. грн.

Разом (стац. та перес.), тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Свалявський
район

Стаціонарний

2

20,0

40,0

2

20,0

40

2

20

40

6

20,0

120,0

200,0

Пересувний

2

10

20

3,0

10,0

30,0

3

10,0

30,0

8

10,0

80,0

2

Іршавський район

Стаціонарний

 

 

 

11

45,0

495

9

50

450

20

95,0

945,0

1026,0

Пересувний

 

 

 

4,0

12,0

48,0

4

15,0

60,0

8

27,0

108,0

3

м. Берегово

Стаціонарний

 

 

 

 

 

 

1

100

100

1

100,0

100,0

100,0

Пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Хустський район

Стаціонарний

6

25,0

150,0

6

25,0

150

6

25

150

18

25,0

450,0

450,0

Пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Рахівський район

Стаціонарний

1

10,0

10,0

1

10,0

10

1

10

10

3

10,0

30,0

60,0

Пересувний

2

5

10

2,0

5,0

10,0

2

5,0

10,0

6

5,0

30,0

6

Виноградівський район

Стаціонарний

1

12,0

12,0

1

15,0

15

1

15

15

3

14,0

42,0

42,0

Пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

м. Хуст

Стаціонарний

 

 

 

1

15,0

15

1

15

15

2

15,0

30,0

30,0

Пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Велико-
березнянський район

Стаціонарний

1

5,0

5,0

1

5,0

5

1

5

5

3

5,0

15,0

15,0

Пересувний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Міжгірський район

Стаціонарний

1

250,0

250,0

1

250,0

250

 

 

 

2

250,0

500,0

1100,0

Пересувний

2

120

240

2,0

120,0

240,0

1

120,0

120,0

5

120,0

600,0

10

Перечинський район

Стаціонарний

 

 

 

1

1200,0

1200

 

 

 

1

1200,0

1200,0

2000,0

Пересувний

 

 

 

1,0

800,0

800,0

 

 

 

1

800,0

800,0

 

Разом

Стаціонарний

12

322,0

467,0

25

1585,0

2480

22

240

785

59

1734,0

3432,0

5023,0

Пересувний

6

135

270

12,0

947,0

1128,0

10

150,0

220,0

28

962,0

1618,0


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 6
до Програми


Заходи зі створення мережі сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням, сміттєпереробних підприємств, ділянок компостування органічних компонентів ТПВ

N
п/п

Район, місто

Назва об'єкту

Строк реалізації

Вартість створення, тис. грн.

1

2

3

4

5

1

м. Мукачево

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

 

 

Сміттєпереробне підприємство

 

 

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

2013 - 2014

 

2

Берегівський район

Будівництво заводу механізованої переробки ТПВ потужністю 20 тис.т/рік

2012 - 2014

38100

3

Тячівський район

Сміттєпереробний завод

2014

76800

4

Іршавський район

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

 

 

Сміттєпереробне підприємство

 

 

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

2012 - 2014

850

5

м. Берегово

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

2012 - 2014

400

Сміттєпереробне підприємство

2012 - 2014

5300

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

2012 - 2014

2000

6

Хустський район

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

 

 

Сміттєпереробне підприємство

2012 - 2014

1000

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

2012 - 2014

1200

7

Рахівський район

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

2012 - 2014

350

Сміттєпереробне підприємство

 

 

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

 

 

8

Міжгірський район

Сміттєперевантажувальна станція із сортувальним обладнанням

 

 

Сміттєпереробне підприємство

 

 

Ділянка компостування органічних компонентів ТПВ

2012 - 2014

260

9

Перечинський район

пункт накопичення та сортування ТПВ

2012 - 2014

1200

 

Разом

 

 

127460


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 7
до Програми


Заходи нормативно-інструктивного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні

N
п/п

Найменування заходів

Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн.

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

1

Розроблення нормативно-інструктивної бази

125

124,5

127

2

Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів, стендів, виставок тощо.

180,5

186,5

189,0

3

Розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах

157,8

161,6

158,6

4

Організаційні заходи

162,5

160,5

161,5

5

Інші заходи з підготовки впровадження роздільного збирання ТПВ

249,5

254,5

258,5

 

Разом по роках

874,8

887,6

894,6

 

Разом

2657,0


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений


 

Додаток 8
до Програми


Заходи з впровадження технологій роздільного збирання ТПВ

N
п/п

Район, місто

Витрати за роками реалізації Програми, тис. грн.

2012

2013

2014

разом

1

2

3

4

5

6

1

Берегівський район

60,0

70,0

70,0

200,0

2

Тячівський район

50,0

100,0

150,0

300,0

3

Свалявський район

150,0

150,0

200,0

500,0

4

Іршавський район

 

1400,0

1200,0

2600,0

5

м. Берегово

10,0

10,0

100,0

120,0

6

Хустський район

3870,0

3870,0

3995,0

11735,0

7

Рахівський район

100,0

100,0

100,0

300,0

8

Виноградівський район

300,0

2000,0

500,0

2800,0

9

м. Хуст

50,0

50,0

50,0

150,0

10

Великоберезнянський район

34,5

14,7

10,3

59,5

11

Міжгірський район

100,0

150,0

150,0

400,0

12

Перечинський район

250,0

250,0

250,0

750,0

 

Всього

4974,5

8164,7

6775,3

19914,5


 

Перший заступник
голови обласної ради

В. Закурений

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали