ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.12.2011 р. N 18/26

Про Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2012 - 2016 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указів Президента України від 28 вересня 2004 року N 1148/2004 "Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту" та від 2 серпня 2006 року N 667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 828-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки" (Розпорядження N 828-р) та з метою формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах, задоволення потреб кожного жителя міста у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012 - 2016 роки (додається).

2. Управлінням, відділам, комітетам і службам міської ради при плануванні роботи та формуванні кошторисів витрат на період виконання Програми (2012 - 2016 роки) передбачати кошти на фінансове забезпечення вищезгаданої Програми.

3. Координацію роботи щодо забезпечення виконання Програми покласти на комітет по фізичній культурі та спорту.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є. та постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму (Данильчук П. П.).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/26


Програма
розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012 - 2016 роки

1. Паспорт
Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012 - 2016 роки

1

Ініціатор розроблення Програми

Комітет по фізичній культурі та спорту міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення документа

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року N 828-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 - 2016 роки" (Розпорядження N 828-р)

3

Розробник Програми

Комітет по фізичній культурі та спорту міської ради

4

Співрозробник Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Комітет по фізичній культурі та спорту міської ради

6

Учасники Програми

Управління освіти, управління капітального будівництва, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

7

Термін реалізації Програми

2012 - 2016 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

13875,5 тис. грн.


2. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Стан здоров'я та спосіб життя населення міста потребує окремої уваги держави і владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан міста та є загрозливим фактором для його майбутнього.

Нині кожна п'ята дитина народжується з вадами здоров'я. У 90 відсотків школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

Демографічна криза призвела до зменшення чисельності населення держави з 52,2 мільйона у 1992 році до 45,8 мільйона у 2010 році. За цей час народжуваність зменшилася на 40 відсотків, а смертність зросла на 30 відсотків. Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей - у середньому на 30 років. Аналогічні показники і в Луцьку. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми зі здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності та розлади психіки і поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти завдяки проведенню чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року, що зобов'язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

3. Мета Програми

Мета Програми розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012 - 2016 роки (далі - Програма) полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення міста до масового спорту як важливої складової поліпшення якості і тривалості активного життя населення міста та розвитку спорту вищих досягнень, що дасть змогу конкурувати з провідними державами на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечити виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя та підвищення міжнародного авторитету держави.

Метою Програми є збереження мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення міських змагань, участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля мешканців Луцька, поліпшення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивних установ та організацій міста шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів, підвищення уваги органів місцевого самоврядування до проблем сфери фізичної культури і спорту.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об'єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя;

- упровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей і орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

- розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції та модернізації спортивних споруд.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти міського бюджету.

Термін дії Програми - 2012 - 2016 роки.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті на 2012 - 2016 роки розроблена на п'ять років.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв'язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем - розвиток фізичної культури і спорту в місті.

Основним завданням Програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем проживання громадян;

- забезпечення розвитку видів спорту;

- створення умов для залучення мешканців міста до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- утворення та діяльність фізкультурно-спортивних товариств, колективів фізичної культури та спортивних клубів, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

- доступність населення міста до спортивних споруд;

- функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки реалізації Програми залишаються незмінними впродовж дії Програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- ветеранський спорт;

- фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів;

- спорт вищих досягнень;

- дитячо-юнацький та резервний спорт;

- матеріально-технічне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- нормативно-правове та організаційне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- міжнародне співробітництво.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій залучених органів виконавчої влади до роботи над Програмою та контроль за проведенням заходів здійснює перший заступник міського голови Кравчук С. Є. та голова комітету по фізичній культурі та спорту міської ради Тонконог В. І.

7. Соціально-економічні результати виконання Програми

- загальна кількість осіб, які займаються фізкультурно-оздоровчою роботою в місті збільшиться протягом дії Програми на 10 відсотків;

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів;

- підвищення результатів виступів збірних команд міста та окремих спортсменів в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

- збільшення кількості учнів спортивних шкіл до 20 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку;

- поліпшення системи медичного обстеження спортсменів;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- створення належних матеріально-технічних умов для розвитку пріоритетних видів спорту;

- створення належних умов до проведення міських змагань.

8. Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів усього, у тому числі міський бюджет

1837,8

2866,5

2671,5

2836

3663,7

13875,5

Кошти позабюджетних джерел

***

***

***

***

***

***

Інші кошти

***

***

***

***

***

***


9. Напрямки діяльності та заходи Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., у тому числі

Очікуваний результат

1

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем проживання громадян

Забезпечення функціонування міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

2012 - 2016 роки

Виконавчий комітет міської ради

Бюджет міста

2012 р. - 450,9;
2013 р. - 563,7;
2014 р. - 704,7;
2015 р. - 880,9;
2016 р. - 1101,2

Збільшення кількості мешканців міста, залучених до занять фізичною культурою

2

Забезпечення розвитку видів спорту

Проведення навчально-тренувальних зборів

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту

Бюджет міста

2012 р. - 20;
2013 р. - 25;
2014 р. - 30;
2015 р. - 35;
2016 р. - 40

Покращення результатів спортсменів

3

Фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері

Проведення заходів серед загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, управління освіти

Бюджет міста

2012 р. - 30;
2013 р. - 35;
2014 р. - 40;
2015 р. - 45;
2016 р. - 50

Збільшення рухової активності учнівської та студентської молоді

4

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота у виробничій сфері

Проведення спартакіади міста серед підприємств, установ, організацій

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту

Бюджет міста

2012 р. - 15;
2013 р. - 20;
2014 р. - 25;
2015 р. - 30;
2016 р. - 35

Збільшення рухової активності осіб, зайнятих на виробництві

5

Фізкультурно-оздоровча робота за місцем проживання населення

Організація роботи клубів за місцем проживання та літнього оздоровлення дітей

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Бюджет міста

2012 р. - 50;
2013 р. - 60;
2014 р. - 70;
2015 р. - 80;
2016 р. - 90

Збільшення кількості мешканців міста, залучених до занять фізичною культурою

6

Ветеранський спорт

Забезпечення участі ветеранів в обласній спартакіаді та проведення міських заходів

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Бюджет міста

2012 р. - 10;
2013 р. - 15;
2014 р. - 20;
2015 р. - 25;
2016 р. - 30

Продовження спортивного довголіття ветеранів, зміцнення їх здоров'я

7

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна робота серед інвалідів

Створення та забезпечення функціонування міського центру інвалідного спорту

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Бюджет міста

2012 р. - 141,7;
2013 р. - 177,2;
2014 р. - 221,5;
2015 р. - 276,9;
2016 р. - 346,2

Створення належних умов для фізичної реабілітації інвалідів та для занять спортом

8

Спорт вищих досягнень, дитячо-юнацький та резервний спорт

Проведення міських змагань, забезпечення участі спортсменів міста в обласних і всеукраїнських змаганнях

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту,

Бюджет міста

2012 р. - 95;
2013 р. - 115;
2014 р. - 135;
2015 р. - 155;
2016 р. - 175

Підвищення спортивних результатів спортсменів

9

Спорт вищих досягнень, дитячо-юнацький та резервний спорт

Виплата стипендій міського голови провідним спортсменам

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту,

Бюджет міста

2012 р. - 14;
2013 р. - 48;
2014 р. - 48;
2015 р. - 48;
2016 р. - 48

Покращення умов підготовки спортсменів до відповідальних змагань

10

Спорт вищих досягнень, дитячо-юнацький та резервний спорт

Фінансова підтримка розвитку окремих видів спорту (футбол, волейбол, хокей з шайбою, велосипедний спорт, шахи)

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту,

Бюджет міста

2012 р. - 75;
2013 р. - 90;
2014 р. - 108;
2015 р. - 130;
2016 р. - 156

 

11

Міжнародне співробітництво

Участь в міжнародних змаганнях

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту,

Бюджет міста

2012 р. - 30;
2013 р. - 40;
2014 р. - 50;
2015 р. - 60;
2016 р. - 70

Встановлення дружніх контактів зі спортсменами інших країн

12

Матеріально-технічне забезпечення

Будівництво або реконструкція спортивних майданчиків за місцем проживання (по 2 щороку)

2012 - 2016 роки

Управління капітального будівництва

Бюджет міста

2012 р. - 800;
2013 р. - 900;
2014 - 1000;
2015 - 1100;
2016 - 1200;

Покращення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання громадян

13

Матеріально-технічне забезпечення

Будівництво двох майданчиків для пляжного волейболу

2013 рік

Управління капітального будівництва

Бюджет міста

2013 р. - 600

Створення умов для занять фізичною культурою в місцях масового відпочинку громадян

14

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання інвентарю, форми, обладнання

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Бюджет міста

2012 р. - 50;
2013 р. - 60;
2014 р. - 70;
2015 р. - 90;
2016 р. - 100

Забезпечення необхідним інвентарем для навчально-тренувальних занять та під час проведення змагань

15

Матеріально-технічне забезпечення

Проведення ремонтів клубів за місцем проживання

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Бюджет міста

2012 р. - 100;
2013 р. - 100;
2014 р. - 130;
2015 р. - 150;
2016 р. - 200

Створення належних санітарно-гігієнічних умов для занять фізичною культурою та спортом

16

Матеріально-технічне забезпечення

Придбання бензину

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту

Бюджет міста

2012 р. - 13,2;
2013 р. - 14;
2014 р. - 15;
2015 р. - 15;
2016 р. - 16

Здійснення оперативного контролю за роботою ДЮСШ, клубів за місцем проживання, забезпечення проведення заходів

17

Матеріально-технічне забезпечення

Технічне обслуговування автомобіля

2012 - 2016 роки

Комітет по фізичній культурі та спорту

Бюджет міста

2012 р. - 3;
2013 р. - 3,6;
2014 р. - 4,3;
2015 р. - 5,2;
2016 р. - 6,3

Здійснення оперативного контролю за роботою ДЮСШ, клубів за місцем проживання, забезпечення проведення заходів


 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали