ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 02.03.2012 р. N 423

Про Програму реалізації природоохоронних заходів на 2012 рік

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами) обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму реалізації природоохоронних заходів на 2012 рік (далі - Програма), що додається.

2. Дозволити погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2012, у частині виконання заходів Програми реалізації природоохоронних заходів на 2011 рік за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійні комісії обласної ради з питань: бюджету (Брензович В. І.), екології та використання природних ресурсів (Цірик М. М.)

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
02.03.2012 N 423


Програма реалізації природоохоронних заходів на 2012 рік

Закарпатська область вважається екологічно привабливим регіоном України з порівняно сприятливою екологічною ситуацією.

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливим питанням і невід'ємною частиною соціального та економічного розвитку області, забезпечення екологічної безпеки населення краю.

В області гострою екологічною проблемою залишається зберігання заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). У 2011 році за рахунок державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища в області зібрано та вивезено за межі України на знешкодження 266,7 тонн ХЗЗР. Залишається зібрати та вивезти на знешкодження 109,5 тонн ХЗЗР та 154 тонни забрудненого пестицидами ґрунту. За попередніми підрахунками орієнтовна вартість таких робіт на сьогодні складає близько 6,4 млн. грн.

Зростає розрив між прогресуючим накопиченням побутових відходів і заходами з їх утилізації і знешкодження, що загрожує загостренню екологічної ситуації в області.

Геополітичне розташування області, велика кількість мінеральних джерел та санаторно-курортних і туристично-рекреаційних об'єктів, найбільша в Україні густота водної мережі, малоземелля, велика щільність населення, насиченість території транспортними комунікаціями, також сприяють актуалізації проблеми відходів.

Побутові відходи є ще одним джерелом забруднення водних та земельних ресурсів області.

У 2012 році планується приділити особливу увагу приведенню у безпечний стан земельних ділянок, зайнятих міськими сміттєзвалищами. Основною метою рекультивації цих земельних ділянок є санітарно-гігієнічний захист навколишнього середовища (ліквідація забруднення атмосферного повітря, ґрунту і підземних вод), шляхом значного зменшення виділення газів та шкідливих речовин. Ліквідується шкідливий вплив на ґрунти прилеглої території внаслідок припинення розносу вітром дрібної фракції відходів. Рекультивація не допустить виникнення пожеж від самозаймання відходів та забруднення атмосферного повітря продуктами згоряння.

Однією із складових екологічної безпеки області є система моніторингу навколишнього природного середовища, яка включає в себе спостереження за якістю поверхневих вод, земельних ресурсів, атмосферного повітря.

Спостереження за якісним складом поверхневих вод транскордонних водостоків басейну ріки Тиса ведуться Державною екологічною інспекцією в Закарпатській області спільно з природоохоронними органами сусідніх країн (Угорщина, Словаччина, Румунія) на 10-ти прикордонних створах та Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса на 6-ти прикордонних створах. Цілодобові спостереження за станом атмосферного повітря (2 стаціонарні пости) та радіаційним станом (8 метеостанцій області) ведуться Закарпатським обласним центром з гідрометеорології.

З метою створення регіональної системи моніторингу довкілля, складовою якої є також і вивчення впливу на навколишнє середовище в Закарпатській області діяльності об'єктів сусідніх держав, утворено міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля, затверджено її склад та Положення.

Рішенням Закарпатської обласної ради від 14.01.2009 N 762 було затверджено Обласну програму моніторингу довкілля на 2009 - 2013 роки, якою передбачається реалізація пріоритетних завдань та заходів у межах Закарпатської області за зазначений період та питання щодо її фінансування. Проведення постійного моніторингу навколишнього середовища здійснюється з метою адаптації України до стандартів країн ЄС.

На 2012 рік заплановано продовження наукових досліджень та розроблення практичних рекомендацій у частині збереження рослинного і тваринного світу.

Важливим фактором забезпечення екологічних стандартів є формування екологічної культури та свідомості населення шляхом інформування громадськості щодо діяльності природоохоронних органів, стану довкілля, актуальних екологічних проблем та шляхів їх вирішення. Визначальними пріоритетами є залучення громадськості до процесу прийняття рішень, що стосуються охорони довкілля, сприяння роботі недержавних організацій щодо проведення природоохоронних кампаній, розробка та впровадження екологічних освітніх програм, а також проведення інформаційно-просвітницьких заходів.

У 2012 році буде налагоджено співпрацю із обласними засобами масової інформації шляхом висвітлення основних подій у сфері охорони навколишнього природного середовища. Планується проведення інформаційно-просвітницьких заходів, конференцій, конкурсів дитячих творчих робіт, які сприяють розвитку екологічної культури через виявлення творчих умінь учнів.

Мета та основні завдання Програми

Реалізація Програми ставить за мету: ліквідацію негативного впливу на довкілля заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, зменшення забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів; проведення постійного моніторингу навколишнього природного середовища області та підвищення екологічної культури населення.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

Джерела фінансування

Фінансування заходів, передбачених Програмою і наведених у додатку, здійснюватиметься з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в межах надходжень коштів у 2012 році згідно з чинним законодавством та залишку коштів минулого року у вигляді субвенції.

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми дозволить:

продовжити роботи з ліквідації негативного впливу на довкілля заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них шляхом їх підготовки до вивезення та вивезення на знешкодження за межі області;

провести роботи з рекультивації території земельних ділянок, зайнятих міськими сміттєзвалищами;

забезпечити функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища області - контролю за якістю поверхневих вод з метою прийняття ефективних управлінських рішень щодо зменшення скидів забруднюючих речовин, що заборонені, у транскордонні водні об'єкти;

провести наукові дослідження з метою розробки практичних рекомендацій у частині збереження рослинного і тваринного світу;

провести заходи щодо пропаганди охорони довкілля із залученням засобів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів з метою інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища та підвищення рівня екологічної культури і свідомості населення.

 

Додаток
до Програми


Заходи щодо реалізації Програми

N
 з/п

Назва заходу

Замовник заходу

Сума, грн.

КЕКВ

1

Проведення заходів із забезпечення екологічно безпечного зберігання та знешкодження непридатних ХЗЗР і тари від них (збирання, підготовка до перевезення, перевезення та знешкодження)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

2284000

1320

2

Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС-6 до вул. Перемоги в м. Ужгороді

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

463000

2420

3

Рекультивація полігону твердих побутових відходів у м. Тячеві

Виконавчий комітет Тячівської міської ради

200000

2420

4

Рекультивація полігону твердих побутових відходів у м. Хусті

Виконавчий комітет Хустської міської ради

400000

2420

5

Будівництво заводу механізованої переробки побутових відходів на території Яношівської сільської ради

Виконавчий комітет Берегівської міської ради

500000

2420

6

Розроблення проектів організації території РЛП та необхідної землевпорядної проектної документації земельних ділянок

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

500000

1320

7

Організація території об'єкта природно-заповідного фонду - "Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Партерний сквер"

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

50000

2420

8

Організація території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Боздоський"

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

270000

1320

9

Забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього середовища

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області

210000

1320

10

Проведення заходів із пропаганди охорони довкілля із залученням засобів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області

80000

1320

11

Проведення науково-дослідних робіт на екологічну тематику

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

60000

1320

12

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

30000

1320

 

Усього

х

5047000,00

х


 

Голова ради

І. Балога

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали